var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33500]=0; itemcpuperf[33500]=0; itemramperf[33500]=0; itempcislots[33500]=0; itemdelta[33500]=0; itemdelaydays[33500]=0; starkl[33500]=404; itemvperf[6165]=0; itemcpuperf[6165]=0; itemramperf[6165]=0; itempcislots[6165]=0; itemdelta[6165]=65; itemdelaydays[6165]=0; starkl[6165]=9924; itemvperf[33464]=0; itemcpuperf[33464]=0; itemramperf[33464]=0; itempcislots[33464]=0; itemdelta[33464]=30; itemdelaydays[33464]=0; starkl[33464]=7813; itemvperf[33321]=0; itemcpuperf[33321]=0; itemramperf[33321]=0; itempcislots[33321]=0; itemdelta[33321]=0; itemdelaydays[33321]=0; starkl[33321]=9520; itemvperf[33487]=0; itemcpuperf[33487]=0; itemramperf[33487]=0; itempcislots[33487]=0; itemdelta[33487]=0; itemdelaydays[33487]=0; starkl[33487]=4815; itemvperf[33514]=0; itemcpuperf[33514]=0; itemramperf[33514]=0; itempcislots[33514]=0; itemdelta[33514]=50; itemdelaydays[33514]=0; starkl[33514]=4165; itemvperf[32315]=0; itemcpuperf[32315]=0; itemramperf[32315]=0; itempcislots[32315]=0; itemdelta[32315]=25; itemdelaydays[32315]=0; starkl[32315]=7662; itemvperf[32317]=0; itemcpuperf[32317]=0; itemramperf[32317]=0; itempcislots[32317]=0; itemdelta[32317]=0; itemdelaydays[32317]=0; starkl[32317]=8067; itemvperf[14918]=0; itemcpuperf[14918]=0; itemramperf[14918]=0; itempcislots[14918]=0; itemdelta[14918]=35; itemdelaydays[14918]=0; starkl[14918]=1055; itemvperf[33465]=0; itemcpuperf[33465]=0; itemramperf[33465]=0; itempcislots[33465]=0; itemdelta[33465]=0; itemdelaydays[33465]=0; starkl[33465]=2921; itemvperf[33502]=0; itemcpuperf[33502]=0; itemramperf[33502]=0; itempcislots[33502]=0; itemdelta[33502]=25; itemdelaydays[33502]=0; starkl[33502]=2822; itemvperf[33503]=0; itemcpuperf[33503]=0; itemramperf[33503]=0; itempcislots[33503]=0; itemdelta[33503]=20; itemdelaydays[33503]=0; starkl[33503]=550; itemvperf[33504]=0; itemcpuperf[33504]=0; itemramperf[33504]=0; itempcislots[33504]=0; itemdelta[33504]=0; itemdelaydays[33504]=0; starkl[33504]=7584; itemvperf[33469]=0; itemcpuperf[33469]=0; itemramperf[33469]=0; itempcislots[33469]=0; itemdelta[33469]=250; itemdelaydays[33469]=0; starkl[33469]=3394; itemvperf[33468]=0; itemcpuperf[33468]=0; itemramperf[33468]=0; itempcislots[33468]=0; itemdelta[33468]=0; itemdelaydays[33468]=0; starkl[33468]=5632; itemvperf[26514]=0; itemcpuperf[26514]=0; itemramperf[26514]=0; itempcislots[26514]=0; itemdelta[26514]=-35; itemdelaydays[26514]=0; starkl[26514]=1811; itemvperf[32321]=190; itemcpuperf[32321]=0; itemramperf[32321]=0; itempcislots[32321]=0; itemdelta[32321]=205; itemdelaydays[32321]=0; starkl[32321]=5611; itemvperf[33521]=190; itemcpuperf[33521]=0; itemramperf[33521]=0; itempcislots[33521]=0; itemdelta[33521]=70; itemdelaydays[33521]=0; starkl[33521]=9268; itemvperf[33481]=190; itemcpuperf[33481]=0; itemramperf[33481]=0; itempcislots[33481]=0; itemdelta[33481]=0; itemdelaydays[33481]=0; starkl[33481]=1410; itemvperf[6202]=0; itemcpuperf[6202]=0; itemramperf[6202]=0; itempcislots[6202]=0; itemdelta[6202]=0; itemdelaydays[6202]=0; starkl[6202]=3086; itemvperf[33525]=0; itemcpuperf[33525]=0; itemramperf[33525]=0; itempcislots[33525]=0; itemdelta[33525]=155; itemdelaydays[33525]=0; starkl[33525]=8332; itemvperf[33524]=0; itemcpuperf[33524]=0; itemramperf[33524]=0; itempcislots[33524]=0; itemdelta[33524]=45; itemdelaydays[33524]=0; starkl[33524]=5517; itemvperf[33474]=0; itemcpuperf[33474]=0; itemramperf[33474]=0; itempcislots[33474]=0; itemdelta[33474]=0; itemdelaydays[33474]=0; starkl[33474]=5644; itemvperf[33473]=0; itemcpuperf[33473]=0; itemramperf[33473]=0; itempcislots[33473]=0; itemdelta[33473]=-35; itemdelaydays[33473]=0; starkl[33473]=2575; itemvperf[33528]=0; itemcpuperf[33528]=0; itemramperf[33528]=0; itempcislots[33528]=0; itemdelta[33528]=40; itemdelaydays[33528]=0; starkl[33528]=9677; itemvperf[33476]=0; itemcpuperf[33476]=0; itemramperf[33476]=0; itempcislots[33476]=0; itemdelta[33476]=-25; itemdelaydays[33476]=0; starkl[33476]=692; itemvperf[33463]=0; itemcpuperf[33463]=0; itemramperf[33463]=0; itempcislots[33463]=0; itemdelta[33463]=-40; itemdelaydays[33463]=0; starkl[33463]=6968; itemvperf[6220]=0; itemcpuperf[6220]=0; itemramperf[6220]=0; itempcislots[6220]=0; itemdelta[6220]=-60; itemdelaydays[6220]=0; starkl[6220]=6227; itemvperf[33531]=0; itemcpuperf[33531]=0; itemramperf[33531]=0; itempcislots[33531]=0; itemdelta[33531]=0; itemdelaydays[33531]=0; starkl[33531]=2747; itemvperf[33532]=0; itemcpuperf[33532]=0; itemramperf[33532]=0; itempcislots[33532]=0; itemdelta[33532]=0; itemdelaydays[33532]=0; starkl[33532]=7128; itemvperf[33533]=0; itemcpuperf[33533]=0; itemramperf[33533]=0; itempcislots[33533]=0; itemdelta[33533]=0; itemdelaydays[33533]=0; starkl[33533]=8154; itemvperf[26518]=0; itemcpuperf[26518]=0; itemramperf[26518]=0; itempcislots[26518]=0; itemdelta[26518]=75; itemdelaydays[26518]=0; starkl[26518]=8884; itemvperf[20469]=0; itemcpuperf[20469]=0; itemramperf[20469]=0; itempcislots[20469]=0; itemdelta[20469]=55; itemdelaydays[20469]=0; starkl[20469]=8227; itemvperf[6241]=0; itemcpuperf[6241]=0; itemramperf[6241]=0; itempcislots[6241]=0; itemdelta[6241]=0; itemdelaydays[6241]=0; starkl[6241]=1038; itemvperf[6254]=0; itemcpuperf[6254]=0; itemramperf[6254]=0; itempcislots[6254]=0; itemdelta[6254]=0; itemdelaydays[6254]=0; starkl[6254]=9863; itemvperf[33522]=0; itemcpuperf[33522]=0; itemramperf[33522]=0; itempcislots[33522]=0; itemdelta[33522]=40; itemdelaydays[33522]=0; starkl[33522]=9967; itemvperf[33460]=0; itemcpuperf[33460]=0; itemramperf[33460]=0; itempcislots[33460]=0; itemdelta[33460]=25; itemdelaydays[33460]=0; starkl[33460]=8948; itemvperf[33461]=0; itemcpuperf[33461]=0; itemramperf[33461]=0; itempcislots[33461]=0; itemdelta[33461]=0; itemdelaydays[33461]=0; starkl[33461]=7346; itemvperf[25272]=0; itemcpuperf[25272]=0; itemramperf[25272]=0; itempcislots[25272]=0; itemdelta[25272]=25; itemdelaydays[25272]=0; starkl[25272]=2371; itemvperf[25271]=0; itemcpuperf[25271]=0; itemramperf[25271]=0; itempcislots[25271]=0; itemdelta[25271]=0; itemdelaydays[25271]=0; starkl[25271]=5218; itemvperf[33516]=0; itemcpuperf[33516]=0; itemramperf[33516]=0; itempcislots[33516]=0; itemdelta[33516]=70; itemdelaydays[33516]=0; starkl[33516]=5289; itemvperf[33517]=0; itemcpuperf[33517]=0; itemramperf[33517]=0; itempcislots[33517]=0; itemdelta[33517]=0; itemdelaydays[33517]=0; starkl[33517]=8213; itemvperf[33534]=0; itemcpuperf[33534]=0; itemramperf[33534]=0; itempcislots[33534]=0; itemdelta[33534]=299; itemdelaydays[33534]=0; starkl[33534]=6006; itemvperf[31306]=0; itemcpuperf[31306]=0; itemramperf[31306]=0; itempcislots[31306]=0; itemdelta[31306]=199; itemdelaydays[31306]=0; starkl[31306]=8701; itemvperf[6271]=0; itemcpuperf[6271]=0; itemramperf[6271]=0; itempcislots[6271]=0; itemdelta[6271]=0; itemdelaydays[6271]=0; starkl[6271]=9188; itemvperf[33498]=0; itemcpuperf[33498]=0; itemramperf[33498]=0; itempcislots[33498]=0; itemdelta[33498]=0; itemdelaydays[33498]=0; starkl[33498]=6318; itemvperf[33499]=0; itemcpuperf[33499]=0; itemramperf[33499]=0; itempcislots[33499]=0; itemdelta[33499]=0; itemdelaydays[33499]=0; starkl[33499]=9940; itemvperf[33250]=0; itemcpuperf[33250]=0; itemramperf[33250]=0; itempcislots[33250]=0; itemdelta[33250]=15; itemdelaydays[33250]=0; starkl[33250]=7376; itemvperf[6280]=0; itemcpuperf[6280]=0; itemramperf[6280]=0; itempcislots[6280]=0; itemdelta[6280]=0; itemdelaydays[6280]=0; starkl[6280]=5258; itemvperf[33251]=0; itemcpuperf[33251]=0; itemramperf[33251]=0; itempcislots[33251]=0; itemdelta[33251]=15; itemdelaydays[33251]=0; starkl[33251]=650; itemvperf[6284]=0; itemcpuperf[6284]=0; itemramperf[6284]=0; itempcislots[6284]=0; itemdelta[6284]=0; itemdelaydays[6284]=0; starkl[6284]=6840; itemvperf[33519]=0; itemcpuperf[33519]=0; itemramperf[33519]=0; itempcislots[33519]=0; itemdelta[33519]=0; itemdelaydays[33519]=0; starkl[33519]=444; itemvperf[33520]=0; itemcpuperf[33520]=0; itemramperf[33520]=0; itempcislots[33520]=0; itemdelta[33520]=0; itemdelaydays[33520]=0; starkl[33520]=573; itemvperf[24935]=0; itemcpuperf[24935]=0; itemramperf[24935]=0; itempcislots[24935]=0; itemdelta[24935]=0; itemdelaydays[24935]=0; starkl[24935]=9854; itemvperf[33501]=0; itemcpuperf[33501]=0; itemramperf[33501]=0; itempcislots[33501]=0; itemdelta[33501]=0; itemdelaydays[33501]=0; starkl[33501]=2445; itemvperf[6295]=0; itemcpuperf[6295]=0; itemramperf[6295]=0; itempcislots[6295]=0; itemdelta[6295]=0; itemdelaydays[6295]=0; starkl[6295]=6169; itemvperf[6297]=0; itemcpuperf[6297]=0; itemramperf[6297]=0; itempcislots[6297]=0; itemdelta[6297]=0; itemdelaydays[6297]=0; starkl[6297]=5426; itemvperf[6298]=0; itemcpuperf[6298]=0; itemramperf[6298]=0; itempcislots[6298]=0; itemdelta[6298]=0; itemdelaydays[6298]=0; starkl[6298]=8710; itemvperf[6299]=0; itemcpuperf[6299]=0; itemramperf[6299]=0; itempcislots[6299]=0; itemdelta[6299]=0; itemdelaydays[6299]=0; starkl[6299]=1559; itemvperf[6300]=0; itemcpuperf[6300]=0; itemramperf[6300]=0; itempcislots[6300]=0; itemdelta[6300]=175; itemdelaydays[6300]=0; starkl[6300]=2189; itemvperf[6301]=0; itemcpuperf[6301]=0; itemramperf[6301]=0; itempcislots[6301]=0; itemdelta[6301]=0; itemdelaydays[6301]=0; starkl[6301]=7812; itemvperf[6302]=0; itemcpuperf[6302]=0; itemramperf[6302]=0; itempcislots[6302]=0; itemdelta[6302]=369; itemdelaydays[6302]=0; starkl[6302]=982; itemvperf[6303]=0; itemcpuperf[6303]=0; itemramperf[6303]=0; itempcislots[6303]=0; itemdelta[6303]=299; itemdelaydays[6303]=0; starkl[6303]=6337; itemvperf[6304]=0; itemcpuperf[6304]=0; itemramperf[6304]=0; itempcislots[6304]=0; itemdelta[6304]=269; itemdelaydays[6304]=0; starkl[6304]=5425; itemvperf[6305]=0; itemcpuperf[6305]=0; itemramperf[6305]=0; itempcislots[6305]=0; itemdelta[6305]=199; itemdelaydays[6305]=0; starkl[6305]=9347; itemvperf[6306]=0; itemcpuperf[6306]=0; itemramperf[6306]=0; itempcislots[6306]=0; itemdelta[6306]=169; itemdelaydays[6306]=0; starkl[6306]=6000; itemvperf[6307]=0; itemcpuperf[6307]=0; itemramperf[6307]=0; itempcislots[6307]=0; itemdelta[6307]=99; itemdelaydays[6307]=0; starkl[6307]=8749; itemvperf[6308]=0; itemcpuperf[6308]=0; itemramperf[6308]=0; itempcislots[6308]=0; itemdelta[6308]=69; itemdelaydays[6308]=0; starkl[6308]=2777; itemvperf[6309]=0; itemcpuperf[6309]=0; itemramperf[6309]=0; itempcislots[6309]=0; itemdelta[6309]=0; itemdelaydays[6309]=0; starkl[6309]=8986; itemvperf[6310]=0; itemcpuperf[6310]=0; itemramperf[6310]=0; itempcislots[6310]=0; itemdelta[6310]=0; itemdelaydays[6310]=0; starkl[6310]=5834; caseImages[33500]=new Image(); caseImages[33500].src='/img/category-thumbnails/mx3-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()