var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33805]=0; itemcpuperf[33805]=0; itemramperf[33805]=0; itempcislots[33805]=0; itemdelta[33805]=0; itemdelaydays[33805]=0; starkl[33805]=4549; itemvperf[33838]=0; itemcpuperf[33838]=0; itemramperf[33838]=0; itempcislots[33838]=0; itemdelta[33838]=20; itemdelaydays[33838]=0; starkl[33838]=9128; itemvperf[33839]=0; itemcpuperf[33839]=0; itemramperf[33839]=0; itempcislots[33839]=0; itemdelta[33839]=0; itemdelaydays[33839]=0; starkl[33839]=3079; itemvperf[33792]=0; itemcpuperf[33792]=0; itemramperf[33792]=0; itempcislots[33792]=0; itemdelta[33792]=380; itemdelaydays[33792]=0; starkl[33792]=5830; itemvperf[33802]=0; itemcpuperf[33802]=0; itemramperf[33802]=0; itempcislots[33802]=0; itemdelta[33802]=160; itemdelaydays[33802]=0; starkl[33802]=6047; itemvperf[33816]=0; itemcpuperf[33816]=0; itemramperf[33816]=0; itempcislots[33816]=0; itemdelta[33816]=135; itemdelaydays[33816]=0; starkl[33816]=9818; itemvperf[5345]=0; itemcpuperf[5345]=0; itemramperf[5345]=0; itempcislots[5345]=0; itemdelta[5345]=0; itemdelaydays[5345]=0; starkl[5345]=8436; itemvperf[33750]=0; itemcpuperf[33750]=0; itemramperf[33750]=0; itempcislots[33750]=0; itemdelta[33750]=0; itemdelaydays[33750]=0; starkl[33750]=6310; itemvperf[33885]=0; itemcpuperf[33885]=0; itemramperf[33885]=0; itempcislots[33885]=0; itemdelta[33885]=2100; itemdelaydays[33885]=0; starkl[33885]=5044; itemvperf[33887]=0; itemcpuperf[33887]=0; itemramperf[33887]=0; itempcislots[33887]=0; itemdelta[33887]=1675; itemdelaydays[33887]=0; starkl[33887]=8244; itemvperf[33886]=0; itemcpuperf[33886]=0; itemramperf[33886]=0; itempcislots[33886]=0; itemdelta[33886]=1285; itemdelaydays[33886]=0; starkl[33886]=7327; itemvperf[33881]=0; itemcpuperf[33881]=0; itemramperf[33881]=0; itempcislots[33881]=0; itemdelta[33881]=775; itemdelaydays[33881]=0; starkl[33881]=7473; itemvperf[33848]=0; itemcpuperf[33848]=0; itemramperf[33848]=0; itempcislots[33848]=0; itemdelta[33848]=155; itemdelaydays[33848]=0; starkl[33848]=8222; itemvperf[33782]=0; itemcpuperf[33782]=0; itemramperf[33782]=0; itempcislots[33782]=0; itemdelta[33782]=0; itemdelaydays[33782]=0; starkl[33782]=7601; itemvperf[33138]=0; itemcpuperf[33138]=0; itemramperf[33138]=0; itempcislots[33138]=0; itemdelta[33138]=210; itemdelaydays[33138]=0; starkl[33138]=3742; itemvperf[33760]=0; itemcpuperf[33760]=0; itemramperf[33760]=0; itempcislots[33760]=0; itemdelta[33760]=145; itemdelaydays[33760]=0; starkl[33760]=723; itemvperf[33817]=0; itemcpuperf[33817]=0; itemramperf[33817]=0; itempcislots[33817]=0; itemdelta[33817]=95; itemdelaydays[33817]=0; starkl[33817]=6744; itemvperf[33818]=0; itemcpuperf[33818]=0; itemramperf[33818]=0; itempcislots[33818]=0; itemdelta[33818]=75; itemdelaydays[33818]=0; starkl[33818]=5956; itemvperf[33825]=0; itemcpuperf[33825]=0; itemramperf[33825]=0; itempcislots[33825]=0; itemdelta[33825]=45; itemdelaydays[33825]=0; starkl[33825]=5492; itemvperf[33819]=0; itemcpuperf[33819]=0; itemramperf[33819]=0; itempcislots[33819]=0; itemdelta[33819]=55; itemdelaydays[33819]=0; starkl[33819]=681; itemvperf[33820]=0; itemcpuperf[33820]=0; itemramperf[33820]=0; itempcislots[33820]=0; itemdelta[33820]=35; itemdelaydays[33820]=0; starkl[33820]=4282; itemvperf[33759]=0; itemcpuperf[33759]=0; itemramperf[33759]=0; itempcislots[33759]=0; itemdelta[33759]=0; itemdelaydays[33759]=0; starkl[33759]=1605; itemvperf[33810]=0; itemcpuperf[33810]=0; itemramperf[33810]=0; itempcislots[33810]=0; itemdelta[33810]=25; itemdelaydays[33810]=0; starkl[33810]=4470; itemvperf[33811]=0; itemcpuperf[33811]=0; itemramperf[33811]=0; itempcislots[33811]=0; itemdelta[33811]=20; itemdelaydays[33811]=0; starkl[33811]=7634; itemvperf[33812]=0; itemcpuperf[33812]=0; itemramperf[33812]=0; itempcislots[33812]=0; itemdelta[33812]=0; itemdelaydays[33812]=0; starkl[33812]=8380; itemvperf[33850]=0; itemcpuperf[33850]=0; itemramperf[33850]=0; itempcislots[33850]=0; itemdelta[33850]=650; itemdelaydays[33850]=0; starkl[33850]=590; itemvperf[33790]=0; itemcpuperf[33790]=0; itemramperf[33790]=0; itempcislots[33790]=0; itemdelta[33790]=220; itemdelaydays[33790]=0; starkl[33790]=9217; itemvperf[33718]=0; itemcpuperf[33718]=0; itemramperf[33718]=0; itempcislots[33718]=0; itemdelta[33718]=0; itemdelaydays[33718]=0; starkl[33718]=9054; itemvperf[33788]=0; itemcpuperf[33788]=0; itemramperf[33788]=0; itempcislots[33788]=0; itemdelta[33788]=0; itemdelaydays[33788]=0; starkl[33788]=2630; itemvperf[33768]=0; itemcpuperf[33768]=0; itemramperf[33768]=0; itempcislots[33768]=0; itemdelta[33768]=0; itemdelaydays[33768]=0; starkl[33768]=3413; itemvperf[33871]=0; itemcpuperf[33871]=0; itemramperf[33871]=0; itempcislots[33871]=0; itemdelta[33871]=3435; itemdelaydays[33871]=0; starkl[33871]=2710; itemvperf[33877]=190; itemcpuperf[33877]=0; itemramperf[33877]=0; itempcislots[33877]=0; itemdelta[33877]=1945; itemdelaydays[33877]=7; starkl[33877]=9467; itemvperf[33851]=190; itemcpuperf[33851]=0; itemramperf[33851]=0; itempcislots[33851]=0; itemdelta[33851]=1480; itemdelaydays[33851]=0; starkl[33851]=395; itemvperf[33889]=190; itemcpuperf[33889]=0; itemramperf[33889]=0; itempcislots[33889]=0; itemdelta[33889]=1265; itemdelaydays[33889]=0; starkl[33889]=1872; itemvperf[33795]=190; itemcpuperf[33795]=0; itemramperf[33795]=0; itempcislots[33795]=0; itemdelta[33795]=1205; itemdelaydays[33795]=0; starkl[33795]=6972; itemvperf[33883]=0; itemcpuperf[33883]=0; itemramperf[33883]=0; itempcislots[33883]=0; itemdelta[33883]=1120; itemdelaydays[33883]=0; starkl[33883]=4439; itemvperf[33882]=0; itemcpuperf[33882]=0; itemramperf[33882]=0; itempcislots[33882]=0; itemdelta[33882]=900; itemdelaydays[33882]=0; starkl[33882]=1558; itemvperf[33852]=0; itemcpuperf[33852]=0; itemramperf[33852]=0; itempcislots[33852]=0; itemdelta[33852]=1610; itemdelaydays[33852]=0; starkl[33852]=2260; itemvperf[33878]=190; itemcpuperf[33878]=0; itemramperf[33878]=0; itempcislots[33878]=0; itemdelta[33878]=815; itemdelaydays[33878]=0; starkl[33878]=9813; itemvperf[33831]=190; itemcpuperf[33831]=0; itemramperf[33831]=0; itempcislots[33831]=0; itemdelta[33831]=635; itemdelaydays[33831]=0; starkl[33831]=5589; itemvperf[33888]=190; itemcpuperf[33888]=0; itemramperf[33888]=0; itempcislots[33888]=0; itemdelta[33888]=525; itemdelaydays[33888]=0; starkl[33888]=2034; itemvperf[33746]=190; itemcpuperf[33746]=0; itemramperf[33746]=0; itempcislots[33746]=0; itemdelta[33746]=495; itemdelaydays[33746]=0; starkl[33746]=7843; itemvperf[33749]=190; itemcpuperf[33749]=0; itemramperf[33749]=0; itempcislots[33749]=0; itemdelta[33749]=205; itemdelaydays[33749]=0; starkl[33749]=3906; itemvperf[33846]=190; itemcpuperf[33846]=0; itemramperf[33846]=0; itempcislots[33846]=0; itemdelta[33846]=70; itemdelaydays[33846]=0; starkl[33846]=2974; itemvperf[33865]=190; itemcpuperf[33865]=0; itemramperf[33865]=0; itempcislots[33865]=0; itemdelta[33865]=0; itemdelaydays[33865]=0; starkl[33865]=4907; itemvperf[5365]=0; itemcpuperf[5365]=0; itemramperf[5365]=0; itempcislots[5365]=0; itemdelta[5365]=0; itemdelaydays[5365]=0; starkl[5365]=6266; itemvperf[5366]=0; itemcpuperf[5366]=0; itemramperf[5366]=0; itempcislots[5366]=0; itemdelta[5366]=0; itemdelaydays[5366]=0; starkl[5366]=1306; itemvperf[33726]=0; itemcpuperf[33726]=0; itemramperf[33726]=0; itempcislots[33726]=0; itemdelta[33726]=939; itemdelaydays[33726]=0; starkl[33726]=1165; itemvperf[33879]=0; itemcpuperf[33879]=0; itemramperf[33879]=0; itempcislots[33879]=0; itemdelta[33879]=599; itemdelaydays[33879]=0; starkl[33879]=6563; itemvperf[29899]=0; itemcpuperf[29899]=0; itemramperf[29899]=0; itempcislots[29899]=0; itemdelta[29899]=589; itemdelaydays[29899]=7; starkl[29899]=2602; itemvperf[33813]=0; itemcpuperf[33813]=0; itemramperf[33813]=0; itempcislots[33813]=0; itemdelta[33813]=539; itemdelaydays[33813]=0; starkl[33813]=9020; itemvperf[29896]=0; itemcpuperf[29896]=0; itemramperf[29896]=0; itempcislots[29896]=0; itemdelta[29896]=379; itemdelaydays[29896]=0; starkl[29896]=5562; itemvperf[29897]=0; itemcpuperf[29897]=0; itemramperf[29897]=0; itempcislots[29897]=0; itemdelta[29897]=189; itemdelaydays[29897]=0; starkl[29897]=4645; itemvperf[5372]=0; itemcpuperf[5372]=0; itemramperf[5372]=0; itempcislots[5372]=0; itemdelta[5372]=0; itemdelaydays[5372]=0; starkl[5372]=6488; itemvperf[22702]=0; itemcpuperf[22702]=0; itemramperf[22702]=0; itempcislots[22702]=0; itemdelta[22702]=0; itemdelaydays[22702]=0; starkl[22702]=5128; itemvperf[33764]=0; itemcpuperf[33764]=0; itemramperf[33764]=0; itempcislots[33764]=0; itemdelta[33764]=195; itemdelaydays[33764]=0; starkl[33764]=7049; itemvperf[33763]=0; itemcpuperf[33763]=0; itemramperf[33763]=0; itempcislots[33763]=0; itemdelta[33763]=125; itemdelaydays[33763]=0; starkl[33763]=1217; itemvperf[33762]=0; itemcpuperf[33762]=0; itemramperf[33762]=0; itempcislots[33762]=0; itemdelta[33762]=120; itemdelaydays[33762]=0; starkl[33762]=4272; itemvperf[29447]=0; itemcpuperf[29447]=0; itemramperf[29447]=0; itempcislots[29447]=0; itemdelta[29447]=39; itemdelaydays[29447]=0; starkl[29447]=8869; itemvperf[5379]=0; itemcpuperf[5379]=0; itemramperf[5379]=0; itempcislots[5379]=0; itemdelta[5379]=0; itemdelaydays[5379]=0; starkl[5379]=8168; itemvperf[33891]=0; itemcpuperf[33891]=0; itemramperf[33891]=0; itempcislots[33891]=0; itemdelta[33891]=1630; itemdelaydays[33891]=0; starkl[33891]=8776; itemvperf[33890]=0; itemcpuperf[33890]=0; itemramperf[33890]=0; itempcislots[33890]=0; itemdelta[33890]=710; itemdelaydays[33890]=0; starkl[33890]=1000; itemvperf[33874]=0; itemcpuperf[33874]=0; itemramperf[33874]=0; itempcislots[33874]=0; itemdelta[33874]=1005; itemdelaydays[33874]=0; starkl[33874]=9794; itemvperf[33843]=0; itemcpuperf[33843]=0; itemramperf[33843]=0; itempcislots[33843]=0; itemdelta[33843]=590; itemdelaydays[33843]=0; starkl[33843]=1688; itemvperf[33844]=0; itemcpuperf[33844]=0; itemramperf[33844]=0; itempcislots[33844]=0; itemdelta[33844]=265; itemdelaydays[33844]=0; starkl[33844]=3068; itemvperf[33855]=0; itemcpuperf[33855]=0; itemramperf[33855]=0; itempcislots[33855]=0; itemdelta[33855]=1135; itemdelaydays[33855]=0; starkl[33855]=6390; itemvperf[33772]=0; itemcpuperf[33772]=0; itemramperf[33772]=0; itempcislots[33772]=0; itemdelta[33772]=460; itemdelaydays[33772]=0; starkl[33772]=6188; itemvperf[33771]=0; itemcpuperf[33771]=0; itemramperf[33771]=0; itempcislots[33771]=0; itemdelta[33771]=210; itemdelaydays[33771]=0; starkl[33771]=3546; itemvperf[29570]=0; itemcpuperf[29570]=0; itemramperf[29570]=0; itempcislots[29570]=0; itemdelta[29570]=100; itemdelaydays[29570]=0; starkl[29570]=6775; itemvperf[33856]=0; itemcpuperf[33856]=0; itemramperf[33856]=0; itempcislots[33856]=0; itemdelta[33856]=520; itemdelaydays[33856]=0; starkl[33856]=595; itemvperf[33770]=0; itemcpuperf[33770]=0; itemramperf[33770]=0; itempcislots[33770]=0; itemdelta[33770]=185; itemdelaydays[33770]=0; starkl[33770]=6083; itemvperf[33769]=0; itemcpuperf[33769]=0; itemramperf[33769]=0; itempcislots[33769]=0; itemdelta[33769]=60; itemdelaydays[33769]=0; starkl[33769]=2062; itemvperf[29576]=0; itemcpuperf[29576]=0; itemramperf[29576]=0; itempcislots[29576]=0; itemdelta[29576]=0; itemdelaydays[29576]=0; starkl[29576]=3017; itemvperf[33858]=0; itemcpuperf[33858]=0; itemramperf[33858]=0; itempcislots[33858]=0; itemdelta[33858]=230; itemdelaydays[33858]=0; starkl[33858]=8725; itemvperf[33857]=0; itemcpuperf[33857]=0; itemramperf[33857]=0; itempcislots[33857]=0; itemdelta[33857]=60; itemdelaydays[33857]=0; starkl[33857]=5844; itemvperf[33773]=0; itemcpuperf[33773]=0; itemramperf[33773]=0; itempcislots[33773]=0; itemdelta[33773]=30; itemdelaydays[33773]=0; starkl[33773]=3780; itemvperf[29619]=0; itemcpuperf[29619]=0; itemramperf[29619]=0; itempcislots[29619]=0; itemdelta[29619]=0; itemdelaydays[29619]=0; starkl[29619]=9738; itemvperf[33862]=0; itemcpuperf[33862]=0; itemramperf[33862]=0; itempcislots[33862]=0; itemdelta[33862]=685; itemdelaydays[33862]=0; starkl[33862]=6316; itemvperf[33861]=0; itemcpuperf[33861]=0; itemramperf[33861]=0; itempcislots[33861]=0; itemdelta[33861]=320; itemdelaydays[33861]=0; starkl[33861]=5454; itemvperf[33822]=0; itemcpuperf[33822]=0; itemramperf[33822]=0; itempcislots[33822]=0; itemdelta[33822]=255; itemdelaydays[33822]=0; starkl[33822]=8443; itemvperf[33823]=0; itemcpuperf[33823]=0; itemramperf[33823]=0; itempcislots[33823]=0; itemdelta[33823]=190; itemdelaydays[33823]=0; starkl[33823]=4118; itemvperf[33824]=0; itemcpuperf[33824]=0; itemramperf[33824]=0; itempcislots[33824]=0; itemdelta[33824]=130; itemdelaydays[33824]=0; starkl[33824]=319; itemvperf[33860]=0; itemcpuperf[33860]=0; itemramperf[33860]=0; itempcislots[33860]=0; itemdelta[33860]=345; itemdelaydays[33860]=0; starkl[33860]=6906; itemvperf[33859]=0; itemcpuperf[33859]=0; itemramperf[33859]=0; itempcislots[33859]=0; itemdelta[33859]=155; itemdelaydays[33859]=0; starkl[33859]=5261; itemvperf[29568]=0; itemcpuperf[29568]=0; itemramperf[29568]=0; itempcislots[29568]=0; itemdelta[29568]=130; itemdelaydays[29568]=0; starkl[29568]=8474; itemvperf[33050]=0; itemcpuperf[33050]=0; itemramperf[33050]=0; itempcislots[33050]=0; itemdelta[33050]=95; itemdelaydays[33050]=0; starkl[33050]=7807; itemvperf[5398]=0; itemcpuperf[5398]=0; itemramperf[5398]=0; itempcislots[5398]=0; itemdelta[5398]=65; itemdelaydays[5398]=0; starkl[5398]=5782; itemvperf[5403]=0; itemcpuperf[5403]=0; itemramperf[5403]=0; itempcislots[5403]=0; itemdelta[5403]=0; itemdelaydays[5403]=0; starkl[5403]=9177; itemvperf[33869]=0; itemcpuperf[33869]=0; itemramperf[33869]=0; itempcislots[33869]=0; itemdelta[33869]=0; itemdelaydays[33869]=0; starkl[33869]=7218; itemvperf[33870]=0; itemcpuperf[33870]=0; itemramperf[33870]=0; itempcislots[33870]=0; itemdelta[33870]=0; itemdelaydays[33870]=0; starkl[33870]=2553; itemvperf[33867]=0; itemcpuperf[33867]=0; itemramperf[33867]=0; itempcislots[33867]=0; itemdelta[33867]=0; itemdelaydays[33867]=0; starkl[33867]=856; itemvperf[21861]=0; itemcpuperf[21861]=0; itemramperf[21861]=0; itempcislots[21861]=0; itemdelta[21861]=70; itemdelaydays[21861]=0; starkl[21861]=3884; itemvperf[15068]=0; itemcpuperf[15068]=0; itemramperf[15068]=0; itempcislots[15068]=0; itemdelta[15068]=55; itemdelaydays[15068]=0; starkl[15068]=6302; itemvperf[5405]=0; itemcpuperf[5405]=0; itemramperf[5405]=0; itempcislots[5405]=0; itemdelta[5405]=0; itemdelaydays[5405]=0; starkl[5405]=2496; itemvperf[33872]=0; itemcpuperf[33872]=0; itemramperf[33872]=0; itempcislots[33872]=0; itemdelta[33872]=40; itemdelaydays[33872]=0; starkl[33872]=2417; itemvperf[33873]=0; itemcpuperf[33873]=0; itemramperf[33873]=0; itempcislots[33873]=0; itemdelta[33873]=0; itemdelaydays[33873]=0; starkl[33873]=6300; itemvperf[24964]=0; itemcpuperf[24964]=0; itemramperf[24964]=0; itempcislots[24964]=0; itemdelta[24964]=0; itemdelaydays[24964]=0; starkl[24964]=2731; itemvperf[33880]=0; itemcpuperf[33880]=0; itemramperf[33880]=0; itempcislots[33880]=0; itemdelta[33880]=0; itemdelaydays[33880]=0; starkl[33880]=5639; itemvperf[33833]=0; itemcpuperf[33833]=0; itemramperf[33833]=0; itempcislots[33833]=0; itemdelta[33833]=70; itemdelaydays[33833]=0; starkl[33833]=5305; itemvperf[33834]=0; itemcpuperf[33834]=0; itemramperf[33834]=0; itempcislots[33834]=0; itemdelta[33834]=0; itemdelaydays[33834]=0; starkl[33834]=1669; itemvperf[28614]=0; itemcpuperf[28614]=0; itemramperf[28614]=0; itempcislots[28614]=0; itemdelta[28614]=70; itemdelaydays[28614]=0; starkl[28614]=8988; itemvperf[31293]=0; itemcpuperf[31293]=0; itemramperf[31293]=0; itempcislots[31293]=0; itemdelta[31293]=259; itemdelaydays[31293]=0; starkl[31293]=6196; itemvperf[31294]=0; itemcpuperf[31294]=0; itemramperf[31294]=0; itempcislots[31294]=0; itemdelta[31294]=179; itemdelaydays[31294]=0; starkl[31294]=5384; itemvperf[21883]=0; itemcpuperf[21883]=0; itemramperf[21883]=0; itempcislots[21883]=0; itemdelta[21883]=0; itemdelaydays[21883]=0; starkl[21883]=3168; itemvperf[33775]=0; itemcpuperf[33775]=0; itemramperf[33775]=0; itempcislots[33775]=0; itemdelta[33775]=0; itemdelaydays[33775]=0; starkl[33775]=7729; itemvperf[33703]=0; itemcpuperf[33703]=0; itemramperf[33703]=0; itempcislots[33703]=0; itemdelta[33703]=0; itemdelaydays[33703]=0; starkl[33703]=4336; itemvperf[19710]=0; itemcpuperf[19710]=0; itemramperf[19710]=0; itempcislots[19710]=0; itemdelta[19710]=170; itemdelaydays[19710]=0; starkl[19710]=5849; itemvperf[33240]=0; itemcpuperf[33240]=0; itemramperf[33240]=0; itempcislots[33240]=0; itemdelta[33240]=15; itemdelaydays[33240]=0; starkl[33240]=4811; itemvperf[5447]=0; itemcpuperf[5447]=0; itemramperf[5447]=0; itempcislots[5447]=0; itemdelta[5447]=0; itemdelaydays[5447]=0; starkl[5447]=1203; itemvperf[33835]=0; itemcpuperf[33835]=0; itemramperf[33835]=0; itempcislots[33835]=0; itemdelta[33835]=99; itemdelaydays[33835]=0; starkl[33835]=6135; itemvperf[28689]=0; itemcpuperf[28689]=0; itemramperf[28689]=0; itempcislots[28689]=0; itemdelta[28689]=99; itemdelaydays[28689]=0; starkl[28689]=3882; itemvperf[33241]=0; itemcpuperf[33241]=0; itemramperf[33241]=0; itempcislots[33241]=0; itemdelta[33241]=15; itemdelaydays[33241]=0; starkl[33241]=3120; itemvperf[5452]=0; itemcpuperf[5452]=0; itemramperf[5452]=0; itempcislots[5452]=0; itemdelta[5452]=0; itemdelaydays[5452]=0; starkl[5452]=1363; itemvperf[5453]=0; itemcpuperf[5453]=0; itemramperf[5453]=0; itempcislots[5453]=0; itemdelta[5453]=15; itemdelaydays[5453]=0; starkl[5453]=5491; itemvperf[5454]=0; itemcpuperf[5454]=0; itemramperf[5454]=0; itempcislots[5454]=0; itemdelta[5454]=0; itemdelaydays[5454]=0; starkl[5454]=2043; itemvperf[33807]=0; itemcpuperf[33807]=0; itemramperf[33807]=0; itempcislots[33807]=0; itemdelta[33807]=0; itemdelaydays[33807]=0; starkl[33807]=3352; itemvperf[33808]=0; itemcpuperf[33808]=0; itemramperf[33808]=0; itempcislots[33808]=0; itemdelta[33808]=0; itemdelaydays[33808]=0; starkl[33808]=7503; itemvperf[33809]=0; itemcpuperf[33809]=0; itemramperf[33809]=0; itempcislots[33809]=0; itemdelta[33809]=0; itemdelaydays[33809]=0; starkl[33809]=3409; itemvperf[5469]=0; itemcpuperf[5469]=0; itemramperf[5469]=0; itempcislots[5469]=0; itemdelta[5469]=0; itemdelaydays[5469]=0; starkl[5469]=5533; itemvperf[5470]=0; itemcpuperf[5470]=0; itemramperf[5470]=0; itempcislots[5470]=0; itemdelta[5470]=0; itemdelaydays[5470]=0; starkl[5470]=9361; itemvperf[5471]=0; itemcpuperf[5471]=0; itemramperf[5471]=0; itempcislots[5471]=0; itemdelta[5471]=0; itemdelaydays[5471]=0; starkl[5471]=3607; itemvperf[5473]=0; itemcpuperf[5473]=0; itemramperf[5473]=0; itempcislots[5473]=0; itemdelta[5473]=179; itemdelaydays[5473]=0; starkl[5473]=7407; itemvperf[5472]=0; itemcpuperf[5472]=0; itemramperf[5472]=0; itempcislots[5472]=0; itemdelta[5472]=0; itemdelaydays[5472]=0; starkl[5472]=703; itemvperf[33741]=0; itemcpuperf[33741]=0; itemramperf[33741]=0; itempcislots[33741]=0; itemdelta[33741]=499; itemdelaydays[33741]=0; starkl[33741]=1075; itemvperf[5475]=0; itemcpuperf[5475]=0; itemramperf[5475]=0; itempcislots[5475]=0; itemdelta[5475]=399; itemdelaydays[5475]=0; starkl[5475]=2636; itemvperf[33740]=0; itemcpuperf[33740]=0; itemramperf[33740]=0; itempcislots[33740]=0; itemdelta[33740]=299; itemdelaydays[33740]=0; starkl[33740]=7663; itemvperf[5476]=0; itemcpuperf[5476]=0; itemramperf[5476]=0; itempcislots[5476]=0; itemdelta[5476]=199; itemdelaydays[5476]=0; starkl[5476]=3342; itemvperf[33739]=0; itemcpuperf[33739]=0; itemramperf[33739]=0; itempcislots[33739]=0; itemdelta[33739]=99; itemdelaydays[33739]=0; starkl[33739]=6473; itemvperf[5477]=0; itemcpuperf[5477]=0; itemramperf[5477]=0; itempcislots[5477]=0; itemdelta[5477]=0; itemdelaydays[5477]=0; starkl[5477]=3330; itemvperf[5478]=0; itemcpuperf[5478]=0; itemramperf[5478]=0; itempcislots[5478]=0; itemdelta[5478]=0; itemdelaydays[5478]=0; starkl[5478]=9833; itemvperf[33875]=0; itemcpuperf[33875]=0; itemramperf[33875]=0; itempcislots[33875]=0; itemdelta[33875]=0; itemdelaydays[33875]=0; starkl[33875]=5530; itemvperf[33876]=0; itemcpuperf[33876]=0; itemramperf[33876]=0; itempcislots[33876]=0; itemdelta[33876]=0; itemdelaydays[33876]=0; starkl[33876]=7434; itemvperf[33787]=0; itemcpuperf[33787]=0; itemramperf[33787]=0; itempcislots[33787]=0; itemdelta[33787]=0; itemdelaydays[33787]=0; starkl[33787]=4374; itemvperf[33815]=0; itemcpuperf[33815]=0; itemramperf[33815]=0; itempcislots[33815]=0; itemdelta[33815]=-150; itemdelaydays[33815]=0; starkl[33815]=3589; itemvperf[33863]=0; itemcpuperf[33863]=0; itemramperf[33863]=0; itempcislots[33863]=0; itemdelta[33863]=-75; itemdelaydays[33863]=0; starkl[33863]=7582; itemvperf[33786]=0; itemcpuperf[33786]=0; itemramperf[33786]=0; itempcislots[33786]=0; itemdelta[33786]=-150; itemdelaydays[33786]=0; starkl[33786]=1953; caseImages[33805]=new Image(); caseImages[33805].src='/img/category-thumbnails/mx3-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()