var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33729]=0; itemcpuperf[33729]=0; itemramperf[33729]=0; itempcislots[33729]=0; itemdelta[33729]=0; itemdelaydays[33729]=0; starkl[33729]=3089; itemvperf[33681]=0; itemcpuperf[33681]=0; itemramperf[33681]=0; itempcislots[33681]=0; itemdelta[33681]=365; itemdelaydays[33681]=0; starkl[33681]=2946; itemvperf[33708]=0; itemcpuperf[33708]=0; itemramperf[33708]=0; itempcislots[33708]=0; itemdelta[33708]=145; itemdelaydays[33708]=0; starkl[33708]=7986; itemvperf[33730]=0; itemcpuperf[33730]=0; itemramperf[33730]=0; itempcislots[33730]=0; itemdelta[33730]=120; itemdelaydays[33730]=0; starkl[33730]=1402; itemvperf[33059]=0; itemcpuperf[33059]=0; itemramperf[33059]=0; itempcislots[33059]=0; itemdelta[33059]=30; itemdelaydays[33059]=0; starkl[33059]=1933; itemvperf[33697]=0; itemcpuperf[33697]=0; itemramperf[33697]=0; itempcislots[33697]=0; itemdelta[33697]=0; itemdelaydays[33697]=0; starkl[33697]=4535; itemvperf[33060]=0; itemcpuperf[33060]=0; itemramperf[33060]=0; itempcislots[33060]=0; itemdelta[33060]=0; itemdelaydays[33060]=0; starkl[33060]=2434; itemvperf[33695]=0; itemcpuperf[33695]=0; itemramperf[33695]=0; itempcislots[33695]=0; itemdelta[33695]=830; itemdelaydays[33695]=0; starkl[33695]=441; itemvperf[33804]=0; itemcpuperf[33804]=0; itemramperf[33804]=0; itempcislots[33804]=0; itemdelta[33804]=555; itemdelaydays[33804]=0; starkl[33804]=9749; itemvperf[33799]=0; itemcpuperf[33799]=0; itemramperf[33799]=0; itempcislots[33799]=0; itemdelta[33799]=0; itemdelaydays[33799]=0; starkl[33799]=2209; itemvperf[33707]=0; itemcpuperf[33707]=0; itemramperf[33707]=0; itempcislots[33707]=0; itemdelta[33707]=70; itemdelaydays[33707]=0; starkl[33707]=4864; itemvperf[33731]=0; itemcpuperf[33731]=0; itemramperf[33731]=0; itempcislots[33731]=0; itemdelta[33731]=0; itemdelaydays[33731]=0; starkl[33731]=6741; itemvperf[33718]=0; itemcpuperf[33718]=0; itemramperf[33718]=0; itempcislots[33718]=0; itemdelta[33718]=25; itemdelaydays[33718]=0; starkl[33718]=9059; itemvperf[33719]=0; itemcpuperf[33719]=0; itemramperf[33719]=0; itempcislots[33719]=0; itemdelta[33719]=20; itemdelaydays[33719]=0; starkl[33719]=7943; itemvperf[33720]=0; itemcpuperf[33720]=0; itemramperf[33720]=0; itempcislots[33720]=0; itemdelta[33720]=0; itemdelaydays[33720]=0; starkl[33720]=7622; itemvperf[33703]=0; itemcpuperf[33703]=0; itemramperf[33703]=0; itempcislots[33703]=0; itemdelta[33703]=640; itemdelaydays[33703]=0; starkl[33703]=2531; itemvperf[33705]=0; itemcpuperf[33705]=0; itemramperf[33705]=0; itempcislots[33705]=0; itemdelta[33705]=220; itemdelaydays[33705]=0; starkl[33705]=3846; itemvperf[33701]=0; itemcpuperf[33701]=0; itemramperf[33701]=0; itempcislots[33701]=0; itemdelta[33701]=0; itemdelaydays[33701]=0; starkl[33701]=5847; itemvperf[33663]=0; itemcpuperf[33663]=0; itemramperf[33663]=0; itempcislots[33663]=0; itemdelta[33663]=0; itemdelaydays[33663]=0; starkl[33663]=6496; itemvperf[33810]=0; itemcpuperf[33810]=0; itemramperf[33810]=0; itempcislots[33810]=0; itemdelta[33810]=3435; itemdelaydays[33810]=0; starkl[33810]=4208; itemvperf[33809]=190; itemcpuperf[33809]=0; itemramperf[33809]=0; itempcislots[33809]=0; itemdelta[33809]=2150; itemdelaydays[33809]=7; starkl[33809]=7156; itemvperf[33808]=190; itemcpuperf[33808]=0; itemramperf[33808]=0; itempcislots[33808]=0; itemdelta[33808]=1590; itemdelaydays[33808]=0; starkl[33808]=394; itemvperf[33812]=190; itemcpuperf[33812]=0; itemramperf[33812]=0; itempcislots[33812]=0; itemdelta[33812]=1400; itemdelaydays[33812]=0; starkl[33812]=9145; itemvperf[33807]=190; itemcpuperf[33807]=0; itemramperf[33807]=0; itempcislots[33807]=0; itemdelta[33807]=1280; itemdelaydays[33807]=0; starkl[33807]=8858; itemvperf[33798]=0; itemcpuperf[33798]=0; itemramperf[33798]=0; itempcislots[33798]=0; itemdelta[33798]=1110; itemdelaydays[33798]=0; starkl[33798]=1836; itemvperf[33797]=0; itemcpuperf[33797]=0; itemramperf[33797]=0; itempcislots[33797]=0; itemdelta[33797]=890; itemdelaydays[33797]=0; starkl[33797]=8014; itemvperf[33739]=0; itemcpuperf[33739]=0; itemramperf[33739]=0; itempcislots[33739]=0; itemdelta[33739]=1605; itemdelaydays[33739]=0; starkl[33739]=7643; itemvperf[33795]=190; itemcpuperf[33795]=0; itemramperf[33795]=0; itempcislots[33795]=0; itemdelta[33795]=965; itemdelaydays[33795]=0; starkl[33795]=9250; itemvperf[33756]=190; itemcpuperf[33756]=0; itemramperf[33756]=0; itempcislots[33756]=0; itemdelta[33756]=680; itemdelaydays[33756]=0; starkl[33756]=9487; itemvperf[33811]=190; itemcpuperf[33811]=0; itemramperf[33811]=0; itempcislots[33811]=0; itemdelta[33811]=585; itemdelaydays[33811]=0; starkl[33811]=8284; itemvperf[33085]=190; itemcpuperf[33085]=0; itemramperf[33085]=0; itempcislots[33085]=0; itemdelta[33085]=530; itemdelaydays[33085]=0; starkl[33085]=3646; itemvperf[33664]=190; itemcpuperf[33664]=0; itemramperf[33664]=0; itempcislots[33664]=0; itemdelta[33664]=230; itemdelaydays[33664]=0; starkl[33664]=7780; itemvperf[33806]=190; itemcpuperf[33806]=0; itemramperf[33806]=0; itempcislots[33806]=0; itemdelta[33806]=85; itemdelaydays[33806]=0; starkl[33806]=5760; itemvperf[33805]=190; itemcpuperf[33805]=0; itemramperf[33805]=0; itempcislots[33805]=0; itemdelta[33805]=0; itemdelaydays[33805]=0; starkl[33805]=3238; itemvperf[33751]=0; itemcpuperf[33751]=0; itemramperf[33751]=0; itempcislots[33751]=0; itemdelta[33751]=589; itemdelaydays[33751]=7; starkl[33751]=3170; itemvperf[33721]=0; itemcpuperf[33721]=0; itemramperf[33721]=0; itempcislots[33721]=0; itemdelta[33721]=1139; itemdelaydays[33721]=0; starkl[33721]=3935; itemvperf[29940]=0; itemcpuperf[29940]=0; itemramperf[29940]=0; itempcislots[29940]=0; itemdelta[29940]=439; itemdelaydays[29940]=0; starkl[29940]=3281; itemvperf[29939]=0; itemcpuperf[29939]=0; itemramperf[29939]=0; itempcislots[29939]=0; itemdelta[29939]=259; itemdelaydays[29939]=0; starkl[29939]=5039; itemvperf[29937]=0; itemcpuperf[29937]=0; itemramperf[29937]=0; itempcislots[29937]=0; itemdelta[29937]=189; itemdelaydays[29937]=0; starkl[29937]=909; itemvperf[11678]=0; itemcpuperf[11678]=0; itemramperf[11678]=0; itempcislots[11678]=0; itemdelta[11678]=0; itemdelaydays[11678]=0; starkl[11678]=3374; itemvperf[33109]=0; itemcpuperf[33109]=0; itemramperf[33109]=0; itempcislots[33109]=0; itemdelta[33109]=0; itemdelaydays[33109]=0; starkl[33109]=1137; itemvperf[33743]=0; itemcpuperf[33743]=0; itemramperf[33743]=0; itempcislots[33743]=0; itemdelta[33743]=25; itemdelaydays[33743]=0; starkl[33743]=2537; itemvperf[11681]=0; itemcpuperf[11681]=0; itemramperf[11681]=0; itempcislots[11681]=0; itemdelta[11681]=0; itemdelaydays[11681]=0; starkl[11681]=8291; itemvperf[33786]=0; itemcpuperf[33786]=0; itemramperf[33786]=0; itempcislots[33786]=0; itemdelta[33786]=1655; itemdelaydays[33786]=14; starkl[33786]=3596; itemvperf[33761]=0; itemcpuperf[33761]=0; itemramperf[33761]=0; itempcislots[33761]=0; itemdelta[33761]=725; itemdelaydays[33761]=0; starkl[33761]=4590; itemvperf[33763]=0; itemcpuperf[33763]=0; itemramperf[33763]=0; itempcislots[33763]=0; itemdelta[33763]=315; itemdelaydays[33763]=0; starkl[33763]=1344; itemvperf[33748]=0; itemcpuperf[33748]=0; itemramperf[33748]=0; itempcislots[33748]=0; itemdelta[33748]=1280; itemdelaydays[33748]=0; starkl[33748]=7965; itemvperf[33674]=0; itemcpuperf[33674]=0; itemramperf[33674]=0; itempcislots[33674]=0; itemdelta[33674]=600; itemdelaydays[33674]=0; starkl[33674]=4287; itemvperf[33671]=0; itemcpuperf[33671]=0; itemramperf[33671]=0; itempcislots[33671]=0; itemdelta[33671]=265; itemdelaydays[33671]=0; starkl[33671]=9983; itemvperf[33670]=0; itemcpuperf[33670]=0; itemramperf[33670]=0; itempcislots[33670]=0; itemdelta[33670]=115; itemdelaydays[33670]=0; starkl[33670]=1763; itemvperf[33765]=0; itemcpuperf[33765]=0; itemramperf[33765]=0; itempcislots[33765]=0; itemdelta[33765]=585; itemdelaydays[33765]=0; starkl[33765]=6550; itemvperf[33118]=0; itemcpuperf[33118]=0; itemramperf[33118]=0; itempcislots[33118]=0; itemdelta[33118]=245; itemdelaydays[33118]=0; starkl[33118]=7108; itemvperf[33120]=0; itemcpuperf[33120]=0; itemramperf[33120]=0; itempcislots[33120]=0; itemdelta[33120]=80; itemdelaydays[33120]=0; starkl[33120]=1670; itemvperf[33710]=0; itemcpuperf[33710]=0; itemramperf[33710]=0; itempcislots[33710]=0; itemdelta[33710]=0; itemdelaydays[33710]=0; starkl[33710]=9196; itemvperf[33780]=0; itemcpuperf[33780]=0; itemramperf[33780]=0; itempcislots[33780]=0; itemdelta[33780]=550; itemdelaydays[33780]=0; starkl[33780]=9533; itemvperf[33779]=0; itemcpuperf[33779]=0; itemramperf[33779]=0; itempcislots[33779]=0; itemdelta[33779]=210; itemdelaydays[33779]=0; starkl[33779]=4031; itemvperf[33778]=0; itemcpuperf[33778]=0; itemramperf[33778]=0; itempcislots[33778]=0; itemdelta[33778]=125; itemdelaydays[33778]=0; starkl[33778]=2958; itemvperf[33767]=0; itemcpuperf[33767]=0; itemramperf[33767]=0; itempcislots[33767]=0; itemdelta[33767]=205; itemdelaydays[33767]=0; starkl[33767]=9965; itemvperf[33766]=0; itemcpuperf[33766]=0; itemramperf[33766]=0; itempcislots[33766]=0; itemdelta[33766]=60; itemdelaydays[33766]=0; starkl[33766]=1922; itemvperf[33669]=0; itemcpuperf[33669]=0; itemramperf[33669]=0; itempcislots[33669]=0; itemdelta[33669]=0; itemdelaydays[33669]=0; starkl[33669]=7183; itemvperf[33121]=0; itemcpuperf[33121]=0; itemramperf[33121]=0; itempcislots[33121]=0; itemdelta[33121]=-20; itemdelaydays[33121]=0; starkl[33121]=2487; itemvperf[33123]=0; itemcpuperf[33123]=0; itemramperf[33123]=0; itempcislots[33123]=0; itemdelta[33123]=-40; itemdelaydays[33123]=0; starkl[33123]=7182; itemvperf[33678]=0; itemcpuperf[33678]=0; itemramperf[33678]=0; itempcislots[33678]=0; itemdelta[33678]=360; itemdelaydays[33678]=0; starkl[33678]=3584; itemvperf[33680]=0; itemcpuperf[33680]=0; itemramperf[33680]=0; itempcislots[33680]=0; itemdelta[33680]=190; itemdelaydays[33680]=0; starkl[33680]=1688; itemvperf[33769]=0; itemcpuperf[33769]=0; itemramperf[33769]=0; itempcislots[33769]=0; itemdelta[33769]=685; itemdelaydays[33769]=0; starkl[33769]=3830; itemvperf[33768]=0; itemcpuperf[33768]=0; itemramperf[33768]=0; itempcislots[33768]=0; itemdelta[33768]=350; itemdelaydays[33768]=0; starkl[33768]=584; itemvperf[33676]=0; itemcpuperf[33676]=0; itemramperf[33676]=0; itempcislots[33676]=0; itemdelta[33676]=255; itemdelaydays[33676]=0; starkl[33676]=8434; itemvperf[33125]=0; itemcpuperf[33125]=0; itemramperf[33125]=0; itempcislots[33125]=0; itemdelta[33125]=190; itemdelaydays[33125]=0; starkl[33125]=1894; itemvperf[33124]=0; itemcpuperf[33124]=0; itemramperf[33124]=0; itempcislots[33124]=0; itemdelta[33124]=130; itemdelaydays[33124]=0; starkl[33124]=9950; itemvperf[33771]=0; itemcpuperf[33771]=0; itemramperf[33771]=0; itempcislots[33771]=0; itemdelta[33771]=345; itemdelaydays[33771]=0; starkl[33771]=4987; itemvperf[33770]=0; itemcpuperf[33770]=0; itemramperf[33770]=0; itempcislots[33770]=0; itemdelta[33770]=155; itemdelaydays[33770]=0; starkl[33770]=3828; itemvperf[33677]=0; itemcpuperf[33677]=0; itemramperf[33677]=0; itempcislots[33677]=0; itemdelta[33677]=130; itemdelaydays[33677]=0; starkl[33677]=4247; itemvperf[33656]=0; itemcpuperf[33656]=0; itemramperf[33656]=0; itempcislots[33656]=0; itemdelta[33656]=100; itemdelaydays[33656]=0; starkl[33656]=4078; itemvperf[33126]=0; itemcpuperf[33126]=0; itemramperf[33126]=0; itempcislots[33126]=0; itemdelta[33126]=65; itemdelaydays[33126]=0; starkl[33126]=1066; itemvperf[11714]=0; itemcpuperf[11714]=0; itemramperf[11714]=0; itempcislots[11714]=0; itemdelta[11714]=0; itemdelaydays[11714]=0; starkl[11714]=6720; itemvperf[33781]=0; itemcpuperf[33781]=0; itemramperf[33781]=0; itempcislots[33781]=0; itemdelta[33781]=130; itemdelaydays[33781]=0; starkl[33781]=7422; itemvperf[33782]=0; itemcpuperf[33782]=0; itemramperf[33782]=0; itempcislots[33782]=0; itemdelta[33782]=130; itemdelaydays[33782]=0; starkl[33782]=3271; itemvperf[33783]=0; itemcpuperf[33783]=0; itemramperf[33783]=0; itempcislots[33783]=0; itemdelta[33783]=130; itemdelaydays[33783]=0; starkl[33783]=1317; itemvperf[33784]=0; itemcpuperf[33784]=0; itemramperf[33784]=0; itempcislots[33784]=0; itemdelta[33784]=0; itemdelaydays[33784]=0; starkl[33784]=9129; itemvperf[33129]=0; itemcpuperf[33129]=0; itemramperf[33129]=0; itempcislots[33129]=0; itemdelta[33129]=70; itemdelaydays[33129]=0; starkl[33129]=762; itemvperf[33128]=0; itemcpuperf[33128]=0; itemramperf[33128]=0; itempcislots[33128]=0; itemdelta[33128]=55; itemdelaydays[33128]=0; starkl[33128]=1203; itemvperf[33688]=0; itemcpuperf[33688]=0; itemramperf[33688]=0; itempcislots[33688]=0; itemdelta[33688]=0; itemdelaydays[33688]=0; starkl[33688]=7305; itemvperf[11718]=0; itemcpuperf[11718]=0; itemramperf[11718]=0; itempcislots[11718]=0; itemdelta[11718]=0; itemdelaydays[11718]=0; starkl[11718]=4695; itemvperf[33744]=0; itemcpuperf[33744]=0; itemramperf[33744]=0; itempcislots[33744]=0; itemdelta[33744]=50; itemdelaydays[33744]=0; starkl[33744]=3430; itemvperf[33785]=0; itemcpuperf[33785]=0; itemramperf[33785]=0; itempcislots[33785]=0; itemdelta[33785]=40; itemdelaydays[33785]=0; starkl[33785]=3842; itemvperf[22175]=0; itemcpuperf[22175]=0; itemramperf[22175]=0; itempcislots[22175]=0; itemdelta[22175]=35; itemdelaydays[22175]=0; starkl[22175]=1857; itemvperf[11719]=0; itemcpuperf[11719]=0; itemramperf[11719]=0; itempcislots[11719]=0; itemdelta[11719]=0; itemdelaydays[11719]=0; starkl[11719]=8442; itemvperf[25294]=0; itemcpuperf[25294]=0; itemramperf[25294]=0; itempcislots[25294]=0; itemdelta[25294]=25; itemdelaydays[25294]=0; starkl[25294]=6339; itemvperf[25293]=0; itemcpuperf[25293]=0; itemramperf[25293]=0; itempcislots[25293]=0; itemdelta[25293]=0; itemdelaydays[25293]=0; starkl[25293]=3978; itemvperf[33752]=0; itemcpuperf[33752]=0; itemramperf[33752]=0; itempcislots[33752]=0; itemdelta[33752]=70; itemdelaydays[33752]=0; starkl[33752]=7109; itemvperf[33753]=0; itemcpuperf[33753]=0; itemramperf[33753]=0; itempcislots[33753]=0; itemdelta[33753]=0; itemdelaydays[33753]=0; starkl[33753]=6355; itemvperf[33790]=0; itemcpuperf[33790]=0; itemramperf[33790]=0; itempcislots[33790]=0; itemdelta[33790]=0; itemdelaydays[33790]=0; starkl[33790]=7057; itemvperf[33653]=0; itemcpuperf[33653]=0; itemramperf[33653]=0; itempcislots[33653]=0; itemdelta[33653]=-70; itemdelaydays[33653]=0; starkl[33653]=246; itemvperf[33658]=0; itemcpuperf[33658]=0; itemramperf[33658]=0; itempcislots[33658]=0; itemdelta[33658]=269; itemdelaydays[33658]=0; starkl[33658]=9050; itemvperf[33659]=0; itemcpuperf[33659]=0; itemramperf[33659]=0; itempcislots[33659]=0; itemdelta[33659]=179; itemdelaydays[33659]=0; starkl[33659]=1674; itemvperf[33660]=0; itemcpuperf[33660]=0; itemramperf[33660]=0; itempcislots[33660]=0; itemdelta[33660]=0; itemdelaydays[33660]=0; starkl[33660]=9347; itemvperf[33775]=0; itemcpuperf[33775]=0; itemramperf[33775]=0; itempcislots[33775]=0; itemdelta[33775]=99; itemdelaydays[33775]=0; starkl[33775]=4614; itemvperf[33746]=0; itemcpuperf[33746]=0; itemramperf[33746]=0; itempcislots[33746]=0; itemdelta[33746]=49; itemdelaydays[33746]=0; starkl[33746]=4893; itemvperf[33256]=0; itemcpuperf[33256]=0; itemramperf[33256]=0; itempcislots[33256]=0; itemdelta[33256]=15; itemdelaydays[33256]=0; starkl[33256]=6307; itemvperf[11741]=0; itemcpuperf[11741]=0; itemramperf[11741]=0; itempcislots[11741]=0; itemdelta[11741]=0; itemdelaydays[11741]=0; starkl[11741]=1147; itemvperf[33774]=0; itemcpuperf[33774]=0; itemramperf[33774]=0; itempcislots[33774]=0; itemdelta[33774]=59; itemdelaydays[33774]=0; starkl[33774]=6784; itemvperf[33747]=0; itemcpuperf[33747]=0; itemramperf[33747]=0; itempcislots[33747]=0; itemdelta[33747]=39; itemdelaydays[33747]=0; starkl[33747]=3299; itemvperf[33257]=0; itemcpuperf[33257]=0; itemramperf[33257]=0; itempcislots[33257]=0; itemdelta[33257]=15; itemdelaydays[33257]=0; starkl[33257]=7078; itemvperf[11745]=0; itemcpuperf[11745]=0; itemramperf[11745]=0; itempcislots[11745]=0; itemdelta[11745]=0; itemdelaydays[11745]=0; starkl[11745]=8051; itemvperf[33754]=0; itemcpuperf[33754]=0; itemramperf[33754]=0; itempcislots[33754]=0; itemdelta[33754]=0; itemdelaydays[33754]=0; starkl[33754]=6059; itemvperf[33755]=0; itemcpuperf[33755]=0; itemramperf[33755]=0; itempcislots[33755]=0; itemdelta[33755]=0; itemdelaydays[33755]=0; starkl[33755]=8393; itemvperf[11754]=0; itemcpuperf[11754]=0; itemramperf[11754]=0; itempcislots[11754]=0; itemdelta[11754]=19; itemdelaydays[11754]=0; starkl[11754]=213; itemvperf[11755]=0; itemcpuperf[11755]=0; itemramperf[11755]=0; itempcislots[11755]=0; itemdelta[11755]=0; itemdelaydays[11755]=0; starkl[11755]=889; itemvperf[33715]=0; itemcpuperf[33715]=0; itemramperf[33715]=0; itempcislots[33715]=0; itemdelta[33715]=0; itemdelaydays[33715]=0; starkl[33715]=740; itemvperf[33716]=0; itemcpuperf[33716]=0; itemramperf[33716]=0; itempcislots[33716]=0; itemdelta[33716]=0; itemdelaydays[33716]=0; starkl[33716]=3796; itemvperf[33717]=0; itemcpuperf[33717]=0; itemramperf[33717]=0; itempcislots[33717]=0; itemdelta[33717]=0; itemdelaydays[33717]=0; starkl[33717]=6161; itemvperf[11758]=0; itemcpuperf[11758]=0; itemramperf[11758]=0; itempcislots[11758]=0; itemdelta[11758]=0; itemdelaydays[11758]=0; starkl[11758]=9272; itemvperf[11759]=0; itemcpuperf[11759]=0; itemramperf[11759]=0; itempcislots[11759]=0; itemdelta[11759]=0; itemdelaydays[11759]=0; starkl[11759]=6412; itemvperf[11760]=0; itemcpuperf[11760]=0; itemramperf[11760]=0; itempcislots[11760]=0; itemdelta[11760]=0; itemdelaydays[11760]=0; starkl[11760]=6809; itemvperf[11761]=0; itemcpuperf[11761]=0; itemramperf[11761]=0; itempcislots[11761]=0; itemdelta[11761]=0; itemdelaydays[11761]=0; starkl[11761]=1372; itemvperf[11762]=0; itemcpuperf[11762]=0; itemramperf[11762]=0; itempcislots[11762]=0; itemdelta[11762]=199; itemdelaydays[11762]=0; starkl[11762]=4095; itemvperf[11765]=0; itemcpuperf[11765]=0; itemramperf[11765]=0; itempcislots[11765]=0; itemdelta[11765]=499; itemdelaydays[11765]=0; starkl[11765]=2956; itemvperf[11766]=0; itemcpuperf[11766]=0; itemramperf[11766]=0; itempcislots[11766]=0; itemdelta[11766]=399; itemdelaydays[11766]=0; starkl[11766]=3177; itemvperf[11767]=0; itemcpuperf[11767]=0; itemramperf[11767]=0; itempcislots[11767]=0; itemdelta[11767]=299; itemdelaydays[11767]=0; starkl[11767]=2525; itemvperf[11768]=0; itemcpuperf[11768]=0; itemramperf[11768]=0; itempcislots[11768]=0; itemdelta[11768]=199; itemdelaydays[11768]=0; starkl[11768]=8674; itemvperf[11769]=0; itemcpuperf[11769]=0; itemramperf[11769]=0; itempcislots[11769]=0; itemdelta[11769]=99; itemdelaydays[11769]=0; starkl[11769]=9072; itemvperf[11770]=0; itemcpuperf[11770]=0; itemramperf[11770]=0; itempcislots[11770]=0; itemdelta[11770]=0; itemdelaydays[11770]=0; starkl[11770]=8970; itemvperf[11771]=0; itemcpuperf[11771]=0; itemramperf[11771]=0; itempcislots[11771]=0; itemdelta[11771]=0; itemdelaydays[11771]=0; starkl[11771]=4618; itemvperf[33683]=0; itemcpuperf[33683]=0; itemramperf[33683]=0; itempcislots[33683]=0; itemdelta[33683]=0; itemdelaydays[33683]=0; starkl[33683]=1497; itemvperf[33728]=0; itemcpuperf[33728]=0; itemramperf[33728]=0; itempcislots[33728]=0; itemdelta[33728]=-100; itemdelaydays[33728]=0; starkl[33728]=7742; caseImages[33729]=new Image(); caseImages[33729].src='/images/upload/GX4_main.jpg'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()