var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33454]=0; itemcpuperf[33454]=0; itemramperf[33454]=0; itempcislots[33454]=0; itemdelta[33454]=0; itemdelaydays[33454]=0; starkl[33454]=9505; itemvperf[13775]=0; itemcpuperf[13775]=0; itemramperf[13775]=0; itempcislots[13775]=0; itemdelta[13775]=170; itemdelaydays[13775]=0; starkl[13775]=8584; itemvperf[13776]=0; itemcpuperf[13776]=0; itemramperf[13776]=0; itempcislots[13776]=0; itemdelta[13776]=75; itemdelaydays[13776]=0; starkl[13776]=8283; itemvperf[33433]=0; itemcpuperf[33433]=0; itemramperf[33433]=0; itempcislots[33433]=0; itemdelta[33433]=45; itemdelaydays[33433]=0; starkl[33433]=1565; itemvperf[33482]=0; itemcpuperf[33482]=0; itemramperf[33482]=0; itempcislots[33482]=0; itemdelta[33482]=65; itemdelaydays[33482]=0; starkl[33482]=1913; itemvperf[33431]=0; itemcpuperf[33431]=0; itemramperf[33431]=0; itempcislots[33431]=0; itemdelta[33431]=20; itemdelaydays[33431]=0; starkl[33431]=6994; itemvperf[33401]=0; itemcpuperf[33401]=0; itemramperf[33401]=0; itempcislots[33401]=0; itemdelta[33401]=0; itemdelaydays[33401]=0; starkl[33401]=956; itemvperf[33550]=0; itemcpuperf[33550]=0; itemramperf[33550]=0; itempcislots[33550]=0; itemdelta[33550]=115; itemdelaydays[33550]=0; starkl[33550]=1823; itemvperf[33533]=0; itemcpuperf[33533]=0; itemramperf[33533]=0; itempcislots[33533]=0; itemdelta[33533]=0; itemdelaydays[33533]=0; starkl[33533]=5151; itemvperf[33548]=0; itemcpuperf[33548]=0; itemramperf[33548]=0; itempcislots[33548]=0; itemdelta[33548]=475; itemdelaydays[33548]=0; starkl[33548]=2103; itemvperf[33549]=0; itemcpuperf[33549]=0; itemramperf[33549]=0; itempcislots[33549]=0; itemdelta[33549]=330; itemdelaydays[33549]=0; starkl[33549]=9368; itemvperf[33557]=0; itemcpuperf[33557]=0; itemramperf[33557]=0; itempcislots[33557]=0; itemdelta[33557]=105; itemdelaydays[33557]=0; starkl[33557]=9935; itemvperf[33543]=0; itemcpuperf[33543]=0; itemramperf[33543]=0; itempcislots[33543]=0; itemdelta[33543]=260; itemdelaydays[33543]=0; starkl[33543]=3673; itemvperf[33542]=0; itemcpuperf[33542]=0; itemramperf[33542]=0; itempcislots[33542]=0; itemdelta[33542]=210; itemdelaydays[33542]=0; starkl[33542]=457; itemvperf[33532]=0; itemcpuperf[33532]=0; itemramperf[33532]=0; itempcislots[33532]=0; itemdelta[33532]=150; itemdelaydays[33532]=0; starkl[33532]=1867; itemvperf[33455]=0; itemcpuperf[33455]=0; itemramperf[33455]=0; itempcislots[33455]=0; itemdelta[33455]=105; itemdelaydays[33455]=0; starkl[33455]=5003; itemvperf[33452]=0; itemcpuperf[33452]=0; itemramperf[33452]=0; itempcislots[33452]=0; itemdelta[33452]=0; itemdelaydays[33452]=0; starkl[33452]=1034; itemvperf[33451]=0; itemcpuperf[33451]=0; itemramperf[33451]=0; itempcislots[33451]=0; itemdelta[33451]=0; itemdelaydays[33451]=0; starkl[33451]=7106; itemvperf[33496]=0; itemcpuperf[33496]=0; itemramperf[33496]=0; itempcislots[33496]=0; itemdelta[33496]=165; itemdelaydays[33496]=0; starkl[33496]=9244; itemvperf[33486]=0; itemcpuperf[33486]=0; itemramperf[33486]=0; itempcislots[33486]=0; itemdelta[33486]=110; itemdelaydays[33486]=0; starkl[33486]=6726; itemvperf[33487]=0; itemcpuperf[33487]=0; itemramperf[33487]=0; itempcislots[33487]=0; itemdelta[33487]=65; itemdelaydays[33487]=0; starkl[33487]=8617; itemvperf[33488]=0; itemcpuperf[33488]=0; itemramperf[33488]=0; itempcislots[33488]=0; itemdelta[33488]=50; itemdelaydays[33488]=0; starkl[33488]=6763; itemvperf[33489]=0; itemcpuperf[33489]=0; itemramperf[33489]=0; itempcislots[33489]=0; itemdelta[33489]=0; itemdelaydays[33489]=0; starkl[33489]=6087; itemvperf[33490]=0; itemcpuperf[33490]=0; itemramperf[33490]=0; itempcislots[33490]=0; itemdelta[33490]=0; itemdelaydays[33490]=0; starkl[33490]=6266; itemvperf[33483]=0; itemcpuperf[33483]=0; itemramperf[33483]=0; itempcislots[33483]=0; itemdelta[33483]=0; itemdelaydays[33483]=0; starkl[33483]=9258; itemvperf[33484]=0; itemcpuperf[33484]=0; itemramperf[33484]=0; itempcislots[33484]=0; itemdelta[33484]=20; itemdelaydays[33484]=0; starkl[33484]=639; itemvperf[33485]=0; itemcpuperf[33485]=0; itemramperf[33485]=0; itempcislots[33485]=0; itemdelta[33485]=0; itemdelaydays[33485]=0; starkl[33485]=7292; itemvperf[33544]=0; itemcpuperf[33544]=0; itemramperf[33544]=0; itempcislots[33544]=0; itemdelta[33544]=590; itemdelaydays[33544]=0; starkl[33544]=6237; itemvperf[33446]=0; itemcpuperf[33446]=0; itemramperf[33446]=0; itempcislots[33446]=0; itemdelta[33446]=260; itemdelaydays[33446]=0; starkl[33446]=5116; itemvperf[32498]=0; itemcpuperf[32498]=0; itemramperf[32498]=0; itempcislots[32498]=0; itemdelta[32498]=100; itemdelaydays[32498]=0; starkl[32498]=6172; itemvperf[32189]=0; itemcpuperf[32189]=0; itemramperf[32189]=0; itempcislots[32189]=0; itemdelta[32189]=0; itemdelaydays[32189]=0; starkl[32189]=1518; itemvperf[33456]=0; itemcpuperf[33456]=0; itemramperf[33456]=0; itempcislots[33456]=0; itemdelta[33456]=0; itemdelaydays[33456]=0; starkl[33456]=1063; itemvperf[33436]=0; itemcpuperf[33436]=0; itemramperf[33436]=0; itempcislots[33436]=0; itemdelta[33436]=0; itemdelaydays[33436]=0; starkl[33436]=9208; itemvperf[33514]=0; itemcpuperf[33514]=0; itemramperf[33514]=0; itempcislots[33514]=0; itemdelta[33514]=2300; itemdelaydays[33514]=7; starkl[33514]=334; itemvperf[33437]=0; itemcpuperf[33437]=0; itemramperf[33437]=0; itempcislots[33437]=0; itemdelta[33437]=930; itemdelaydays[33437]=0; starkl[33437]=4864; itemvperf[33439]=0; itemcpuperf[33439]=0; itemramperf[33439]=0; itempcislots[33439]=0; itemdelta[33439]=485; itemdelaydays[33439]=0; starkl[33439]=8278; itemvperf[33435]=0; itemcpuperf[33435]=0; itemramperf[33435]=0; itempcislots[33435]=0; itemdelta[33435]=275; itemdelaydays[33435]=0; starkl[33435]=1745; itemvperf[33407]=0; itemcpuperf[33407]=0; itemramperf[33407]=0; itempcislots[33407]=0; itemdelta[33407]=75; itemdelaydays[33407]=0; starkl[33407]=7757; itemvperf[33434]=0; itemcpuperf[33434]=0; itemramperf[33434]=0; itempcislots[33434]=0; itemdelta[33434]=0; itemdelaydays[33434]=0; starkl[33434]=3547; itemvperf[33554]=0; itemcpuperf[33554]=0; itemramperf[33554]=0; itempcislots[33554]=0; itemdelta[33554]=3115; itemdelaydays[33554]=0; starkl[33554]=1609; itemvperf[33515]=190; itemcpuperf[33515]=0; itemramperf[33515]=0; itempcislots[33515]=0; itemdelta[33515]=1435; itemdelaydays[33515]=0; starkl[33515]=4703; itemvperf[33547]=190; itemcpuperf[33547]=0; itemramperf[33547]=0; itempcislots[33547]=0; itemdelta[33547]=900; itemdelaydays[33547]=0; starkl[33547]=744; itemvperf[33553]=190; itemcpuperf[33553]=0; itemramperf[33553]=0; itempcislots[33553]=0; itemdelta[33553]=615; itemdelaydays[33553]=0; starkl[33553]=270; itemvperf[33555]=190; itemcpuperf[33555]=0; itemramperf[33555]=0; itempcislots[33555]=0; itemdelta[33555]=320; itemdelaydays[33555]=0; starkl[33555]=3409; itemvperf[33419]=190; itemcpuperf[33419]=0; itemramperf[33419]=0; itempcislots[33419]=0; itemdelta[33419]=220; itemdelaydays[33419]=0; starkl[33419]=1750; itemvperf[33556]=190; itemcpuperf[33556]=0; itemramperf[33556]=0; itempcislots[33556]=0; itemdelta[33556]=140; itemdelaydays[33556]=0; starkl[33556]=8405; itemvperf[33502]=0; itemcpuperf[33502]=0; itemramperf[33502]=0; itempcislots[33502]=0; itemdelta[33502]=579; itemdelaydays[33502]=7; starkl[33502]=1648; itemvperf[33497]=0; itemcpuperf[33497]=0; itemramperf[33497]=0; itempcislots[33497]=0; itemdelta[33497]=1099; itemdelaydays[33497]=0; starkl[33497]=1090; itemvperf[29936]=0; itemcpuperf[29936]=0; itemramperf[29936]=0; itempcislots[29936]=0; itemdelta[29936]=439; itemdelaydays[29936]=0; starkl[29936]=3975; itemvperf[29935]=0; itemcpuperf[29935]=0; itemramperf[29935]=0; itempcislots[29935]=0; itemdelta[29935]=259; itemdelaydays[29935]=0; starkl[29935]=4006; itemvperf[29932]=0; itemcpuperf[29932]=0; itemramperf[29932]=0; itempcislots[29932]=0; itemdelta[29932]=149; itemdelaydays[29932]=0; starkl[29932]=4589; itemvperf[29934]=0; itemcpuperf[29934]=0; itemramperf[29934]=0; itempcislots[29934]=0; itemdelta[29934]=0; itemdelaydays[29934]=0; starkl[29934]=3912; itemvperf[32102]=0; itemcpuperf[32102]=0; itemramperf[32102]=0; itempcislots[32102]=0; itemdelta[32102]=0; itemdelaydays[32102]=0; starkl[32102]=8137; itemvperf[15006]=0; itemcpuperf[15006]=0; itemramperf[15006]=0; itempcislots[15006]=0; itemdelta[15006]=199; itemdelaydays[15006]=0; starkl[15006]=6941; itemvperf[33427]=0; itemcpuperf[33427]=0; itemramperf[33427]=0; itempcislots[33427]=0; itemdelta[33427]=119; itemdelaydays[33427]=0; starkl[33427]=5200; itemvperf[33426]=0; itemcpuperf[33426]=0; itemramperf[33426]=0; itempcislots[33426]=0; itemdelta[33426]=129; itemdelaydays[33426]=0; starkl[33426]=2793; itemvperf[13823]=0; itemcpuperf[13823]=0; itemramperf[13823]=0; itempcislots[13823]=0; itemdelta[13823]=39; itemdelaydays[13823]=0; starkl[13823]=874; itemvperf[13824]=0; itemcpuperf[13824]=0; itemramperf[13824]=0; itempcislots[13824]=0; itemdelta[13824]=25; itemdelaydays[13824]=0; starkl[13824]=7634; itemvperf[13825]=0; itemcpuperf[13825]=0; itemramperf[13825]=0; itempcislots[13825]=0; itemdelta[13825]=0; itemdelaydays[13825]=0; starkl[13825]=9702; itemvperf[33541]=0; itemcpuperf[33541]=0; itemramperf[33541]=0; itempcislots[33541]=0; itemdelta[33541]=1660; itemdelaydays[33541]=0; starkl[33541]=2482; itemvperf[33540]=0; itemcpuperf[33540]=0; itemramperf[33540]=0; itempcislots[33540]=0; itemdelta[33540]=740; itemdelaydays[33540]=0; starkl[33540]=593; itemvperf[30055]=0; itemcpuperf[30055]=0; itemramperf[30055]=0; itempcislots[30055]=0; itemdelta[30055]=655; itemdelaydays[30055]=0; starkl[30055]=4780; itemvperf[30039]=0; itemcpuperf[30039]=0; itemramperf[30039]=0; itempcislots[30039]=0; itemdelta[30039]=425; itemdelaydays[30039]=0; starkl[30039]=2339; itemvperf[33512]=0; itemcpuperf[33512]=0; itemramperf[33512]=0; itempcislots[33512]=0; itemdelta[33512]=155; itemdelaydays[33512]=0; starkl[33512]=6366; itemvperf[33460]=0; itemcpuperf[33460]=0; itemramperf[33460]=0; itempcislots[33460]=0; itemdelta[33460]=730; itemdelaydays[33460]=0; starkl[33460]=6294; itemvperf[33516]=0; itemcpuperf[33516]=0; itemramperf[33516]=0; itempcislots[33516]=0; itemdelta[33516]=310; itemdelaydays[33516]=0; starkl[33516]=8227; itemvperf[33395]=0; itemcpuperf[33395]=0; itemramperf[33395]=0; itempcislots[33395]=0; itemdelta[33395]=120; itemdelaydays[33395]=0; starkl[33395]=6555; itemvperf[33394]=0; itemcpuperf[33394]=0; itemramperf[33394]=0; itempcislots[33394]=0; itemdelta[33394]=75; itemdelaydays[33394]=0; starkl[33394]=5652; itemvperf[33539]=0; itemcpuperf[33539]=0; itemramperf[33539]=0; itempcislots[33539]=0; itemdelta[33539]=330; itemdelaydays[33539]=0; starkl[33539]=1823; itemvperf[33441]=0; itemcpuperf[33441]=0; itemramperf[33441]=0; itempcislots[33441]=0; itemdelta[33441]=120; itemdelaydays[33441]=0; starkl[33441]=2904; itemvperf[33396]=0; itemcpuperf[33396]=0; itemramperf[33396]=0; itempcislots[33396]=0; itemdelta[33396]=50; itemdelaydays[33396]=0; starkl[33396]=8228; itemvperf[33417]=0; itemcpuperf[33417]=0; itemramperf[33417]=0; itempcislots[33417]=0; itemdelta[33417]=0; itemdelaydays[33417]=0; starkl[33417]=9998; itemvperf[33520]=0; itemcpuperf[33520]=0; itemramperf[33520]=0; itempcislots[33520]=0; itemdelta[33520]=215; itemdelaydays[33520]=0; starkl[33520]=2430; itemvperf[33519]=0; itemcpuperf[33519]=0; itemramperf[33519]=0; itempcislots[33519]=0; itemdelta[33519]=75; itemdelaydays[33519]=0; starkl[33519]=1511; itemvperf[30038]=0; itemcpuperf[30038]=0; itemramperf[30038]=0; itempcislots[30038]=0; itemdelta[30038]=50; itemdelaydays[30038]=0; starkl[30038]=4640; itemvperf[33522]=0; itemcpuperf[33522]=0; itemramperf[33522]=0; itempcislots[33522]=0; itemdelta[33522]=570; itemdelaydays[33522]=0; starkl[33522]=4733; itemvperf[33521]=0; itemcpuperf[33521]=0; itemramperf[33521]=0; itempcislots[33521]=0; itemdelta[33521]=280; itemdelaydays[33521]=0; starkl[33521]=7919; itemvperf[33391]=0; itemcpuperf[33391]=0; itemramperf[33391]=0; itempcislots[33391]=0; itemdelta[33391]=235; itemdelaydays[33391]=0; starkl[33391]=4962; itemvperf[30041]=0; itemcpuperf[30041]=0; itemramperf[30041]=0; itempcislots[30041]=0; itemdelta[30041]=170; itemdelaydays[30041]=0; starkl[30041]=6756; itemvperf[33400]=0; itemcpuperf[33400]=0; itemramperf[33400]=0; itempcislots[33400]=0; itemdelta[33400]=130; itemdelaydays[33400]=0; starkl[33400]=8929; itemvperf[33523]=0; itemcpuperf[33523]=0; itemramperf[33523]=0; itempcislots[33523]=0; itemdelta[33523]=285; itemdelaydays[33523]=0; starkl[33523]=6056; itemvperf[33518]=0; itemcpuperf[33518]=0; itemramperf[33518]=0; itempcislots[33518]=0; itemdelta[33518]=140; itemdelaydays[33518]=0; starkl[33518]=8101; itemvperf[33459]=0; itemcpuperf[33459]=0; itemramperf[33459]=0; itempcislots[33459]=0; itemdelta[33459]=120; itemdelaydays[33459]=0; starkl[33459]=3710; itemvperf[33458]=0; itemcpuperf[33458]=0; itemramperf[33458]=0; itempcislots[33458]=0; itemdelta[33458]=85; itemdelaydays[33458]=0; starkl[33458]=1885; itemvperf[33457]=0; itemcpuperf[33457]=0; itemramperf[33457]=0; itempcislots[33457]=0; itemdelta[33457]=65; itemdelaydays[33457]=0; starkl[33457]=8149; itemvperf[30054]=0; itemcpuperf[30054]=0; itemramperf[30054]=0; itempcislots[30054]=0; itemdelta[30054]=0; itemdelaydays[30054]=0; starkl[30054]=6892; itemvperf[33526]=0; itemcpuperf[33526]=0; itemramperf[33526]=0; itempcislots[33526]=0; itemdelta[33526]=0; itemdelaydays[33526]=0; starkl[33526]=1260; itemvperf[33527]=0; itemcpuperf[33527]=0; itemramperf[33527]=0; itempcislots[33527]=0; itemdelta[33527]=0; itemdelaydays[33527]=0; starkl[33527]=9876; itemvperf[33528]=0; itemcpuperf[33528]=0; itemramperf[33528]=0; itempcislots[33528]=0; itemdelta[33528]=0; itemdelaydays[33528]=0; starkl[33528]=5628; itemvperf[33529]=0; itemcpuperf[33529]=0; itemramperf[33529]=0; itempcislots[33529]=0; itemdelta[33529]=0; itemdelaydays[33529]=0; starkl[33529]=7387; itemvperf[21857]=0; itemcpuperf[21857]=0; itemramperf[21857]=0; itempcislots[21857]=0; itemdelta[21857]=75; itemdelaydays[21857]=0; starkl[21857]=5910; itemvperf[15041]=0; itemcpuperf[15041]=0; itemramperf[15041]=0; itempcislots[15041]=0; itemdelta[15041]=55; itemdelaydays[15041]=0; starkl[15041]=3114; itemvperf[15040]=0; itemcpuperf[15040]=0; itemramperf[15040]=0; itempcislots[15040]=0; itemdelta[15040]=0; itemdelaydays[15040]=0; starkl[15040]=5976; itemvperf[33493]=0; itemcpuperf[33493]=0; itemramperf[33493]=0; itempcislots[33493]=0; itemdelta[33493]=35; itemdelaydays[33493]=0; starkl[33493]=2478; itemvperf[33494]=0; itemcpuperf[33494]=0; itemramperf[33494]=0; itempcislots[33494]=0; itemdelta[33494]=0; itemdelaydays[33494]=0; starkl[33494]=7671; itemvperf[13738]=0; itemcpuperf[13738]=0; itemramperf[13738]=0; itempcislots[13738]=0; itemdelta[13738]=0; itemdelaydays[13738]=0; starkl[13738]=2597; itemvperf[33430]=0; itemcpuperf[33430]=0; itemramperf[33430]=0; itempcislots[33430]=0; itemdelta[33430]=50; itemdelaydays[33430]=0; starkl[33430]=7415; itemvperf[33530]=0; itemcpuperf[33530]=0; itemramperf[33530]=0; itempcislots[33530]=0; itemdelta[33530]=40; itemdelaydays[33530]=0; starkl[33530]=4950; itemvperf[21070]=0; itemcpuperf[21070]=0; itemramperf[21070]=0; itempcislots[21070]=0; itemdelta[21070]=25; itemdelaydays[21070]=0; starkl[21070]=9540; itemvperf[13739]=0; itemcpuperf[13739]=0; itemramperf[13739]=0; itempcislots[13739]=0; itemdelta[13739]=0; itemdelaydays[13739]=0; starkl[13739]=7585; itemvperf[25258]=0; itemcpuperf[25258]=0; itemramperf[25258]=0; itempcislots[25258]=0; itemdelta[25258]=25; itemdelaydays[25258]=0; starkl[25258]=2100; itemvperf[25257]=0; itemcpuperf[25257]=0; itemramperf[25257]=0; itempcislots[25257]=0; itemdelta[25257]=0; itemdelaydays[25257]=0; starkl[25257]=4823; itemvperf[33503]=0; itemcpuperf[33503]=0; itemramperf[33503]=0; itempcislots[33503]=0; itemdelta[33503]=70; itemdelaydays[33503]=0; starkl[33503]=9690; itemvperf[33504]=0; itemcpuperf[33504]=0; itemramperf[33504]=0; itempcislots[33504]=0; itemdelta[33504]=0; itemdelaydays[33504]=0; starkl[33504]=6167; itemvperf[33534]=0; itemcpuperf[33534]=0; itemramperf[33534]=0; itempcislots[33534]=0; itemdelta[33534]=0; itemdelaydays[33534]=0; starkl[33534]=4449; itemvperf[33444]=0; itemcpuperf[33444]=0; itemramperf[33444]=0; itempcislots[33444]=0; itemdelta[33444]=-80; itemdelaydays[33444]=0; starkl[33444]=8102; itemvperf[31314]=0; itemcpuperf[31314]=0; itemramperf[31314]=0; itempcislots[31314]=0; itemdelta[31314]=249; itemdelaydays[31314]=0; starkl[31314]=4039; itemvperf[31315]=0; itemcpuperf[31315]=0; itemramperf[31315]=0; itempcislots[31315]=0; itemdelta[31315]=169; itemdelaydays[31315]=0; starkl[31315]=3075; itemvperf[13796]=0; itemcpuperf[13796]=0; itemramperf[13796]=0; itempcislots[13796]=0; itemdelta[13796]=0; itemdelaydays[13796]=0; starkl[13796]=8121; itemvperf[33524]=0; itemcpuperf[33524]=0; itemramperf[33524]=0; itempcislots[33524]=0; itemdelta[33524]=100; itemdelaydays[33524]=0; starkl[33524]=5347; itemvperf[19698]=0; itemcpuperf[19698]=0; itemramperf[19698]=0; itempcislots[19698]=0; itemdelta[19698]=50; itemdelaydays[19698]=0; starkl[19698]=3385; itemvperf[33254]=0; itemcpuperf[33254]=0; itemramperf[33254]=0; itempcislots[33254]=0; itemdelta[33254]=15; itemdelaydays[33254]=0; starkl[33254]=3793; itemvperf[13737]=0; itemcpuperf[13737]=0; itemramperf[13737]=0; itempcislots[13737]=0; itemdelta[13737]=0; itemdelaydays[13737]=0; starkl[13737]=5508; itemvperf[33525]=0; itemcpuperf[33525]=0; itemramperf[33525]=0; itempcislots[33525]=0; itemdelta[33525]=60; itemdelaydays[33525]=0; starkl[33525]=7545; itemvperf[19699]=0; itemcpuperf[19699]=0; itemramperf[19699]=0; itempcislots[19699]=0; itemdelta[19699]=40; itemdelaydays[19699]=0; starkl[19699]=5394; itemvperf[33255]=0; itemcpuperf[33255]=0; itemramperf[33255]=0; itempcislots[33255]=0; itemdelta[33255]=15; itemdelaydays[33255]=0; starkl[33255]=6735; itemvperf[13757]=0; itemcpuperf[13757]=0; itemramperf[13757]=0; itempcislots[13757]=0; itemdelta[13757]=0; itemdelaydays[13757]=0; starkl[13757]=2632; itemvperf[13810]=0; itemcpuperf[13810]=0; itemramperf[13810]=0; itempcislots[13810]=0; itemdelta[13810]=19; itemdelaydays[13810]=0; starkl[13810]=7519; itemvperf[13811]=0; itemcpuperf[13811]=0; itemramperf[13811]=0; itempcislots[13811]=0; itemdelta[13811]=0; itemdelaydays[13811]=0; starkl[13811]=3810; itemvperf[33478]=0; itemcpuperf[33478]=0; itemramperf[33478]=0; itempcislots[33478]=0; itemdelta[33478]=0; itemdelaydays[33478]=0; starkl[33478]=1334; itemvperf[33479]=0; itemcpuperf[33479]=0; itemramperf[33479]=0; itempcislots[33479]=0; itemdelta[33479]=0; itemdelaydays[33479]=0; starkl[33479]=6518; itemvperf[33480]=0; itemcpuperf[33480]=0; itemramperf[33480]=0; itempcislots[33480]=0; itemdelta[33480]=0; itemdelaydays[33480]=0; starkl[33480]=4360; itemvperf[13673]=0; itemcpuperf[13673]=0; itemramperf[13673]=0; itempcislots[13673]=0; itemdelta[13673]=0; itemdelaydays[13673]=0; starkl[13673]=4579; itemvperf[13812]=0; itemcpuperf[13812]=0; itemramperf[13812]=0; itempcislots[13812]=0; itemdelta[13812]=0; itemdelaydays[13812]=0; starkl[13812]=4191; itemvperf[13695]=0; itemcpuperf[13695]=0; itemramperf[13695]=0; itempcislots[13695]=0; itemdelta[13695]=0; itemdelaydays[13695]=0; starkl[13695]=6136; itemvperf[13733]=0; itemcpuperf[13733]=0; itemramperf[13733]=0; itempcislots[13733]=0; itemdelta[13733]=179; itemdelaydays[13733]=0; starkl[13733]=7901; itemvperf[13732]=0; itemcpuperf[13732]=0; itemramperf[13732]=0; itempcislots[13732]=0; itemdelta[13732]=0; itemdelaydays[13732]=0; starkl[13732]=3858; itemvperf[13844]=0; itemcpuperf[13844]=0; itemramperf[13844]=0; itempcislots[13844]=0; itemdelta[13844]=369; itemdelaydays[13844]=0; starkl[13844]=3769; itemvperf[13845]=0; itemcpuperf[13845]=0; itemramperf[13845]=0; itempcislots[13845]=0; itemdelta[13845]=299; itemdelaydays[13845]=0; starkl[13845]=2382; itemvperf[13846]=0; itemcpuperf[13846]=0; itemramperf[13846]=0; itempcislots[13846]=0; itemdelta[13846]=269; itemdelaydays[13846]=0; starkl[13846]=3924; itemvperf[13847]=0; itemcpuperf[13847]=0; itemramperf[13847]=0; itempcislots[13847]=0; itemdelta[13847]=199; itemdelaydays[13847]=0; starkl[13847]=5409; itemvperf[13848]=0; itemcpuperf[13848]=0; itemramperf[13848]=0; itempcislots[13848]=0; itemdelta[13848]=99; itemdelaydays[13848]=0; starkl[13848]=2557; itemvperf[13849]=0; itemcpuperf[13849]=0; itemramperf[13849]=0; itempcislots[13849]=0; itemdelta[13849]=0; itemdelaydays[13849]=0; starkl[13849]=388; itemvperf[13830]=0; itemcpuperf[13830]=0; itemramperf[13830]=0; itempcislots[13830]=0; itemdelta[13830]=0; itemdelaydays[13830]=0; starkl[13830]=2929; itemvperf[33535]=0; itemcpuperf[33535]=0; itemramperf[33535]=0; itempcislots[33535]=0; itemdelta[33535]=0; itemdelaydays[33535]=0; starkl[33535]=2930; itemvperf[33536]=0; itemcpuperf[33536]=0; itemramperf[33536]=0; itempcislots[33536]=0; itemdelta[33536]=0; itemdelaydays[33536]=0; starkl[33536]=7576; itemvperf[33448]=0; itemcpuperf[33448]=0; itemramperf[33448]=0; itempcislots[33448]=0; itemdelta[33448]=0; itemdelaydays[33448]=0; starkl[33448]=9834; itemvperf[33498]=0; itemcpuperf[33498]=0; itemramperf[33498]=0; itempcislots[33498]=0; itemdelta[33498]=-50; itemdelaydays[33498]=0; starkl[33498]=6145; itemvperf[33447]=0; itemcpuperf[33447]=0; itemramperf[33447]=0; itempcislots[33447]=0; itemdelta[33447]=-50; itemdelaydays[33447]=0; starkl[33447]=4832; caseImages[33454]=new Image(); caseImages[33454].src='/img/category-thumbnails/mx3-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()