var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33849]=0; itemcpuperf[33849]=0; itemramperf[33849]=0; itempcislots[33849]=0; itemdelta[33849]=0; itemdelaydays[33849]=0; starkl[33849]=4796; itemvperf[33883]=0; itemcpuperf[33883]=0; itemramperf[33883]=0; itempcislots[33883]=0; itemdelta[33883]=0; itemdelaydays[33883]=0; starkl[33883]=3855; itemvperf[33841]=0; itemcpuperf[33841]=0; itemramperf[33841]=0; itempcislots[33841]=0; itemdelta[33841]=20; itemdelaydays[33841]=0; starkl[33841]=413; itemvperf[33842]=0; itemcpuperf[33842]=0; itemramperf[33842]=0; itempcislots[33842]=0; itemdelta[33842]=0; itemdelaydays[33842]=0; starkl[33842]=3803; itemvperf[33875]=0; itemcpuperf[33875]=0; itemramperf[33875]=0; itempcislots[33875]=0; itemdelta[33875]=210; itemdelaydays[33875]=0; starkl[33875]=8325; itemvperf[33789]=0; itemcpuperf[33789]=0; itemramperf[33789]=0; itempcislots[33789]=0; itemdelta[33789]=150; itemdelaydays[33789]=0; starkl[33789]=3316; itemvperf[5635]=0; itemcpuperf[5635]=0; itemramperf[5635]=0; itempcislots[5635]=0; itemdelta[5635]=60; itemdelaydays[5635]=0; starkl[5635]=6281; itemvperf[33761]=0; itemcpuperf[33761]=0; itemramperf[33761]=0; itempcislots[33761]=0; itemdelta[33761]=35; itemdelaydays[33761]=0; starkl[33761]=7465; itemvperf[33780]=0; itemcpuperf[33780]=0; itemramperf[33780]=0; itempcislots[33780]=0; itemdelta[33780]=45; itemdelaydays[33780]=0; starkl[33780]=7911; itemvperf[33317]=0; itemcpuperf[33317]=0; itemramperf[33317]=0; itempcislots[33317]=0; itemdelta[33317]=0; itemdelaydays[33317]=0; starkl[33317]=4561; itemvperf[33879]=0; itemcpuperf[33879]=0; itemramperf[33879]=0; itempcislots[33879]=0; itemdelta[33879]=50; itemdelaydays[33879]=0; starkl[33879]=5390; itemvperf[33835]=0; itemcpuperf[33835]=0; itemramperf[33835]=0; itempcislots[33835]=0; itemdelta[33835]=0; itemdelaydays[33835]=0; starkl[33835]=2846; itemvperf[33837]=0; itemcpuperf[33837]=0; itemramperf[33837]=0; itempcislots[33837]=0; itemdelta[33837]=175; itemdelaydays[33837]=0; starkl[33837]=703; itemvperf[33851]=0; itemcpuperf[33851]=0; itemramperf[33851]=0; itempcislots[33851]=0; itemdelta[33851]=125; itemdelaydays[33851]=0; starkl[33851]=2574; itemvperf[33836]=0; itemcpuperf[33836]=0; itemramperf[33836]=0; itempcislots[33836]=0; itemdelta[33836]=30; itemdelaydays[33836]=0; starkl[33836]=9386; itemvperf[33852]=0; itemcpuperf[33852]=0; itemramperf[33852]=0; itempcislots[33852]=0; itemdelta[33852]=0; itemdelaydays[33852]=0; starkl[33852]=9326; itemvperf[33815]=0; itemcpuperf[33815]=0; itemramperf[33815]=0; itempcislots[33815]=0; itemdelta[33815]=205; itemdelaydays[33815]=0; starkl[33815]=5745; itemvperf[33803]=0; itemcpuperf[33803]=0; itemramperf[33803]=0; itempcislots[33803]=0; itemdelta[33803]=180; itemdelaydays[33803]=0; starkl[33803]=7589; itemvperf[33805]=0; itemcpuperf[33805]=0; itemramperf[33805]=0; itempcislots[33805]=0; itemdelta[33805]=90; itemdelaydays[33805]=0; starkl[33805]=5989; itemvperf[33806]=0; itemcpuperf[33806]=0; itemramperf[33806]=0; itempcislots[33806]=0; itemdelta[33806]=75; itemdelaydays[33806]=0; starkl[33806]=3579; itemvperf[33808]=0; itemcpuperf[33808]=0; itemramperf[33808]=0; itempcislots[33808]=0; itemdelta[33808]=50; itemdelaydays[33808]=0; starkl[33808]=3972; itemvperf[33809]=0; itemcpuperf[33809]=0; itemramperf[33809]=0; itempcislots[33809]=0; itemdelta[33809]=35; itemdelaydays[33809]=0; starkl[33809]=5807; itemvperf[33807]=0; itemcpuperf[33807]=0; itemramperf[33807]=0; itempcislots[33807]=0; itemdelta[33807]=35; itemdelaydays[33807]=0; starkl[33807]=9457; itemvperf[33804]=0; itemcpuperf[33804]=0; itemramperf[33804]=0; itempcislots[33804]=0; itemdelta[33804]=0; itemdelaydays[33804]=0; starkl[33804]=9549; itemvperf[33800]=0; itemcpuperf[33800]=0; itemramperf[33800]=0; itempcislots[33800]=0; itemdelta[33800]=25; itemdelaydays[33800]=0; starkl[33800]=2725; itemvperf[33801]=0; itemcpuperf[33801]=0; itemramperf[33801]=0; itempcislots[33801]=0; itemdelta[33801]=20; itemdelaydays[33801]=0; starkl[33801]=7197; itemvperf[33802]=0; itemcpuperf[33802]=0; itemramperf[33802]=0; itempcislots[33802]=0; itemdelta[33802]=0; itemdelaydays[33802]=0; starkl[33802]=6616; itemvperf[33710]=0; itemcpuperf[33710]=0; itemramperf[33710]=0; itempcislots[33710]=0; itemdelta[33710]=350; itemdelaydays[33710]=0; starkl[33710]=1856; itemvperf[33840]=0; itemcpuperf[33840]=0; itemramperf[33840]=0; itempcislots[33840]=0; itemdelta[33840]=125; itemdelaydays[33840]=0; starkl[33840]=3348; itemvperf[33850]=0; itemcpuperf[33850]=0; itemramperf[33850]=0; itempcislots[33850]=0; itemdelta[33850]=0; itemdelaydays[33850]=0; starkl[33850]=1817; itemvperf[33777]=0; itemcpuperf[33777]=0; itemramperf[33777]=0; itempcislots[33777]=0; itemdelta[33777]=0; itemdelaydays[33777]=0; starkl[33777]=921; itemvperf[29902]=0; itemcpuperf[29902]=0; itemramperf[29902]=0; itempcislots[29902]=0; itemdelta[29902]=2500; itemdelaydays[29902]=0; starkl[29902]=5147; itemvperf[29900]=0; itemcpuperf[29900]=0; itemramperf[29900]=0; itempcislots[29900]=0; itemdelta[29900]=1500; itemdelaydays[29900]=0; starkl[29900]=8163; itemvperf[29901]=0; itemcpuperf[29901]=0; itemramperf[29901]=0; itempcislots[29901]=0; itemdelta[29901]=0; itemdelaydays[29901]=0; starkl[29901]=3820; itemvperf[33884]=0; itemcpuperf[33884]=0; itemramperf[33884]=0; itempcislots[33884]=0; itemdelta[33884]=0; itemdelaydays[33884]=0; starkl[33884]=9064; itemvperf[33880]=0; itemcpuperf[33880]=0; itemramperf[33880]=0; itempcislots[33880]=0; itemdelta[33880]=0; itemdelaydays[33880]=0; starkl[33880]=2593; itemvperf[33882]=0; itemcpuperf[33882]=0; itemramperf[33882]=0; itempcislots[33882]=0; itemdelta[33882]=0; itemdelaydays[33882]=0; starkl[33882]=2195; itemvperf[33769]=0; itemcpuperf[33769]=0; itemramperf[33769]=0; itempcislots[33769]=0; itemdelta[33769]=0; itemdelaydays[33769]=0; starkl[33769]=4596; itemvperf[33876]=0; itemcpuperf[33876]=0; itemramperf[33876]=0; itempcislots[33876]=0; itemdelta[33876]=3495; itemdelaydays[33876]=0; starkl[33876]=6768; itemvperf[33885]=190; itemcpuperf[33885]=0; itemramperf[33885]=0; itempcislots[33885]=0; itemdelta[33885]=1755; itemdelaydays[33885]=7; starkl[33885]=6649; itemvperf[33785]=190; itemcpuperf[33785]=0; itemramperf[33785]=0; itempcislots[33785]=0; itemdelta[33785]=1350; itemdelaydays[33785]=0; starkl[33785]=6735; itemvperf[33745]=190; itemcpuperf[33745]=0; itemramperf[33745]=0; itempcislots[33745]=0; itemdelta[33745]=1045; itemdelaydays[33745]=0; starkl[33745]=4416; itemvperf[33859]=0; itemcpuperf[33859]=0; itemramperf[33859]=0; itempcislots[33859]=0; itemdelta[33859]=1590; itemdelaydays[33859]=0; starkl[33859]=1684; itemvperf[33886]=190; itemcpuperf[33886]=0; itemramperf[33886]=0; itempcislots[33886]=0; itemdelta[33886]=835; itemdelaydays[33886]=0; starkl[33886]=3264; itemvperf[33730]=190; itemcpuperf[33730]=0; itemramperf[33730]=0; itempcislots[33730]=0; itemdelta[33730]=725; itemdelaydays[33730]=0; starkl[33730]=2918; itemvperf[33856]=190; itemcpuperf[33856]=0; itemramperf[33856]=0; itempcislots[33856]=0; itemdelta[33856]=440; itemdelaydays[33856]=0; starkl[33856]=2824; itemvperf[33740]=190; itemcpuperf[33740]=0; itemramperf[33740]=0; itempcislots[33740]=0; itemdelta[33740]=195; itemdelaydays[33740]=0; starkl[33740]=4641; itemvperf[33871]=190; itemcpuperf[33871]=0; itemramperf[33871]=0; itempcislots[33871]=0; itemdelta[33871]=35; itemdelaydays[33871]=0; starkl[33871]=5070; itemvperf[33838]=190; itemcpuperf[33838]=0; itemramperf[33838]=0; itempcislots[33838]=0; itemdelta[33838]=0; itemdelaydays[33838]=0; starkl[33838]=8597; itemvperf[33782]=0; itemcpuperf[33782]=0; itemramperf[33782]=0; itempcislots[33782]=0; itemdelta[33782]=35; itemdelaydays[33782]=0; starkl[33782]=9338; itemvperf[5664]=0; itemcpuperf[5664]=0; itemramperf[5664]=0; itempcislots[5664]=0; itemdelta[5664]=0; itemdelaydays[5664]=0; starkl[5664]=8571; itemvperf[5665]=0; itemcpuperf[5665]=0; itemramperf[5665]=0; itempcislots[5665]=0; itemdelta[5665]=0; itemdelaydays[5665]=0; starkl[5665]=3131; itemvperf[5670]=0; itemcpuperf[5670]=0; itemramperf[5670]=0; itempcislots[5670]=0; itemdelta[5670]=0; itemdelaydays[5670]=0; starkl[5670]=8693; itemvperf[5674]=0; itemcpuperf[5674]=0; itemramperf[5674]=0; itempcislots[5674]=0; itemdelta[5674]=0; itemdelaydays[5674]=0; starkl[5674]=3711; itemvperf[33861]=0; itemcpuperf[33861]=0; itemramperf[33861]=0; itempcislots[33861]=0; itemdelta[33861]=1370; itemdelaydays[33861]=0; starkl[33861]=1132; itemvperf[33753]=0; itemcpuperf[33753]=0; itemramperf[33753]=0; itempcislots[33753]=0; itemdelta[33753]=670; itemdelaydays[33753]=0; starkl[33753]=3792; itemvperf[33860]=0; itemcpuperf[33860]=0; itemramperf[33860]=0; itempcislots[33860]=0; itemdelta[33860]=285; itemdelaydays[33860]=0; starkl[33860]=2715; itemvperf[29532]=0; itemcpuperf[29532]=0; itemramperf[29532]=0; itempcislots[29532]=0; itemdelta[29532]=130; itemdelaydays[29532]=0; starkl[29532]=5324; itemvperf[33747]=0; itemcpuperf[33747]=0; itemramperf[33747]=0; itempcislots[33747]=0; itemdelta[33747]=120; itemdelaydays[33747]=0; starkl[33747]=2782; itemvperf[29552]=0; itemcpuperf[29552]=0; itemramperf[29552]=0; itempcislots[29552]=0; itemdelta[29552]=80; itemdelaydays[29552]=0; starkl[29552]=8792; itemvperf[5683]=0; itemcpuperf[5683]=0; itemramperf[5683]=0; itempcislots[5683]=0; itemdelta[5683]=20; itemdelaydays[5683]=0; starkl[5683]=6808; itemvperf[33822]=0; itemcpuperf[33822]=0; itemramperf[33822]=0; itempcislots[33822]=0; itemdelta[33822]=1335; itemdelaydays[33822]=0; starkl[33822]=4544; itemvperf[33848]=0; itemcpuperf[33848]=0; itemramperf[33848]=0; itempcislots[33848]=0; itemdelta[33848]=430; itemdelaydays[33848]=0; starkl[33848]=9312; itemvperf[33878]=0; itemcpuperf[33878]=0; itemramperf[33878]=0; itempcislots[33878]=0; itemdelta[33878]=1650; itemdelaydays[33878]=14; starkl[33878]=7585; itemvperf[33846]=0; itemcpuperf[33846]=0; itemramperf[33846]=0; itempcislots[33846]=0; itemdelta[33846]=740; itemdelaydays[33846]=0; starkl[33846]=9431; itemvperf[33847]=0; itemcpuperf[33847]=0; itemramperf[33847]=0; itempcislots[33847]=0; itemdelta[33847]=345; itemdelaydays[33847]=0; starkl[33847]=3822; itemvperf[33862]=0; itemcpuperf[33862]=0; itemramperf[33862]=0; itempcislots[33862]=0; itemdelta[33862]=620; itemdelaydays[33862]=0; starkl[33862]=6981; itemvperf[33752]=0; itemcpuperf[33752]=0; itemramperf[33752]=0; itempcislots[33752]=0; itemdelta[33752]=270; itemdelaydays[33752]=0; starkl[33752]=6656; itemvperf[33750]=0; itemcpuperf[33750]=0; itemramperf[33750]=0; itempcislots[33750]=0; itemdelta[33750]=80; itemdelaydays[33750]=0; starkl[33750]=2238; itemvperf[29543]=0; itemcpuperf[29543]=0; itemramperf[29543]=0; itempcislots[29543]=0; itemdelta[29543]=0; itemdelaydays[29543]=0; starkl[29543]=9576; itemvperf[33864]=0; itemcpuperf[33864]=0; itemramperf[33864]=0; itempcislots[33864]=0; itemdelta[33864]=290; itemdelaydays[33864]=0; starkl[33864]=7887; itemvperf[33863]=0; itemcpuperf[33863]=0; itemramperf[33863]=0; itempcislots[33863]=0; itemdelta[33863]=60; itemdelaydays[33863]=0; starkl[33863]=7938; itemvperf[33746]=0; itemcpuperf[33746]=0; itemramperf[33746]=0; itempcislots[33746]=0; itemdelta[33746]=0; itemdelaydays[33746]=0; starkl[33746]=6842; itemvperf[32385]=0; itemcpuperf[32385]=0; itemramperf[32385]=0; itempcislots[32385]=0; itemdelta[32385]=-20; itemdelaydays[32385]=0; starkl[32385]=7027; itemvperf[32387]=0; itemcpuperf[32387]=0; itemramperf[32387]=0; itempcislots[32387]=0; itemdelta[32387]=-40; itemdelaydays[32387]=0; starkl[32387]=9100; itemvperf[33870]=0; itemcpuperf[33870]=0; itemramperf[33870]=0; itempcislots[33870]=0; itemdelta[33870]=725; itemdelaydays[33870]=0; starkl[33870]=348; itemvperf[33869]=0; itemcpuperf[33869]=0; itemramperf[33869]=0; itempcislots[33869]=0; itemdelta[33869]=345; itemdelaydays[33869]=0; starkl[33869]=3444; itemvperf[33757]=0; itemcpuperf[33757]=0; itemramperf[33757]=0; itempcislots[33757]=0; itemdelta[33757]=185; itemdelaydays[33757]=0; starkl[33757]=4029; itemvperf[29556]=0; itemcpuperf[29556]=0; itemramperf[29556]=0; itempcislots[29556]=0; itemdelta[29556]=135; itemdelaydays[29556]=0; starkl[29556]=9380; itemvperf[33867]=0; itemcpuperf[33867]=0; itemramperf[33867]=0; itempcislots[33867]=0; itemdelta[33867]=330; itemdelaydays[33867]=0; starkl[33867]=3929; itemvperf[33866]=0; itemcpuperf[33866]=0; itemramperf[33866]=0; itempcislots[33866]=0; itemdelta[33866]=150; itemdelaydays[33866]=0; starkl[33866]=5413; itemvperf[33756]=0; itemcpuperf[33756]=0; itemramperf[33756]=0; itempcislots[33756]=0; itemdelta[33756]=60; itemdelaydays[33756]=0; starkl[33756]=9460; itemvperf[32313]=0; itemcpuperf[32313]=0; itemramperf[32313]=0; itempcislots[32313]=0; itemdelta[32313]=40; itemdelaydays[32313]=0; starkl[32313]=6634; itemvperf[32310]=0; itemcpuperf[32310]=0; itemramperf[32310]=0; itempcislots[32310]=0; itemdelta[32310]=0; itemdelaydays[32310]=0; starkl[32310]=5230; itemvperf[5705]=0; itemcpuperf[5705]=0; itemramperf[5705]=0; itempcislots[5705]=0; itemdelta[5705]=-50; itemdelaydays[5705]=0; starkl[5705]=9392; itemvperf[33872]=0; itemcpuperf[33872]=0; itemramperf[33872]=0; itempcislots[33872]=0; itemdelta[33872]=0; itemdelaydays[33872]=0; starkl[33872]=2829; itemvperf[33873]=0; itemcpuperf[33873]=0; itemramperf[33873]=0; itempcislots[33873]=0; itemdelta[33873]=0; itemdelaydays[33873]=0; starkl[33873]=2124; itemvperf[33874]=0; itemcpuperf[33874]=0; itemramperf[33874]=0; itempcislots[33874]=0; itemdelta[33874]=0; itemdelaydays[33874]=0; starkl[33874]=9607; itemvperf[31951]=0; itemcpuperf[31951]=0; itemramperf[31951]=0; itempcislots[31951]=0; itemdelta[31951]=70; itemdelaydays[31951]=0; starkl[31951]=6214; itemvperf[31949]=0; itemcpuperf[31949]=0; itemramperf[31949]=0; itempcislots[31949]=0; itemdelta[31949]=55; itemdelaydays[31949]=0; starkl[31949]=5654; itemvperf[31950]=0; itemcpuperf[31950]=0; itemramperf[31950]=0; itempcislots[31950]=0; itemdelta[31950]=0; itemdelaydays[31950]=0; starkl[31950]=3157; itemvperf[24966]=0; itemcpuperf[24966]=0; itemramperf[24966]=0; itempcislots[24966]=0; itemdelta[24966]=0; itemdelaydays[24966]=0; starkl[24966]=9857; itemvperf[33877]=0; itemcpuperf[33877]=0; itemramperf[33877]=0; itempcislots[33877]=0; itemdelta[33877]=50; itemdelaydays[33877]=0; starkl[33877]=7608; itemvperf[33844]=0; itemcpuperf[33844]=0; itemramperf[33844]=0; itempcislots[33844]=0; itemdelta[33844]=40; itemdelaydays[33844]=0; starkl[33844]=7461; itemvperf[33741]=0; itemcpuperf[33741]=0; itemramperf[33741]=0; itempcislots[33741]=0; itemdelta[33741]=25; itemdelaydays[33741]=0; starkl[33741]=1303; itemvperf[33742]=0; itemcpuperf[33742]=0; itemramperf[33742]=0; itempcislots[33742]=0; itemdelta[33742]=0; itemdelaydays[33742]=0; starkl[33742]=8709; itemvperf[25250]=0; itemcpuperf[25250]=0; itemramperf[25250]=0; itempcislots[25250]=0; itemdelta[25250]=25; itemdelaydays[25250]=0; starkl[25250]=9378; itemvperf[25249]=0; itemcpuperf[25249]=0; itemramperf[25249]=0; itempcislots[25249]=0; itemdelta[25249]=0; itemdelaydays[25249]=0; starkl[25249]=3978; itemvperf[33830]=0; itemcpuperf[33830]=0; itemramperf[33830]=0; itempcislots[33830]=0; itemdelta[33830]=70; itemdelaydays[33830]=0; starkl[33830]=6061; itemvperf[33831]=0; itemcpuperf[33831]=0; itemramperf[33831]=0; itempcislots[33831]=0; itemdelta[33831]=0; itemdelaydays[33831]=0; starkl[33831]=2346; itemvperf[33700]=0; itemcpuperf[33700]=0; itemramperf[33700]=0; itempcislots[33700]=0; itemdelta[33700]=0; itemdelaydays[33700]=0; starkl[33700]=2840; itemvperf[33701]=0; itemcpuperf[33701]=0; itemramperf[33701]=0; itempcislots[33701]=0; itemdelta[33701]=0; itemdelaydays[33701]=0; starkl[33701]=8153; itemvperf[19685]=0; itemcpuperf[19685]=0; itemramperf[19685]=0; itempcislots[19685]=0; itemdelta[19685]=105; itemdelaydays[19685]=0; starkl[19685]=3200; itemvperf[33242]=0; itemcpuperf[33242]=0; itemramperf[33242]=0; itempcislots[33242]=0; itemdelta[33242]=45; itemdelaydays[33242]=0; starkl[33242]=3698; itemvperf[5751]=0; itemcpuperf[5751]=0; itemramperf[5751]=0; itempcislots[5751]=0; itemdelta[5751]=0; itemdelaydays[5751]=0; starkl[5751]=4185; itemvperf[5778]=0; itemcpuperf[5778]=0; itemramperf[5778]=0; itempcislots[5778]=0; itemdelta[5778]=0; itemdelaydays[5778]=0; starkl[5778]=7382; itemvperf[5777]=0; itemcpuperf[5777]=0; itemramperf[5777]=0; itempcislots[5777]=0; itemdelta[5777]=15; itemdelaydays[5777]=0; starkl[5777]=5925; itemvperf[33797]=0; itemcpuperf[33797]=0; itemramperf[33797]=0; itempcislots[33797]=0; itemdelta[33797]=0; itemdelaydays[33797]=0; starkl[33797]=2884; itemvperf[33798]=0; itemcpuperf[33798]=0; itemramperf[33798]=0; itempcislots[33798]=0; itemdelta[33798]=0; itemdelaydays[33798]=0; starkl[33798]=7765; itemvperf[33799]=0; itemcpuperf[33799]=0; itemramperf[33799]=0; itempcislots[33799]=0; itemdelta[33799]=0; itemdelaydays[33799]=0; starkl[33799]=1979; itemvperf[5781]=0; itemcpuperf[5781]=0; itemramperf[5781]=0; itempcislots[5781]=0; itemdelta[5781]=0; itemdelaydays[5781]=0; starkl[5781]=9276; itemvperf[5782]=0; itemcpuperf[5782]=0; itemramperf[5782]=0; itempcislots[5782]=0; itemdelta[5782]=0; itemdelaydays[5782]=0; starkl[5782]=2327; itemvperf[5783]=0; itemcpuperf[5783]=0; itemramperf[5783]=0; itempcislots[5783]=0; itemdelta[5783]=0; itemdelaydays[5783]=0; starkl[5783]=9374; itemvperf[5788]=0; itemcpuperf[5788]=0; itemramperf[5788]=0; itempcislots[5788]=0; itemdelta[5788]=269; itemdelaydays[5788]=0; starkl[5788]=263; itemvperf[5789]=0; itemcpuperf[5789]=0; itemramperf[5789]=0; itempcislots[5789]=0; itemdelta[5789]=199; itemdelaydays[5789]=0; starkl[5789]=6106; itemvperf[5790]=0; itemcpuperf[5790]=0; itemramperf[5790]=0; itempcislots[5790]=0; itemdelta[5790]=169; itemdelaydays[5790]=0; starkl[5790]=4347; itemvperf[5791]=0; itemcpuperf[5791]=0; itemramperf[5791]=0; itempcislots[5791]=0; itemdelta[5791]=99; itemdelaydays[5791]=0; starkl[5791]=5507; itemvperf[5792]=0; itemcpuperf[5792]=0; itemramperf[5792]=0; itempcislots[5792]=0; itemdelta[5792]=69; itemdelaydays[5792]=0; starkl[5792]=7297; itemvperf[5793]=0; itemcpuperf[5793]=0; itemramperf[5793]=0; itempcislots[5793]=0; itemdelta[5793]=0; itemdelaydays[5793]=0; starkl[5793]=2474; itemvperf[5794]=0; itemcpuperf[5794]=0; itemramperf[5794]=0; itempcislots[5794]=0; itemdelta[5794]=0; itemdelaydays[5794]=0; starkl[5794]=524; caseImages[33849]=new Image(); caseImages[33849].src='images/upload/rennseat_main.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()