var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[32348]=0; itemcpuperf[32348]=0; itemramperf[32348]=0; itempcislots[32348]=0; itemdelta[32348]=0; itemdelaydays[32348]=0; starkl[32348]=6742; itemvperf[33324]=0; itemcpuperf[33324]=0; itemramperf[33324]=0; itempcislots[33324]=0; itemdelta[33324]=80; itemdelaydays[33324]=0; starkl[33324]=5797; itemvperf[33368]=0; itemcpuperf[33368]=0; itemramperf[33368]=0; itempcislots[33368]=0; itemdelta[33368]=35; itemdelaydays[33368]=0; starkl[33368]=9255; itemvperf[33358]=0; itemcpuperf[33358]=0; itemramperf[33358]=0; itempcislots[33358]=0; itemdelta[33358]=20; itemdelaydays[33358]=0; starkl[33358]=5429; itemvperf[33379]=0; itemcpuperf[33379]=0; itemramperf[33379]=0; itempcislots[33379]=0; itemdelta[33379]=0; itemdelaydays[33379]=0; starkl[33379]=6312; itemvperf[32876]=0; itemcpuperf[32876]=0; itemramperf[32876]=0; itempcislots[32876]=0; itemdelta[32876]=0; itemdelaydays[32876]=0; starkl[32876]=3408; itemvperf[33325]=0; itemcpuperf[33325]=0; itemramperf[33325]=0; itempcislots[33325]=0; itemdelta[33325]=320; itemdelaydays[33325]=0; starkl[33325]=6128; itemvperf[33340]=0; itemcpuperf[33340]=0; itemramperf[33340]=0; itempcislots[33340]=0; itemdelta[33340]=280; itemdelaydays[33340]=0; starkl[33340]=1927; itemvperf[33354]=0; itemcpuperf[33354]=0; itemramperf[33354]=0; itempcislots[33354]=0; itemdelta[33354]=270; itemdelaydays[33354]=0; starkl[33354]=598; itemvperf[33408]=0; itemcpuperf[33408]=0; itemramperf[33408]=0; itempcislots[33408]=0; itemdelta[33408]=140; itemdelaydays[33408]=0; starkl[33408]=8437; itemvperf[33409]=0; itemcpuperf[33409]=0; itemramperf[33409]=0; itempcislots[33409]=0; itemdelta[33409]=100; itemdelaydays[33409]=0; starkl[33409]=3887; itemvperf[33410]=0; itemcpuperf[33410]=0; itemramperf[33410]=0; itempcislots[33410]=0; itemdelta[33410]=80; itemdelaydays[33410]=0; starkl[33410]=1366; itemvperf[33413]=0; itemcpuperf[33413]=0; itemramperf[33413]=0; itempcislots[33413]=0; itemdelta[33413]=60; itemdelaydays[33413]=0; starkl[33413]=8754; itemvperf[33414]=0; itemcpuperf[33414]=0; itemramperf[33414]=0; itempcislots[33414]=0; itemdelta[33414]=0; itemdelaydays[33414]=0; starkl[33414]=854; itemvperf[33407]=0; itemcpuperf[33407]=0; itemramperf[33407]=0; itempcislots[33407]=0; itemdelta[33407]=50; itemdelaydays[33407]=0; starkl[33407]=4248; itemvperf[33406]=0; itemcpuperf[33406]=0; itemramperf[33406]=0; itempcislots[33406]=0; itemdelta[33406]=35; itemdelaydays[33406]=0; starkl[33406]=2228; itemvperf[10776]=0; itemcpuperf[10776]=0; itemramperf[10776]=0; itempcislots[10776]=0; itemdelta[10776]=0; itemdelaydays[10776]=0; starkl[10776]=9773; itemvperf[33397]=0; itemcpuperf[33397]=0; itemramperf[33397]=0; itempcislots[33397]=0; itemdelta[33397]=320; itemdelaydays[33397]=0; starkl[33397]=7683; itemvperf[33327]=0; itemcpuperf[33327]=0; itemramperf[33327]=0; itempcislots[33327]=0; itemdelta[33327]=115; itemdelaydays[33327]=0; starkl[33327]=9642; itemvperf[33334]=0; itemcpuperf[33334]=0; itemramperf[33334]=0; itempcislots[33334]=0; itemdelta[33334]=0; itemdelaydays[33334]=0; starkl[33334]=6429; itemvperf[32340]=190; itemcpuperf[32340]=0; itemramperf[32340]=0; itempcislots[32340]=0; itemdelta[32340]=260; itemdelaydays[32340]=0; starkl[32340]=4567; itemvperf[33396]=190; itemcpuperf[33396]=0; itemramperf[33396]=0; itempcislots[33396]=0; itemdelta[33396]=125; itemdelaydays[33396]=0; starkl[33396]=1282; itemvperf[33355]=190; itemcpuperf[33355]=0; itemramperf[33355]=0; itempcislots[33355]=0; itemdelta[33355]=60; itemdelaydays[33355]=0; starkl[33355]=6179; itemvperf[33366]=0; itemcpuperf[33366]=0; itemramperf[33366]=0; itempcislots[33366]=0; itemdelta[33366]=0; itemdelaydays[33366]=0; starkl[33366]=7964; itemvperf[29919]=0; itemcpuperf[29919]=0; itemramperf[29919]=0; itempcislots[29919]=0; itemdelta[29919]=599; itemdelaydays[29919]=0; starkl[29919]=2274; itemvperf[29918]=0; itemcpuperf[29918]=0; itemramperf[29918]=0; itempcislots[29918]=0; itemdelta[29918]=589; itemdelaydays[29918]=7; starkl[29918]=5373; itemvperf[29916]=0; itemcpuperf[29916]=0; itemramperf[29916]=0; itempcislots[29916]=0; itemdelta[29916]=539; itemdelaydays[29916]=0; starkl[29916]=9408; itemvperf[29917]=0; itemcpuperf[29917]=0; itemramperf[29917]=0; itempcislots[29917]=0; itemdelta[29917]=379; itemdelaydays[29917]=0; starkl[29917]=8749; itemvperf[10782]=0; itemcpuperf[10782]=0; itemramperf[10782]=0; itempcislots[10782]=0; itemdelta[10782]=0; itemdelaydays[10782]=0; starkl[10782]=3357; itemvperf[10784]=0; itemcpuperf[10784]=0; itemramperf[10784]=0; itempcislots[10784]=0; itemdelta[10784]=0; itemdelaydays[10784]=0; starkl[10784]=4848; itemvperf[10788]=0; itemcpuperf[10788]=0; itemramperf[10788]=0; itempcislots[10788]=0; itemdelta[10788]=39; itemdelaydays[10788]=0; starkl[10788]=2914; itemvperf[10789]=0; itemcpuperf[10789]=0; itemramperf[10789]=0; itempcislots[10789]=0; itemdelta[10789]=19; itemdelaydays[10789]=0; starkl[10789]=3162; itemvperf[10790]=0; itemcpuperf[10790]=0; itemramperf[10790]=0; itempcislots[10790]=0; itemdelta[10790]=0; itemdelaydays[10790]=0; starkl[10790]=7995; itemvperf[33399]=0; itemcpuperf[33399]=0; itemramperf[33399]=0; itempcislots[33399]=0; itemdelta[33399]=215; itemdelaydays[33399]=0; starkl[33399]=5123; itemvperf[33361]=0; itemcpuperf[33361]=0; itemramperf[33361]=0; itempcislots[33361]=0; itemdelta[33361]=90; itemdelaydays[33361]=0; starkl[33361]=6468; itemvperf[33376]=0; itemcpuperf[33376]=0; itemramperf[33376]=0; itempcislots[33376]=0; itemdelta[33376]=35; itemdelaydays[33376]=0; starkl[33376]=5100; itemvperf[33382]=0; itemcpuperf[33382]=0; itemramperf[33382]=0; itempcislots[33382]=0; itemdelta[33382]=65; itemdelaydays[33382]=0; starkl[33382]=4741; itemvperf[31260]=0; itemcpuperf[31260]=0; itemramperf[31260]=0; itempcislots[31260]=0; itemdelta[31260]=35; itemdelaydays[31260]=0; starkl[31260]=3703; itemvperf[26992]=0; itemcpuperf[26992]=0; itemramperf[26992]=0; itempcislots[26992]=0; itemdelta[26992]=0; itemdelaydays[26992]=0; starkl[26992]=5786; itemvperf[33375]=0; itemcpuperf[33375]=0; itemramperf[33375]=0; itempcislots[33375]=0; itemdelta[33375]=130; itemdelaydays[33375]=0; starkl[33375]=256; itemvperf[31262]=0; itemcpuperf[31262]=0; itemramperf[31262]=0; itempcislots[31262]=0; itemdelta[31262]=95; itemdelaydays[31262]=0; starkl[31262]=7122; itemvperf[31261]=0; itemcpuperf[31261]=0; itemramperf[31261]=0; itempcislots[31261]=0; itemdelta[31261]=65; itemdelaydays[31261]=0; starkl[31261]=4091; itemvperf[26997]=0; itemcpuperf[26997]=0; itemramperf[26997]=0; itempcislots[26997]=0; itemdelta[26997]=0; itemdelaydays[26997]=0; starkl[26997]=9994; itemvperf[32528]=0; itemcpuperf[32528]=0; itemramperf[32528]=0; itempcislots[32528]=0; itemdelta[32528]=75; itemdelaydays[32528]=0; starkl[32528]=5215; itemvperf[31264]=0; itemcpuperf[31264]=0; itemramperf[31264]=0; itempcislots[31264]=0; itemdelta[31264]=55; itemdelaydays[31264]=0; starkl[31264]=4970; itemvperf[10795]=0; itemcpuperf[10795]=0; itemramperf[10795]=0; itempcislots[10795]=0; itemdelta[10795]=0; itemdelaydays[10795]=0; starkl[10795]=1326; itemvperf[33402]=0; itemcpuperf[33402]=0; itemramperf[33402]=0; itempcislots[33402]=0; itemdelta[33402]=40; itemdelaydays[33402]=0; starkl[33402]=8070; itemvperf[33403]=0; itemcpuperf[33403]=0; itemramperf[33403]=0; itempcislots[33403]=0; itemdelta[33403]=0; itemdelaydays[33403]=0; starkl[33403]=8283; itemvperf[27001]=0; itemcpuperf[27001]=0; itemramperf[27001]=0; itempcislots[27001]=0; itemdelta[27001]=0; itemdelaydays[27001]=0; starkl[27001]=5967; itemvperf[33363]=0; itemcpuperf[33363]=0; itemramperf[33363]=0; itempcislots[33363]=0; itemdelta[33363]=45; itemdelaydays[33363]=0; starkl[33363]=678; itemvperf[18772]=0; itemcpuperf[18772]=0; itemramperf[18772]=0; itempcislots[18772]=0; itemdelta[18772]=25; itemdelaydays[18772]=0; starkl[18772]=2159; itemvperf[10804]=0; itemcpuperf[10804]=0; itemramperf[10804]=0; itempcislots[10804]=0; itemdelta[10804]=0; itemdelaydays[10804]=0; starkl[10804]=3047; itemvperf[33336]=0; itemcpuperf[33336]=0; itemramperf[33336]=0; itempcislots[33336]=0; itemdelta[33336]=25; itemdelaydays[33336]=0; starkl[33336]=4773; itemvperf[33337]=0; itemcpuperf[33337]=0; itemramperf[33337]=0; itempcislots[33337]=0; itemdelta[33337]=0; itemdelaydays[33337]=0; starkl[33337]=8582; itemvperf[33393]=0; itemcpuperf[33393]=0; itemramperf[33393]=0; itempcislots[33393]=0; itemdelta[33393]=70; itemdelaydays[33393]=0; starkl[33393]=6613; itemvperf[33394]=0; itemcpuperf[33394]=0; itemramperf[33394]=0; itempcislots[33394]=0; itemdelta[33394]=0; itemdelaydays[33394]=0; starkl[33394]=7189; itemvperf[30554]=0; itemcpuperf[30554]=0; itemramperf[30554]=0; itempcislots[30554]=0; itemdelta[30554]=269; itemdelaydays[30554]=0; starkl[30554]=6233; itemvperf[30555]=0; itemcpuperf[30555]=0; itemramperf[30555]=0; itempcislots[30555]=0; itemdelta[30555]=169; itemdelaydays[30555]=0; starkl[30555]=8346; itemvperf[10818]=0; itemcpuperf[10818]=0; itemramperf[10818]=0; itempcislots[10818]=0; itemdelta[10818]=0; itemdelaydays[10818]=0; starkl[10818]=4482; itemvperf[33384]=0; itemcpuperf[33384]=0; itemramperf[33384]=0; itempcislots[33384]=0; itemdelta[33384]=0; itemdelaydays[33384]=0; starkl[33384]=3137; itemvperf[33385]=0; itemcpuperf[33385]=0; itemramperf[33385]=0; itempcislots[33385]=0; itemdelta[33385]=0; itemdelaydays[33385]=0; starkl[33385]=8634; itemvperf[19714]=0; itemcpuperf[19714]=0; itemramperf[19714]=0; itempcislots[19714]=0; itemdelta[19714]=199; itemdelaydays[19714]=0; starkl[19714]=6702; itemvperf[33248]=0; itemcpuperf[33248]=0; itemramperf[33248]=0; itempcislots[33248]=0; itemdelta[33248]=15; itemdelaydays[33248]=0; starkl[33248]=5085; itemvperf[33365]=0; itemcpuperf[33365]=0; itemramperf[33365]=0; itempcislots[33365]=0; itemdelta[33365]=0; itemdelaydays[33365]=0; starkl[33365]=6674; itemvperf[33395]=0; itemcpuperf[33395]=0; itemramperf[33395]=0; itempcislots[33395]=0; itemdelta[33395]=99; itemdelaydays[33395]=0; starkl[33395]=4896; itemvperf[19715]=0; itemcpuperf[19715]=0; itemramperf[19715]=0; itempcislots[19715]=0; itemdelta[19715]=89; itemdelaydays[19715]=0; starkl[19715]=6958; itemvperf[33249]=0; itemcpuperf[33249]=0; itemramperf[33249]=0; itempcislots[33249]=0; itemdelta[33249]=15; itemdelaydays[33249]=0; starkl[33249]=8193; itemvperf[33364]=0; itemcpuperf[33364]=0; itemramperf[33364]=0; itempcislots[33364]=0; itemdelta[33364]=0; itemdelaydays[33364]=0; starkl[33364]=4117; itemvperf[33404]=0; itemcpuperf[33404]=0; itemramperf[33404]=0; itempcislots[33404]=0; itemdelta[33404]=0; itemdelaydays[33404]=0; starkl[33404]=5684; itemvperf[33405]=0; itemcpuperf[33405]=0; itemramperf[33405]=0; itempcislots[33405]=0; itemdelta[33405]=0; itemdelaydays[33405]=0; starkl[33405]=4590; itemvperf[10831]=0; itemcpuperf[10831]=0; itemramperf[10831]=0; itempcislots[10831]=0; itemdelta[10831]=19; itemdelaydays[10831]=0; starkl[10831]=8659; itemvperf[10832]=0; itemcpuperf[10832]=0; itemramperf[10832]=0; itempcislots[10832]=0; itemdelta[10832]=0; itemdelaydays[10832]=0; starkl[10832]=3349; itemvperf[33386]=0; itemcpuperf[33386]=0; itemramperf[33386]=0; itempcislots[33386]=0; itemdelta[33386]=0; itemdelaydays[33386]=0; starkl[33386]=5113; itemvperf[33387]=0; itemcpuperf[33387]=0; itemramperf[33387]=0; itempcislots[33387]=0; itemdelta[33387]=0; itemdelaydays[33387]=0; starkl[33387]=8055; itemvperf[33388]=0; itemcpuperf[33388]=0; itemramperf[33388]=0; itempcislots[33388]=0; itemdelta[33388]=0; itemdelaydays[33388]=0; starkl[33388]=3824; itemvperf[10835]=0; itemcpuperf[10835]=0; itemramperf[10835]=0; itempcislots[10835]=0; itemdelta[10835]=0; itemdelaydays[10835]=0; starkl[10835]=7938; itemvperf[10836]=0; itemcpuperf[10836]=0; itemramperf[10836]=0; itempcislots[10836]=0; itemdelta[10836]=0; itemdelaydays[10836]=0; starkl[10836]=831; itemvperf[10837]=0; itemcpuperf[10837]=0; itemramperf[10837]=0; itempcislots[10837]=0; itemdelta[10837]=0; itemdelaydays[10837]=0; starkl[10837]=4257; itemvperf[10839]=0; itemcpuperf[10839]=0; itemramperf[10839]=0; itempcislots[10839]=0; itemdelta[10839]=175; itemdelaydays[10839]=0; starkl[10839]=320; itemvperf[10838]=0; itemcpuperf[10838]=0; itemramperf[10838]=0; itempcislots[10838]=0; itemdelta[10838]=0; itemdelaydays[10838]=0; starkl[10838]=2827; itemvperf[10844]=0; itemcpuperf[10844]=0; itemramperf[10844]=0; itempcislots[10844]=0; itemdelta[10844]=169; itemdelaydays[10844]=0; starkl[10844]=8764; itemvperf[10845]=0; itemcpuperf[10845]=0; itemramperf[10845]=0; itempcislots[10845]=0; itemdelta[10845]=99; itemdelaydays[10845]=0; starkl[10845]=8645; itemvperf[10846]=0; itemcpuperf[10846]=0; itemramperf[10846]=0; itempcislots[10846]=0; itemdelta[10846]=49; itemdelaydays[10846]=0; starkl[10846]=2227; itemvperf[10847]=0; itemcpuperf[10847]=0; itemramperf[10847]=0; itempcislots[10847]=0; itemdelta[10847]=0; itemdelaydays[10847]=0; starkl[10847]=5818; itemvperf[33401]=0; itemcpuperf[33401]=0; itemramperf[33401]=0; itempcislots[33401]=0; itemdelta[33401]=0; itemdelaydays[33401]=0; starkl[33401]=7902; itemvperf[33378]=0; itemcpuperf[33378]=0; itemramperf[33378]=0; itempcislots[33378]=0; itemdelta[33378]=0; itemdelaydays[33378]=0; starkl[33378]=1777; itemvperf[33377]=0; itemcpuperf[33377]=0; itemramperf[33377]=0; itempcislots[33377]=0; itemdelta[33377]=-30; itemdelaydays[33377]=0; starkl[33377]=6584; itemvperf[33390]=0; itemcpuperf[33390]=0; itemramperf[33390]=0; itempcislots[33390]=0; itemdelta[33390]=-30; itemdelaydays[33390]=0; starkl[33390]=8739; caseImages[32348]=new Image(); caseImages[32348].src='/img/category-thumbnails/mx3-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()