var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[11537]=0; itemcpuperf[11537]=0; itemramperf[11537]=0; itempcislots[11537]=0; itemdelta[11537]=0; itemdelaydays[11537]=0; starkl[11537]=5432; itemvperf[11538]=0; itemcpuperf[11538]=0; itemramperf[11538]=0; itempcislots[11538]=0; itemdelta[11538]=0; itemdelaydays[11538]=0; starkl[11538]=8261; itemvperf[33318]=0; itemcpuperf[33318]=0; itemramperf[33318]=0; itempcislots[33318]=0; itemdelta[33318]=0; itemdelaydays[33318]=0; starkl[33318]=7385; itemvperf[32923]=0; itemcpuperf[32923]=0; itemramperf[32923]=0; itempcislots[32923]=0; itemdelta[32923]=0; itemdelaydays[32923]=0; starkl[32923]=5837; itemvperf[32932]=0; itemcpuperf[32932]=0; itemramperf[32932]=0; itempcislots[32932]=0; itemdelta[32932]=165; itemdelaydays[32932]=0; starkl[32932]=1336; itemvperf[32929]=0; itemcpuperf[32929]=0; itemramperf[32929]=0; itempcislots[32929]=0; itemdelta[32929]=0; itemdelaydays[32929]=0; starkl[32929]=4385; itemvperf[11548]=0; itemcpuperf[11548]=0; itemramperf[11548]=0; itempcislots[11548]=0; itemdelta[11548]=0; itemdelaydays[11548]=0; starkl[11548]=7950; itemvperf[32920]=0; itemcpuperf[32920]=0; itemramperf[32920]=0; itempcislots[32920]=0; itemdelta[32920]=125; itemdelaydays[32920]=0; starkl[32920]=364; itemvperf[32921]=0; itemcpuperf[32921]=0; itemramperf[32921]=0; itempcislots[32921]=0; itemdelta[32921]=0; itemdelaydays[32921]=0; starkl[32921]=2767; itemvperf[33347]=190; itemcpuperf[33347]=0; itemramperf[33347]=0; itempcislots[33347]=0; itemdelta[33347]=260; itemdelaydays[33347]=0; starkl[33347]=6418; itemvperf[32953]=190; itemcpuperf[32953]=0; itemramperf[32953]=0; itempcislots[32953]=0; itemdelta[32953]=125; itemdelaydays[32953]=0; starkl[32953]=819; itemvperf[32954]=190; itemcpuperf[32954]=0; itemramperf[32954]=0; itempcislots[32954]=0; itemdelta[32954]=60; itemdelaydays[32954]=0; starkl[32954]=453; itemvperf[32956]=0; itemcpuperf[32956]=0; itemramperf[32956]=0; itempcislots[32956]=0; itemdelta[32956]=0; itemdelaydays[32956]=0; starkl[32956]=2420; itemvperf[32939]=0; itemcpuperf[32939]=0; itemramperf[32939]=0; itempcislots[32939]=0; itemdelta[32939]=105; itemdelaydays[32939]=0; starkl[32939]=3655; itemvperf[11557]=0; itemcpuperf[11557]=0; itemramperf[11557]=0; itempcislots[11557]=0; itemdelta[11557]=0; itemdelaydays[11557]=0; starkl[11557]=3233; itemvperf[29949]=0; itemcpuperf[29949]=0; itemramperf[29949]=0; itempcislots[29949]=0; itemdelta[29949]=799; itemdelaydays[29949]=7; starkl[29949]=3885; itemvperf[29948]=0; itemcpuperf[29948]=0; itemramperf[29948]=0; itempcislots[29948]=0; itemdelta[29948]=599; itemdelaydays[29948]=0; starkl[29948]=550; itemvperf[29946]=0; itemcpuperf[29946]=0; itemramperf[29946]=0; itempcislots[29946]=0; itemdelta[29946]=259; itemdelaydays[29946]=0; starkl[29946]=9656; itemvperf[29947]=0; itemcpuperf[29947]=0; itemramperf[29947]=0; itempcislots[29947]=0; itemdelta[29947]=219; itemdelaydays[29947]=0; starkl[29947]=5052; itemvperf[11568]=0; itemcpuperf[11568]=0; itemramperf[11568]=0; itempcislots[11568]=0; itemdelta[11568]=0; itemdelaydays[11568]=0; starkl[11568]=3376; itemvperf[33341]=0; itemcpuperf[33341]=0; itemramperf[33341]=0; itempcislots[33341]=0; itemdelta[33341]=555; itemdelaydays[33341]=0; starkl[33341]=9613; itemvperf[33340]=0; itemcpuperf[33340]=0; itemramperf[33340]=0; itempcislots[33340]=0; itemdelta[33340]=215; itemdelaydays[33340]=0; starkl[33340]=535; itemvperf[11578]=0; itemcpuperf[11578]=0; itemramperf[11578]=0; itempcislots[11578]=0; itemdelta[11578]=90; itemdelaydays[11578]=0; starkl[11578]=3190; itemvperf[11583]=0; itemcpuperf[11583]=0; itemramperf[11583]=0; itempcislots[11583]=0; itemdelta[11583]=35; itemdelaydays[11583]=0; starkl[11583]=2101; itemvperf[33339]=0; itemcpuperf[33339]=0; itemramperf[33339]=0; itempcislots[33339]=0; itemdelta[33339]=280; itemdelaydays[33339]=0; starkl[33339]=4030; itemvperf[33338]=0; itemcpuperf[33338]=0; itemramperf[33338]=0; itempcislots[33338]=0; itemdelta[33338]=95; itemdelaydays[33338]=0; starkl[33338]=8091; itemvperf[33332]=0; itemcpuperf[33332]=0; itemramperf[33332]=0; itempcislots[33332]=0; itemdelta[33332]=65; itemdelaydays[33332]=0; starkl[33332]=2765; itemvperf[33331]=0; itemcpuperf[33331]=0; itemramperf[33331]=0; itempcislots[33331]=0; itemdelta[33331]=35; itemdelaydays[33331]=0; starkl[33331]=1668; itemvperf[11588]=0; itemcpuperf[11588]=0; itemramperf[11588]=0; itempcislots[11588]=0; itemdelta[11588]=0; itemdelaydays[11588]=0; starkl[11588]=1585; itemvperf[33346]=0; itemcpuperf[33346]=0; itemramperf[33346]=0; itempcislots[33346]=0; itemdelta[33346]=685; itemdelaydays[33346]=0; starkl[33346]=4238; itemvperf[33345]=0; itemcpuperf[33345]=0; itemramperf[33345]=0; itempcislots[33345]=0; itemdelta[33345]=320; itemdelaydays[33345]=0; starkl[33345]=7321; itemvperf[33321]=0; itemcpuperf[33321]=0; itemramperf[33321]=0; itempcislots[33321]=0; itemdelta[33321]=255; itemdelaydays[33321]=0; starkl[33321]=3283; itemvperf[33323]=0; itemcpuperf[33323]=0; itemramperf[33323]=0; itempcislots[33323]=0; itemdelta[33323]=190; itemdelaydays[33323]=0; starkl[33323]=7261; itemvperf[33344]=0; itemcpuperf[33344]=0; itemramperf[33344]=0; itempcislots[33344]=0; itemdelta[33344]=130; itemdelaydays[33344]=0; starkl[33344]=2136; itemvperf[33343]=0; itemcpuperf[33343]=0; itemramperf[33343]=0; itempcislots[33343]=0; itemdelta[33343]=345; itemdelaydays[33343]=0; starkl[33343]=5771; itemvperf[33342]=0; itemcpuperf[33342]=0; itemramperf[33342]=0; itempcislots[33342]=0; itemdelta[33342]=160; itemdelaydays[33342]=0; starkl[33342]=8933; itemvperf[33333]=0; itemcpuperf[33333]=0; itemramperf[33333]=0; itempcislots[33333]=0; itemdelta[33333]=130; itemdelaydays[33333]=0; starkl[33333]=6011; itemvperf[33324]=0; itemcpuperf[33324]=0; itemramperf[33324]=0; itempcislots[33324]=0; itemdelta[33324]=100; itemdelaydays[33324]=0; starkl[33324]=685; itemvperf[33325]=0; itemcpuperf[33325]=0; itemramperf[33325]=0; itempcislots[33325]=0; itemdelta[33325]=70; itemdelaydays[33325]=0; starkl[33325]=7832; itemvperf[33322]=0; itemcpuperf[33322]=0; itemramperf[33322]=0; itempcislots[33322]=0; itemdelta[33322]=0; itemdelaydays[33322]=0; starkl[33322]=4519; itemvperf[21852]=0; itemcpuperf[21852]=0; itemramperf[21852]=0; itempcislots[21852]=0; itemdelta[21852]=75; itemdelaydays[21852]=0; starkl[21852]=9685; itemvperf[16102]=0; itemcpuperf[16102]=0; itemramperf[16102]=0; itempcislots[16102]=0; itemdelta[16102]=55; itemdelaydays[16102]=0; starkl[16102]=1778; itemvperf[11593]=0; itemcpuperf[11593]=0; itemramperf[11593]=0; itempcislots[11593]=0; itemdelta[11593]=0; itemdelaydays[11593]=0; starkl[11593]=8191; itemvperf[33312]=0; itemcpuperf[33312]=0; itemramperf[33312]=0; itempcislots[33312]=0; itemdelta[33312]=99; itemdelaydays[33312]=0; starkl[33312]=9769; itemvperf[11596]=0; itemcpuperf[11596]=0; itemramperf[11596]=0; itempcislots[11596]=0; itemdelta[11596]=0; itemdelaydays[11596]=0; starkl[11596]=1610; itemvperf[11597]=0; itemcpuperf[11597]=0; itemramperf[11597]=0; itempcislots[11597]=0; itemdelta[11597]=0; itemdelaydays[11597]=0; starkl[11597]=1389; itemvperf[33334]=0; itemcpuperf[33334]=0; itemramperf[33334]=0; itempcislots[33334]=0; itemdelta[33334]=0; itemdelaydays[33334]=0; starkl[33334]=9575; itemvperf[33335]=0; itemcpuperf[33335]=0; itemramperf[33335]=0; itempcislots[33335]=0; itemdelta[33335]=-35; itemdelaydays[33335]=0; starkl[33335]=472; itemvperf[32927]=0; itemcpuperf[32927]=0; itemramperf[32927]=0; itempcislots[32927]=0; itemdelta[32927]=259; itemdelaydays[32927]=0; starkl[32927]=9427; itemvperf[32928]=0; itemcpuperf[32928]=0; itemramperf[32928]=0; itempcislots[32928]=0; itemdelta[32928]=199; itemdelaydays[32928]=0; starkl[32928]=7471; itemvperf[11610]=0; itemcpuperf[11610]=0; itemramperf[11610]=0; itempcislots[11610]=0; itemdelta[11610]=0; itemdelaydays[11610]=0; starkl[11610]=4565; itemvperf[21808]=0; itemcpuperf[21808]=0; itemramperf[21808]=0; itempcislots[21808]=0; itemdelta[21808]=0; itemdelaydays[21808]=0; starkl[21808]=3445; itemvperf[18695]=0; itemcpuperf[18695]=0; itemramperf[18695]=0; itempcislots[18695]=0; itemdelta[18695]=0; itemdelaydays[18695]=0; starkl[18695]=2707; itemvperf[11613]=0; itemcpuperf[11613]=0; itemramperf[11613]=0; itempcislots[11613]=0; itemdelta[11613]=0; itemdelaydays[11613]=0; starkl[11613]=5364; itemvperf[32962]=0; itemcpuperf[32962]=0; itemramperf[32962]=0; itempcislots[32962]=0; itemdelta[32962]=30; itemdelaydays[32962]=0; starkl[32962]=7123; itemvperf[11621]=0; itemcpuperf[11621]=0; itemramperf[11621]=0; itempcislots[11621]=0; itemdelta[11621]=0; itemdelaydays[11621]=0; starkl[11621]=3181; itemvperf[32922]=0; itemcpuperf[32922]=0; itemramperf[32922]=0; itempcislots[32922]=0; itemdelta[32922]=-35; itemdelaydays[32922]=0; starkl[32922]=2725; itemvperf[32217]=0; itemcpuperf[32217]=0; itemramperf[32217]=0; itempcislots[32217]=0; itemdelta[32217]=15; itemdelaydays[32217]=0; starkl[32217]=2062; itemvperf[11625]=0; itemcpuperf[11625]=0; itemramperf[11625]=0; itempcislots[11625]=0; itemdelta[11625]=0; itemdelaydays[11625]=0; starkl[11625]=4282; itemvperf[11627]=0; itemcpuperf[11627]=0; itemramperf[11627]=0; itempcislots[11627]=0; itemdelta[11627]=14; itemdelaydays[11627]=0; starkl[11627]=9607; itemvperf[11628]=0; itemcpuperf[11628]=0; itemramperf[11628]=0; itempcislots[11628]=0; itemdelta[11628]=0; itemdelaydays[11628]=0; starkl[11628]=2926; itemvperf[12450]=0; itemcpuperf[12450]=0; itemramperf[12450]=0; itempcislots[12450]=0; itemdelta[12450]=95; itemdelaydays[12450]=0; starkl[12450]=1463; itemvperf[11629]=0; itemcpuperf[11629]=0; itemramperf[11629]=0; itempcislots[11629]=0; itemdelta[11629]=75; itemdelaydays[11629]=0; starkl[11629]=7159; itemvperf[11630]=0; itemcpuperf[11630]=0; itemramperf[11630]=0; itempcislots[11630]=0; itemdelta[11630]=65; itemdelaydays[11630]=0; starkl[11630]=4270; itemvperf[11631]=0; itemcpuperf[11631]=0; itemramperf[11631]=0; itempcislots[11631]=0; itemdelta[11631]=50; itemdelaydays[11631]=0; starkl[11631]=9075; itemvperf[11632]=0; itemcpuperf[11632]=0; itemramperf[11632]=0; itempcislots[11632]=0; itemdelta[11632]=75; itemdelaydays[11632]=0; starkl[11632]=2737; itemvperf[11633]=0; itemcpuperf[11633]=0; itemramperf[11633]=0; itempcislots[11633]=0; itemdelta[11633]=55; itemdelaydays[11633]=0; starkl[11633]=3139; itemvperf[11634]=0; itemcpuperf[11634]=0; itemramperf[11634]=0; itempcislots[11634]=0; itemdelta[11634]=55; itemdelaydays[11634]=0; starkl[11634]=6605; itemvperf[11635]=0; itemcpuperf[11635]=0; itemramperf[11635]=0; itempcislots[11635]=0; itemdelta[11635]=40; itemdelaydays[11635]=0; starkl[11635]=3397; itemvperf[11636]=0; itemcpuperf[11636]=0; itemramperf[11636]=0; itempcislots[11636]=0; itemdelta[11636]=20; itemdelaydays[11636]=0; starkl[11636]=1337; itemvperf[11637]=0; itemcpuperf[11637]=0; itemramperf[11637]=0; itempcislots[11637]=0; itemdelta[11637]=0; itemdelaydays[11637]=0; starkl[11637]=7999; itemvperf[12451]=0; itemcpuperf[12451]=0; itemramperf[12451]=0; itempcislots[12451]=0; itemdelta[12451]=35; itemdelaydays[12451]=0; starkl[12451]=6992; itemvperf[11638]=0; itemcpuperf[11638]=0; itemramperf[11638]=0; itempcislots[11638]=0; itemdelta[11638]=25; itemdelaydays[11638]=0; starkl[11638]=4516; itemvperf[11639]=0; itemcpuperf[11639]=0; itemramperf[11639]=0; itempcislots[11639]=0; itemdelta[11639]=35; itemdelaydays[11639]=0; starkl[11639]=6394; itemvperf[11640]=0; itemcpuperf[11640]=0; itemramperf[11640]=0; itempcislots[11640]=0; itemdelta[11640]=25; itemdelaydays[11640]=0; starkl[11640]=218; itemvperf[11641]=0; itemcpuperf[11641]=0; itemramperf[11641]=0; itempcislots[11641]=0; itemdelta[11641]=0; itemdelaydays[11641]=0; starkl[11641]=8251; itemvperf[11643]=0; itemcpuperf[11643]=0; itemramperf[11643]=0; itempcislots[11643]=0; itemdelta[11643]=45; itemdelaydays[11643]=0; starkl[11643]=7901; itemvperf[11642]=0; itemcpuperf[11642]=0; itemramperf[11642]=0; itempcislots[11642]=0; itemdelta[11642]=0; itemdelaydays[11642]=0; starkl[11642]=5018; itemvperf[25228]=0; itemcpuperf[25228]=0; itemramperf[25228]=0; itempcislots[25228]=0; itemdelta[25228]=45; itemdelaydays[25228]=0; starkl[25228]=4834; itemvperf[25227]=0; itemcpuperf[25227]=0; itemramperf[25227]=0; itempcislots[25227]=0; itemdelta[25227]=0; itemdelaydays[25227]=0; starkl[25227]=698; itemvperf[33336]=0; itemcpuperf[33336]=0; itemramperf[33336]=0; itempcislots[33336]=0; itemdelta[33336]=0; itemdelaydays[33336]=0; starkl[33336]=8022; itemvperf[33337]=0; itemcpuperf[33337]=0; itemramperf[33337]=0; itempcislots[33337]=0; itemdelta[33337]=0; itemdelaydays[33337]=0; starkl[33337]=4841; itemvperf[11644]=0; itemcpuperf[11644]=0; itemramperf[11644]=0; itempcislots[11644]=0; itemdelta[11644]=15; itemdelaydays[11644]=0; starkl[11644]=1300; itemvperf[11645]=0; itemcpuperf[11645]=0; itemramperf[11645]=0; itempcislots[11645]=0; itemdelta[11645]=0; itemdelaydays[11645]=0; starkl[11645]=4594; itemvperf[11648]=0; itemcpuperf[11648]=0; itemramperf[11648]=0; itempcislots[11648]=0; itemdelta[11648]=0; itemdelaydays[11648]=0; starkl[11648]=4525; itemvperf[11649]=0; itemcpuperf[11649]=0; itemramperf[11649]=0; itempcislots[11649]=0; itemdelta[11649]=0; itemdelaydays[11649]=0; starkl[11649]=6932; itemvperf[11650]=0; itemcpuperf[11650]=0; itemramperf[11650]=0; itempcislots[11650]=0; itemdelta[11650]=0; itemdelaydays[11650]=0; starkl[11650]=1104; itemvperf[11651]=0; itemcpuperf[11651]=0; itemramperf[11651]=0; itempcislots[11651]=0; itemdelta[11651]=299; itemdelaydays[11651]=0; starkl[11651]=5123; itemvperf[11652]=0; itemcpuperf[11652]=0; itemramperf[11652]=0; itempcislots[11652]=0; itemdelta[11652]=149; itemdelaydays[11652]=0; starkl[11652]=7430; itemvperf[11653]=0; itemcpuperf[11653]=0; itemramperf[11653]=0; itempcislots[11653]=0; itemdelta[11653]=0; itemdelaydays[11653]=0; starkl[11653]=1219; itemvperf[11654]=0; itemcpuperf[11654]=0; itemramperf[11654]=0; itempcislots[11654]=0; itemdelta[11654]=0; itemdelaydays[11654]=0; starkl[11654]=8793; itemvperf[33313]=0; itemcpuperf[33313]=0; itemramperf[33313]=0; itempcislots[33313]=0; itemdelta[33313]=-100; itemdelaydays[33313]=0; starkl[33313]=1923; itemvperf[33316]=0; itemcpuperf[33316]=0; itemramperf[33316]=0; itempcislots[33316]=0; itemdelta[33316]=-50; itemdelaydays[33316]=0; starkl[33316]=2459; itemvperf[33314]=0; itemcpuperf[33314]=0; itemramperf[33314]=0; itempcislots[33314]=0; itemdelta[33314]=0; itemdelaydays[33314]=0; starkl[33314]=3135; caseImages[11537]=new Image(); caseImages[11537].src='/images/upload/TX_silver.jpg'; caseImages[11538]=new Image(); caseImages[11538].src='/images/upload/TX_black.jpg'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()