var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[14737]=0; itemcpuperf[14737]=0; itemramperf[14737]=0; itempcislots[14737]=0; itemdelta[14737]=0; itemdelaydays[14737]=0; starkl[14737]=5210; itemvperf[1474]=0; itemcpuperf[1474]=0; itemramperf[1474]=0; itempcislots[1474]=0; itemdelta[1474]=215; itemdelaydays[1474]=0; starkl[1474]=8810; itemvperf[1473]=0; itemcpuperf[1473]=0; itemramperf[1473]=0; itempcislots[1473]=0; itemdelta[1473]=100; itemdelaydays[1473]=0; starkl[1473]=2029; itemvperf[11871]=0; itemcpuperf[11871]=0; itemramperf[11871]=0; itempcislots[11871]=0; itemdelta[11871]=65; itemdelaydays[11871]=0; starkl[11871]=1120; itemvperf[1469]=0; itemcpuperf[1469]=0; itemramperf[1469]=0; itempcislots[1469]=0; itemdelta[1469]=40; itemdelaydays[1469]=0; starkl[1469]=2079; itemvperf[1470]=0; itemcpuperf[1470]=0; itemramperf[1470]=0; itempcislots[1470]=0; itemdelta[1470]=65; itemdelaydays[1470]=0; starkl[1470]=9973; itemvperf[28931]=0; itemcpuperf[28931]=0; itemramperf[28931]=0; itempcislots[28931]=0; itemdelta[28931]=0; itemdelaydays[28931]=0; starkl[28931]=1269; itemvperf[28932]=0; itemcpuperf[28932]=0; itemramperf[28932]=0; itempcislots[28932]=0; itemdelta[28932]=0; itemdelaydays[28932]=0; starkl[28932]=2271; itemvperf[14741]=0; itemcpuperf[14741]=0; itemramperf[14741]=0; itempcislots[14741]=0; itemdelta[14741]=255; itemdelaydays[14741]=0; starkl[14741]=424; itemvperf[25642]=0; itemcpuperf[25642]=0; itemramperf[25642]=0; itempcislots[25642]=0; itemdelta[25642]=210; itemdelaydays[25642]=0; starkl[25642]=4511; itemvperf[25641]=0; itemcpuperf[25641]=0; itemramperf[25641]=0; itempcislots[25641]=0; itemdelta[25641]=210; itemdelaydays[25641]=0; starkl[25641]=5237; itemvperf[28946]=0; itemcpuperf[28946]=0; itemramperf[28946]=0; itempcislots[28946]=0; itemdelta[28946]=65; itemdelaydays[28946]=0; starkl[28946]=1913; itemvperf[28947]=0; itemcpuperf[28947]=0; itemramperf[28947]=0; itempcislots[28947]=0; itemdelta[28947]=30; itemdelaydays[28947]=0; starkl[28947]=4774; itemvperf[28948]=0; itemcpuperf[28948]=0; itemramperf[28948]=0; itempcislots[28948]=0; itemdelta[28948]=0; itemdelaydays[28948]=0; starkl[28948]=5083; itemvperf[28954]=0; itemcpuperf[28954]=0; itemramperf[28954]=0; itempcislots[28954]=0; itemdelta[28954]=215; itemdelaydays[28954]=0; starkl[28954]=9916; itemvperf[28953]=0; itemcpuperf[28953]=0; itemramperf[28953]=0; itempcislots[28953]=0; itemdelta[28953]=140; itemdelaydays[28953]=0; starkl[28953]=3321; itemvperf[28940]=0; itemcpuperf[28940]=0; itemramperf[28940]=0; itempcislots[28940]=0; itemdelta[28940]=55; itemdelaydays[28940]=0; starkl[28940]=7145; itemvperf[28939]=0; itemcpuperf[28939]=0; itemramperf[28939]=0; itempcislots[28939]=0; itemdelta[28939]=35; itemdelaydays[28939]=0; starkl[28939]=5611; itemvperf[14769]=0; itemcpuperf[14769]=0; itemramperf[14769]=0; itempcislots[14769]=0; itemdelta[14769]=0; itemdelaydays[14769]=0; starkl[14769]=1119; itemvperf[16167]=0; itemcpuperf[16167]=0; itemramperf[16167]=0; itempcislots[16167]=0; itemdelta[16167]=285; itemdelaydays[16167]=0; starkl[16167]=4209; itemvperf[16168]=0; itemcpuperf[16168]=0; itemramperf[16168]=0; itempcislots[16168]=0; itemdelta[16168]=125; itemdelaydays[16168]=0; starkl[16168]=6822; itemvperf[28933]=0; itemcpuperf[28933]=0; itemramperf[28933]=0; itempcislots[28933]=0; itemdelta[28933]=0; itemdelaydays[28933]=0; starkl[28933]=6470; itemvperf[28937]=0; itemcpuperf[28937]=0; itemramperf[28937]=0; itempcislots[28937]=0; itemdelta[28937]=0; itemdelaydays[28937]=0; starkl[28937]=7549; itemvperf[21550]=0; itemcpuperf[21550]=0; itemramperf[21550]=0; itempcislots[21550]=0; itemdelta[21550]=1540; itemdelaydays[21550]=0; starkl[21550]=491; itemvperf[28955]=190; itemcpuperf[28955]=0; itemramperf[28955]=0; itempcislots[28955]=0; itemdelta[28955]=1395; itemdelaydays[28955]=0; starkl[28955]=292; itemvperf[28956]=190; itemcpuperf[28956]=0; itemramperf[28956]=0; itempcislots[28956]=0; itemdelta[28956]=860; itemdelaydays[28956]=0; starkl[28956]=1796; itemvperf[28951]=190; itemcpuperf[28951]=0; itemramperf[28951]=0; itempcislots[28951]=0; itemdelta[28951]=830; itemdelaydays[28951]=0; starkl[28951]=2888; itemvperf[21549]=190; itemcpuperf[21549]=0; itemramperf[21549]=0; itempcislots[21549]=0; itemdelta[21549]=555; itemdelaydays[21549]=0; starkl[21549]=1934; itemvperf[28952]=190; itemcpuperf[28952]=0; itemramperf[28952]=0; itempcislots[28952]=0; itemdelta[28952]=525; itemdelaydays[28952]=0; starkl[28952]=4125; itemvperf[22669]=190; itemcpuperf[22669]=0; itemramperf[22669]=0; itempcislots[22669]=0; itemdelta[22669]=500; itemdelaydays[22669]=0; starkl[22669]=5181; itemvperf[28934]=190; itemcpuperf[28934]=0; itemramperf[28934]=0; itempcislots[28934]=0; itemdelta[28934]=205; itemdelaydays[28934]=0; starkl[28934]=6359; itemvperf[28938]=190; itemcpuperf[28938]=0; itemramperf[28938]=0; itempcislots[28938]=0; itemdelta[28938]=70; itemdelaydays[28938]=0; starkl[28938]=1193; itemvperf[28936]=190; itemcpuperf[28936]=0; itemramperf[28936]=0; itempcislots[28936]=0; itemdelta[28936]=0; itemdelaydays[28936]=0; starkl[28936]=2079; itemvperf[20578]=0; itemcpuperf[20578]=0; itemramperf[20578]=0; itempcislots[20578]=0; itemdelta[20578]=899; itemdelaydays[20578]=0; starkl[20578]=8686; itemvperf[20579]=0; itemcpuperf[20579]=0; itemramperf[20579]=0; itempcislots[20579]=0; itemdelta[20579]=599; itemdelaydays[20579]=0; starkl[20579]=1089; itemvperf[28924]=0; itemcpuperf[28924]=0; itemramperf[28924]=0; itempcislots[28924]=0; itemdelta[28924]=589; itemdelaydays[28924]=7; starkl[28924]=9254; itemvperf[28925]=0; itemcpuperf[28925]=0; itemramperf[28925]=0; itempcislots[28925]=0; itemdelta[28925]=539; itemdelaydays[28925]=0; starkl[28925]=6598; itemvperf[28926]=0; itemcpuperf[28926]=0; itemramperf[28926]=0; itempcislots[28926]=0; itemdelta[28926]=379; itemdelaydays[28926]=0; starkl[28926]=456; itemvperf[28927]=0; itemcpuperf[28927]=0; itemramperf[28927]=0; itempcislots[28927]=0; itemdelta[28927]=189; itemdelaydays[28927]=0; starkl[28927]=9899; itemvperf[1504]=0; itemcpuperf[1504]=0; itemramperf[1504]=0; itempcislots[1504]=0; itemdelta[1504]=0; itemdelaydays[1504]=0; starkl[1504]=782; itemvperf[14771]=0; itemcpuperf[14771]=0; itemramperf[14771]=0; itempcislots[14771]=0; itemdelta[14771]=0; itemdelaydays[14771]=0; starkl[14771]=8406; itemvperf[1510]=0; itemcpuperf[1510]=0; itemramperf[1510]=0; itempcislots[1510]=0; itemdelta[1510]=199; itemdelaydays[1510]=0; starkl[1510]=4474; itemvperf[1512]=0; itemcpuperf[1512]=0; itemramperf[1512]=0; itempcislots[1512]=0; itemdelta[1512]=129; itemdelaydays[1512]=0; starkl[1512]=6662; itemvperf[21050]=0; itemcpuperf[21050]=0; itemramperf[21050]=0; itempcislots[21050]=0; itemdelta[21050]=119; itemdelaydays[21050]=0; starkl[21050]=9772; itemvperf[1514]=0; itemcpuperf[1514]=0; itemramperf[1514]=0; itempcislots[1514]=0; itemdelta[1514]=39; itemdelaydays[1514]=0; starkl[1514]=4362; itemvperf[1515]=0; itemcpuperf[1515]=0; itemramperf[1515]=0; itempcislots[1515]=0; itemdelta[1515]=0; itemdelaydays[1515]=0; starkl[1515]=3125; itemvperf[14754]=0; itemcpuperf[14754]=0; itemramperf[14754]=0; itempcislots[14754]=0; itemdelta[14754]=1695; itemdelaydays[14754]=14; starkl[14754]=2856; itemvperf[14755]=0; itemcpuperf[14755]=0; itemramperf[14755]=0; itempcislots[14755]=0; itemdelta[14755]=500; itemdelaydays[14755]=0; starkl[14755]=3426; itemvperf[1516]=0; itemcpuperf[1516]=0; itemramperf[1516]=0; itempcislots[1516]=0; itemdelta[1516]=215; itemdelaydays[1516]=0; starkl[1516]=4664; itemvperf[14466]=0; itemcpuperf[14466]=0; itemramperf[14466]=0; itempcislots[14466]=0; itemdelta[14466]=835; itemdelaydays[14466]=0; starkl[14466]=9904; itemvperf[14452]=0; itemcpuperf[14452]=0; itemramperf[14452]=0; itempcislots[14452]=0; itemdelta[14452]=355; itemdelaydays[14452]=0; starkl[14452]=7035; itemvperf[1518]=0; itemcpuperf[1518]=0; itemramperf[1518]=0; itempcislots[1518]=0; itemdelta[1518]=160; itemdelaydays[1518]=0; starkl[1518]=9853; itemvperf[1519]=0; itemcpuperf[1519]=0; itemramperf[1519]=0; itempcislots[1519]=0; itemdelta[1519]=385; itemdelaydays[1519]=0; starkl[1519]=3776; itemvperf[1526]=0; itemcpuperf[1526]=0; itemramperf[1526]=0; itempcislots[1526]=0; itemdelta[1526]=145; itemdelaydays[1526]=0; starkl[1526]=5952; itemvperf[14453]=0; itemcpuperf[14453]=0; itemramperf[14453]=0; itempcislots[14453]=0; itemdelta[14453]=45; itemdelaydays[14453]=0; starkl[14453]=863; itemvperf[28935]=0; itemcpuperf[28935]=0; itemramperf[28935]=0; itempcislots[28935]=0; itemdelta[28935]=0; itemdelaydays[28935]=0; starkl[28935]=9892; itemvperf[14454]=0; itemcpuperf[14454]=0; itemramperf[14454]=0; itempcislots[14454]=0; itemdelta[14454]=610; itemdelaydays[14454]=0; starkl[14454]=2373; itemvperf[14455]=0; itemcpuperf[14455]=0; itemramperf[14455]=0; itempcislots[14455]=0; itemdelta[14455]=305; itemdelaydays[14455]=0; starkl[14455]=7756; itemvperf[14456]=0; itemcpuperf[14456]=0; itemramperf[14456]=0; itempcislots[14456]=0; itemdelta[14456]=235; itemdelaydays[14456]=0; starkl[14456]=1837; itemvperf[14457]=0; itemcpuperf[14457]=0; itemramperf[14457]=0; itempcislots[14457]=0; itemdelta[14457]=170; itemdelaydays[14457]=0; starkl[14457]=9880; itemvperf[14458]=0; itemcpuperf[14458]=0; itemramperf[14458]=0; itempcislots[14458]=0; itemdelta[14458]=305; itemdelaydays[14458]=0; starkl[14458]=5874; itemvperf[14459]=0; itemcpuperf[14459]=0; itemramperf[14459]=0; itempcislots[14459]=0; itemdelta[14459]=155; itemdelaydays[14459]=0; starkl[14459]=9080; itemvperf[1544]=0; itemcpuperf[1544]=0; itemramperf[1544]=0; itempcislots[1544]=0; itemdelta[1544]=120; itemdelaydays[1544]=0; starkl[1544]=3521; itemvperf[1545]=0; itemcpuperf[1545]=0; itemramperf[1545]=0; itempcislots[1545]=0; itemdelta[1545]=85; itemdelaydays[1545]=0; starkl[1545]=1658; itemvperf[1546]=0; itemcpuperf[1546]=0; itemramperf[1546]=0; itempcislots[1546]=0; itemdelta[1546]=65; itemdelaydays[1546]=0; starkl[1546]=8442; itemvperf[1550]=0; itemcpuperf[1550]=0; itemramperf[1550]=0; itempcislots[1550]=0; itemdelta[1550]=0; itemdelaydays[1550]=0; starkl[1550]=5673; itemvperf[28941]=0; itemcpuperf[28941]=0; itemramperf[28941]=0; itempcislots[28941]=0; itemdelta[28941]=0; itemdelaydays[28941]=0; starkl[28941]=643; itemvperf[28942]=0; itemcpuperf[28942]=0; itemramperf[28942]=0; itempcislots[28942]=0; itemdelta[28942]=0; itemdelaydays[28942]=0; starkl[28942]=1227; itemvperf[28943]=0; itemcpuperf[28943]=0; itemramperf[28943]=0; itempcislots[28943]=0; itemdelta[28943]=0; itemdelaydays[28943]=0; starkl[28943]=5646; itemvperf[1554]=0; itemcpuperf[1554]=0; itemramperf[1554]=0; itempcislots[1554]=0; itemdelta[1554]=75; itemdelaydays[1554]=0; starkl[1554]=2622; itemvperf[16222]=0; itemcpuperf[16222]=0; itemramperf[16222]=0; itempcislots[16222]=0; itemdelta[16222]=55; itemdelaydays[16222]=0; starkl[16222]=7458; itemvperf[1552]=0; itemcpuperf[1552]=0; itemramperf[1552]=0; itempcislots[1552]=0; itemdelta[1552]=0; itemdelaydays[1552]=0; starkl[1552]=9555; itemvperf[14756]=0; itemcpuperf[14756]=0; itemramperf[14756]=0; itempcislots[14756]=0; itemdelta[14756]=35; itemdelaydays[14756]=0; starkl[14756]=5451; itemvperf[14762]=0; itemcpuperf[14762]=0; itemramperf[14762]=0; itempcislots[14762]=0; itemdelta[14762]=0; itemdelaydays[14762]=0; starkl[14762]=7100; itemvperf[14764]=0; itemcpuperf[14764]=0; itemramperf[14764]=0; itempcislots[14764]=0; itemdelta[14764]=0; itemdelaydays[14764]=0; starkl[14764]=2339; itemvperf[14760]=0; itemcpuperf[14760]=0; itemramperf[14760]=0; itempcislots[14760]=0; itemdelta[14760]=45; itemdelaydays[14760]=0; starkl[14760]=8556; itemvperf[14761]=0; itemcpuperf[14761]=0; itemramperf[14761]=0; itempcislots[14761]=0; itemdelta[14761]=30; itemdelaydays[14761]=0; starkl[14761]=2330; itemvperf[15625]=0; itemcpuperf[15625]=0; itemramperf[15625]=0; itempcislots[15625]=0; itemdelta[15625]=25; itemdelaydays[15625]=0; starkl[15625]=4364; itemvperf[1564]=0; itemcpuperf[1564]=0; itemramperf[1564]=0; itempcislots[1564]=0; itemdelta[1564]=0; itemdelaydays[1564]=0; starkl[1564]=1003; itemvperf[28928]=0; itemcpuperf[28928]=0; itemramperf[28928]=0; itempcislots[28928]=0; itemdelta[28928]=25; itemdelaydays[28928]=0; starkl[28928]=2324; itemvperf[25239]=0; itemcpuperf[25239]=0; itemramperf[25239]=0; itempcislots[25239]=0; itemdelta[25239]=0; itemdelaydays[25239]=0; starkl[25239]=1767; itemvperf[16996]=0; itemcpuperf[16996]=0; itemramperf[16996]=0; itempcislots[16996]=0; itemdelta[16996]=70; itemdelaydays[16996]=0; starkl[16996]=7960; itemvperf[16997]=0; itemcpuperf[16997]=0; itemramperf[16997]=0; itempcislots[16997]=0; itemdelta[16997]=0; itemdelaydays[16997]=0; starkl[16997]=5115; itemvperf[22223]=0; itemcpuperf[22223]=0; itemramperf[22223]=0; itempcislots[22223]=0; itemdelta[22223]=269; itemdelaydays[22223]=0; starkl[22223]=1049; itemvperf[22221]=0; itemcpuperf[22221]=0; itemramperf[22221]=0; itempcislots[22221]=0; itemdelta[22221]=189; itemdelaydays[22221]=0; starkl[22221]=1141; itemvperf[22222]=0; itemcpuperf[22222]=0; itemramperf[22222]=0; itempcislots[22222]=0; itemdelta[22222]=0; itemdelaydays[22222]=0; starkl[22222]=5597; itemvperf[28949]=0; itemcpuperf[28949]=0; itemramperf[28949]=0; itempcislots[28949]=0; itemdelta[28949]=0; itemdelaydays[28949]=0; starkl[28949]=9097; itemvperf[28950]=0; itemcpuperf[28950]=0; itemramperf[28950]=0; itempcislots[28950]=0; itemdelta[28950]=0; itemdelaydays[28950]=0; starkl[28950]=6711; itemvperf[25880]=0; itemcpuperf[25880]=0; itemramperf[25880]=0; itempcislots[25880]=0; itemdelta[25880]=229; itemdelaydays[25880]=0; starkl[25880]=4473; itemvperf[28923]=0; itemcpuperf[28923]=0; itemramperf[28923]=0; itempcislots[28923]=0; itemdelta[28923]=15; itemdelaydays[28923]=0; starkl[28923]=9240; itemvperf[1595]=0; itemcpuperf[1595]=0; itemramperf[1595]=0; itempcislots[1595]=0; itemdelta[1595]=0; itemdelaydays[1595]=0; starkl[1595]=7878; itemvperf[21042]=0; itemcpuperf[21042]=0; itemramperf[21042]=0; itempcislots[21042]=0; itemdelta[21042]=95; itemdelaydays[21042]=0; starkl[21042]=5757; itemvperf[25881]=0; itemcpuperf[25881]=0; itemramperf[25881]=0; itempcislots[25881]=0; itemdelta[25881]=90; itemdelaydays[25881]=0; starkl[25881]=6410; itemvperf[1598]=0; itemcpuperf[1598]=0; itemramperf[1598]=0; itempcislots[1598]=0; itemdelta[1598]=15; itemdelaydays[1598]=0; starkl[1598]=1476; itemvperf[1599]=0; itemcpuperf[1599]=0; itemramperf[1599]=0; itempcislots[1599]=0; itemdelta[1599]=0; itemdelaydays[1599]=0; starkl[1599]=2212; itemvperf[1600]=0; itemcpuperf[1600]=0; itemramperf[1600]=0; itempcislots[1600]=0; itemdelta[1600]=15; itemdelaydays[1600]=0; starkl[1600]=8277; itemvperf[1601]=0; itemcpuperf[1601]=0; itemramperf[1601]=0; itempcislots[1601]=0; itemdelta[1601]=0; itemdelaydays[1601]=0; starkl[1601]=3332; itemvperf[1608]=0; itemcpuperf[1608]=0; itemramperf[1608]=0; itempcislots[1608]=0; itemdelta[1608]=15; itemdelaydays[1608]=0; starkl[1608]=6319; itemvperf[1609]=0; itemcpuperf[1609]=0; itemramperf[1609]=0; itempcislots[1609]=0; itemdelta[1609]=0; itemdelaydays[1609]=0; starkl[1609]=3095; itemvperf[14768]=0; itemcpuperf[14768]=0; itemramperf[14768]=0; itempcislots[14768]=0; itemdelta[14768]=0; itemdelaydays[14768]=0; starkl[14768]=1673; itemvperf[28929]=0; itemcpuperf[28929]=0; itemramperf[28929]=0; itempcislots[28929]=0; itemdelta[28929]=0; itemdelaydays[28929]=0; starkl[28929]=6164; itemvperf[14767]=0; itemcpuperf[14767]=0; itemramperf[14767]=0; itempcislots[14767]=0; itemdelta[14767]=0; itemdelaydays[14767]=0; starkl[14767]=7901; itemvperf[1612]=0; itemcpuperf[1612]=0; itemramperf[1612]=0; itempcislots[1612]=0; itemdelta[1612]=0; itemdelaydays[1612]=0; starkl[1612]=2515; itemvperf[1613]=0; itemcpuperf[1613]=0; itemramperf[1613]=0; itempcislots[1613]=0; itemdelta[1613]=0; itemdelaydays[1613]=0; starkl[1613]=5336; itemvperf[1614]=0; itemcpuperf[1614]=0; itemramperf[1614]=0; itempcislots[1614]=0; itemdelta[1614]=0; itemdelaydays[1614]=0; starkl[1614]=4971; itemvperf[1616]=0; itemcpuperf[1616]=0; itemramperf[1616]=0; itempcislots[1616]=0; itemdelta[1616]=0; itemdelaydays[1616]=0; starkl[1616]=4007; itemvperf[1615]=0; itemcpuperf[1615]=0; itemramperf[1615]=0; itempcislots[1615]=0; itemdelta[1615]=179; itemdelaydays[1615]=0; starkl[1615]=262; itemvperf[1619]=0; itemcpuperf[1619]=0; itemramperf[1619]=0; itempcislots[1619]=0; itemdelta[1619]=369; itemdelaydays[1619]=0; starkl[1619]=6134; itemvperf[1620]=0; itemcpuperf[1620]=0; itemramperf[1620]=0; itempcislots[1620]=0; itemdelta[1620]=299; itemdelaydays[1620]=0; starkl[1620]=6920; itemvperf[1621]=0; itemcpuperf[1621]=0; itemramperf[1621]=0; itempcislots[1621]=0; itemdelta[1621]=269; itemdelaydays[1621]=0; starkl[1621]=6121; itemvperf[1622]=0; itemcpuperf[1622]=0; itemramperf[1622]=0; itempcislots[1622]=0; itemdelta[1622]=199; itemdelaydays[1622]=0; starkl[1622]=5040; itemvperf[1623]=0; itemcpuperf[1623]=0; itemramperf[1623]=0; itempcislots[1623]=0; itemdelta[1623]=99; itemdelaydays[1623]=0; starkl[1623]=418; itemvperf[1624]=0; itemcpuperf[1624]=0; itemramperf[1624]=0; itempcislots[1624]=0; itemdelta[1624]=0; itemdelaydays[1624]=0; starkl[1624]=9491; itemvperf[1625]=0; itemcpuperf[1625]=0; itemramperf[1625]=0; itempcislots[1625]=0; itemdelta[1625]=0; itemdelaydays[1625]=0; starkl[1625]=8317; itemvperf[28944]=0; itemcpuperf[28944]=0; itemramperf[28944]=0; itempcislots[28944]=0; itemdelta[28944]=-50; itemdelaydays[28944]=0; starkl[28944]=1592; itemvperf[28945]=0; itemcpuperf[28945]=0; itemramperf[28945]=0; itempcislots[28945]=0; itemdelta[28945]=0; itemdelaydays[28945]=0; starkl[28945]=750; caseImages[14737]=new Image(); caseImages[14737].src='/img/category-thumbnails/mx3-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()