var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33708]=0; itemcpuperf[33708]=0; itemramperf[33708]=0; itempcislots[33708]=0; itemdelta[33708]=0; itemdelaydays[33708]=0; starkl[33708]=3340; itemvperf[32771]=0; itemcpuperf[32771]=0; itemramperf[32771]=0; itempcislots[32771]=0; itemdelta[32771]=205; itemdelaydays[32771]=0; starkl[32771]=1581; itemvperf[33711]=0; itemcpuperf[33711]=0; itemramperf[33711]=0; itempcislots[33711]=0; itemdelta[33711]=115; itemdelaydays[33711]=0; starkl[33711]=3356; itemvperf[33712]=0; itemcpuperf[33712]=0; itemramperf[33712]=0; itempcislots[33712]=0; itemdelta[33712]=35; itemdelaydays[33712]=0; starkl[33712]=4534; itemvperf[33777]=0; itemcpuperf[33777]=0; itemramperf[33777]=0; itempcislots[33777]=0; itemdelta[33777]=0; itemdelaydays[33777]=0; starkl[33777]=8203; itemvperf[32772]=0; itemcpuperf[32772]=0; itemramperf[32772]=0; itempcislots[32772]=0; itemdelta[32772]=0; itemdelaydays[32772]=0; starkl[32772]=8138; itemvperf[33755]=0; itemcpuperf[33755]=0; itemramperf[33755]=0; itempcislots[33755]=0; itemdelta[33755]=6335; itemdelaydays[33755]=0; starkl[33755]=350; itemvperf[33716]=0; itemcpuperf[33716]=0; itemramperf[33716]=0; itempcislots[33716]=0; itemdelta[33716]=4740; itemdelaydays[33716]=0; starkl[33716]=7442; itemvperf[32255]=0; itemcpuperf[32255]=0; itemramperf[32255]=0; itempcislots[32255]=0; itemdelta[32255]=4000; itemdelaydays[32255]=0; starkl[32255]=3738; itemvperf[33714]=0; itemcpuperf[33714]=0; itemramperf[33714]=0; itempcislots[33714]=0; itemdelta[33714]=3140; itemdelaydays[33714]=0; starkl[33714]=1961; itemvperf[33679]=0; itemcpuperf[33679]=0; itemramperf[33679]=0; itempcislots[33679]=0; itemdelta[33679]=2445; itemdelaydays[33679]=0; starkl[33679]=9783; itemvperf[33680]=0; itemcpuperf[33680]=0; itemramperf[33680]=0; itempcislots[33680]=0; itemdelta[33680]=1960; itemdelaydays[33680]=0; starkl[33680]=4087; itemvperf[33715]=0; itemcpuperf[33715]=0; itemramperf[33715]=0; itempcislots[33715]=0; itemdelta[33715]=1250; itemdelaydays[33715]=0; starkl[33715]=4837; itemvperf[33681]=0; itemcpuperf[33681]=0; itemramperf[33681]=0; itempcislots[33681]=0; itemdelta[33681]=565; itemdelaydays[33681]=0; starkl[33681]=4376; itemvperf[32257]=0; itemcpuperf[32257]=0; itemramperf[32257]=0; itempcislots[32257]=0; itemdelta[32257]=260; itemdelaydays[32257]=0; starkl[32257]=9768; itemvperf[33713]=0; itemcpuperf[33713]=0; itemramperf[33713]=0; itempcislots[33713]=0; itemdelta[33713]=0; itemdelaydays[33713]=0; starkl[33713]=7343; itemvperf[33774]=0; itemcpuperf[33774]=0; itemramperf[33774]=0; itempcislots[33774]=0; itemdelta[33774]=20; itemdelaydays[33774]=0; starkl[33774]=8731; itemvperf[33771]=0; itemcpuperf[33771]=0; itemramperf[33771]=0; itempcislots[33771]=0; itemdelta[33771]=0; itemdelaydays[33771]=0; starkl[33771]=9225; itemvperf[33749]=0; itemcpuperf[33749]=0; itemramperf[33749]=0; itempcislots[33749]=0; itemdelta[33749]=40; itemdelaydays[33749]=0; starkl[33749]=8277; itemvperf[33750]=0; itemcpuperf[33750]=0; itemramperf[33750]=0; itempcislots[33750]=0; itemdelta[33750]=35; itemdelaydays[33750]=0; starkl[33750]=304; itemvperf[33751]=0; itemcpuperf[33751]=0; itemramperf[33751]=0; itempcislots[33751]=0; itemdelta[33751]=0; itemdelaydays[33751]=0; starkl[33751]=1011; itemvperf[33761]=0; itemcpuperf[33761]=0; itemramperf[33761]=0; itempcislots[33761]=0; itemdelta[33761]=12820; itemdelaydays[33761]=0; starkl[33761]=5226; itemvperf[33742]=0; itemcpuperf[33742]=0; itemramperf[33742]=0; itempcislots[33742]=0; itemdelta[33742]=6410; itemdelaydays[33742]=0; starkl[33742]=1781; itemvperf[33693]=0; itemcpuperf[33693]=0; itemramperf[33693]=0; itempcislots[33693]=0; itemdelta[33693]=0; itemdelaydays[33693]=0; starkl[33693]=2789; itemvperf[33815]=0; itemcpuperf[33815]=0; itemramperf[33815]=0; itempcislots[33815]=0; itemdelta[33815]=9345; itemdelaydays[33815]=0; starkl[33815]=7224; itemvperf[33687]=0; itemcpuperf[33687]=0; itemramperf[33687]=0; itempcislots[33687]=0; itemdelta[33687]=4485; itemdelaydays[33687]=0; starkl[33687]=8613; itemvperf[33688]=0; itemcpuperf[33688]=0; itemramperf[33688]=0; itempcislots[33688]=0; itemdelta[33688]=4670; itemdelaydays[33688]=0; starkl[33688]=1049; itemvperf[33743]=0; itemcpuperf[33743]=0; itemramperf[33743]=0; itempcislots[33743]=0; itemdelta[33743]=2090; itemdelaydays[33743]=0; starkl[33743]=4963; itemvperf[33690]=0; itemcpuperf[33690]=0; itemramperf[33690]=0; itempcislots[33690]=0; itemdelta[33690]=845; itemdelaydays[33690]=0; starkl[33690]=4147; itemvperf[32246]=0; itemcpuperf[32246]=0; itemramperf[32246]=0; itempcislots[32246]=0; itemdelta[32246]=420; itemdelaydays[32246]=0; starkl[32246]=7139; itemvperf[32245]=0; itemcpuperf[32245]=0; itemramperf[32245]=0; itempcislots[32245]=0; itemdelta[32245]=0; itemdelaydays[32245]=0; starkl[32245]=9277; itemvperf[33733]=0; itemcpuperf[33733]=0; itemramperf[33733]=0; itempcislots[33733]=0; itemdelta[33733]=0; itemdelaydays[33733]=0; starkl[33733]=4792; itemvperf[33811]=0; itemcpuperf[33811]=0; itemramperf[33811]=0; itempcislots[33811]=0; itemdelta[33811]=7345; itemdelaydays[33811]=7; starkl[33811]=9548; itemvperf[33710]=0; itemcpuperf[33710]=0; itemramperf[33710]=0; itempcislots[33710]=0; itemdelta[33710]=3160; itemdelaydays[33710]=7; starkl[33710]=5616; itemvperf[33659]=0; itemcpuperf[33659]=0; itemramperf[33659]=0; itempcislots[33659]=0; itemdelta[33659]=880; itemdelaydays[33659]=0; starkl[33659]=9180; itemvperf[33658]=0; itemcpuperf[33658]=0; itemramperf[33658]=0; itempcislots[33658]=0; itemdelta[33658]=415; itemdelaydays[33658]=0; starkl[33658]=8763; itemvperf[33657]=0; itemcpuperf[33657]=0; itemramperf[33657]=0; itempcislots[33657]=0; itemdelta[33657]=210; itemdelaydays[33657]=0; starkl[33657]=7740; itemvperf[33705]=0; itemcpuperf[33705]=0; itemramperf[33705]=0; itempcislots[33705]=0; itemdelta[33705]=0; itemdelaydays[33705]=0; starkl[33705]=5478; itemvperf[33813]=0; itemcpuperf[33813]=0; itemramperf[33813]=0; itempcislots[33813]=0; itemdelta[33813]=20; itemdelaydays[33813]=0; starkl[33813]=1037; itemvperf[33814]=0; itemcpuperf[33814]=0; itemramperf[33814]=0; itempcislots[33814]=0; itemdelta[33814]=-40; itemdelaydays[33814]=0; starkl[33814]=7210; itemvperf[33724]=0; itemcpuperf[33724]=0; itemramperf[33724]=0; itempcislots[33724]=0; itemdelta[33724]=3435; itemdelaydays[33724]=0; starkl[33724]=333; itemvperf[33809]=190; itemcpuperf[33809]=0; itemramperf[33809]=0; itempcislots[33809]=0; itemdelta[33809]=1945; itemdelaydays[33809]=7; starkl[33809]=749; itemvperf[33757]=190; itemcpuperf[33757]=0; itemramperf[33757]=0; itempcislots[33757]=0; itemdelta[33757]=1510; itemdelaydays[33757]=0; starkl[33757]=1302; itemvperf[33758]=190; itemcpuperf[33758]=0; itemramperf[33758]=0; itempcislots[33758]=0; itemdelta[33758]=1190; itemdelaydays[33758]=0; starkl[33758]=9071; itemvperf[33791]=190; itemcpuperf[33791]=0; itemramperf[33791]=0; itempcislots[33791]=0; itemdelta[33791]=685; itemdelaydays[33791]=0; starkl[33791]=6094; itemvperf[33790]=190; itemcpuperf[33790]=0; itemramperf[33790]=0; itempcislots[33790]=0; itemdelta[33790]=395; itemdelaydays[33790]=0; starkl[33790]=9097; itemvperf[33737]=0; itemcpuperf[33737]=0; itemramperf[33737]=0; itempcislots[33737]=0; itemdelta[33737]=1605; itemdelaydays[33737]=0; starkl[33737]=4582; itemvperf[33810]=190; itemcpuperf[33810]=0; itemramperf[33810]=0; itempcislots[33810]=0; itemdelta[33810]=860; itemdelaydays[33810]=0; starkl[33810]=405; itemvperf[33728]=190; itemcpuperf[33728]=0; itemramperf[33728]=0; itempcislots[33728]=0; itemdelta[33728]=610; itemdelaydays[33728]=0; starkl[33728]=5311; itemvperf[33734]=190; itemcpuperf[33734]=0; itemramperf[33734]=0; itempcislots[33734]=0; itemdelta[33734]=480; itemdelaydays[33734]=0; starkl[33734]=4751; itemvperf[33729]=190; itemcpuperf[33729]=0; itemramperf[33729]=0; itempcislots[33729]=0; itemdelta[33729]=230; itemdelaydays[33729]=0; starkl[33729]=4803; itemvperf[33752]=0; itemcpuperf[33752]=0; itemramperf[33752]=0; itempcislots[33752]=0; itemdelta[33752]=589; itemdelaydays[33752]=7; starkl[33752]=9507; itemvperf[29945]=0; itemcpuperf[29945]=0; itemramperf[29945]=0; itempcislots[29945]=0; itemdelta[29945]=1139; itemdelaydays[29945]=0; starkl[29945]=5386; itemvperf[29943]=0; itemcpuperf[29943]=0; itemramperf[29943]=0; itempcislots[29943]=0; itemdelta[29943]=439; itemdelaydays[29943]=0; starkl[29943]=7162; itemvperf[29941]=0; itemcpuperf[29941]=0; itemramperf[29941]=0; itempcislots[29941]=0; itemdelta[29941]=259; itemdelaydays[29941]=0; starkl[29941]=9741; itemvperf[29942]=0; itemcpuperf[29942]=0; itemramperf[29942]=0; itempcislots[29942]=0; itemdelta[29942]=189; itemdelaydays[29942]=0; starkl[29942]=5742; itemvperf[7519]=0; itemcpuperf[7519]=0; itemramperf[7519]=0; itempcislots[7519]=0; itemdelta[7519]=0; itemdelaydays[7519]=0; starkl[7519]=7439; itemvperf[7522]=0; itemcpuperf[7522]=0; itemramperf[7522]=0; itempcislots[7522]=0; itemdelta[7522]=0; itemdelaydays[7522]=0; starkl[7522]=6004; itemvperf[7526]=0; itemcpuperf[7526]=0; itemramperf[7526]=0; itempcislots[7526]=0; itemdelta[7526]=89; itemdelaydays[7526]=0; starkl[7526]=7564; itemvperf[7528]=0; itemcpuperf[7528]=0; itemramperf[7528]=0; itempcislots[7528]=0; itemdelta[7528]=49; itemdelaydays[7528]=0; starkl[7528]=1145; itemvperf[7529]=0; itemcpuperf[7529]=0; itemramperf[7529]=0; itempcislots[7529]=0; itemdelta[7529]=19; itemdelaydays[7529]=0; starkl[7529]=1655; itemvperf[7530]=0; itemcpuperf[7530]=0; itemramperf[7530]=0; itempcislots[7530]=0; itemdelta[7530]=0; itemdelaydays[7530]=0; starkl[7530]=5774; itemvperf[33803]=0; itemcpuperf[33803]=0; itemramperf[33803]=0; itempcislots[33803]=0; itemdelta[33803]=1605; itemdelaydays[33803]=14; starkl[33803]=5747; itemvperf[33776]=0; itemcpuperf[33776]=0; itemramperf[33776]=0; itempcislots[33776]=0; itemdelta[33776]=795; itemdelaydays[33776]=0; starkl[33776]=3499; itemvperf[33775]=0; itemcpuperf[33775]=0; itemramperf[33775]=0; itempcislots[33775]=0; itemdelta[33775]=420; itemdelaydays[33775]=0; starkl[33775]=6354; itemvperf[33719]=0; itemcpuperf[33719]=0; itemramperf[33719]=0; itempcislots[33719]=0; itemdelta[33719]=680; itemdelaydays[33719]=0; starkl[33719]=7785; itemvperf[33720]=0; itemcpuperf[33720]=0; itemramperf[33720]=0; itempcislots[33720]=0; itemdelta[33720]=470; itemdelaydays[33720]=0; starkl[33720]=3012; itemvperf[33721]=0; itemcpuperf[33721]=0; itemramperf[33721]=0; itempcislots[33721]=0; itemdelta[33721]=325; itemdelaydays[33721]=0; starkl[33721]=3741; itemvperf[33722]=0; itemcpuperf[33722]=0; itemramperf[33722]=0; itempcislots[33722]=0; itemdelta[33722]=185; itemdelaydays[33722]=0; starkl[33722]=4115; itemvperf[33671]=0; itemcpuperf[33671]=0; itemramperf[33671]=0; itempcislots[33671]=0; itemdelta[33671]=340; itemdelaydays[33671]=0; starkl[33671]=7037; itemvperf[33778]=0; itemcpuperf[33778]=0; itemramperf[33778]=0; itempcislots[33778]=0; itemdelta[33778]=170; itemdelaydays[33778]=0; starkl[33778]=4854; itemvperf[33674]=0; itemcpuperf[33674]=0; itemramperf[33674]=0; itempcislots[33674]=0; itemdelta[33674]=130; itemdelaydays[33674]=0; starkl[33674]=9012; itemvperf[33673]=0; itemcpuperf[33673]=0; itemramperf[33673]=0; itempcislots[33673]=0; itemdelta[33673]=70; itemdelaydays[33673]=0; starkl[33673]=5543; itemvperf[33795]=0; itemcpuperf[33795]=0; itemramperf[33795]=0; itempcislots[33795]=0; itemdelta[33795]=725; itemdelaydays[33795]=0; starkl[33795]=7934; itemvperf[33796]=0; itemcpuperf[33796]=0; itemramperf[33796]=0; itempcislots[33796]=0; itemdelta[33796]=280; itemdelaydays[33796]=0; starkl[33796]=2103; itemvperf[33797]=0; itemcpuperf[33797]=0; itemramperf[33797]=0; itempcislots[33797]=0; itemdelta[33797]=195; itemdelaydays[33797]=0; starkl[33797]=391; itemvperf[33798]=0; itemcpuperf[33798]=0; itemramperf[33798]=0; itempcislots[33798]=0; itemdelta[33798]=125; itemdelaydays[33798]=0; starkl[33798]=5792; itemvperf[33799]=0; itemcpuperf[33799]=0; itemramperf[33799]=0; itempcislots[33799]=0; itemdelta[33799]=70; itemdelaydays[33799]=0; starkl[33799]=8941; itemvperf[33780]=0; itemcpuperf[33780]=0; itemramperf[33780]=0; itempcislots[33780]=0; itemdelta[33780]=330; itemdelaydays[33780]=0; starkl[33780]=3484; itemvperf[33779]=0; itemcpuperf[33779]=0; itemramperf[33779]=0; itempcislots[33779]=0; itemdelta[33779]=120; itemdelaydays[33779]=0; starkl[33779]=3042; itemvperf[33718]=0; itemcpuperf[33718]=0; itemramperf[33718]=0; itempcislots[33718]=0; itemdelta[33718]=65; itemdelaydays[33718]=0; starkl[33718]=5650; itemvperf[15441]=0; itemcpuperf[15441]=0; itemramperf[15441]=0; itempcislots[15441]=0; itemdelta[15441]=35; itemdelaydays[15441]=0; starkl[15441]=9155; itemvperf[15439]=0; itemcpuperf[15439]=0; itemramperf[15439]=0; itempcislots[15439]=0; itemdelta[15439]=0; itemdelaydays[15439]=0; starkl[15439]=2429; itemvperf[33784]=0; itemcpuperf[33784]=0; itemramperf[33784]=0; itempcislots[33784]=0; itemdelta[33784]=790; itemdelaydays[33784]=0; starkl[33784]=805; itemvperf[33783]=0; itemcpuperf[33783]=0; itemramperf[33783]=0; itempcislots[33783]=0; itemdelta[33783]=350; itemdelaydays[33783]=0; starkl[33783]=9290; itemvperf[33677]=0; itemcpuperf[33677]=0; itemramperf[33677]=0; itempcislots[33677]=0; itemdelta[33677]=255; itemdelaydays[33677]=0; starkl[33677]=6472; itemvperf[15444]=0; itemcpuperf[15444]=0; itemramperf[15444]=0; itempcislots[15444]=0; itemdelta[15444]=190; itemdelaydays[15444]=0; starkl[15444]=8296; itemvperf[15442]=0; itemcpuperf[15442]=0; itemramperf[15442]=0; itempcislots[15442]=0; itemdelta[15442]=130; itemdelaydays[15442]=0; starkl[15442]=563; itemvperf[33782]=0; itemcpuperf[33782]=0; itemramperf[33782]=0; itempcislots[33782]=0; itemdelta[33782]=395; itemdelaydays[33782]=0; starkl[33782]=3897; itemvperf[33781]=0; itemcpuperf[33781]=0; itemramperf[33781]=0; itempcislots[33781]=0; itemdelta[33781]=185; itemdelaydays[33781]=0; starkl[33781]=1137; itemvperf[33741]=0; itemcpuperf[33741]=0; itemramperf[33741]=0; itempcislots[33741]=0; itemdelta[33741]=130; itemdelaydays[33741]=0; starkl[33741]=2652; itemvperf[33740]=0; itemcpuperf[33740]=0; itemramperf[33740]=0; itempcislots[33740]=0; itemdelta[33740]=100; itemdelaydays[33740]=0; starkl[33740]=7814; itemvperf[33739]=0; itemcpuperf[33739]=0; itemramperf[33739]=0; itempcislots[33739]=0; itemdelta[33739]=70; itemdelaydays[33739]=0; starkl[33739]=9675; itemvperf[7541]=0; itemcpuperf[7541]=0; itemramperf[7541]=0; itempcislots[7541]=0; itemdelta[7541]=0; itemdelaydays[7541]=0; starkl[7541]=3747; itemvperf[33769]=0; itemcpuperf[33769]=0; itemramperf[33769]=0; itempcislots[33769]=0; itemdelta[33769]=660; itemdelaydays[33769]=5; starkl[33769]=9580; itemvperf[33770]=0; itemcpuperf[33770]=0; itemramperf[33770]=0; itempcislots[33770]=0; itemdelta[33770]=0; itemdelaydays[33770]=0; starkl[33770]=3182; itemvperf[33800]=0; itemcpuperf[33800]=0; itemramperf[33800]=0; itempcislots[33800]=0; itemdelta[33800]=0; itemdelaydays[33800]=0; starkl[33800]=9437; itemvperf[33792]=0; itemcpuperf[33792]=0; itemramperf[33792]=0; itempcislots[33792]=0; itemdelta[33792]=0; itemdelaydays[33792]=0; starkl[33792]=2703; itemvperf[33793]=0; itemcpuperf[33793]=0; itemramperf[33793]=0; itempcislots[33793]=0; itemdelta[33793]=0; itemdelaydays[33793]=0; starkl[33793]=3458; itemvperf[33794]=0; itemcpuperf[33794]=0; itemramperf[33794]=0; itempcislots[33794]=0; itemdelta[33794]=0; itemdelaydays[33794]=0; starkl[33794]=4698; itemvperf[21862]=0; itemcpuperf[21862]=0; itemramperf[21862]=0; itempcislots[21862]=0; itemdelta[21862]=70; itemdelaydays[21862]=0; starkl[21862]=3093; itemvperf[7542]=0; itemcpuperf[7542]=0; itemramperf[7542]=0; itempcislots[7542]=0; itemdelta[7542]=55; itemdelaydays[7542]=0; starkl[7542]=7775; itemvperf[33691]=0; itemcpuperf[33691]=0; itemramperf[33691]=0; itempcislots[33691]=0; itemdelta[33691]=0; itemdelaydays[33691]=0; starkl[33691]=9775; itemvperf[7555]=0; itemcpuperf[7555]=0; itemramperf[7555]=0; itempcislots[7555]=0; itemdelta[7555]=0; itemdelaydays[7555]=0; starkl[7555]=1778; itemvperf[33802]=0; itemcpuperf[33802]=0; itemramperf[33802]=0; itempcislots[33802]=0; itemdelta[33802]=50; itemdelaydays[33802]=0; starkl[33802]=6030; itemvperf[33801]=0; itemcpuperf[33801]=0; itemramperf[33801]=0; itempcislots[33801]=0; itemdelta[33801]=40; itemdelaydays[33801]=0; starkl[33801]=7181; itemvperf[7557]=0; itemcpuperf[7557]=0; itemramperf[7557]=0; itempcislots[7557]=0; itemdelta[7557]=20; itemdelaydays[7557]=0; starkl[7557]=4839; itemvperf[7556]=0; itemcpuperf[7556]=0; itemramperf[7556]=0; itempcislots[7556]=0; itemdelta[7556]=0; itemdelaydays[7556]=0; starkl[7556]=2539; itemvperf[25282]=0; itemcpuperf[25282]=0; itemramperf[25282]=0; itempcislots[25282]=0; itemdelta[25282]=25; itemdelaydays[25282]=0; starkl[25282]=1505; itemvperf[25281]=0; itemcpuperf[25281]=0; itemramperf[25281]=0; itempcislots[25281]=0; itemdelta[25281]=0; itemdelaydays[25281]=0; starkl[25281]=3841; itemvperf[33808]=0; itemcpuperf[33808]=0; itemramperf[33808]=0; itempcislots[33808]=0; itemdelta[33808]=0; itemdelaydays[33808]=0; starkl[33808]=9119; itemvperf[33765]=0; itemcpuperf[33765]=0; itemramperf[33765]=0; itempcislots[33765]=0; itemdelta[33765]=0; itemdelaydays[33765]=0; starkl[33765]=9771; itemvperf[31317]=0; itemcpuperf[31317]=0; itemramperf[31317]=0; itempcislots[31317]=0; itemdelta[31317]=269; itemdelaydays[31317]=0; starkl[31317]=9043; itemvperf[31318]=0; itemcpuperf[31318]=0; itemramperf[31318]=0; itempcislots[31318]=0; itemdelta[31318]=179; itemdelaydays[31318]=0; starkl[31318]=7404; itemvperf[7571]=0; itemcpuperf[7571]=0; itemramperf[7571]=0; itempcislots[7571]=0; itemdelta[7571]=0; itemdelaydays[7571]=0; starkl[7571]=9504; itemvperf[33787]=0; itemcpuperf[33787]=0; itemramperf[33787]=0; itempcislots[33787]=0; itemdelta[33787]=100; itemdelaydays[33787]=0; starkl[33787]=604; itemvperf[33786]=0; itemcpuperf[33786]=0; itemramperf[33786]=0; itempcislots[33786]=0; itemdelta[33786]=50; itemdelaydays[33786]=0; starkl[33786]=4553; itemvperf[33252]=0; itemcpuperf[33252]=0; itemramperf[33252]=0; itempcislots[33252]=0; itemdelta[33252]=15; itemdelaydays[33252]=0; starkl[33252]=717; itemvperf[7580]=0; itemcpuperf[7580]=0; itemramperf[7580]=0; itempcislots[7580]=0; itemdelta[7580]=0; itemdelaydays[7580]=0; starkl[7580]=7210; itemvperf[33789]=0; itemcpuperf[33789]=0; itemramperf[33789]=0; itempcislots[33789]=0; itemdelta[33789]=60; itemdelaydays[33789]=0; starkl[33789]=9409; itemvperf[33788]=0; itemcpuperf[33788]=0; itemramperf[33788]=0; itempcislots[33788]=0; itemdelta[33788]=40; itemdelaydays[33788]=0; starkl[33788]=1174; itemvperf[33253]=0; itemcpuperf[33253]=0; itemramperf[33253]=0; itempcislots[33253]=0; itemdelta[33253]=15; itemdelaydays[33253]=0; starkl[33253]=2329; itemvperf[7584]=0; itemcpuperf[7584]=0; itemramperf[7584]=0; itempcislots[7584]=0; itemdelta[7584]=0; itemdelaydays[7584]=0; starkl[7584]=3007; itemvperf[7593]=0; itemcpuperf[7593]=0; itemramperf[7593]=0; itempcislots[7593]=0; itemdelta[7593]=19; itemdelaydays[7593]=0; starkl[7593]=6742; itemvperf[7594]=0; itemcpuperf[7594]=0; itemramperf[7594]=0; itempcislots[7594]=0; itemdelta[7594]=0; itemdelaydays[7594]=0; starkl[7594]=6944; itemvperf[33746]=0; itemcpuperf[33746]=0; itemramperf[33746]=0; itempcislots[33746]=0; itemdelta[33746]=0; itemdelaydays[33746]=0; starkl[33746]=8498; itemvperf[33747]=0; itemcpuperf[33747]=0; itemramperf[33747]=0; itempcislots[33747]=0; itemdelta[33747]=0; itemdelaydays[33747]=0; starkl[33747]=910; itemvperf[33748]=0; itemcpuperf[33748]=0; itemramperf[33748]=0; itempcislots[33748]=0; itemdelta[33748]=0; itemdelaydays[33748]=0; starkl[33748]=7088; itemvperf[7597]=0; itemcpuperf[7597]=0; itemramperf[7597]=0; itempcislots[7597]=0; itemdelta[7597]=0; itemdelaydays[7597]=0; starkl[7597]=1708; itemvperf[7598]=0; itemcpuperf[7598]=0; itemramperf[7598]=0; itempcislots[7598]=0; itemdelta[7598]=0; itemdelaydays[7598]=0; starkl[7598]=4890; itemvperf[7599]=0; itemcpuperf[7599]=0; itemramperf[7599]=0; itempcislots[7599]=0; itemdelta[7599]=0; itemdelaydays[7599]=0; starkl[7599]=8606; itemvperf[7604]=0; itemcpuperf[7604]=0; itemramperf[7604]=0; itempcislots[7604]=0; itemdelta[7604]=549; itemdelaydays[7604]=0; starkl[7604]=218; itemvperf[7605]=0; itemcpuperf[7605]=0; itemramperf[7605]=0; itempcislots[7605]=0; itemdelta[7605]=449; itemdelaydays[7605]=0; starkl[7605]=2168; itemvperf[7606]=0; itemcpuperf[7606]=0; itemramperf[7606]=0; itempcislots[7606]=0; itemdelta[7606]=349; itemdelaydays[7606]=0; starkl[7606]=7858; itemvperf[7607]=0; itemcpuperf[7607]=0; itemramperf[7607]=0; itempcislots[7607]=0; itemdelta[7607]=249; itemdelaydays[7607]=0; starkl[7607]=7956; itemvperf[7608]=0; itemcpuperf[7608]=0; itemramperf[7608]=0; itempcislots[7608]=0; itemdelta[7608]=149; itemdelaydays[7608]=0; starkl[7608]=1695; itemvperf[7609]=0; itemcpuperf[7609]=0; itemramperf[7609]=0; itempcislots[7609]=0; itemdelta[7609]=0; itemdelaydays[7609]=0; starkl[7609]=4686; itemvperf[7610]=0; itemcpuperf[7610]=0; itemramperf[7610]=0; itempcislots[7610]=0; itemdelta[7610]=0; itemdelaydays[7610]=0; starkl[7610]=2063; itemvperf[33753]=0; itemcpuperf[33753]=0; itemramperf[33753]=0; itempcislots[33753]=0; itemdelta[33753]=-100; itemdelaydays[33753]=0; starkl[33753]=1243; itemvperf[33754]=0; itemcpuperf[33754]=0; itemramperf[33754]=0; itempcislots[33754]=0; itemdelta[33754]=0; itemdelaydays[33754]=0; starkl[33754]=3566; caseImages[33708]=new Image(); caseImages[33708].src='/images/upload/GX4_main.jpg'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()