var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33818]=0; itemcpuperf[33818]=0; itemramperf[33818]=0; itempcislots[33818]=0; itemdelta[33818]=75; itemdelaydays[33818]=0; starkl[33818]=1072; itemvperf[21605]=0; itemcpuperf[21605]=0; itemramperf[21605]=0; itempcislots[21605]=0; itemdelta[21605]=0; itemdelaydays[21605]=0; starkl[21605]=8771; itemvperf[33807]=0; itemcpuperf[33807]=0; itemramperf[33807]=0; itempcislots[33807]=0; itemdelta[33807]=0; itemdelaydays[33807]=0; starkl[33807]=4326; itemvperf[33808]=0; itemcpuperf[33808]=0; itemramperf[33808]=0; itempcislots[33808]=0; itemdelta[33808]=0; itemdelaydays[33808]=0; starkl[33808]=9880; itemvperf[33854]=0; itemcpuperf[33854]=0; itemramperf[33854]=0; itempcislots[33854]=0; itemdelta[33854]=290; itemdelaydays[33854]=0; starkl[33854]=4346; itemvperf[30136]=0; itemcpuperf[30136]=0; itemramperf[30136]=0; itempcislots[30136]=0; itemdelta[30136]=220; itemdelaydays[30136]=0; starkl[30136]=9514; itemvperf[27915]=0; itemcpuperf[27915]=0; itemramperf[27915]=0; itempcislots[27915]=0; itemdelta[27915]=0; itemdelaydays[27915]=0; starkl[27915]=6563; itemvperf[33822]=0; itemcpuperf[33822]=0; itemramperf[33822]=0; itempcislots[33822]=0; itemdelta[33822]=60; itemdelaydays[33822]=0; starkl[33822]=8702; itemvperf[33823]=0; itemcpuperf[33823]=0; itemramperf[33823]=0; itempcislots[33823]=0; itemdelta[33823]=0; itemdelaydays[33823]=0; starkl[33823]=3095; itemvperf[33851]=0; itemcpuperf[33851]=0; itemramperf[33851]=0; itempcislots[33851]=0; itemdelta[33851]=455; itemdelaydays[33851]=7; starkl[33851]=1997; itemvperf[33849]=0; itemcpuperf[33849]=0; itemramperf[33849]=0; itempcislots[33849]=0; itemdelta[33849]=200; itemdelaydays[33849]=0; starkl[33849]=2613; itemvperf[33820]=0; itemcpuperf[33820]=0; itemramperf[33820]=0; itempcislots[33820]=0; itemdelta[33820]=50; itemdelaydays[33820]=0; starkl[33820]=6598; itemvperf[33855]=0; itemcpuperf[33855]=0; itemramperf[33855]=0; itempcislots[33855]=0; itemdelta[33855]=0; itemdelaydays[33855]=0; starkl[33855]=8258; itemvperf[33750]=0; itemcpuperf[33750]=0; itemramperf[33750]=0; itempcislots[33750]=0; itemdelta[33750]=0; itemdelaydays[33750]=0; starkl[33750]=1377; itemvperf[33846]=0; itemcpuperf[33846]=0; itemramperf[33846]=0; itempcislots[33846]=0; itemdelta[33846]=1840; itemdelaydays[33846]=0; starkl[33846]=3986; itemvperf[33848]=0; itemcpuperf[33848]=0; itemramperf[33848]=0; itempcislots[33848]=0; itemdelta[33848]=1420; itemdelaydays[33848]=0; starkl[33848]=8780; itemvperf[33847]=0; itemcpuperf[33847]=0; itemramperf[33847]=0; itempcislots[33847]=0; itemdelta[33847]=1030; itemdelaydays[33847]=0; starkl[33847]=7482; itemvperf[33741]=0; itemcpuperf[33741]=0; itemramperf[33741]=0; itempcislots[33741]=0; itemdelta[33741]=520; itemdelaydays[33741]=0; starkl[33741]=578; itemvperf[32758]=0; itemcpuperf[32758]=0; itemramperf[32758]=0; itempcislots[32758]=0; itemdelta[32758]=0; itemdelaydays[32758]=0; starkl[32758]=2614; itemvperf[33819]=0; itemcpuperf[33819]=0; itemramperf[33819]=0; itempcislots[33819]=0; itemdelta[33819]=1490; itemdelaydays[33819]=19; starkl[33819]=4850; itemvperf[33137]=0; itemcpuperf[33137]=0; itemramperf[33137]=0; itempcislots[33137]=0; itemdelta[33137]=0; itemdelaydays[33137]=0; starkl[33137]=3465; itemvperf[33783]=0; itemcpuperf[33783]=0; itemramperf[33783]=0; itempcislots[33783]=0; itemdelta[33783]=0; itemdelaydays[33783]=0; starkl[33783]=3492; itemvperf[33859]=0; itemcpuperf[33859]=0; itemramperf[33859]=0; itempcislots[33859]=0; itemdelta[33859]=725; itemdelaydays[33859]=0; starkl[33859]=4760; itemvperf[33858]=0; itemcpuperf[33858]=0; itemramperf[33858]=0; itempcislots[33858]=0; itemdelta[33858]=135; itemdelaydays[33858]=0; starkl[33858]=5499; itemvperf[33769]=0; itemcpuperf[33769]=0; itemramperf[33769]=0; itempcislots[33769]=0; itemdelta[33769]=465; itemdelaydays[33769]=0; starkl[33769]=7986; itemvperf[31942]=0; itemcpuperf[31942]=0; itemramperf[31942]=0; itempcislots[31942]=0; itemdelta[31942]=0; itemdelaydays[31942]=0; starkl[31942]=4918; itemvperf[10127]=0; itemcpuperf[10127]=0; itemramperf[10127]=0; itempcislots[10127]=0; itemdelta[10127]=0; itemdelaydays[10127]=0; starkl[10127]=9132; itemvperf[33759]=0; itemcpuperf[33759]=0; itemramperf[33759]=0; itempcislots[33759]=0; itemdelta[33759]=0; itemdelaydays[33759]=0; starkl[33759]=1596; itemvperf[33816]=0; itemcpuperf[33816]=0; itemramperf[33816]=0; itempcislots[33816]=0; itemdelta[33816]=2925; itemdelaydays[33816]=0; starkl[33816]=4176; itemvperf[33837]=190; itemcpuperf[33837]=0; itemramperf[33837]=0; itempcislots[33837]=0; itemdelta[33837]=1425; itemdelaydays[33837]=7; starkl[33837]=6961; itemvperf[33815]=190; itemcpuperf[33815]=0; itemramperf[33815]=0; itempcislots[33815]=0; itemdelta[33815]=960; itemdelaydays[33815]=0; starkl[33815]=3007; itemvperf[33853]=190; itemcpuperf[33853]=0; itemramperf[33853]=0; itempcislots[33853]=0; itemdelta[33853]=745; itemdelaydays[33853]=0; starkl[33853]=6429; itemvperf[33844]=0; itemcpuperf[33844]=0; itemramperf[33844]=0; itempcislots[33844]=0; itemdelta[33844]=600; itemdelaydays[33844]=0; starkl[33844]=2300; itemvperf[33843]=0; itemcpuperf[33843]=0; itemramperf[33843]=0; itempcislots[33843]=0; itemdelta[33843]=380; itemdelaydays[33843]=0; starkl[33843]=9726; itemvperf[33817]=0; itemcpuperf[33817]=0; itemramperf[33817]=0; itempcislots[33817]=0; itemdelta[33817]=1095; itemdelaydays[33817]=0; starkl[33817]=6075; itemvperf[33838]=190; itemcpuperf[33838]=0; itemramperf[33838]=0; itempcislots[33838]=0; itemdelta[33838]=295; itemdelaydays[33838]=0; starkl[33838]=3809; itemvperf[33813]=190; itemcpuperf[33813]=0; itemramperf[33813]=0; itempcislots[33813]=0; itemdelta[33813]=110; itemdelaydays[33813]=0; starkl[33813]=5589; itemvperf[33852]=190; itemcpuperf[33852]=0; itemramperf[33852]=0; itempcislots[33852]=0; itemdelta[33852]=0; itemdelaydays[33852]=0; starkl[33852]=7240; itemvperf[33798]=0; itemcpuperf[33798]=0; itemramperf[33798]=0; itempcislots[33798]=0; itemdelta[33798]=939; itemdelaydays[33798]=0; starkl[33798]=605; itemvperf[33839]=0; itemcpuperf[33839]=0; itemramperf[33839]=0; itempcislots[33839]=0; itemdelta[33839]=599; itemdelaydays[33839]=0; starkl[33839]=1991; itemvperf[33785]=0; itemcpuperf[33785]=0; itemramperf[33785]=0; itempcislots[33785]=0; itemdelta[33785]=589; itemdelaydays[33785]=7; starkl[33785]=1589; itemvperf[29895]=0; itemcpuperf[29895]=0; itemramperf[29895]=0; itempcislots[29895]=0; itemdelta[29895]=539; itemdelaydays[29895]=0; starkl[29895]=4822; itemvperf[29894]=0; itemcpuperf[29894]=0; itemramperf[29894]=0; itempcislots[29894]=0; itemdelta[29894]=379; itemdelaydays[29894]=0; starkl[29894]=3042; itemvperf[29892]=0; itemcpuperf[29892]=0; itemramperf[29892]=0; itempcislots[29892]=0; itemdelta[29892]=189; itemdelaydays[29892]=0; starkl[29892]=6309; itemvperf[10135]=0; itemcpuperf[10135]=0; itemramperf[10135]=0; itempcislots[10135]=0; itemdelta[10135]=0; itemdelaydays[10135]=0; starkl[10135]=1386; itemvperf[17592]=0; itemcpuperf[17592]=0; itemramperf[17592]=0; itempcislots[17592]=0; itemdelta[17592]=0; itemdelaydays[17592]=0; starkl[17592]=656; itemvperf[32419]=0; itemcpuperf[32419]=0; itemramperf[32419]=0; itempcislots[32419]=0; itemdelta[32419]=199; itemdelaydays[32419]=0; starkl[32419]=7840; itemvperf[21052]=0; itemcpuperf[21052]=0; itemramperf[21052]=0; itempcislots[21052]=0; itemdelta[21052]=129; itemdelaydays[21052]=0; starkl[21052]=2705; itemvperf[33753]=0; itemcpuperf[33753]=0; itemramperf[33753]=0; itempcislots[33753]=0; itemdelta[33753]=119; itemdelaydays[33753]=0; starkl[33753]=6946; itemvperf[10139]=0; itemcpuperf[10139]=0; itemramperf[10139]=0; itempcislots[10139]=0; itemdelta[10139]=0; itemdelaydays[10139]=0; starkl[10139]=6566; itemvperf[33857]=0; itemcpuperf[33857]=0; itemramperf[33857]=0; itempcislots[33857]=0; itemdelta[33857]=1370; itemdelaydays[33857]=0; starkl[33857]=9639; itemvperf[33856]=0; itemcpuperf[33856]=0; itemramperf[33856]=0; itempcislots[33856]=0; itemdelta[33856]=445; itemdelaydays[33856]=0; starkl[33856]=223; itemvperf[33834]=0; itemcpuperf[33834]=0; itemramperf[33834]=0; itempcislots[33834]=0; itemdelta[33834]=740; itemdelaydays[33834]=0; starkl[33834]=7353; itemvperf[33810]=0; itemcpuperf[33810]=0; itemramperf[33810]=0; itempcislots[33810]=0; itemdelta[33810]=325; itemdelaydays[33810]=0; starkl[33810]=1753; itemvperf[33811]=0; itemcpuperf[33811]=0; itemramperf[33811]=0; itempcislots[33811]=0; itemdelta[33811]=0; itemdelaydays[33811]=0; starkl[33811]=1186; itemvperf[33824]=0; itemcpuperf[33824]=0; itemramperf[33824]=0; itempcislots[33824]=0; itemdelta[33824]=870; itemdelaydays[33824]=0; starkl[33824]=9063; itemvperf[33747]=0; itemcpuperf[33747]=0; itemramperf[33747]=0; itempcislots[33747]=0; itemdelta[33747]=195; itemdelaydays[33747]=0; starkl[33747]=1774; itemvperf[33745]=0; itemcpuperf[33745]=0; itemramperf[33745]=0; itempcislots[33745]=0; itemdelta[33745]=-20; itemdelaydays[33745]=0; starkl[33745]=2311; itemvperf[33825]=0; itemcpuperf[33825]=0; itemramperf[33825]=0; itempcislots[33825]=0; itemdelta[33825]=245; itemdelaydays[33825]=0; starkl[33825]=6117; itemvperf[33744]=0; itemcpuperf[33744]=0; itemramperf[33744]=0; itempcislots[33744]=0; itemdelta[33744]=-20; itemdelaydays[33744]=0; starkl[33744]=2268; itemvperf[33828]=0; itemcpuperf[33828]=0; itemramperf[33828]=0; itempcislots[33828]=0; itemdelta[33828]=685; itemdelaydays[33828]=0; starkl[33828]=2925; itemvperf[33827]=0; itemcpuperf[33827]=0; itemramperf[33827]=0; itempcislots[33827]=0; itemdelta[33827]=320; itemdelaydays[33827]=0; starkl[33827]=3052; itemvperf[33749]=0; itemcpuperf[33749]=0; itemramperf[33749]=0; itempcislots[33749]=0; itemdelta[33749]=255; itemdelaydays[33749]=0; starkl[33749]=4799; itemvperf[29596]=0; itemcpuperf[29596]=0; itemramperf[29596]=0; itempcislots[29596]=0; itemdelta[29596]=190; itemdelaydays[29596]=0; starkl[29596]=2227; itemvperf[33829]=0; itemcpuperf[33829]=0; itemramperf[33829]=0; itempcislots[33829]=0; itemdelta[33829]=345; itemdelaydays[33829]=0; starkl[33829]=9093; itemvperf[33830]=0; itemcpuperf[33830]=0; itemramperf[33830]=0; itempcislots[33830]=0; itemdelta[33830]=165; itemdelaydays[33830]=0; starkl[33830]=3882; itemvperf[33748]=0; itemcpuperf[33748]=0; itemramperf[33748]=0; itempcislots[33748]=0; itemdelta[33748]=130; itemdelaydays[33748]=0; starkl[33748]=8334; itemvperf[30060]=0; itemcpuperf[30060]=0; itemramperf[30060]=0; itempcislots[30060]=0; itemdelta[30060]=100; itemdelaydays[30060]=0; starkl[30060]=6869; itemvperf[10148]=0; itemcpuperf[10148]=0; itemramperf[10148]=0; itempcislots[10148]=0; itemdelta[10148]=65; itemdelaydays[10148]=0; starkl[10148]=6255; itemvperf[10151]=0; itemcpuperf[10151]=0; itemramperf[10151]=0; itempcislots[10151]=0; itemdelta[10151]=0; itemdelaydays[10151]=0; starkl[10151]=4646; itemvperf[33831]=0; itemcpuperf[33831]=0; itemramperf[33831]=0; itempcislots[33831]=0; itemdelta[33831]=0; itemdelaydays[33831]=0; starkl[33831]=1746; itemvperf[33832]=0; itemcpuperf[33832]=0; itemramperf[33832]=0; itempcislots[33832]=0; itemdelta[33832]=0; itemdelaydays[33832]=0; starkl[33832]=4548; itemvperf[33833]=0; itemcpuperf[33833]=0; itemramperf[33833]=0; itempcislots[33833]=0; itemdelta[33833]=0; itemdelaydays[33833]=0; starkl[33833]=7974; itemvperf[21860]=0; itemcpuperf[21860]=0; itemramperf[21860]=0; itempcislots[21860]=0; itemdelta[21860]=20; itemdelaydays[21860]=0; starkl[21860]=4283; itemvperf[32379]=0; itemcpuperf[32379]=0; itemramperf[32379]=0; itempcislots[32379]=0; itemdelta[32379]=0; itemdelaydays[32379]=0; starkl[32379]=1642; itemvperf[24965]=0; itemcpuperf[24965]=0; itemramperf[24965]=0; itempcislots[24965]=0; itemdelta[24965]=0; itemdelaydays[24965]=0; starkl[24965]=8081; itemvperf[33755]=0; itemcpuperf[33755]=0; itemramperf[33755]=0; itempcislots[33755]=0; itemdelta[33755]=50; itemdelaydays[33755]=0; starkl[33755]=8408; itemvperf[33809]=0; itemcpuperf[33809]=0; itemramperf[33809]=0; itempcislots[33809]=0; itemdelta[33809]=40; itemdelaydays[33809]=0; starkl[33809]=5817; itemvperf[33739]=0; itemcpuperf[33739]=0; itemramperf[33739]=0; itempcislots[33739]=0; itemdelta[33739]=25; itemdelaydays[33739]=0; starkl[33739]=8158; itemvperf[33740]=0; itemcpuperf[33740]=0; itemramperf[33740]=0; itempcislots[33740]=0; itemdelta[33740]=0; itemdelaydays[33740]=0; starkl[33740]=4121; itemvperf[25264]=0; itemcpuperf[25264]=0; itemramperf[25264]=0; itempcislots[25264]=0; itemdelta[25264]=25; itemdelaydays[25264]=0; starkl[25264]=3095; itemvperf[33721]=0; itemcpuperf[33721]=0; itemramperf[33721]=0; itempcislots[33721]=0; itemdelta[33721]=0; itemdelaydays[33721]=0; starkl[33721]=4220; itemvperf[33840]=0; itemcpuperf[33840]=0; itemramperf[33840]=0; itempcislots[33840]=0; itemdelta[33840]=0; itemdelaydays[33840]=0; starkl[33840]=8305; itemvperf[33799]=0; itemcpuperf[33799]=0; itemramperf[33799]=0; itempcislots[33799]=0; itemdelta[33799]=70; itemdelaydays[33799]=0; starkl[33799]=3162; itemvperf[33800]=0; itemcpuperf[33800]=0; itemramperf[33800]=0; itempcislots[33800]=0; itemdelta[33800]=0; itemdelaydays[33800]=0; starkl[33800]=1880; itemvperf[28612]=0; itemcpuperf[28612]=0; itemramperf[28612]=0; itempcislots[28612]=0; itemdelta[28612]=70; itemdelaydays[28612]=0; starkl[28612]=7673; itemvperf[31290]=0; itemcpuperf[31290]=0; itemramperf[31290]=0; itempcislots[31290]=0; itemdelta[31290]=259; itemdelaydays[31290]=0; starkl[31290]=6503; itemvperf[31291]=0; itemcpuperf[31291]=0; itemramperf[31291]=0; itempcislots[31291]=0; itemdelta[31291]=179; itemdelaydays[31291]=0; starkl[31291]=7948; itemvperf[10178]=0; itemcpuperf[10178]=0; itemramperf[10178]=0; itempcislots[10178]=0; itemdelta[10178]=0; itemdelaydays[10178]=0; starkl[10178]=2420; itemvperf[33728]=0; itemcpuperf[33728]=0; itemramperf[33728]=0; itempcislots[33728]=0; itemdelta[33728]=0; itemdelaydays[33728]=0; starkl[33728]=660; itemvperf[33714]=0; itemcpuperf[33714]=0; itemramperf[33714]=0; itempcislots[33714]=0; itemdelta[33714]=0; itemdelaydays[33714]=0; starkl[33714]=4232; itemvperf[18703]=0; itemcpuperf[18703]=0; itemramperf[18703]=0; itempcislots[18703]=0; itemdelta[18703]=0; itemdelaydays[18703]=0; starkl[18703]=7153; itemvperf[19708]=0; itemcpuperf[19708]=0; itemramperf[19708]=0; itempcislots[19708]=0; itemdelta[19708]=199; itemdelaydays[19708]=0; starkl[19708]=5444; itemvperf[33751]=0; itemcpuperf[33751]=0; itemramperf[33751]=0; itempcislots[33751]=0; itemdelta[33751]=15; itemdelaydays[33751]=0; starkl[33751]=7222; itemvperf[10186]=0; itemcpuperf[10186]=0; itemramperf[10186]=0; itempcislots[10186]=0; itemdelta[10186]=0; itemdelaydays[10186]=0; starkl[10186]=2585; itemvperf[33801]=0; itemcpuperf[33801]=0; itemramperf[33801]=0; itempcislots[33801]=0; itemdelta[33801]=95; itemdelaydays[33801]=0; starkl[33801]=8144; itemvperf[19709]=0; itemcpuperf[19709]=0; itemramperf[19709]=0; itempcislots[19709]=0; itemdelta[19709]=90; itemdelaydays[19709]=0; starkl[19709]=1011; itemvperf[33752]=0; itemcpuperf[33752]=0; itemramperf[33752]=0; itempcislots[33752]=0; itemdelta[33752]=15; itemdelaydays[33752]=0; starkl[33752]=6008; itemvperf[14971]=0; itemcpuperf[14971]=0; itemramperf[14971]=0; itempcislots[14971]=0; itemdelta[14971]=0; itemdelaydays[14971]=0; starkl[14971]=8445; itemvperf[33802]=0; itemcpuperf[33802]=0; itemramperf[33802]=0; itempcislots[33802]=0; itemdelta[33802]=0; itemdelaydays[33802]=0; starkl[33802]=9883; itemvperf[33803]=0; itemcpuperf[33803]=0; itemramperf[33803]=0; itempcislots[33803]=0; itemdelta[33803]=0; itemdelaydays[33803]=0; starkl[33803]=6921; itemvperf[33780]=0; itemcpuperf[33780]=0; itemramperf[33780]=0; itempcislots[33780]=0; itemdelta[33780]=0; itemdelaydays[33780]=0; starkl[33780]=2455; itemvperf[33826]=0; itemcpuperf[33826]=0; itemramperf[33826]=0; itempcislots[33826]=0; itemdelta[33826]=0; itemdelaydays[33826]=0; starkl[33826]=476; itemvperf[33781]=0; itemcpuperf[33781]=0; itemramperf[33781]=0; itempcislots[33781]=0; itemdelta[33781]=0; itemdelaydays[33781]=0; starkl[33781]=8156; itemvperf[10193]=0; itemcpuperf[10193]=0; itemramperf[10193]=0; itempcislots[10193]=0; itemdelta[10193]=0; itemdelaydays[10193]=0; starkl[10193]=356; itemvperf[10194]=0; itemcpuperf[10194]=0; itemramperf[10194]=0; itempcislots[10194]=0; itemdelta[10194]=0; itemdelaydays[10194]=0; starkl[10194]=9711; itemvperf[10197]=0; itemcpuperf[10197]=0; itemramperf[10197]=0; itempcislots[10197]=0; itemdelta[10197]=0; itemdelaydays[10197]=0; starkl[10197]=2262; itemvperf[33726]=0; itemcpuperf[33726]=0; itemramperf[33726]=0; itempcislots[33726]=0; itemdelta[33726]=499; itemdelaydays[33726]=0; starkl[33726]=2815; itemvperf[14975]=0; itemcpuperf[14975]=0; itemramperf[14975]=0; itempcislots[14975]=0; itemdelta[14975]=399; itemdelaydays[14975]=0; starkl[14975]=271; itemvperf[33725]=0; itemcpuperf[33725]=0; itemramperf[33725]=0; itempcislots[33725]=0; itemdelta[33725]=299; itemdelaydays[33725]=0; starkl[33725]=8468; itemvperf[14976]=0; itemcpuperf[14976]=0; itemramperf[14976]=0; itempcislots[14976]=0; itemdelta[14976]=199; itemdelaydays[14976]=0; starkl[14976]=3161; itemvperf[33724]=0; itemcpuperf[33724]=0; itemramperf[33724]=0; itempcislots[33724]=0; itemdelta[33724]=99; itemdelaydays[33724]=0; starkl[33724]=1211; itemvperf[14973]=0; itemcpuperf[14973]=0; itemramperf[14973]=0; itempcislots[14973]=0; itemdelta[14973]=0; itemdelaydays[14973]=0; starkl[14973]=4430; itemvperf[10200]=0; itemcpuperf[10200]=0; itemramperf[10200]=0; itempcislots[10200]=0; itemdelta[10200]=0; itemdelaydays[10200]=0; starkl[10200]=9687; itemvperf[33841]=0; itemcpuperf[33841]=0; itemramperf[33841]=0; itempcislots[33841]=0; itemdelta[33841]=0; itemdelaydays[33841]=0; starkl[33841]=1617; itemvperf[33842]=0; itemcpuperf[33842]=0; itemramperf[33842]=0; itempcislots[33842]=0; itemdelta[33842]=0; itemdelaydays[33842]=0; starkl[33842]=7097; itemvperf[33804]=0; itemcpuperf[33804]=0; itemramperf[33804]=0; itempcislots[33804]=0; itemdelta[33804]=-200; itemdelaydays[33804]=0; starkl[33804]=9213; itemvperf[33792]=0; itemcpuperf[33792]=0; itemramperf[33792]=0; itempcislots[33792]=0; itemdelta[33792]=0; itemdelaydays[33792]=0; starkl[33792]=6201; caseImages[33818]=new Image(); caseImages[33818].src='/images/upload/extreme.png'; caseImages[21605]=new Image(); caseImages[21605].src='/img/category-thumbnails/gx5-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()