var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33729]=0; itemcpuperf[33729]=0; itemramperf[33729]=0; itempcislots[33729]=0; itemdelta[33729]=0; itemdelaydays[33729]=0; starkl[33729]=6386; itemvperf[33681]=0; itemcpuperf[33681]=0; itemramperf[33681]=0; itempcislots[33681]=0; itemdelta[33681]=190; itemdelaydays[33681]=0; starkl[33681]=8106; itemvperf[33708]=0; itemcpuperf[33708]=0; itemramperf[33708]=0; itempcislots[33708]=0; itemdelta[33708]=160; itemdelaydays[33708]=0; starkl[33708]=9097; itemvperf[33730]=0; itemcpuperf[33730]=0; itemramperf[33730]=0; itempcislots[33730]=0; itemdelta[33730]=85; itemdelaydays[33730]=0; starkl[33730]=8048; itemvperf[33697]=0; itemcpuperf[33697]=0; itemramperf[33697]=0; itempcislots[33697]=0; itemdelta[33697]=0; itemdelaydays[33697]=0; starkl[33697]=7989; itemvperf[33060]=0; itemcpuperf[33060]=0; itemramperf[33060]=0; itempcislots[33060]=0; itemdelta[33060]=0; itemdelaydays[33060]=0; starkl[33060]=5200; itemvperf[33695]=0; itemcpuperf[33695]=0; itemramperf[33695]=0; itempcislots[33695]=0; itemdelta[33695]=0; itemdelaydays[33695]=0; starkl[33695]=6303; itemvperf[33799]=0; itemcpuperf[33799]=0; itemramperf[33799]=0; itempcislots[33799]=0; itemdelta[33799]=-350; itemdelaydays[33799]=0; starkl[33799]=9567; itemvperf[33707]=0; itemcpuperf[33707]=0; itemramperf[33707]=0; itempcislots[33707]=0; itemdelta[33707]=65; itemdelaydays[33707]=0; starkl[33707]=1219; itemvperf[33731]=0; itemcpuperf[33731]=0; itemramperf[33731]=0; itempcislots[33731]=0; itemdelta[33731]=0; itemdelaydays[33731]=0; starkl[33731]=2533; itemvperf[33072]=0; itemcpuperf[33072]=0; itemramperf[33072]=0; itempcislots[33072]=0; itemdelta[33072]=0; itemdelaydays[33072]=0; starkl[33072]=5465; itemvperf[33718]=0; itemcpuperf[33718]=0; itemramperf[33718]=0; itempcislots[33718]=0; itemdelta[33718]=25; itemdelaydays[33718]=0; starkl[33718]=7301; itemvperf[33719]=0; itemcpuperf[33719]=0; itemramperf[33719]=0; itempcislots[33719]=0; itemdelta[33719]=20; itemdelaydays[33719]=0; starkl[33719]=8447; itemvperf[33720]=0; itemcpuperf[33720]=0; itemramperf[33720]=0; itempcislots[33720]=0; itemdelta[33720]=0; itemdelaydays[33720]=0; starkl[33720]=1712; itemvperf[33703]=0; itemcpuperf[33703]=0; itemramperf[33703]=0; itempcislots[33703]=0; itemdelta[33703]=650; itemdelaydays[33703]=0; starkl[33703]=6308; itemvperf[33705]=0; itemcpuperf[33705]=0; itemramperf[33705]=0; itempcislots[33705]=0; itemdelta[33705]=220; itemdelaydays[33705]=0; starkl[33705]=3146; itemvperf[33701]=0; itemcpuperf[33701]=0; itemramperf[33701]=0; itempcislots[33701]=0; itemdelta[33701]=0; itemdelaydays[33701]=0; starkl[33701]=6048; itemvperf[33663]=0; itemcpuperf[33663]=0; itemramperf[33663]=0; itempcislots[33663]=0; itemdelta[33663]=0; itemdelaydays[33663]=0; starkl[33663]=4899; itemvperf[33796]=0; itemcpuperf[33796]=0; itemramperf[33796]=0; itempcislots[33796]=0; itemdelta[33796]=1255; itemdelaydays[33796]=0; starkl[33796]=7571; itemvperf[33798]=0; itemcpuperf[33798]=0; itemramperf[33798]=0; itempcislots[33798]=0; itemdelta[33798]=785; itemdelaydays[33798]=0; starkl[33798]=9702; itemvperf[33797]=0; itemcpuperf[33797]=0; itemramperf[33797]=0; itempcislots[33797]=0; itemdelta[33797]=385; itemdelaydays[33797]=0; starkl[33797]=3299; itemvperf[33804]=0; itemcpuperf[33804]=0; itemramperf[33804]=0; itempcislots[33804]=0; itemdelta[33804]=1860; itemdelaydays[33804]=0; starkl[33804]=4748; itemvperf[33800]=0; itemcpuperf[33800]=0; itemramperf[33800]=0; itempcislots[33800]=0; itemdelta[33800]=725; itemdelaydays[33800]=0; starkl[33800]=4140; itemvperf[33801]=0; itemcpuperf[33801]=0; itemramperf[33801]=0; itempcislots[33801]=0; itemdelta[33801]=340; itemdelaydays[33801]=0; starkl[33801]=1271; itemvperf[33802]=0; itemcpuperf[33802]=0; itemramperf[33802]=0; itempcislots[33802]=0; itemdelta[33802]=90; itemdelaydays[33802]=0; starkl[33802]=9289; itemvperf[33803]=0; itemcpuperf[33803]=0; itemramperf[33803]=0; itempcislots[33803]=0; itemdelta[33803]=0; itemdelaydays[33803]=0; starkl[33803]=6502; itemvperf[33751]=0; itemcpuperf[33751]=0; itemramperf[33751]=0; itempcislots[33751]=0; itemdelta[33751]=589; itemdelaydays[33751]=7; starkl[33751]=5268; itemvperf[33721]=0; itemcpuperf[33721]=0; itemramperf[33721]=0; itempcislots[33721]=0; itemdelta[33721]=1139; itemdelaydays[33721]=0; starkl[33721]=7448; itemvperf[29940]=0; itemcpuperf[29940]=0; itemramperf[29940]=0; itempcislots[29940]=0; itemdelta[29940]=439; itemdelaydays[29940]=0; starkl[29940]=3284; itemvperf[29939]=0; itemcpuperf[29939]=0; itemramperf[29939]=0; itempcislots[29939]=0; itemdelta[29939]=259; itemdelaydays[29939]=0; starkl[29939]=506; itemvperf[29937]=0; itemcpuperf[29937]=0; itemramperf[29937]=0; itempcislots[29937]=0; itemdelta[29937]=189; itemdelaydays[29937]=0; starkl[29937]=5565; itemvperf[11678]=0; itemcpuperf[11678]=0; itemramperf[11678]=0; itempcislots[11678]=0; itemdelta[11678]=0; itemdelaydays[11678]=0; starkl[11678]=5360; itemvperf[33109]=0; itemcpuperf[33109]=0; itemramperf[33109]=0; itempcislots[33109]=0; itemdelta[33109]=0; itemdelaydays[33109]=0; starkl[33109]=9328; itemvperf[33743]=0; itemcpuperf[33743]=0; itemramperf[33743]=0; itempcislots[33743]=0; itemdelta[33743]=25; itemdelaydays[33743]=0; starkl[33743]=4258; itemvperf[11681]=0; itemcpuperf[11681]=0; itemramperf[11681]=0; itempcislots[11681]=0; itemdelta[11681]=0; itemdelaydays[11681]=0; starkl[11681]=2178; itemvperf[33786]=0; itemcpuperf[33786]=0; itemramperf[33786]=0; itempcislots[33786]=0; itemdelta[33786]=1660; itemdelaydays[33786]=14; starkl[33786]=6557; itemvperf[33761]=0; itemcpuperf[33761]=0; itemramperf[33761]=0; itempcislots[33761]=0; itemdelta[33761]=730; itemdelaydays[33761]=0; starkl[33761]=8304; itemvperf[33763]=0; itemcpuperf[33763]=0; itemramperf[33763]=0; itempcislots[33763]=0; itemdelta[33763]=350; itemdelaydays[33763]=0; starkl[33763]=4021; itemvperf[33748]=0; itemcpuperf[33748]=0; itemramperf[33748]=0; itempcislots[33748]=0; itemdelta[33748]=1375; itemdelaydays[33748]=0; starkl[33748]=9466; itemvperf[33674]=0; itemcpuperf[33674]=0; itemramperf[33674]=0; itempcislots[33674]=0; itemdelta[33674]=675; itemdelaydays[33674]=0; starkl[33674]=4411; itemvperf[33671]=0; itemcpuperf[33671]=0; itemramperf[33671]=0; itempcislots[33671]=0; itemdelta[33671]=290; itemdelaydays[33671]=0; starkl[33671]=3841; itemvperf[33670]=0; itemcpuperf[33670]=0; itemramperf[33670]=0; itempcislots[33670]=0; itemdelta[33670]=135; itemdelaydays[33670]=0; starkl[33670]=3346; itemvperf[33765]=0; itemcpuperf[33765]=0; itemramperf[33765]=0; itempcislots[33765]=0; itemdelta[33765]=625; itemdelaydays[33765]=0; starkl[33765]=7767; itemvperf[33118]=0; itemcpuperf[33118]=0; itemramperf[33118]=0; itempcislots[33118]=0; itemdelta[33118]=270; itemdelaydays[33118]=0; starkl[33118]=1638; itemvperf[33120]=0; itemcpuperf[33120]=0; itemramperf[33120]=0; itempcislots[33120]=0; itemdelta[33120]=80; itemdelaydays[33120]=0; starkl[33120]=4705; itemvperf[33710]=0; itemcpuperf[33710]=0; itemramperf[33710]=0; itempcislots[33710]=0; itemdelta[33710]=0; itemdelaydays[33710]=0; starkl[33710]=8518; itemvperf[33780]=0; itemcpuperf[33780]=0; itemramperf[33780]=0; itempcislots[33780]=0; itemdelta[33780]=660; itemdelaydays[33780]=0; starkl[33780]=2978; itemvperf[33779]=0; itemcpuperf[33779]=0; itemramperf[33779]=0; itempcislots[33779]=0; itemdelta[33779]=210; itemdelaydays[33779]=0; starkl[33779]=9185; itemvperf[33778]=0; itemcpuperf[33778]=0; itemramperf[33778]=0; itempcislots[33778]=0; itemdelta[33778]=125; itemdelaydays[33778]=0; starkl[33778]=4835; itemvperf[33767]=0; itemcpuperf[33767]=0; itemramperf[33767]=0; itempcislots[33767]=0; itemdelta[33767]=265; itemdelaydays[33767]=0; starkl[33767]=1469; itemvperf[33766]=0; itemcpuperf[33766]=0; itemramperf[33766]=0; itempcislots[33766]=0; itemdelta[33766]=55; itemdelaydays[33766]=0; starkl[33766]=6144; itemvperf[33669]=0; itemcpuperf[33669]=0; itemramperf[33669]=0; itempcislots[33669]=0; itemdelta[33669]=0; itemdelaydays[33669]=0; starkl[33669]=895; itemvperf[33121]=0; itemcpuperf[33121]=0; itemramperf[33121]=0; itempcislots[33121]=0; itemdelta[33121]=-20; itemdelaydays[33121]=0; starkl[33121]=7884; itemvperf[33123]=0; itemcpuperf[33123]=0; itemramperf[33123]=0; itempcislots[33123]=0; itemdelta[33123]=-40; itemdelaydays[33123]=0; starkl[33123]=4589; itemvperf[33678]=0; itemcpuperf[33678]=0; itemramperf[33678]=0; itempcislots[33678]=0; itemdelta[33678]=405; itemdelaydays[33678]=0; starkl[33678]=1956; itemvperf[33680]=0; itemcpuperf[33680]=0; itemramperf[33680]=0; itempcislots[33680]=0; itemdelta[33680]=210; itemdelaydays[33680]=0; starkl[33680]=9217; itemvperf[33769]=0; itemcpuperf[33769]=0; itemramperf[33769]=0; itempcislots[33769]=0; itemdelta[33769]=790; itemdelaydays[33769]=0; starkl[33769]=1018; itemvperf[33768]=0; itemcpuperf[33768]=0; itemramperf[33768]=0; itempcislots[33768]=0; itemdelta[33768]=380; itemdelaydays[33768]=0; starkl[33768]=3751; itemvperf[33676]=0; itemcpuperf[33676]=0; itemramperf[33676]=0; itempcislots[33676]=0; itemdelta[33676]=255; itemdelaydays[33676]=0; starkl[33676]=9389; itemvperf[33125]=0; itemcpuperf[33125]=0; itemramperf[33125]=0; itempcislots[33125]=0; itemdelta[33125]=190; itemdelaydays[33125]=0; starkl[33125]=3343; itemvperf[33124]=0; itemcpuperf[33124]=0; itemramperf[33124]=0; itempcislots[33124]=0; itemdelta[33124]=130; itemdelaydays[33124]=0; starkl[33124]=3224; itemvperf[33771]=0; itemcpuperf[33771]=0; itemramperf[33771]=0; itempcislots[33771]=0; itemdelta[33771]=395; itemdelaydays[33771]=0; starkl[33771]=603; itemvperf[33770]=0; itemcpuperf[33770]=0; itemramperf[33770]=0; itempcislots[33770]=0; itemdelta[33770]=175; itemdelaydays[33770]=0; starkl[33770]=9356; itemvperf[33677]=0; itemcpuperf[33677]=0; itemramperf[33677]=0; itempcislots[33677]=0; itemdelta[33677]=130; itemdelaydays[33677]=0; starkl[33677]=9454; itemvperf[33656]=0; itemcpuperf[33656]=0; itemramperf[33656]=0; itempcislots[33656]=0; itemdelta[33656]=100; itemdelaydays[33656]=0; starkl[33656]=4697; itemvperf[33126]=0; itemcpuperf[33126]=0; itemramperf[33126]=0; itempcislots[33126]=0; itemdelta[33126]=65; itemdelaydays[33126]=0; starkl[33126]=9447; itemvperf[11714]=0; itemcpuperf[11714]=0; itemramperf[11714]=0; itempcislots[11714]=0; itemdelta[11714]=0; itemdelaydays[11714]=0; starkl[11714]=9205; itemvperf[33781]=0; itemcpuperf[33781]=0; itemramperf[33781]=0; itempcislots[33781]=0; itemdelta[33781]=130; itemdelaydays[33781]=0; starkl[33781]=6659; itemvperf[33782]=0; itemcpuperf[33782]=0; itemramperf[33782]=0; itempcislots[33782]=0; itemdelta[33782]=130; itemdelaydays[33782]=0; starkl[33782]=947; itemvperf[33783]=0; itemcpuperf[33783]=0; itemramperf[33783]=0; itempcislots[33783]=0; itemdelta[33783]=130; itemdelaydays[33783]=0; starkl[33783]=5130; itemvperf[33784]=0; itemcpuperf[33784]=0; itemramperf[33784]=0; itempcislots[33784]=0; itemdelta[33784]=0; itemdelaydays[33784]=0; starkl[33784]=9157; itemvperf[33129]=0; itemcpuperf[33129]=0; itemramperf[33129]=0; itempcislots[33129]=0; itemdelta[33129]=70; itemdelaydays[33129]=0; starkl[33129]=9308; itemvperf[33128]=0; itemcpuperf[33128]=0; itemramperf[33128]=0; itempcislots[33128]=0; itemdelta[33128]=55; itemdelaydays[33128]=0; starkl[33128]=6795; itemvperf[33688]=0; itemcpuperf[33688]=0; itemramperf[33688]=0; itempcislots[33688]=0; itemdelta[33688]=0; itemdelaydays[33688]=0; starkl[33688]=9691; itemvperf[11718]=0; itemcpuperf[11718]=0; itemramperf[11718]=0; itempcislots[11718]=0; itemdelta[11718]=0; itemdelaydays[11718]=0; starkl[11718]=3291; itemvperf[33744]=0; itemcpuperf[33744]=0; itemramperf[33744]=0; itempcislots[33744]=0; itemdelta[33744]=50; itemdelaydays[33744]=0; starkl[33744]=6454; itemvperf[33785]=0; itemcpuperf[33785]=0; itemramperf[33785]=0; itempcislots[33785]=0; itemdelta[33785]=40; itemdelaydays[33785]=0; starkl[33785]=8900; itemvperf[22175]=0; itemcpuperf[22175]=0; itemramperf[22175]=0; itempcislots[22175]=0; itemdelta[22175]=35; itemdelaydays[22175]=0; starkl[22175]=794; itemvperf[11719]=0; itemcpuperf[11719]=0; itemramperf[11719]=0; itempcislots[11719]=0; itemdelta[11719]=0; itemdelaydays[11719]=0; starkl[11719]=5590; itemvperf[25294]=0; itemcpuperf[25294]=0; itemramperf[25294]=0; itempcislots[25294]=0; itemdelta[25294]=25; itemdelaydays[25294]=0; starkl[25294]=2551; itemvperf[25293]=0; itemcpuperf[25293]=0; itemramperf[25293]=0; itempcislots[25293]=0; itemdelta[25293]=0; itemdelaydays[25293]=0; starkl[25293]=6595; itemvperf[33752]=0; itemcpuperf[33752]=0; itemramperf[33752]=0; itempcislots[33752]=0; itemdelta[33752]=70; itemdelaydays[33752]=0; starkl[33752]=6059; itemvperf[33753]=0; itemcpuperf[33753]=0; itemramperf[33753]=0; itempcislots[33753]=0; itemdelta[33753]=0; itemdelaydays[33753]=0; starkl[33753]=8242; itemvperf[33790]=0; itemcpuperf[33790]=0; itemramperf[33790]=0; itempcislots[33790]=0; itemdelta[33790]=0; itemdelaydays[33790]=0; starkl[33790]=6570; itemvperf[33658]=0; itemcpuperf[33658]=0; itemramperf[33658]=0; itempcislots[33658]=0; itemdelta[33658]=269; itemdelaydays[33658]=0; starkl[33658]=1659; itemvperf[33659]=0; itemcpuperf[33659]=0; itemramperf[33659]=0; itempcislots[33659]=0; itemdelta[33659]=179; itemdelaydays[33659]=0; starkl[33659]=7556; itemvperf[33660]=0; itemcpuperf[33660]=0; itemramperf[33660]=0; itempcislots[33660]=0; itemdelta[33660]=0; itemdelaydays[33660]=0; starkl[33660]=9709; itemvperf[33775]=0; itemcpuperf[33775]=0; itemramperf[33775]=0; itempcislots[33775]=0; itemdelta[33775]=99; itemdelaydays[33775]=0; starkl[33775]=7814; itemvperf[33746]=0; itemcpuperf[33746]=0; itemramperf[33746]=0; itempcislots[33746]=0; itemdelta[33746]=49; itemdelaydays[33746]=0; starkl[33746]=8411; itemvperf[33256]=0; itemcpuperf[33256]=0; itemramperf[33256]=0; itempcislots[33256]=0; itemdelta[33256]=15; itemdelaydays[33256]=0; starkl[33256]=959; itemvperf[11741]=0; itemcpuperf[11741]=0; itemramperf[11741]=0; itempcislots[11741]=0; itemdelta[11741]=0; itemdelaydays[11741]=0; starkl[11741]=9978; itemvperf[33774]=0; itemcpuperf[33774]=0; itemramperf[33774]=0; itempcislots[33774]=0; itemdelta[33774]=59; itemdelaydays[33774]=0; starkl[33774]=1205; itemvperf[33747]=0; itemcpuperf[33747]=0; itemramperf[33747]=0; itempcislots[33747]=0; itemdelta[33747]=39; itemdelaydays[33747]=0; starkl[33747]=3561; itemvperf[33257]=0; itemcpuperf[33257]=0; itemramperf[33257]=0; itempcislots[33257]=0; itemdelta[33257]=15; itemdelaydays[33257]=0; starkl[33257]=216; itemvperf[11745]=0; itemcpuperf[11745]=0; itemramperf[11745]=0; itempcislots[11745]=0; itemdelta[11745]=0; itemdelaydays[11745]=0; starkl[11745]=2677; itemvperf[11754]=0; itemcpuperf[11754]=0; itemramperf[11754]=0; itempcislots[11754]=0; itemdelta[11754]=19; itemdelaydays[11754]=0; starkl[11754]=2335; itemvperf[11755]=0; itemcpuperf[11755]=0; itemramperf[11755]=0; itempcislots[11755]=0; itemdelta[11755]=0; itemdelaydays[11755]=0; starkl[11755]=4782; itemvperf[33715]=0; itemcpuperf[33715]=0; itemramperf[33715]=0; itempcislots[33715]=0; itemdelta[33715]=0; itemdelaydays[33715]=0; starkl[33715]=8851; itemvperf[33716]=0; itemcpuperf[33716]=0; itemramperf[33716]=0; itempcislots[33716]=0; itemdelta[33716]=0; itemdelaydays[33716]=0; starkl[33716]=8494; itemvperf[33717]=0; itemcpuperf[33717]=0; itemramperf[33717]=0; itempcislots[33717]=0; itemdelta[33717]=0; itemdelaydays[33717]=0; starkl[33717]=7257; itemvperf[11758]=0; itemcpuperf[11758]=0; itemramperf[11758]=0; itempcislots[11758]=0; itemdelta[11758]=0; itemdelaydays[11758]=0; starkl[11758]=1463; itemvperf[11759]=0; itemcpuperf[11759]=0; itemramperf[11759]=0; itempcislots[11759]=0; itemdelta[11759]=0; itemdelaydays[11759]=0; starkl[11759]=3541; itemvperf[11760]=0; itemcpuperf[11760]=0; itemramperf[11760]=0; itempcislots[11760]=0; itemdelta[11760]=0; itemdelaydays[11760]=0; starkl[11760]=3176; itemvperf[11761]=0; itemcpuperf[11761]=0; itemramperf[11761]=0; itempcislots[11761]=0; itemdelta[11761]=0; itemdelaydays[11761]=0; starkl[11761]=3905; itemvperf[11762]=0; itemcpuperf[11762]=0; itemramperf[11762]=0; itempcislots[11762]=0; itemdelta[11762]=199; itemdelaydays[11762]=0; starkl[11762]=4991; itemvperf[11765]=0; itemcpuperf[11765]=0; itemramperf[11765]=0; itempcislots[11765]=0; itemdelta[11765]=499; itemdelaydays[11765]=0; starkl[11765]=9886; itemvperf[11766]=0; itemcpuperf[11766]=0; itemramperf[11766]=0; itempcislots[11766]=0; itemdelta[11766]=399; itemdelaydays[11766]=0; starkl[11766]=9935; itemvperf[11767]=0; itemcpuperf[11767]=0; itemramperf[11767]=0; itempcislots[11767]=0; itemdelta[11767]=299; itemdelaydays[11767]=0; starkl[11767]=9701; itemvperf[11768]=0; itemcpuperf[11768]=0; itemramperf[11768]=0; itempcislots[11768]=0; itemdelta[11768]=199; itemdelaydays[11768]=0; starkl[11768]=824; itemvperf[11769]=0; itemcpuperf[11769]=0; itemramperf[11769]=0; itempcislots[11769]=0; itemdelta[11769]=99; itemdelaydays[11769]=0; starkl[11769]=2420; itemvperf[11770]=0; itemcpuperf[11770]=0; itemramperf[11770]=0; itempcislots[11770]=0; itemdelta[11770]=0; itemdelaydays[11770]=0; starkl[11770]=3751; itemvperf[11771]=0; itemcpuperf[11771]=0; itemramperf[11771]=0; itempcislots[11771]=0; itemdelta[11771]=0; itemdelaydays[11771]=0; starkl[11771]=7065; itemvperf[33793]=0; itemcpuperf[33793]=0; itemramperf[33793]=0; itempcislots[33793]=0; itemdelta[33793]=0; itemdelaydays[33793]=0; starkl[33793]=1110; itemvperf[33794]=0; itemcpuperf[33794]=0; itemramperf[33794]=0; itempcislots[33794]=0; itemdelta[33794]=0; itemdelaydays[33794]=0; starkl[33794]=2774; itemvperf[33683]=0; itemcpuperf[33683]=0; itemramperf[33683]=0; itempcislots[33683]=0; itemdelta[33683]=0; itemdelaydays[33683]=0; starkl[33683]=5195; itemvperf[33728]=0; itemcpuperf[33728]=0; itemramperf[33728]=0; itempcislots[33728]=0; itemdelta[33728]=-100; itemdelaydays[33728]=0; starkl[33728]=6182; caseImages[33729]=new Image(); caseImages[33729].src='/img/category-thumbnails/gx4-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()