var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[32658]=0; itemcpuperf[32658]=0; itemramperf[32658]=0; itempcislots[32658]=0; itemdelta[32658]=0; itemdelaydays[32658]=0; starkl[32658]=6327; itemvperf[33779]=0; itemcpuperf[33779]=0; itemramperf[33779]=0; itempcislots[33779]=0; itemdelta[33779]=20; itemdelaydays[33779]=0; starkl[33779]=2703; itemvperf[33780]=0; itemcpuperf[33780]=0; itemramperf[33780]=0; itempcislots[33780]=0; itemdelta[33780]=0; itemdelaydays[33780]=0; starkl[33780]=6842; itemvperf[32603]=0; itemcpuperf[32603]=0; itemramperf[32603]=0; itempcislots[32603]=0; itemdelta[32603]=60; itemdelaydays[32603]=7; starkl[32603]=4320; itemvperf[33316]=0; itemcpuperf[33316]=0; itemramperf[33316]=0; itempcislots[33316]=0; itemdelta[33316]=0; itemdelaydays[33316]=0; starkl[33316]=8206; itemvperf[33788]=0; itemcpuperf[33788]=0; itemramperf[33788]=0; itempcislots[33788]=0; itemdelta[33788]=0; itemdelaydays[33788]=0; starkl[33788]=3067; itemvperf[33705]=0; itemcpuperf[33705]=0; itemramperf[33705]=0; itempcislots[33705]=0; itemdelta[33705]=150; itemdelaydays[33705]=0; starkl[33705]=7589; itemvperf[33142]=0; itemcpuperf[33142]=0; itemramperf[33142]=0; itempcislots[33142]=0; itemdelta[33142]=120; itemdelaydays[33142]=0; starkl[33142]=5614; itemvperf[33754]=0; itemcpuperf[33754]=0; itemramperf[33754]=0; itempcislots[33754]=0; itemdelta[33754]=95; itemdelaydays[33754]=0; starkl[33754]=5765; itemvperf[33789]=0; itemcpuperf[33789]=0; itemramperf[33789]=0; itempcislots[33789]=0; itemdelta[33789]=60; itemdelaydays[33789]=0; starkl[33789]=9156; itemvperf[33706]=0; itemcpuperf[33706]=0; itemramperf[33706]=0; itempcislots[33706]=0; itemdelta[33706]=0; itemdelaydays[33706]=0; starkl[33706]=3390; itemvperf[32538]=0; itemcpuperf[32538]=0; itemramperf[32538]=0; itempcislots[32538]=0; itemdelta[32538]=45; itemdelaydays[32538]=0; starkl[32538]=3750; itemvperf[32539]=0; itemcpuperf[32539]=0; itemramperf[32539]=0; itempcislots[32539]=0; itemdelta[32539]=0; itemdelaydays[32539]=0; starkl[32539]=933; itemvperf[33764]=0; itemcpuperf[33764]=0; itemramperf[33764]=0; itempcislots[33764]=0; itemdelta[33764]=25; itemdelaydays[33764]=0; starkl[33764]=728; itemvperf[33765]=0; itemcpuperf[33765]=0; itemramperf[33765]=0; itempcislots[33765]=0; itemdelta[33765]=20; itemdelaydays[33765]=0; starkl[33765]=5202; itemvperf[33766]=0; itemcpuperf[33766]=0; itemramperf[33766]=0; itempcislots[33766]=0; itemdelta[33766]=0; itemdelaydays[33766]=0; starkl[33766]=2441; itemvperf[33781]=0; itemcpuperf[33781]=0; itemramperf[33781]=0; itempcislots[33781]=0; itemdelta[33781]=340; itemdelaydays[33781]=0; starkl[33781]=5131; itemvperf[33721]=0; itemcpuperf[33721]=0; itemramperf[33721]=0; itempcislots[33721]=0; itemdelta[33721]=125; itemdelaydays[33721]=0; starkl[33721]=8169; itemvperf[32544]=0; itemcpuperf[32544]=0; itemramperf[32544]=0; itempcislots[32544]=0; itemdelta[32544]=0; itemdelaydays[32544]=0; starkl[32544]=7244; itemvperf[33743]=0; itemcpuperf[33743]=0; itemramperf[33743]=0; itempcislots[33743]=0; itemdelta[33743]=0; itemdelaydays[33743]=0; starkl[33743]=3014; itemvperf[33783]=190; itemcpuperf[33783]=0; itemramperf[33783]=0; itempcislots[33783]=0; itemdelta[33783]=45; itemdelaydays[33783]=0; starkl[33783]=8522; itemvperf[33297]=190; itemcpuperf[33297]=0; itemramperf[33297]=0; itempcislots[33297]=0; itemdelta[33297]=0; itemdelaydays[33297]=0; starkl[33297]=5042; itemvperf[32642]=0; itemcpuperf[32642]=0; itemramperf[32642]=0; itempcislots[32642]=0; itemdelta[32642]=35; itemdelaydays[32642]=0; starkl[32642]=6756; itemvperf[32643]=0; itemcpuperf[32643]=0; itemramperf[32643]=0; itempcislots[32643]=0; itemdelta[32643]=0; itemdelaydays[32643]=0; starkl[32643]=261; itemvperf[32644]=0; itemcpuperf[32644]=0; itemramperf[32644]=0; itempcislots[32644]=0; itemdelta[32644]=0; itemdelaydays[32644]=0; starkl[32644]=3498; itemvperf[33769]=0; itemcpuperf[33769]=0; itemramperf[33769]=0; itempcislots[33769]=0; itemdelta[33769]=939; itemdelaydays[33769]=0; starkl[33769]=569; itemvperf[32581]=0; itemcpuperf[32581]=0; itemramperf[32581]=0; itempcislots[32581]=0; itemdelta[32581]=589; itemdelaydays[32581]=7; starkl[32581]=2185; itemvperf[32582]=0; itemcpuperf[32582]=0; itemramperf[32582]=0; itempcislots[32582]=0; itemdelta[32582]=539; itemdelaydays[32582]=0; starkl[32582]=3800; itemvperf[32583]=0; itemcpuperf[32583]=0; itemramperf[32583]=0; itempcislots[32583]=0; itemdelta[32583]=379; itemdelaydays[32583]=0; starkl[32583]=217; itemvperf[32584]=0; itemcpuperf[32584]=0; itemramperf[32584]=0; itempcislots[32584]=0; itemdelta[32584]=189; itemdelaydays[32584]=0; starkl[32584]=8939; itemvperf[32585]=0; itemcpuperf[32585]=0; itemramperf[32585]=0; itempcislots[32585]=0; itemdelta[32585]=0; itemdelaydays[32585]=0; starkl[32585]=8086; itemvperf[32667]=0; itemcpuperf[32667]=0; itemramperf[32667]=0; itempcislots[32667]=0; itemdelta[32667]=0; itemdelaydays[32667]=0; starkl[32667]=9311; itemvperf[33731]=0; itemcpuperf[33731]=0; itemramperf[33731]=0; itempcislots[33731]=0; itemdelta[33731]=195; itemdelaydays[33731]=0; starkl[33731]=6327; itemvperf[33730]=0; itemcpuperf[33730]=0; itemramperf[33730]=0; itempcislots[33730]=0; itemdelta[33730]=130; itemdelaydays[33730]=0; starkl[33730]=8454; itemvperf[33729]=0; itemcpuperf[33729]=0; itemramperf[33729]=0; itempcislots[33729]=0; itemdelta[33729]=120; itemdelaydays[33729]=0; starkl[33729]=2504; itemvperf[32633]=0; itemcpuperf[32633]=0; itemramperf[32633]=0; itempcislots[32633]=0; itemdelta[32633]=40; itemdelaydays[32633]=0; starkl[32633]=5690; itemvperf[32634]=0; itemcpuperf[32634]=0; itemramperf[32634]=0; itempcislots[32634]=0; itemdelta[32634]=25; itemdelaydays[32634]=0; starkl[32634]=6714; itemvperf[32635]=0; itemcpuperf[32635]=0; itemramperf[32635]=0; itempcislots[32635]=0; itemdelta[32635]=0; itemdelaydays[32635]=0; starkl[32635]=8416; itemvperf[33745]=0; itemcpuperf[33745]=0; itemramperf[33745]=0; itempcislots[33745]=0; itemdelta[33745]=315; itemdelaydays[33745]=0; starkl[33745]=1945; itemvperf[33782]=0; itemcpuperf[33782]=0; itemramperf[33782]=0; itempcislots[33782]=0; itemdelta[33782]=170; itemdelaydays[33782]=0; starkl[33782]=1298; itemvperf[33470]=0; itemcpuperf[33470]=0; itemramperf[33470]=0; itempcislots[33470]=0; itemdelta[33470]=130; itemdelaydays[33470]=0; starkl[33470]=3600; itemvperf[33463]=0; itemcpuperf[33463]=0; itemramperf[33463]=0; itempcislots[33463]=0; itemdelta[33463]=55; itemdelaydays[33463]=0; starkl[33463]=3566; itemvperf[33785]=0; itemcpuperf[33785]=0; itemramperf[33785]=0; itempcislots[33785]=0; itemdelta[33785]=330; itemdelaydays[33785]=0; starkl[33785]=3277; itemvperf[33784]=0; itemcpuperf[33784]=0; itemramperf[33784]=0; itempcislots[33784]=0; itemdelta[33784]=110; itemdelaydays[33784]=0; starkl[33784]=8338; itemvperf[33723]=0; itemcpuperf[33723]=0; itemramperf[33723]=0; itempcislots[33723]=0; itemdelta[33723]=65; itemdelaydays[33723]=0; starkl[33723]=5816; itemvperf[33465]=0; itemcpuperf[33465]=0; itemramperf[33465]=0; itempcislots[33465]=0; itemdelta[33465]=35; itemdelaydays[33465]=0; starkl[33465]=2575; itemvperf[32562]=0; itemcpuperf[32562]=0; itemramperf[32562]=0; itempcislots[32562]=0; itemdelta[32562]=0; itemdelaydays[32562]=0; starkl[32562]=7291; itemvperf[33787]=0; itemcpuperf[33787]=0; itemramperf[33787]=0; itempcislots[33787]=0; itemdelta[33787]=395; itemdelaydays[33787]=0; starkl[33787]=7737; itemvperf[33786]=0; itemcpuperf[33786]=0; itemramperf[33786]=0; itempcislots[33786]=0; itemdelta[33786]=175; itemdelaydays[33786]=0; starkl[33786]=7995; itemvperf[33724]=0; itemcpuperf[33724]=0; itemramperf[33724]=0; itempcislots[33724]=0; itemdelta[33724]=130; itemdelaydays[33724]=0; starkl[33724]=8397; itemvperf[33467]=0; itemcpuperf[33467]=0; itemramperf[33467]=0; itempcislots[33467]=0; itemdelta[33467]=100; itemdelaydays[33467]=0; starkl[33467]=459; itemvperf[33469]=0; itemcpuperf[33469]=0; itemramperf[33469]=0; itempcislots[33469]=0; itemdelta[33469]=70; itemdelaydays[33469]=0; starkl[33469]=9976; itemvperf[32569]=0; itemcpuperf[32569]=0; itemramperf[32569]=0; itempcislots[32569]=0; itemdelta[32569]=0; itemdelaydays[32569]=0; starkl[32569]=5309; itemvperf[32661]=0; itemcpuperf[32661]=0; itemramperf[32661]=0; itempcislots[32661]=0; itemdelta[32661]=70; itemdelaydays[32661]=0; starkl[32661]=9591; itemvperf[32660]=0; itemcpuperf[32660]=0; itemramperf[32660]=0; itempcislots[32660]=0; itemdelta[32660]=55; itemdelaydays[32660]=0; starkl[32660]=1798; itemvperf[32599]=0; itemcpuperf[32599]=0; itemramperf[32599]=0; itempcislots[32599]=0; itemdelta[32599]=0; itemdelaydays[32599]=0; starkl[32599]=8825; itemvperf[33767]=0; itemcpuperf[33767]=0; itemramperf[33767]=0; itempcislots[33767]=0; itemdelta[33767]=35; itemdelaydays[33767]=0; starkl[33767]=6073; itemvperf[33768]=0; itemcpuperf[33768]=0; itemramperf[33768]=0; itempcislots[33768]=0; itemdelta[33768]=0; itemdelaydays[33768]=0; starkl[33768]=7414; itemvperf[32578]=0; itemcpuperf[32578]=0; itemramperf[32578]=0; itempcislots[32578]=0; itemdelta[32578]=0; itemdelaydays[32578]=0; starkl[32578]=2411; itemvperf[33727]=0; itemcpuperf[33727]=0; itemramperf[33727]=0; itempcislots[33727]=0; itemdelta[33727]=50; itemdelaydays[33727]=0; starkl[33727]=2251; itemvperf[33725]=0; itemcpuperf[33725]=0; itemramperf[33725]=0; itempcislots[33725]=0; itemdelta[33725]=30; itemdelaydays[33725]=0; starkl[33725]=9469; itemvperf[33726]=0; itemcpuperf[33726]=0; itemramperf[33726]=0; itempcislots[33726]=0; itemdelta[33726]=0; itemdelaydays[33726]=0; starkl[33726]=596; itemvperf[32535]=0; itemcpuperf[32535]=0; itemramperf[32535]=0; itempcislots[32535]=0; itemdelta[32535]=30; itemdelaydays[32535]=0; starkl[32535]=2589; itemvperf[32536]=0; itemcpuperf[32536]=0; itemramperf[32536]=0; itempcislots[32536]=0; itemdelta[32536]=0; itemdelaydays[32536]=0; starkl[32536]=4835; itemvperf[33774]=0; itemcpuperf[33774]=0; itemramperf[33774]=0; itempcislots[33774]=0; itemdelta[33774]=70; itemdelaydays[33774]=0; starkl[33774]=8695; itemvperf[33775]=0; itemcpuperf[33775]=0; itemramperf[33775]=0; itempcislots[33775]=0; itemdelta[33775]=0; itemdelaydays[33775]=0; starkl[33775]=1605; itemvperf[32614]=0; itemcpuperf[32614]=0; itemramperf[32614]=0; itempcislots[32614]=0; itemdelta[32614]=259; itemdelaydays[32614]=0; starkl[32614]=3448; itemvperf[32615]=0; itemcpuperf[32615]=0; itemramperf[32615]=0; itempcislots[32615]=0; itemdelta[32615]=179; itemdelaydays[32615]=0; starkl[32615]=578; itemvperf[32617]=0; itemcpuperf[32617]=0; itemramperf[32617]=0; itempcislots[32617]=0; itemdelta[32617]=0; itemdelaydays[32617]=0; starkl[32617]=6391; itemvperf[33758]=0; itemcpuperf[33758]=0; itemramperf[33758]=0; itempcislots[33758]=0; itemdelta[33758]=0; itemdelaydays[33758]=0; starkl[33758]=6294; itemvperf[33698]=0; itemcpuperf[33698]=0; itemramperf[33698]=0; itempcislots[33698]=0; itemdelta[33698]=0; itemdelaydays[33698]=0; starkl[33698]=1197; itemvperf[33703]=0; itemcpuperf[33703]=0; itemramperf[33703]=0; itempcislots[33703]=0; itemdelta[33703]=0; itemdelaydays[33703]=0; starkl[33703]=5431; itemvperf[33717]=0; itemcpuperf[33717]=0; itemramperf[33717]=0; itempcislots[33717]=0; itemdelta[33717]=0; itemdelaydays[33717]=0; starkl[33717]=4663; itemvperf[33699]=0; itemcpuperf[33699]=0; itemramperf[33699]=0; itempcislots[33699]=0; itemdelta[33699]=0; itemdelaydays[33699]=0; starkl[33699]=560; itemvperf[32574]=0; itemcpuperf[32574]=0; itemramperf[32574]=0; itempcislots[32574]=0; itemdelta[32574]=199; itemdelaydays[32574]=0; starkl[32574]=7606; itemvperf[32576]=0; itemcpuperf[32576]=0; itemramperf[32576]=0; itempcislots[32576]=0; itemdelta[32576]=15; itemdelaydays[32576]=0; starkl[32576]=2222; itemvperf[32577]=0; itemcpuperf[32577]=0; itemramperf[32577]=0; itempcislots[32577]=0; itemdelta[32577]=0; itemdelaydays[32577]=0; starkl[32577]=5540; itemvperf[33776]=0; itemcpuperf[33776]=0; itemramperf[33776]=0; itempcislots[33776]=0; itemdelta[33776]=99; itemdelaydays[33776]=0; starkl[33776]=4297; itemvperf[32589]=0; itemcpuperf[32589]=0; itemramperf[32589]=0; itempcislots[32589]=0; itemdelta[32589]=99; itemdelaydays[32589]=0; starkl[32589]=7552; itemvperf[32591]=0; itemcpuperf[32591]=0; itemramperf[32591]=0; itempcislots[32591]=0; itemdelta[32591]=15; itemdelaydays[32591]=0; starkl[32591]=5519; itemvperf[32592]=0; itemcpuperf[32592]=0; itemramperf[32592]=0; itempcislots[32592]=0; itemdelta[32592]=0; itemdelaydays[32592]=0; starkl[32592]=3789; itemvperf[33777]=0; itemcpuperf[33777]=0; itemramperf[33777]=0; itempcislots[33777]=0; itemdelta[33777]=0; itemdelaydays[33777]=0; starkl[33777]=1070; itemvperf[33778]=0; itemcpuperf[33778]=0; itemramperf[33778]=0; itempcislots[33778]=0; itemdelta[33778]=0; itemdelaydays[33778]=0; starkl[33778]=4645; itemvperf[32624]=0; itemcpuperf[32624]=0; itemramperf[32624]=0; itempcislots[32624]=0; itemdelta[32624]=19; itemdelaydays[32624]=0; starkl[32624]=9308; itemvperf[32625]=0; itemcpuperf[32625]=0; itemramperf[32625]=0; itempcislots[32625]=0; itemdelta[32625]=0; itemdelaydays[32625]=0; starkl[32625]=7932; itemvperf[33761]=0; itemcpuperf[33761]=0; itemramperf[33761]=0; itempcislots[33761]=0; itemdelta[33761]=0; itemdelaydays[33761]=0; starkl[33761]=8594; itemvperf[33762]=0; itemcpuperf[33762]=0; itemramperf[33762]=0; itempcislots[33762]=0; itemdelta[33762]=0; itemdelaydays[33762]=0; starkl[33762]=6987; itemvperf[33763]=0; itemcpuperf[33763]=0; itemramperf[33763]=0; itempcislots[33763]=0; itemdelta[33763]=0; itemdelaydays[33763]=0; starkl[33763]=6413; itemvperf[32529]=0; itemcpuperf[32529]=0; itemramperf[32529]=0; itempcislots[32529]=0; itemdelta[32529]=0; itemdelaydays[32529]=0; starkl[32529]=2781; itemvperf[32626]=0; itemcpuperf[32626]=0; itemramperf[32626]=0; itempcislots[32626]=0; itemdelta[32626]=0; itemdelaydays[32626]=0; starkl[32626]=1253; itemvperf[32546]=0; itemcpuperf[32546]=0; itemramperf[32546]=0; itempcislots[32546]=0; itemdelta[32546]=0; itemdelaydays[32546]=0; starkl[32546]=6071; itemvperf[32573]=0; itemcpuperf[32573]=0; itemramperf[32573]=0; itempcislots[32573]=0; itemdelta[32573]=179; itemdelaydays[32573]=0; starkl[32573]=8949; itemvperf[32572]=0; itemcpuperf[32572]=0; itemramperf[32572]=0; itempcislots[32572]=0; itemdelta[32572]=0; itemdelaydays[32572]=0; starkl[32572]=6937; itemvperf[32649]=0; itemcpuperf[32649]=0; itemramperf[32649]=0; itempcislots[32649]=0; itemdelta[32649]=269; itemdelaydays[32649]=0; starkl[32649]=8332; itemvperf[32650]=0; itemcpuperf[32650]=0; itemramperf[32650]=0; itempcislots[32650]=0; itemdelta[32650]=199; itemdelaydays[32650]=0; starkl[32650]=6678; itemvperf[32651]=0; itemcpuperf[32651]=0; itemramperf[32651]=0; itempcislots[32651]=0; itemdelta[32651]=169; itemdelaydays[32651]=0; starkl[32651]=3929; itemvperf[32652]=0; itemcpuperf[32652]=0; itemramperf[32652]=0; itempcislots[32652]=0; itemdelta[32652]=99; itemdelaydays[32652]=0; starkl[32652]=1367; itemvperf[32653]=0; itemcpuperf[32653]=0; itemramperf[32653]=0; itempcislots[32653]=0; itemdelta[32653]=69; itemdelaydays[32653]=0; starkl[32653]=1202; itemvperf[32654]=0; itemcpuperf[32654]=0; itemramperf[32654]=0; itempcislots[32654]=0; itemdelta[32654]=0; itemdelaydays[32654]=0; starkl[32654]=3980; itemvperf[32640]=0; itemcpuperf[32640]=0; itemramperf[32640]=0; itempcislots[32640]=0; itemdelta[32640]=0; itemdelaydays[32640]=0; starkl[32640]=8508; itemvperf[33742]=0; itemcpuperf[33742]=0; itemramperf[33742]=0; itempcislots[33742]=0; itemdelta[33742]=0; itemdelaydays[33742]=0; starkl[33742]=9910; itemvperf[33741]=0; itemcpuperf[33741]=0; itemramperf[33741]=0; itempcislots[33741]=0; itemdelta[33741]=-30; itemdelaydays[33741]=0; starkl[33741]=934; itemvperf[33770]=0; itemcpuperf[33770]=0; itemramperf[33770]=0; itempcislots[33770]=0; itemdelta[33770]=-30; itemdelaydays[33770]=0; starkl[33770]=4900; caseImages[32658]=new Image(); caseImages[32658].src='/images/upload/SmallBlock.jpg'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()