var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33794]=0; itemcpuperf[33794]=0; itemramperf[33794]=0; itempcislots[33794]=0; itemdelta[33794]=129; itemdelaydays[33794]=0; starkl[33794]=6499; itemvperf[33824]=0; itemcpuperf[33824]=0; itemramperf[33824]=0; itempcislots[33824]=0; itemdelta[33824]=0; itemdelaydays[33824]=0; starkl[33824]=2793; itemvperf[15471]=0; itemcpuperf[15471]=0; itemramperf[15471]=0; itempcislots[15471]=0; itemdelta[15471]=17; itemdelaydays[15471]=0; starkl[15471]=8010; itemvperf[15472]=0; itemcpuperf[15472]=0; itemramperf[15472]=0; itempcislots[15472]=0; itemdelta[15472]=0; itemdelaydays[15472]=0; starkl[15472]=6343; itemvperf[33798]=0; itemcpuperf[33798]=0; itemramperf[33798]=0; itempcislots[33798]=0; itemdelta[33798]=2439; itemdelaydays[33798]=0; starkl[33798]=5043; itemvperf[33800]=0; itemcpuperf[33800]=0; itemramperf[33800]=0; itempcislots[33800]=0; itemdelta[33800]=1746; itemdelaydays[33800]=0; starkl[33800]=4183; itemvperf[33801]=0; itemcpuperf[33801]=0; itemramperf[33801]=0; itempcislots[33801]=0; itemdelta[33801]=1250; itemdelaydays[33801]=0; starkl[33801]=8736; itemvperf[33802]=0; itemcpuperf[33802]=0; itemramperf[33802]=0; itempcislots[33802]=0; itemdelta[33802]=1022; itemdelaydays[33802]=0; starkl[33802]=1593; itemvperf[33803]=0; itemcpuperf[33803]=0; itemramperf[33803]=0; itempcislots[33803]=0; itemdelta[33803]=700; itemdelaydays[33803]=0; starkl[33803]=460; itemvperf[33804]=0; itemcpuperf[33804]=0; itemramperf[33804]=0; itempcislots[33804]=0; itemdelta[33804]=600; itemdelaydays[33804]=0; starkl[33804]=7072; itemvperf[33805]=0; itemcpuperf[33805]=0; itemramperf[33805]=0; itempcislots[33805]=0; itemdelta[33805]=570; itemdelaydays[33805]=0; starkl[33805]=9312; itemvperf[33806]=0; itemcpuperf[33806]=0; itemramperf[33806]=0; itempcislots[33806]=0; itemdelta[33806]=790; itemdelaydays[33806]=0; starkl[33806]=2928; itemvperf[33807]=0; itemcpuperf[33807]=0; itemramperf[33807]=0; itempcislots[33807]=0; itemdelta[33807]=660; itemdelaydays[33807]=0; starkl[33807]=2677; itemvperf[33808]=0; itemcpuperf[33808]=0; itemramperf[33808]=0; itempcislots[33808]=0; itemdelta[33808]=950; itemdelaydays[33808]=0; starkl[33808]=4136; itemvperf[33809]=0; itemcpuperf[33809]=0; itemramperf[33809]=0; itempcislots[33809]=0; itemdelta[33809]=805; itemdelaydays[33809]=0; starkl[33809]=8443; itemvperf[33810]=0; itemcpuperf[33810]=0; itemramperf[33810]=0; itempcislots[33810]=0; itemdelta[33810]=700; itemdelaydays[33810]=0; starkl[33810]=745; itemvperf[33796]=0; itemcpuperf[33796]=0; itemramperf[33796]=0; itempcislots[33796]=0; itemdelta[33796]=0; itemdelaydays[33796]=0; starkl[33796]=7465; itemvperf[33813]=0; itemcpuperf[33813]=0; itemramperf[33813]=0; itempcislots[33813]=0; itemdelta[33813]=300; itemdelaydays[33813]=0; starkl[33813]=4262; itemvperf[33812]=0; itemcpuperf[33812]=0; itemramperf[33812]=0; itempcislots[33812]=0; itemdelta[33812]=260; itemdelaydays[33812]=0; starkl[33812]=5580; itemvperf[33811]=0; itemcpuperf[33811]=0; itemramperf[33811]=0; itempcislots[33811]=0; itemdelta[33811]=132; itemdelaydays[33811]=0; starkl[33811]=1649; itemvperf[33792]=0; itemcpuperf[33792]=0; itemramperf[33792]=0; itempcislots[33792]=0; itemdelta[33792]=122; itemdelaydays[33792]=0; starkl[33792]=4623; itemvperf[33761]=0; itemcpuperf[33761]=0; itemramperf[33761]=0; itempcislots[33761]=0; itemdelta[33761]=115; itemdelaydays[33761]=0; starkl[33761]=4307; itemvperf[5345]=0; itemcpuperf[5345]=0; itemramperf[5345]=0; itempcislots[5345]=0; itemdelta[5345]=97; itemdelaydays[5345]=0; starkl[5345]=8472; itemvperf[15052]=0; itemcpuperf[15052]=0; itemramperf[15052]=0; itempcislots[15052]=0; itemdelta[15052]=62; itemdelaydays[15052]=0; starkl[15052]=2133; itemvperf[5346]=0; itemcpuperf[5346]=0; itemramperf[5346]=0; itempcislots[5346]=0; itemdelta[5346]=55; itemdelaydays[5346]=0; starkl[5346]=9161; itemvperf[5347]=0; itemcpuperf[5347]=0; itemramperf[5347]=0; itempcislots[5347]=0; itemdelta[5347]=0; itemdelaydays[5347]=0; starkl[5347]=9493; itemvperf[33816]=0; itemcpuperf[33816]=0; itemramperf[33816]=0; itempcislots[33816]=0; itemdelta[33816]=159; itemdelaydays[33816]=0; starkl[33816]=2605; itemvperf[33138]=0; itemcpuperf[33138]=0; itemramperf[33138]=0; itempcislots[33138]=0; itemdelta[33138]=40; itemdelaydays[33138]=0; starkl[33138]=7985; itemvperf[33760]=0; itemcpuperf[33760]=0; itemramperf[33760]=0; itempcislots[33760]=0; itemdelta[33760]=27; itemdelaydays[33760]=0; starkl[33760]=4291; itemvperf[33759]=0; itemcpuperf[33759]=0; itemramperf[33759]=0; itempcislots[33759]=0; itemdelta[33759]=15; itemdelaydays[33759]=0; starkl[33759]=4748; itemvperf[33817]=0; itemcpuperf[33817]=0; itemramperf[33817]=0; itempcislots[33817]=0; itemdelta[33817]=0; itemdelaydays[33817]=0; starkl[33817]=9006; itemvperf[33789]=0; itemcpuperf[33789]=0; itemramperf[33789]=0; itempcislots[33789]=0; itemdelta[33789]=243; itemdelaydays[33789]=0; starkl[33789]=4185; itemvperf[29853]=0; itemcpuperf[29853]=0; itemramperf[29853]=0; itempcislots[29853]=0; itemdelta[29853]=0; itemdelaydays[29853]=0; starkl[29853]=3573; itemvperf[33790]=0; itemcpuperf[33790]=0; itemramperf[33790]=0; itempcislots[33790]=0; itemdelta[33790]=208; itemdelaydays[33790]=0; starkl[33790]=9591; itemvperf[33718]=0; itemcpuperf[33718]=0; itemramperf[33718]=0; itempcislots[33718]=0; itemdelta[33718]=0; itemdelaydays[33718]=0; starkl[33718]=9015; itemvperf[33768]=0; itemcpuperf[33768]=0; itemramperf[33768]=0; itempcislots[33768]=0; itemdelta[33768]=0; itemdelaydays[33768]=0; starkl[33768]=534; itemvperf[33825]=0; itemcpuperf[33825]=0; itemramperf[33825]=0; itempcislots[33825]=0; itemdelta[33825]=10875; itemdelaydays[33825]=0; starkl[33825]=3447; itemvperf[33756]=190; itemcpuperf[33756]=0; itemramperf[33756]=0; itempcislots[33756]=0; itemdelta[33756]=1088; itemdelaydays[33756]=0; starkl[33756]=1272; itemvperf[33744]=190; itemcpuperf[33744]=0; itemramperf[33744]=0; itempcislots[33744]=0; itemdelta[33744]=841; itemdelaydays[33744]=0; starkl[33744]=9478; itemvperf[33826]=190; itemcpuperf[33826]=0; itemramperf[33826]=0; itempcislots[33826]=0; itemdelta[33826]=761; itemdelaydays[33826]=0; starkl[33826]=8786; itemvperf[33785]=190; itemcpuperf[33785]=0; itemramperf[33785]=0; itempcislots[33785]=0; itemdelta[33785]=710; itemdelaydays[33785]=0; starkl[33785]=4067; itemvperf[33746]=190; itemcpuperf[33746]=0; itemramperf[33746]=0; itempcislots[33746]=0; itemdelta[33746]=457; itemdelaydays[33746]=0; starkl[33746]=5381; itemvperf[33749]=190; itemcpuperf[33749]=0; itemramperf[33749]=0; itempcislots[33749]=0; itemdelta[33749]=312; itemdelaydays[33749]=0; starkl[33749]=7367; itemvperf[33717]=190; itemcpuperf[33717]=0; itemramperf[33717]=0; itempcislots[33717]=0; itemdelta[33717]=228; itemdelaydays[33717]=0; starkl[33717]=7924; itemvperf[33729]=0; itemcpuperf[33729]=0; itemramperf[33729]=0; itempcislots[33729]=0; itemdelta[33729]=461; itemdelaydays[33729]=0; starkl[33729]=6891; itemvperf[33783]=0; itemcpuperf[33783]=0; itemramperf[33783]=0; itempcislots[33783]=0; itemdelta[33783]=390; itemdelaydays[33783]=0; starkl[33783]=1411; itemvperf[33778]=0; itemcpuperf[33778]=0; itemramperf[33778]=0; itempcislots[33778]=0; itemdelta[33778]=390; itemdelaydays[33778]=0; starkl[33778]=9688; itemvperf[33779]=0; itemcpuperf[33779]=0; itemramperf[33779]=0; itempcislots[33779]=0; itemdelta[33779]=0; itemdelaydays[33779]=0; starkl[33779]=8153; itemvperf[5365]=0; itemcpuperf[5365]=0; itemramperf[5365]=0; itempcislots[5365]=0; itemdelta[5365]=35; itemdelaydays[5365]=0; starkl[5365]=341; itemvperf[5366]=0; itemcpuperf[5366]=0; itemramperf[5366]=0; itempcislots[5366]=0; itemdelta[5366]=0; itemdelaydays[5366]=0; starkl[5366]=1310; itemvperf[29572]=0; itemcpuperf[29572]=0; itemramperf[29572]=0; itempcislots[29572]=0; itemdelta[29572]=1624; itemdelaydays[29572]=14; starkl[29572]=4875; itemvperf[33774]=0; itemcpuperf[33774]=0; itemramperf[33774]=0; itempcislots[33774]=0; itemdelta[33774]=791; itemdelaydays[33774]=0; starkl[33774]=5648; itemvperf[29575]=0; itemcpuperf[29575]=0; itemramperf[29575]=0; itempcislots[29575]=0; itemdelta[29575]=440; itemdelaydays[29575]=0; starkl[29575]=8565; itemvperf[5382]=0; itemcpuperf[5382]=0; itemramperf[5382]=0; itempcislots[5382]=0; itemdelta[5382]=694; itemdelaydays[5382]=0; starkl[5382]=7303; itemvperf[33770]=0; itemcpuperf[33770]=0; itemramperf[33770]=0; itempcislots[33770]=0; itemdelta[33770]=370; itemdelaydays[33770]=0; starkl[33770]=2337; itemvperf[33769]=0; itemcpuperf[33769]=0; itemramperf[33769]=0; itempcislots[33769]=0; itemdelta[33769]=184; itemdelaydays[33769]=0; starkl[33769]=7229; itemvperf[29576]=0; itemcpuperf[29576]=0; itemramperf[29576]=0; itempcislots[29576]=0; itemdelta[29576]=120; itemdelaydays[29576]=0; starkl[29576]=8846; itemvperf[33773]=0; itemcpuperf[33773]=0; itemramperf[33773]=0; itempcislots[33773]=0; itemdelta[33773]=118; itemdelaydays[33773]=0; starkl[33773]=1203; itemvperf[29619]=0; itemcpuperf[29619]=0; itemramperf[29619]=0; itempcislots[29619]=0; itemdelta[29619]=90; itemdelaydays[29619]=0; starkl[29619]=6953; itemvperf[5393]=0; itemcpuperf[5393]=0; itemramperf[5393]=0; itempcislots[5393]=0; itemdelta[5393]=60; itemdelaydays[5393]=0; starkl[5393]=5214; itemvperf[33780]=0; itemcpuperf[33780]=0; itemramperf[33780]=0; itempcislots[33780]=0; itemdelta[33780]=0; itemdelaydays[33780]=0; starkl[33780]=8275; itemvperf[21861]=0; itemcpuperf[21861]=0; itemramperf[21861]=0; itempcislots[21861]=0; itemdelta[21861]=78; itemdelaydays[21861]=0; starkl[21861]=4712; itemvperf[15068]=0; itemcpuperf[15068]=0; itemramperf[15068]=0; itempcislots[15068]=0; itemdelta[15068]=68; itemdelaydays[15068]=0; starkl[15068]=5984; itemvperf[5405]=0; itemcpuperf[5405]=0; itemramperf[5405]=0; itempcislots[5405]=0; itemdelta[5405]=20; itemdelaydays[5405]=0; starkl[5405]=3200; itemvperf[5410]=0; itemcpuperf[5410]=0; itemramperf[5410]=0; itempcislots[5410]=0; itemdelta[5410]=0; itemdelaydays[5410]=0; starkl[5410]=6824; itemvperf[33814]=0; itemcpuperf[33814]=0; itemramperf[33814]=0; itempcislots[33814]=0; itemdelta[33814]=40; itemdelaydays[33814]=0; starkl[33814]=330; itemvperf[33765]=0; itemcpuperf[33765]=0; itemramperf[33765]=0; itempcislots[33765]=0; itemdelta[33765]=45; itemdelaydays[33765]=0; starkl[33765]=1790; itemvperf[33758]=0; itemcpuperf[33758]=0; itemramperf[33758]=0; itempcislots[33758]=0; itemdelta[33758]=25; itemdelaydays[33758]=0; starkl[33758]=2435; itemvperf[33757]=0; itemcpuperf[33757]=0; itemramperf[33757]=0; itempcislots[33757]=0; itemdelta[33757]=0; itemdelaydays[33757]=0; starkl[33757]=252; itemvperf[25266]=0; itemcpuperf[25266]=0; itemramperf[25266]=0; itempcislots[25266]=0; itemdelta[25266]=25; itemdelaydays[25266]=0; starkl[25266]=7157; itemvperf[33745]=0; itemcpuperf[33745]=0; itemramperf[33745]=0; itempcislots[33745]=0; itemdelta[33745]=0; itemdelaydays[33745]=0; starkl[33745]=1234; itemvperf[33776]=0; itemcpuperf[33776]=0; itemramperf[33776]=0; itempcislots[33776]=0; itemdelta[33776]=178; itemdelaydays[33776]=0; starkl[33776]=540; itemvperf[28471]=0; itemcpuperf[28471]=0; itemramperf[28471]=0; itempcislots[28471]=0; itemdelta[28471]=121; itemdelaydays[28471]=0; starkl[28471]=4775; itemvperf[28615]=0; itemcpuperf[28615]=0; itemramperf[28615]=0; itempcislots[28615]=0; itemdelta[28615]=0; itemdelaydays[28615]=0; starkl[28615]=3216; itemvperf[31293]=0; itemcpuperf[31293]=0; itemramperf[31293]=0; itempcislots[31293]=0; itemdelta[31293]=247; itemdelaydays[31293]=0; starkl[31293]=4948; itemvperf[31294]=0; itemcpuperf[31294]=0; itemramperf[31294]=0; itempcislots[31294]=0; itemdelta[31294]=160; itemdelaydays[31294]=0; starkl[31294]=429; itemvperf[18702]=0; itemcpuperf[18702]=0; itemramperf[18702]=0; itempcislots[18702]=0; itemdelta[18702]=0; itemdelaydays[18702]=0; starkl[18702]=2126; itemvperf[33818]=0; itemcpuperf[33818]=0; itemramperf[33818]=0; itempcislots[33818]=0; itemdelta[33818]=207; itemdelaydays[33818]=0; starkl[33818]=8184; itemvperf[33819]=0; itemcpuperf[33819]=0; itemramperf[33819]=0; itempcislots[33819]=0; itemdelta[33819]=15; itemdelaydays[33819]=0; starkl[33819]=5349; itemvperf[33820]=0; itemcpuperf[33820]=0; itemramperf[33820]=0; itempcislots[33820]=0; itemdelta[33820]=0; itemdelaydays[33820]=0; starkl[33820]=2785; itemvperf[33821]=0; itemcpuperf[33821]=0; itemramperf[33821]=0; itempcislots[33821]=0; itemdelta[33821]=80; itemdelaydays[33821]=0; starkl[33821]=2547; itemvperf[33822]=0; itemcpuperf[33822]=0; itemramperf[33822]=0; itempcislots[33822]=0; itemdelta[33822]=15; itemdelaydays[33822]=0; starkl[33822]=8360; itemvperf[33823]=0; itemcpuperf[33823]=0; itemramperf[33823]=0; itempcislots[33823]=0; itemdelta[33823]=0; itemdelaydays[33823]=0; starkl[33823]=7183; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()