var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[15620]=0; itemcpuperf[15620]=0; itemramperf[15620]=0; itempcislots[15620]=0; itemdelta[15620]=0; itemdelaydays[15620]=0; starkl[15620]=5647; itemvperf[33837]=0; itemcpuperf[33837]=0; itemramperf[33837]=0; itempcislots[33837]=0; itemdelta[33837]=20; itemdelaydays[33837]=0; starkl[33837]=7740; itemvperf[33838]=0; itemcpuperf[33838]=0; itemramperf[33838]=0; itempcislots[33838]=0; itemdelta[33838]=0; itemdelaydays[33838]=0; starkl[33838]=3553; itemvperf[33873]=0; itemcpuperf[33873]=0; itemramperf[33873]=0; itempcislots[33873]=0; itemdelta[33873]=405; itemdelaydays[33873]=0; starkl[33873]=9388; itemvperf[33789]=0; itemcpuperf[33789]=0; itemramperf[33789]=0; itempcislots[33789]=0; itemdelta[33789]=160; itemdelaydays[33789]=0; starkl[33789]=8496; itemvperf[5635]=0; itemcpuperf[5635]=0; itemramperf[5635]=0; itempcislots[5635]=0; itemdelta[5635]=60; itemdelaydays[5635]=0; starkl[5635]=6327; itemvperf[33761]=0; itemcpuperf[33761]=0; itemramperf[33761]=0; itempcislots[33761]=0; itemdelta[33761]=40; itemdelaydays[33761]=0; starkl[33761]=5088; itemvperf[33780]=0; itemcpuperf[33780]=0; itemramperf[33780]=0; itempcislots[33780]=0; itemdelta[33780]=60; itemdelaydays[33780]=0; starkl[33780]=5792; itemvperf[33317]=0; itemcpuperf[33317]=0; itemramperf[33317]=0; itempcislots[33317]=0; itemdelta[33317]=0; itemdelaydays[33317]=0; starkl[33317]=8159; itemvperf[33895]=0; itemcpuperf[33895]=0; itemramperf[33895]=0; itempcislots[33895]=0; itemdelta[33895]=30; itemdelaydays[33895]=0; starkl[33895]=6205; itemvperf[33787]=0; itemcpuperf[33787]=0; itemramperf[33787]=0; itempcislots[33787]=0; itemdelta[33787]=0; itemdelaydays[33787]=0; starkl[33787]=4585; itemvperf[33894]=0; itemcpuperf[33894]=0; itemramperf[33894]=0; itempcislots[33894]=0; itemdelta[33894]=355; itemdelaydays[33894]=14; starkl[33894]=3119; itemvperf[33893]=0; itemcpuperf[33893]=0; itemramperf[33893]=0; itempcislots[33893]=0; itemdelta[33893]=200; itemdelaydays[33893]=14; starkl[33893]=9912; itemvperf[33890]=0; itemcpuperf[33890]=0; itemramperf[33890]=0; itempcislots[33890]=0; itemdelta[33890]=255; itemdelaydays[33890]=0; starkl[33890]=7591; itemvperf[33827]=0; itemcpuperf[33827]=0; itemramperf[33827]=0; itempcislots[33827]=0; itemdelta[33827]=165; itemdelaydays[33827]=0; starkl[33827]=7154; itemvperf[33845]=0; itemcpuperf[33845]=0; itemramperf[33845]=0; itempcislots[33845]=0; itemdelta[33845]=120; itemdelaydays[33845]=0; starkl[33845]=3039; itemvperf[33790]=0; itemcpuperf[33790]=0; itemramperf[33790]=0; itempcislots[33790]=0; itemdelta[33790]=0; itemdelaydays[33790]=0; starkl[33790]=1840; itemvperf[33815]=0; itemcpuperf[33815]=0; itemramperf[33815]=0; itempcislots[33815]=0; itemdelta[33815]=210; itemdelaydays[33815]=0; starkl[33815]=3245; itemvperf[33803]=0; itemcpuperf[33803]=0; itemramperf[33803]=0; itempcislots[33803]=0; itemdelta[33803]=150; itemdelaydays[33803]=0; starkl[33803]=1776; itemvperf[33805]=0; itemcpuperf[33805]=0; itemramperf[33805]=0; itempcislots[33805]=0; itemdelta[33805]=95; itemdelaydays[33805]=0; starkl[33805]=4543; itemvperf[33806]=0; itemcpuperf[33806]=0; itemramperf[33806]=0; itempcislots[33806]=0; itemdelta[33806]=75; itemdelaydays[33806]=0; starkl[33806]=5868; itemvperf[33808]=0; itemcpuperf[33808]=0; itemramperf[33808]=0; itempcislots[33808]=0; itemdelta[33808]=55; itemdelaydays[33808]=0; starkl[33808]=2998; itemvperf[33809]=0; itemcpuperf[33809]=0; itemramperf[33809]=0; itempcislots[33809]=0; itemdelta[33809]=35; itemdelaydays[33809]=0; starkl[33809]=1624; itemvperf[33807]=0; itemcpuperf[33807]=0; itemramperf[33807]=0; itempcislots[33807]=0; itemdelta[33807]=35; itemdelaydays[33807]=0; starkl[33807]=1802; itemvperf[33804]=0; itemcpuperf[33804]=0; itemramperf[33804]=0; itempcislots[33804]=0; itemdelta[33804]=0; itemdelaydays[33804]=0; starkl[33804]=2103; itemvperf[33800]=0; itemcpuperf[33800]=0; itemramperf[33800]=0; itempcislots[33800]=0; itemdelta[33800]=25; itemdelaydays[33800]=0; starkl[33800]=7165; itemvperf[33801]=0; itemcpuperf[33801]=0; itemramperf[33801]=0; itempcislots[33801]=0; itemdelta[33801]=20; itemdelaydays[33801]=0; starkl[33801]=2559; itemvperf[33802]=0; itemcpuperf[33802]=0; itemramperf[33802]=0; itempcislots[33802]=0; itemdelta[33802]=0; itemdelaydays[33802]=0; starkl[33802]=2114; itemvperf[33710]=0; itemcpuperf[33710]=0; itemramperf[33710]=0; itempcislots[33710]=0; itemdelta[33710]=350; itemdelaydays[33710]=0; starkl[33710]=8531; itemvperf[33783]=0; itemcpuperf[33783]=0; itemramperf[33783]=0; itempcislots[33783]=0; itemdelta[33783]=125; itemdelaydays[33783]=0; starkl[33783]=3866; itemvperf[33709]=0; itemcpuperf[33709]=0; itemramperf[33709]=0; itempcislots[33709]=0; itemdelta[33709]=0; itemdelaydays[33709]=0; starkl[33709]=7100; itemvperf[33777]=0; itemcpuperf[33777]=0; itemramperf[33777]=0; itempcislots[33777]=0; itemdelta[33777]=0; itemdelaydays[33777]=0; starkl[33777]=4198; itemvperf[33769]=0; itemcpuperf[33769]=0; itemramperf[33769]=0; itempcislots[33769]=0; itemdelta[33769]=0; itemdelaydays[33769]=0; starkl[33769]=5241; itemvperf[33887]=0; itemcpuperf[33887]=0; itemramperf[33887]=0; itempcislots[33887]=0; itemdelta[33887]=1110; itemdelaydays[33887]=0; starkl[33887]=1571; itemvperf[33891]=190; itemcpuperf[33891]=0; itemramperf[33891]=0; itempcislots[33891]=0; itemdelta[33891]=1395; itemdelaydays[33891]=0; starkl[33891]=1492; itemvperf[33892]=190; itemcpuperf[33892]=0; itemramperf[33892]=0; itempcislots[33892]=0; itemdelta[33892]=860; itemdelaydays[33892]=0; starkl[33892]=9440; itemvperf[33896]=190; itemcpuperf[33896]=0; itemramperf[33896]=0; itempcislots[33896]=0; itemdelta[33896]=575; itemdelaydays[33896]=7; starkl[33896]=4832; itemvperf[33879]=190; itemcpuperf[33879]=0; itemramperf[33879]=0; itempcislots[33879]=0; itemdelta[33879]=815; itemdelaydays[33879]=0; starkl[33879]=5333; itemvperf[33850]=190; itemcpuperf[33850]=0; itemramperf[33850]=0; itempcislots[33850]=0; itemdelta[33850]=555; itemdelaydays[33850]=0; starkl[33850]=3755; itemvperf[33889]=190; itemcpuperf[33889]=0; itemramperf[33889]=0; itempcislots[33889]=0; itemdelta[33889]=440; itemdelaydays[33889]=0; starkl[33889]=6355; itemvperf[33857]=190; itemcpuperf[33857]=0; itemramperf[33857]=0; itempcislots[33857]=0; itemdelta[33857]=415; itemdelaydays[33857]=0; starkl[33857]=7138; itemvperf[33731]=190; itemcpuperf[33731]=0; itemramperf[33731]=0; itempcislots[33731]=0; itemdelta[33731]=205; itemdelaydays[33731]=0; starkl[33731]=6808; itemvperf[33869]=190; itemcpuperf[33869]=0; itemramperf[33869]=0; itempcislots[33869]=0; itemdelta[33869]=70; itemdelaydays[33869]=0; starkl[33869]=1736; itemvperf[33835]=190; itemcpuperf[33835]=0; itemramperf[33835]=0; itempcislots[33835]=0; itemdelta[33835]=0; itemdelaydays[33835]=0; starkl[33835]=853; itemvperf[33782]=0; itemcpuperf[33782]=0; itemramperf[33782]=0; itempcislots[33782]=0; itemdelta[33782]=35; itemdelaydays[33782]=0; starkl[33782]=2757; itemvperf[5664]=0; itemcpuperf[5664]=0; itemramperf[5664]=0; itempcislots[5664]=0; itemdelta[5664]=0; itemdelaydays[5664]=0; starkl[5664]=4309; itemvperf[5665]=0; itemcpuperf[5665]=0; itemramperf[5665]=0; itempcislots[5665]=0; itemdelta[5665]=0; itemdelaydays[5665]=0; starkl[5665]=6870; itemvperf[33726]=0; itemcpuperf[33726]=0; itemramperf[33726]=0; itempcislots[33726]=0; itemdelta[33726]=939; itemdelaydays[33726]=0; starkl[33726]=3194; itemvperf[33880]=0; itemcpuperf[33880]=0; itemramperf[33880]=0; itempcislots[33880]=0; itemdelta[33880]=599; itemdelaydays[33880]=0; starkl[33880]=8516; itemvperf[29903]=0; itemcpuperf[29903]=0; itemramperf[29903]=0; itempcislots[29903]=0; itemdelta[29903]=589; itemdelaydays[29903]=7; starkl[29903]=5430; itemvperf[29902]=0; itemcpuperf[29902]=0; itemramperf[29902]=0; itempcislots[29902]=0; itemdelta[29902]=539; itemdelaydays[29902]=0; starkl[29902]=3448; itemvperf[29900]=0; itemcpuperf[29900]=0; itemramperf[29900]=0; itempcislots[29900]=0; itemdelta[29900]=379; itemdelaydays[29900]=0; starkl[29900]=5005; itemvperf[29901]=0; itemcpuperf[29901]=0; itemramperf[29901]=0; itempcislots[29901]=0; itemdelta[29901]=199; itemdelaydays[29901]=0; starkl[29901]=5347; itemvperf[5670]=0; itemcpuperf[5670]=0; itemramperf[5670]=0; itempcislots[5670]=0; itemdelta[5670]=0; itemdelaydays[5670]=0; starkl[5670]=8854; itemvperf[5674]=0; itemcpuperf[5674]=0; itemramperf[5674]=0; itempcislots[5674]=0; itemdelta[5674]=0; itemdelaydays[5674]=0; starkl[5674]=9301; itemvperf[5681]=0; itemcpuperf[5681]=0; itemramperf[5681]=0; itempcislots[5681]=0; itemdelta[5681]=0; itemdelaydays[5681]=0; starkl[5681]=4244; itemvperf[33763]=0; itemcpuperf[33763]=0; itemramperf[33763]=0; itempcislots[33763]=0; itemdelta[33763]=195; itemdelaydays[33763]=0; starkl[33763]=6710; itemvperf[33764]=0; itemcpuperf[33764]=0; itemramperf[33764]=0; itempcislots[33764]=0; itemdelta[33764]=125; itemdelaydays[33764]=0; starkl[33764]=6093; itemvperf[21047]=0; itemcpuperf[21047]=0; itemramperf[21047]=0; itempcislots[21047]=0; itemdelta[21047]=120; itemdelaydays[21047]=0; starkl[21047]=8115; itemvperf[5680]=0; itemcpuperf[5680]=0; itemramperf[5680]=0; itempcislots[5680]=0; itemdelta[5680]=49; itemdelaydays[5680]=0; starkl[5680]=3695; itemvperf[33753]=0; itemcpuperf[33753]=0; itemramperf[33753]=0; itempcislots[33753]=0; itemdelta[33753]=1135; itemdelaydays[33753]=0; starkl[33753]=638; itemvperf[33853]=0; itemcpuperf[33853]=0; itemramperf[33853]=0; itempcislots[33853]=0; itemdelta[33853]=460; itemdelaydays[33853]=0; starkl[33853]=9582; itemvperf[33751]=0; itemcpuperf[33751]=0; itemramperf[33751]=0; itempcislots[33751]=0; itemdelta[33751]=210; itemdelaydays[33751]=0; starkl[33751]=8466; itemvperf[29532]=0; itemcpuperf[29532]=0; itemramperf[29532]=0; itempcislots[29532]=0; itemdelta[29532]=100; itemdelaydays[29532]=0; starkl[29532]=1673; itemvperf[33860]=0; itemcpuperf[33860]=0; itemramperf[33860]=0; itempcislots[33860]=0; itemdelta[33860]=585; itemdelaydays[33860]=0; starkl[33860]=3354; itemvperf[33861]=0; itemcpuperf[33861]=0; itemramperf[33861]=0; itempcislots[33861]=0; itemdelta[33861]=220; itemdelaydays[33861]=0; starkl[33861]=864; itemvperf[33747]=0; itemcpuperf[33747]=0; itemramperf[33747]=0; itempcislots[33747]=0; itemdelta[33747]=160; itemdelaydays[33747]=0; starkl[33747]=9401; itemvperf[29552]=0; itemcpuperf[29552]=0; itemramperf[29552]=0; itempcislots[29552]=0; itemdelta[29552]=95; itemdelaydays[29552]=0; starkl[29552]=8316; itemvperf[5683]=0; itemcpuperf[5683]=0; itemramperf[5683]=0; itempcislots[5683]=0; itemdelta[5683]=35; itemdelaydays[5683]=0; starkl[5683]=6708; itemvperf[33875]=0; itemcpuperf[33875]=0; itemramperf[33875]=0; itempcislots[33875]=0; itemdelta[33875]=1675; itemdelaydays[33875]=14; starkl[33875]=1291; itemvperf[33841]=0; itemcpuperf[33841]=0; itemramperf[33841]=0; itempcislots[33841]=0; itemdelta[33841]=590; itemdelaydays[33841]=0; starkl[33841]=255; itemvperf[33842]=0; itemcpuperf[33842]=0; itemramperf[33842]=0; itempcislots[33842]=0; itemdelta[33842]=230; itemdelaydays[33842]=0; starkl[33842]=8152; itemvperf[33859]=0; itemcpuperf[33859]=0; itemramperf[33859]=0; itempcislots[33859]=0; itemdelta[33859]=520; itemdelaydays[33859]=0; starkl[33859]=8405; itemvperf[33752]=0; itemcpuperf[33752]=0; itemramperf[33752]=0; itempcislots[33752]=0; itemdelta[33752]=185; itemdelaydays[33752]=0; starkl[33752]=2172; itemvperf[33750]=0; itemcpuperf[33750]=0; itemramperf[33750]=0; itempcislots[33750]=0; itemdelta[33750]=60; itemdelaydays[33750]=0; starkl[33750]=9722; itemvperf[29543]=0; itemcpuperf[29543]=0; itemramperf[29543]=0; itempcislots[29543]=0; itemdelta[29543]=0; itemdelaydays[29543]=0; starkl[29543]=322; itemvperf[33863]=0; itemcpuperf[33863]=0; itemramperf[33863]=0; itempcislots[33863]=0; itemdelta[33863]=205; itemdelaydays[33863]=0; starkl[33863]=5267; itemvperf[33862]=0; itemcpuperf[33862]=0; itemramperf[33862]=0; itempcislots[33862]=0; itemdelta[33862]=65; itemdelaydays[33862]=0; starkl[33862]=5815; itemvperf[33746]=0; itemcpuperf[33746]=0; itemramperf[33746]=0; itempcislots[33746]=0; itemdelta[33746]=30; itemdelaydays[33746]=0; starkl[33746]=8474; itemvperf[32385]=0; itemcpuperf[32385]=0; itemramperf[32385]=0; itempcislots[32385]=0; itemdelta[32385]=-10; itemdelaydays[32385]=0; starkl[32385]=7734; itemvperf[32387]=0; itemcpuperf[32387]=0; itemramperf[32387]=0; itempcislots[32387]=0; itemdelta[32387]=-20; itemdelaydays[32387]=0; starkl[32387]=1290; itemvperf[33868]=0; itemcpuperf[33868]=0; itemramperf[33868]=0; itempcislots[33868]=0; itemdelta[33868]=620; itemdelaydays[33868]=0; starkl[33868]=2567; itemvperf[33867]=0; itemcpuperf[33867]=0; itemramperf[33867]=0; itempcislots[33867]=0; itemdelta[33867]=255; itemdelaydays[33867]=0; starkl[33867]=3749; itemvperf[33757]=0; itemcpuperf[33757]=0; itemramperf[33757]=0; itempcislots[33757]=0; itemdelta[33757]=195; itemdelaydays[33757]=0; starkl[33757]=334; itemvperf[29556]=0; itemcpuperf[29556]=0; itemramperf[29556]=0; itempcislots[29556]=0; itemdelta[29556]=125; itemdelaydays[29556]=0; starkl[29556]=8760; itemvperf[33866]=0; itemcpuperf[33866]=0; itemramperf[33866]=0; itempcislots[33866]=0; itemdelta[33866]=280; itemdelaydays[33866]=0; starkl[33866]=7907; itemvperf[33865]=0; itemcpuperf[33865]=0; itemramperf[33865]=0; itempcislots[33865]=0; itemdelta[33865]=95; itemdelaydays[33865]=0; starkl[33865]=2803; itemvperf[33756]=0; itemcpuperf[33756]=0; itemramperf[33756]=0; itempcislots[33756]=0; itemdelta[33756]=65; itemdelaydays[33756]=0; starkl[33756]=5973; itemvperf[32313]=0; itemcpuperf[32313]=0; itemramperf[32313]=0; itempcislots[32313]=0; itemdelta[32313]=35; itemdelaydays[32313]=0; starkl[32313]=5969; itemvperf[32310]=0; itemcpuperf[32310]=0; itemramperf[32310]=0; itempcislots[32310]=0; itemdelta[32310]=0; itemdelaydays[32310]=0; starkl[32310]=4314; itemvperf[5705]=0; itemcpuperf[5705]=0; itemramperf[5705]=0; itempcislots[5705]=0; itemdelta[5705]=-40; itemdelaydays[5705]=0; starkl[5705]=7234; itemvperf[33870]=0; itemcpuperf[33870]=0; itemramperf[33870]=0; itempcislots[33870]=0; itemdelta[33870]=0; itemdelaydays[33870]=0; starkl[33870]=1257; itemvperf[33871]=0; itemcpuperf[33871]=0; itemramperf[33871]=0; itempcislots[33871]=0; itemdelta[33871]=0; itemdelaydays[33871]=0; starkl[33871]=6201; itemvperf[33872]=0; itemcpuperf[33872]=0; itemramperf[33872]=0; itempcislots[33872]=0; itemdelta[33872]=0; itemdelaydays[33872]=0; starkl[33872]=9938; itemvperf[31951]=0; itemcpuperf[31951]=0; itemramperf[31951]=0; itempcislots[31951]=0; itemdelta[31951]=75; itemdelaydays[31951]=0; starkl[31951]=9089; itemvperf[31949]=0; itemcpuperf[31949]=0; itemramperf[31949]=0; itempcislots[31949]=0; itemdelta[31949]=55; itemdelaydays[31949]=0; starkl[31949]=2851; itemvperf[31950]=0; itemcpuperf[31950]=0; itemramperf[31950]=0; itempcislots[31950]=0; itemdelta[31950]=0; itemdelaydays[31950]=0; starkl[31950]=5536; itemvperf[33813]=0; itemcpuperf[33813]=0; itemramperf[33813]=0; itempcislots[33813]=0; itemdelta[33813]=35; itemdelaydays[33813]=0; starkl[33813]=1211; itemvperf[33814]=0; itemcpuperf[33814]=0; itemramperf[33814]=0; itempcislots[33814]=0; itemdelta[33814]=0; itemdelaydays[33814]=0; starkl[33814]=3757; itemvperf[24966]=0; itemcpuperf[24966]=0; itemramperf[24966]=0; itempcislots[24966]=0; itemdelta[24966]=0; itemdelaydays[24966]=0; starkl[24966]=628; itemvperf[25250]=0; itemcpuperf[25250]=0; itemramperf[25250]=0; itempcislots[25250]=0; itemdelta[25250]=25; itemdelaydays[25250]=0; starkl[25250]=3331; itemvperf[25249]=0; itemcpuperf[25249]=0; itemramperf[25249]=0; itempcislots[25249]=0; itemdelta[25249]=0; itemdelaydays[25249]=0; starkl[25249]=9428; itemvperf[33883]=0; itemcpuperf[33883]=0; itemramperf[33883]=0; itempcislots[33883]=0; itemdelta[33883]=0; itemdelaydays[33883]=0; starkl[33883]=354; itemvperf[33830]=0; itemcpuperf[33830]=0; itemramperf[33830]=0; itempcislots[33830]=0; itemdelta[33830]=70; itemdelaydays[33830]=0; starkl[33830]=6141; itemvperf[33831]=0; itemcpuperf[33831]=0; itemramperf[33831]=0; itempcislots[33831]=0; itemdelta[33831]=0; itemdelaydays[33831]=0; starkl[33831]=9935; itemvperf[31296]=0; itemcpuperf[31296]=0; itemramperf[31296]=0; itempcislots[31296]=0; itemdelta[31296]=259; itemdelaydays[31296]=0; starkl[31296]=827; itemvperf[31297]=0; itemcpuperf[31297]=0; itemramperf[31297]=0; itempcislots[31297]=0; itemdelta[31297]=179; itemdelaydays[31297]=0; starkl[31297]=5405; itemvperf[5738]=0; itemcpuperf[5738]=0; itemramperf[5738]=0; itempcislots[5738]=0; itemdelta[5738]=0; itemdelaydays[5738]=0; starkl[5738]=4793; itemvperf[33739]=0; itemcpuperf[33739]=0; itemramperf[33739]=0; itempcislots[33739]=0; itemdelta[33739]=0; itemdelaydays[33739]=0; starkl[33739]=294; itemvperf[33701]=0; itemcpuperf[33701]=0; itemramperf[33701]=0; itempcislots[33701]=0; itemdelta[33701]=0; itemdelaydays[33701]=0; starkl[33701]=7201; itemvperf[19685]=0; itemcpuperf[19685]=0; itemramperf[19685]=0; itempcislots[19685]=0; itemdelta[19685]=199; itemdelaydays[19685]=0; starkl[19685]=9537; itemvperf[33242]=0; itemcpuperf[33242]=0; itemramperf[33242]=0; itempcislots[33242]=0; itemdelta[33242]=15; itemdelaydays[33242]=0; starkl[33242]=6796; itemvperf[5751]=0; itemcpuperf[5751]=0; itemramperf[5751]=0; itempcislots[5751]=0; itemdelta[5751]=0; itemdelaydays[5751]=0; starkl[5751]=2403; itemvperf[33832]=0; itemcpuperf[33832]=0; itemramperf[33832]=0; itempcislots[33832]=0; itemdelta[33832]=99; itemdelaydays[33832]=0; starkl[33832]=8772; itemvperf[21046]=0; itemcpuperf[21046]=0; itemramperf[21046]=0; itempcislots[21046]=0; itemdelta[21046]=89; itemdelaydays[21046]=0; starkl[21046]=1974; itemvperf[33243]=0; itemcpuperf[33243]=0; itemramperf[33243]=0; itempcislots[33243]=0; itemdelta[33243]=15; itemdelaydays[33243]=0; starkl[33243]=4898; itemvperf[5756]=0; itemcpuperf[5756]=0; itemramperf[5756]=0; itempcislots[5756]=0; itemdelta[5756]=0; itemdelaydays[5756]=0; starkl[5756]=4853; itemvperf[33833]=0; itemcpuperf[33833]=0; itemramperf[33833]=0; itempcislots[33833]=0; itemdelta[33833]=0; itemdelaydays[33833]=0; starkl[33833]=6962; itemvperf[33834]=0; itemcpuperf[33834]=0; itemramperf[33834]=0; itempcislots[33834]=0; itemdelta[33834]=0; itemdelaydays[33834]=0; starkl[33834]=3359; itemvperf[5778]=0; itemcpuperf[5778]=0; itemramperf[5778]=0; itempcislots[5778]=0; itemdelta[5778]=0; itemdelaydays[5778]=0; starkl[5778]=4552; itemvperf[5777]=0; itemcpuperf[5777]=0; itemramperf[5777]=0; itempcislots[5777]=0; itemdelta[5777]=15; itemdelaydays[5777]=0; starkl[5777]=9645; itemvperf[33797]=0; itemcpuperf[33797]=0; itemramperf[33797]=0; itempcislots[33797]=0; itemdelta[33797]=0; itemdelaydays[33797]=0; starkl[33797]=4387; itemvperf[33798]=0; itemcpuperf[33798]=0; itemramperf[33798]=0; itempcislots[33798]=0; itemdelta[33798]=0; itemdelaydays[33798]=0; starkl[33798]=4492; itemvperf[33799]=0; itemcpuperf[33799]=0; itemramperf[33799]=0; itempcislots[33799]=0; itemdelta[33799]=0; itemdelaydays[33799]=0; starkl[33799]=3118; itemvperf[5781]=0; itemcpuperf[5781]=0; itemramperf[5781]=0; itempcislots[5781]=0; itemdelta[5781]=0; itemdelaydays[5781]=0; starkl[5781]=2714; itemvperf[5782]=0; itemcpuperf[5782]=0; itemramperf[5782]=0; itempcislots[5782]=0; itemdelta[5782]=0; itemdelaydays[5782]=0; starkl[5782]=6304; itemvperf[5783]=0; itemcpuperf[5783]=0; itemramperf[5783]=0; itempcislots[5783]=0; itemdelta[5783]=0; itemdelaydays[5783]=0; starkl[5783]=7305; itemvperf[5785]=0; itemcpuperf[5785]=0; itemramperf[5785]=0; itempcislots[5785]=0; itemdelta[5785]=0; itemdelaydays[5785]=0; starkl[5785]=5370; itemvperf[5784]=0; itemcpuperf[5784]=0; itemramperf[5784]=0; itempcislots[5784]=0; itemdelta[5784]=149; itemdelaydays[5784]=0; starkl[5784]=1724; itemvperf[5788]=0; itemcpuperf[5788]=0; itemramperf[5788]=0; itempcislots[5788]=0; itemdelta[5788]=269; itemdelaydays[5788]=0; starkl[5788]=5857; itemvperf[5789]=0; itemcpuperf[5789]=0; itemramperf[5789]=0; itempcislots[5789]=0; itemdelta[5789]=199; itemdelaydays[5789]=0; starkl[5789]=6670; itemvperf[5790]=0; itemcpuperf[5790]=0; itemramperf[5790]=0; itempcislots[5790]=0; itemdelta[5790]=169; itemdelaydays[5790]=0; starkl[5790]=900; itemvperf[5791]=0; itemcpuperf[5791]=0; itemramperf[5791]=0; itempcislots[5791]=0; itemdelta[5791]=99; itemdelaydays[5791]=0; starkl[5791]=2589; itemvperf[5792]=0; itemcpuperf[5792]=0; itemramperf[5792]=0; itempcislots[5792]=0; itemdelta[5792]=69; itemdelaydays[5792]=0; starkl[5792]=8530; itemvperf[5793]=0; itemcpuperf[5793]=0; itemramperf[5793]=0; itempcislots[5793]=0; itemdelta[5793]=0; itemdelaydays[5793]=0; starkl[5793]=1544; itemvperf[5794]=0; itemcpuperf[5794]=0; itemramperf[5794]=0; itempcislots[5794]=0; itemdelta[5794]=0; itemdelaydays[5794]=0; starkl[5794]=490; itemvperf[33876]=0; itemcpuperf[33876]=0; itemramperf[33876]=0; itempcislots[33876]=0; itemdelta[33876]=0; itemdelaydays[33876]=0; starkl[33876]=3881; itemvperf[33877]=0; itemcpuperf[33877]=0; itemramperf[33877]=0; itempcislots[33877]=0; itemdelta[33877]=0; itemdelaydays[33877]=0; starkl[33877]=9159; itemvperf[33884]=0; itemcpuperf[33884]=0; itemramperf[33884]=0; itempcislots[33884]=0; itemdelta[33884]=0; itemdelaydays[33884]=0; starkl[33884]=1478; itemvperf[33885]=0; itemcpuperf[33885]=0; itemramperf[33885]=0; itempcislots[33885]=0; itemdelta[33885]=0; itemdelaydays[33885]=0; starkl[33885]=8038; itemvperf[33776]=0; itemcpuperf[33776]=0; itemramperf[33776]=0; itempcislots[33776]=0; itemdelta[33776]=0; itemdelaydays[33776]=0; starkl[33776]=8973; itemvperf[33817]=0; itemcpuperf[33817]=0; itemramperf[33817]=0; itempcislots[33817]=0; itemdelta[33817]=-50; itemdelaydays[33817]=0; starkl[33817]=6316; itemvperf[33774]=0; itemcpuperf[33774]=0; itemramperf[33774]=0; itempcislots[33774]=0; itemdelta[33774]=-50; itemdelaydays[33774]=0; starkl[33774]=9162; caseImages[15620]=new Image(); caseImages[15620].src='/img/category-thumbnails/mx3-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()