var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33763]=0; itemcpuperf[33763]=0; itemramperf[33763]=0; itempcislots[33763]=0; itemdelta[33763]=0; itemdelaydays[33763]=0; starkl[33763]=9959; itemvperf[33316]=0; itemcpuperf[33316]=0; itemramperf[33316]=0; itempcislots[33316]=0; itemdelta[33316]=0; itemdelaydays[33316]=0; starkl[33316]=2184; itemvperf[33819]=0; itemcpuperf[33819]=0; itemramperf[33819]=0; itempcislots[33819]=0; itemdelta[33819]=130; itemdelaydays[33819]=0; starkl[33819]=7734; itemvperf[33807]=0; itemcpuperf[33807]=0; itemramperf[33807]=0; itempcislots[33807]=0; itemdelta[33807]=50; itemdelaydays[33807]=0; starkl[33807]=5340; itemvperf[33457]=0; itemcpuperf[33457]=0; itemramperf[33457]=0; itempcislots[33457]=0; itemdelta[33457]=0; itemdelaydays[33457]=0; starkl[33457]=3667; itemvperf[33733]=0; itemcpuperf[33733]=0; itemramperf[33733]=0; itempcislots[33733]=0; itemdelta[33733]=310; itemdelaydays[33733]=0; starkl[33733]=7012; itemvperf[33705]=0; itemcpuperf[33705]=0; itemramperf[33705]=0; itempcislots[33705]=0; itemdelta[33705]=150; itemdelaydays[33705]=0; starkl[33705]=3410; itemvperf[33142]=0; itemcpuperf[33142]=0; itemramperf[33142]=0; itempcislots[33142]=0; itemdelta[33142]=105; itemdelaydays[33142]=0; starkl[33142]=5379; itemvperf[33745]=0; itemcpuperf[33745]=0; itemramperf[33745]=0; itempcislots[33745]=0; itemdelta[33745]=90; itemdelaydays[33745]=0; starkl[33745]=9289; itemvperf[33823]=0; itemcpuperf[33823]=0; itemramperf[33823]=0; itempcislots[33823]=0; itemdelta[33823]=85; itemdelaydays[33823]=0; starkl[33823]=3492; itemvperf[33805]=0; itemcpuperf[33805]=0; itemramperf[33805]=0; itempcislots[33805]=0; itemdelta[33805]=0; itemdelaydays[33805]=0; starkl[33805]=9630; itemvperf[33771]=0; itemcpuperf[33771]=0; itemramperf[33771]=0; itempcislots[33771]=0; itemdelta[33771]=90; itemdelaydays[33771]=0; starkl[33771]=447; itemvperf[33770]=0; itemcpuperf[33770]=0; itemramperf[33770]=0; itempcislots[33770]=0; itemdelta[33770]=0; itemdelaydays[33770]=0; starkl[33770]=380; itemvperf[33760]=0; itemcpuperf[33760]=0; itemramperf[33760]=0; itempcislots[33760]=0; itemdelta[33760]=25; itemdelaydays[33760]=0; starkl[33760]=9714; itemvperf[33761]=0; itemcpuperf[33761]=0; itemramperf[33761]=0; itempcislots[33761]=0; itemdelta[33761]=20; itemdelaydays[33761]=0; starkl[33761]=3961; itemvperf[33762]=0; itemcpuperf[33762]=0; itemramperf[33762]=0; itempcislots[33762]=0; itemdelta[33762]=0; itemdelaydays[33762]=0; starkl[33762]=6435; itemvperf[33803]=0; itemcpuperf[33803]=0; itemramperf[33803]=0; itempcislots[33803]=0; itemdelta[33803]=340; itemdelaydays[33803]=0; starkl[33803]=9983; itemvperf[33721]=0; itemcpuperf[33721]=0; itemramperf[33721]=0; itempcislots[33721]=0; itemdelta[33721]=125; itemdelaydays[33721]=0; starkl[33721]=2884; itemvperf[32544]=0; itemcpuperf[32544]=0; itemramperf[32544]=0; itempcislots[32544]=0; itemdelta[32544]=0; itemdelaydays[32544]=0; starkl[32544]=7066; itemvperf[33743]=0; itemcpuperf[33743]=0; itemramperf[33743]=0; itempcislots[33743]=0; itemdelta[33743]=0; itemdelaydays[33743]=0; starkl[33743]=1588; itemvperf[33806]=0; itemcpuperf[33806]=0; itemramperf[33806]=0; itempcislots[33806]=0; itemdelta[33806]=0; itemdelaydays[33806]=0; starkl[33806]=7146; itemvperf[33824]=190; itemcpuperf[33824]=0; itemramperf[33824]=0; itempcislots[33824]=0; itemdelta[33824]=1395; itemdelaydays[33824]=0; starkl[33824]=6808; itemvperf[33825]=190; itemcpuperf[33825]=0; itemramperf[33825]=0; itempcislots[33825]=0; itemdelta[33825]=860; itemdelaydays[33825]=0; starkl[33825]=2798; itemvperf[33818]=190; itemcpuperf[33818]=0; itemramperf[33818]=0; itempcislots[33818]=0; itemdelta[33818]=815; itemdelaydays[33818]=0; starkl[33818]=865; itemvperf[33802]=190; itemcpuperf[33802]=0; itemramperf[33802]=0; itempcislots[33802]=0; itemdelta[33802]=635; itemdelaydays[33802]=0; starkl[33802]=3371; itemvperf[33804]=190; itemcpuperf[33804]=0; itemramperf[33804]=0; itempcislots[33804]=0; itemdelta[33804]=495; itemdelaydays[33804]=0; starkl[33804]=8955; itemvperf[33814]=190; itemcpuperf[33814]=0; itemramperf[33814]=0; itempcislots[33814]=0; itemdelta[33814]=205; itemdelaydays[33814]=0; starkl[33814]=6907; itemvperf[33798]=190; itemcpuperf[33798]=0; itemramperf[33798]=0; itempcislots[33798]=0; itemdelta[33798]=70; itemdelaydays[33798]=0; starkl[33798]=7811; itemvperf[33820]=190; itemcpuperf[33820]=0; itemramperf[33820]=0; itempcislots[33820]=0; itemdelta[33820]=0; itemdelaydays[33820]=0; starkl[33820]=7111; itemvperf[33811]=0; itemcpuperf[33811]=0; itemramperf[33811]=0; itempcislots[33811]=0; itemdelta[33811]=2260; itemdelaydays[33811]=0; starkl[33811]=206; itemvperf[33810]=0; itemcpuperf[33810]=0; itemramperf[33810]=0; itempcislots[33810]=0; itemdelta[33810]=895; itemdelaydays[33810]=0; starkl[33810]=2950; itemvperf[33809]=0; itemcpuperf[33809]=0; itemramperf[33809]=0; itempcislots[33809]=0; itemdelta[33809]=290; itemdelaydays[33809]=0; starkl[33809]=2286; itemvperf[33808]=0; itemcpuperf[33808]=0; itemramperf[33808]=0; itempcislots[33808]=0; itemdelta[33808]=0; itemdelaydays[33808]=0; starkl[33808]=7910; itemvperf[32642]=0; itemcpuperf[32642]=0; itemramperf[32642]=0; itempcislots[32642]=0; itemdelta[32642]=35; itemdelaydays[32642]=0; starkl[32642]=4043; itemvperf[32643]=0; itemcpuperf[32643]=0; itemramperf[32643]=0; itempcislots[32643]=0; itemdelta[32643]=0; itemdelaydays[32643]=0; starkl[32643]=7820; itemvperf[32644]=0; itemcpuperf[32644]=0; itemramperf[32644]=0; itempcislots[32644]=0; itemdelta[32644]=0; itemdelaydays[32644]=0; starkl[32644]=9675; itemvperf[32667]=0; itemcpuperf[32667]=0; itemramperf[32667]=0; itempcislots[32667]=0; itemdelta[32667]=0; itemdelaydays[32667]=0; starkl[32667]=305; itemvperf[33731]=0; itemcpuperf[33731]=0; itemramperf[33731]=0; itempcislots[33731]=0; itemdelta[33731]=195; itemdelaydays[33731]=0; starkl[33731]=6083; itemvperf[33730]=0; itemcpuperf[33730]=0; itemramperf[33730]=0; itempcislots[33730]=0; itemdelta[33730]=125; itemdelaydays[33730]=0; starkl[33730]=5088; itemvperf[33729]=0; itemcpuperf[33729]=0; itemramperf[33729]=0; itempcislots[33729]=0; itemdelta[33729]=120; itemdelaydays[33729]=0; starkl[33729]=8108; itemvperf[32633]=0; itemcpuperf[32633]=0; itemramperf[32633]=0; itempcislots[32633]=0; itemdelta[32633]=40; itemdelaydays[32633]=0; starkl[32633]=3685; itemvperf[32634]=0; itemcpuperf[32634]=0; itemramperf[32634]=0; itempcislots[32634]=0; itemdelta[32634]=25; itemdelaydays[32634]=0; starkl[32634]=3523; itemvperf[32635]=0; itemcpuperf[32635]=0; itemramperf[32635]=0; itempcislots[32635]=0; itemdelta[32635]=0; itemdelaydays[32635]=0; starkl[32635]=8585; itemvperf[33817]=0; itemcpuperf[33817]=0; itemramperf[33817]=0; itempcislots[33817]=0; itemdelta[33817]=595; itemdelaydays[33817]=0; starkl[33817]=3530; itemvperf[33816]=0; itemcpuperf[33816]=0; itemramperf[33816]=0; itempcislots[33816]=0; itemdelta[33816]=250; itemdelaydays[33816]=0; starkl[33816]=9813; itemvperf[33753]=0; itemcpuperf[33753]=0; itemramperf[33753]=0; itempcislots[33753]=0; itemdelta[33753]=85; itemdelaydays[33753]=0; starkl[33753]=6983; itemvperf[33752]=0; itemcpuperf[33752]=0; itemramperf[33752]=0; itempcislots[33752]=0; itemdelta[33752]=30; itemdelaydays[33752]=0; starkl[33752]=4196; itemvperf[33812]=0; itemcpuperf[33812]=0; itemramperf[33812]=0; itempcislots[33812]=0; itemdelta[33812]=0; itemdelaydays[33812]=0; starkl[33812]=9535; itemvperf[33724]=0; itemcpuperf[33724]=0; itemramperf[33724]=0; itempcislots[33724]=0; itemdelta[33724]=340; itemdelaydays[33724]=0; starkl[33724]=435; itemvperf[33467]=0; itemcpuperf[33467]=0; itemramperf[33467]=0; itempcislots[33467]=0; itemdelta[33467]=175; itemdelaydays[33467]=0; starkl[33467]=8530; itemvperf[33469]=0; itemcpuperf[33469]=0; itemramperf[33469]=0; itempcislots[33469]=0; itemdelta[33469]=105; itemdelaydays[33469]=0; starkl[33469]=2924; itemvperf[33813]=0; itemcpuperf[33813]=0; itemramperf[33813]=0; itempcislots[33813]=0; itemdelta[33813]=95; itemdelaydays[33813]=0; starkl[33813]=7022; itemvperf[32569]=0; itemcpuperf[32569]=0; itemramperf[32569]=0; itempcislots[32569]=0; itemdelta[32569]=0; itemdelaydays[32569]=0; starkl[32569]=5857; itemvperf[32661]=0; itemcpuperf[32661]=0; itemramperf[32661]=0; itempcislots[32661]=0; itemdelta[32661]=110; itemdelaydays[32661]=0; starkl[32661]=3157; itemvperf[32660]=0; itemcpuperf[32660]=0; itemramperf[32660]=0; itempcislots[32660]=0; itemdelta[32660]=45; itemdelaydays[32660]=0; starkl[32660]=2162; itemvperf[32599]=0; itemcpuperf[32599]=0; itemramperf[32599]=0; itempcislots[32599]=0; itemdelta[32599]=0; itemdelaydays[32599]=0; starkl[32599]=2775; itemvperf[32578]=0; itemcpuperf[32578]=0; itemramperf[32578]=0; itempcislots[32578]=0; itemdelta[32578]=0; itemdelaydays[32578]=0; starkl[32578]=3909; itemvperf[33727]=0; itemcpuperf[33727]=0; itemramperf[33727]=0; itempcislots[33727]=0; itemdelta[33727]=60; itemdelaydays[33727]=0; starkl[33727]=8908; itemvperf[33725]=0; itemcpuperf[33725]=0; itemramperf[33725]=0; itempcislots[33725]=0; itemdelta[33725]=25; itemdelaydays[33725]=0; starkl[33725]=9859; itemvperf[33726]=0; itemcpuperf[33726]=0; itemramperf[33726]=0; itempcislots[33726]=0; itemdelta[33726]=0; itemdelaydays[33726]=0; starkl[33726]=7221; itemvperf[32535]=0; itemcpuperf[32535]=0; itemramperf[32535]=0; itempcislots[32535]=0; itemdelta[32535]=25; itemdelaydays[32535]=0; starkl[32535]=2612; itemvperf[32536]=0; itemcpuperf[32536]=0; itemramperf[32536]=0; itempcislots[32536]=0; itemdelta[32536]=0; itemdelaydays[32536]=0; starkl[32536]=6321; itemvperf[33793]=0; itemcpuperf[33793]=0; itemramperf[33793]=0; itempcislots[33793]=0; itemdelta[33793]=70; itemdelaydays[33793]=0; starkl[33793]=6901; itemvperf[33794]=0; itemcpuperf[33794]=0; itemramperf[33794]=0; itempcislots[33794]=0; itemdelta[33794]=0; itemdelaydays[33794]=0; starkl[33794]=1485; itemvperf[32614]=0; itemcpuperf[32614]=0; itemramperf[32614]=0; itempcislots[32614]=0; itemdelta[32614]=259; itemdelaydays[32614]=0; starkl[32614]=7933; itemvperf[32615]=0; itemcpuperf[32615]=0; itemramperf[32615]=0; itempcislots[32615]=0; itemdelta[32615]=179; itemdelaydays[32615]=0; starkl[32615]=6981; itemvperf[32617]=0; itemcpuperf[32617]=0; itemramperf[32617]=0; itempcislots[32617]=0; itemdelta[32617]=0; itemdelaydays[32617]=0; starkl[32617]=2396; itemvperf[33755]=0; itemcpuperf[33755]=0; itemramperf[33755]=0; itempcislots[33755]=0; itemdelta[33755]=0; itemdelaydays[33755]=0; starkl[33755]=7975; itemvperf[33698]=0; itemcpuperf[33698]=0; itemramperf[33698]=0; itempcislots[33698]=0; itemdelta[33698]=0; itemdelaydays[33698]=0; starkl[33698]=4347; itemvperf[33699]=0; itemcpuperf[33699]=0; itemramperf[33699]=0; itempcislots[33699]=0; itemdelta[33699]=0; itemdelaydays[33699]=0; starkl[33699]=5245; itemvperf[32574]=0; itemcpuperf[32574]=0; itemramperf[32574]=0; itempcislots[32574]=0; itemdelta[32574]=199; itemdelaydays[32574]=0; starkl[32574]=8198; itemvperf[32576]=0; itemcpuperf[32576]=0; itemramperf[32576]=0; itempcislots[32576]=0; itemdelta[32576]=15; itemdelaydays[32576]=0; starkl[32576]=1436; itemvperf[32577]=0; itemcpuperf[32577]=0; itemramperf[32577]=0; itempcislots[32577]=0; itemdelta[32577]=0; itemdelaydays[32577]=0; starkl[32577]=2416; itemvperf[33795]=0; itemcpuperf[33795]=0; itemramperf[33795]=0; itempcislots[33795]=0; itemdelta[33795]=99; itemdelaydays[33795]=0; starkl[33795]=3352; itemvperf[32589]=0; itemcpuperf[32589]=0; itemramperf[32589]=0; itempcislots[32589]=0; itemdelta[32589]=90; itemdelaydays[32589]=0; starkl[32589]=8930; itemvperf[32591]=0; itemcpuperf[32591]=0; itemramperf[32591]=0; itempcislots[32591]=0; itemdelta[32591]=15; itemdelaydays[32591]=0; starkl[32591]=9889; itemvperf[32592]=0; itemcpuperf[32592]=0; itemramperf[32592]=0; itempcislots[32592]=0; itemdelta[32592]=0; itemdelaydays[32592]=0; starkl[32592]=6681; itemvperf[33796]=0; itemcpuperf[33796]=0; itemramperf[33796]=0; itempcislots[33796]=0; itemdelta[33796]=0; itemdelaydays[33796]=0; starkl[33796]=1160; itemvperf[33797]=0; itemcpuperf[33797]=0; itemramperf[33797]=0; itempcislots[33797]=0; itemdelta[33797]=0; itemdelaydays[33797]=0; starkl[33797]=8677; itemvperf[32624]=0; itemcpuperf[32624]=0; itemramperf[32624]=0; itempcislots[32624]=0; itemdelta[32624]=19; itemdelaydays[32624]=0; starkl[32624]=5204; itemvperf[32625]=0; itemcpuperf[32625]=0; itemramperf[32625]=0; itempcislots[32625]=0; itemdelta[32625]=0; itemdelaydays[32625]=0; starkl[32625]=7077; itemvperf[33757]=0; itemcpuperf[33757]=0; itemramperf[33757]=0; itempcislots[33757]=0; itemdelta[33757]=0; itemdelaydays[33757]=0; starkl[33757]=3526; itemvperf[33758]=0; itemcpuperf[33758]=0; itemramperf[33758]=0; itempcislots[33758]=0; itemdelta[33758]=0; itemdelaydays[33758]=0; starkl[33758]=5177; itemvperf[33759]=0; itemcpuperf[33759]=0; itemramperf[33759]=0; itempcislots[33759]=0; itemdelta[33759]=0; itemdelaydays[33759]=0; starkl[33759]=1327; itemvperf[32529]=0; itemcpuperf[32529]=0; itemramperf[32529]=0; itempcislots[32529]=0; itemdelta[32529]=0; itemdelaydays[32529]=0; starkl[32529]=3980; itemvperf[32626]=0; itemcpuperf[32626]=0; itemramperf[32626]=0; itempcislots[32626]=0; itemdelta[32626]=0; itemdelaydays[32626]=0; starkl[32626]=5192; itemvperf[32546]=0; itemcpuperf[32546]=0; itemramperf[32546]=0; itempcislots[32546]=0; itemdelta[32546]=0; itemdelaydays[32546]=0; starkl[32546]=2097; itemvperf[32573]=0; itemcpuperf[32573]=0; itemramperf[32573]=0; itempcislots[32573]=0; itemdelta[32573]=179; itemdelaydays[32573]=0; starkl[32573]=8889; itemvperf[32572]=0; itemcpuperf[32572]=0; itemramperf[32572]=0; itempcislots[32572]=0; itemdelta[32572]=0; itemdelaydays[32572]=0; starkl[32572]=3491; itemvperf[32649]=0; itemcpuperf[32649]=0; itemramperf[32649]=0; itempcislots[32649]=0; itemdelta[32649]=299; itemdelaydays[32649]=0; starkl[32649]=6157; itemvperf[32650]=0; itemcpuperf[32650]=0; itemramperf[32650]=0; itempcislots[32650]=0; itemdelta[32650]=249; itemdelaydays[32650]=0; starkl[32650]=8230; itemvperf[32651]=0; itemcpuperf[32651]=0; itemramperf[32651]=0; itempcislots[32651]=0; itemdelta[32651]=199; itemdelaydays[32651]=0; starkl[32651]=9445; itemvperf[32652]=0; itemcpuperf[32652]=0; itemramperf[32652]=0; itempcislots[32652]=0; itemdelta[32652]=149; itemdelaydays[32652]=0; starkl[32652]=2862; itemvperf[32653]=0; itemcpuperf[32653]=0; itemramperf[32653]=0; itempcislots[32653]=0; itemdelta[32653]=99; itemdelaydays[32653]=0; starkl[32653]=7627; itemvperf[32654]=0; itemcpuperf[32654]=0; itemramperf[32654]=0; itempcislots[32654]=0; itemdelta[32654]=0; itemdelaydays[32654]=0; starkl[32654]=6772; itemvperf[32640]=0; itemcpuperf[32640]=0; itemramperf[32640]=0; itempcislots[32640]=0; itemdelta[32640]=0; itemdelaydays[32640]=0; starkl[32640]=9653; itemvperf[33821]=0; itemcpuperf[33821]=0; itemramperf[33821]=0; itempcislots[33821]=0; itemdelta[33821]=-50; itemdelaydays[33821]=0; starkl[33821]=670; itemvperf[33822]=0; itemcpuperf[33822]=0; itemramperf[33822]=0; itempcislots[33822]=0; itemdelta[33822]=0; itemdelaydays[33822]=0; starkl[33822]=2318; caseImages[33763]=new Image(); caseImages[33763].src='/images/upload/raptorone32.jpg'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()