var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[33763]=0; itemcpuperf[33763]=0; itemramperf[33763]=0; itempcislots[33763]=0; itemdelta[33763]=0; itemdelaydays[33763]=0; starkl[33763]=5521; itemvperf[33799]=0; itemcpuperf[33799]=0; itemramperf[33799]=0; itempcislots[33799]=0; itemdelta[33799]=20; itemdelaydays[33799]=0; starkl[33799]=8681; itemvperf[33800]=0; itemcpuperf[33800]=0; itemramperf[33800]=0; itempcislots[33800]=0; itemdelta[33800]=0; itemdelaydays[33800]=0; starkl[33800]=6622; itemvperf[32603]=0; itemcpuperf[32603]=0; itemramperf[32603]=0; itempcislots[32603]=0; itemdelta[32603]=75; itemdelaydays[32603]=0; starkl[32603]=3848; itemvperf[33737]=0; itemcpuperf[33737]=0; itemramperf[33737]=0; itempcislots[33737]=0; itemdelta[33737]=60; itemdelaydays[33737]=0; starkl[33737]=3971; itemvperf[33744]=0; itemcpuperf[33744]=0; itemramperf[33744]=0; itempcislots[33744]=0; itemdelta[33744]=70; itemdelaydays[33744]=0; starkl[33744]=1056; itemvperf[33736]=0; itemcpuperf[33736]=0; itemramperf[33736]=0; itempcislots[33736]=0; itemdelta[33736]=25; itemdelaydays[33736]=0; starkl[33736]=5784; itemvperf[33316]=0; itemcpuperf[33316]=0; itemramperf[33316]=0; itempcislots[33316]=0; itemdelta[33316]=0; itemdelaydays[33316]=0; starkl[33316]=4329; itemvperf[33818]=0; itemcpuperf[33818]=0; itemramperf[33818]=0; itempcislots[33818]=0; itemdelta[33818]=85; itemdelaydays[33818]=0; starkl[33818]=2749; itemvperf[33825]=0; itemcpuperf[33825]=0; itemramperf[33825]=0; itempcislots[33825]=0; itemdelta[33825]=65; itemdelaydays[33825]=0; starkl[33825]=2083; itemvperf[33457]=0; itemcpuperf[33457]=0; itemramperf[33457]=0; itempcislots[33457]=0; itemdelta[33457]=40; itemdelaydays[33457]=0; starkl[33457]=6725; itemvperf[33824]=0; itemcpuperf[33824]=0; itemramperf[33824]=0; itempcislots[33824]=0; itemdelta[33824]=0; itemdelaydays[33824]=0; starkl[33824]=1098; itemvperf[33733]=0; itemcpuperf[33733]=0; itemramperf[33733]=0; itempcislots[33733]=0; itemdelta[33733]=440; itemdelaydays[33733]=0; starkl[33733]=8103; itemvperf[33705]=0; itemcpuperf[33705]=0; itemramperf[33705]=0; itempcislots[33705]=0; itemdelta[33705]=340; itemdelaydays[33705]=0; starkl[33705]=5950; itemvperf[33142]=0; itemcpuperf[33142]=0; itemramperf[33142]=0; itempcislots[33142]=0; itemdelta[33142]=240; itemdelaydays[33142]=0; starkl[33142]=2807; itemvperf[33745]=0; itemcpuperf[33745]=0; itemramperf[33745]=0; itempcislots[33745]=0; itemdelta[33745]=90; itemdelaydays[33745]=0; starkl[33745]=2985; itemvperf[33817]=0; itemcpuperf[33817]=0; itemramperf[33817]=0; itempcislots[33817]=0; itemdelta[33817]=0; itemdelaydays[33817]=0; starkl[33817]=2274; itemvperf[33771]=0; itemcpuperf[33771]=0; itemramperf[33771]=0; itempcislots[33771]=0; itemdelta[33771]=45; itemdelaydays[33771]=0; starkl[33771]=5432; itemvperf[33770]=0; itemcpuperf[33770]=0; itemramperf[33770]=0; itempcislots[33770]=0; itemdelta[33770]=0; itemdelaydays[33770]=0; starkl[33770]=6106; itemvperf[33760]=0; itemcpuperf[33760]=0; itemramperf[33760]=0; itempcislots[33760]=0; itemdelta[33760]=25; itemdelaydays[33760]=0; starkl[33760]=7481; itemvperf[33761]=0; itemcpuperf[33761]=0; itemramperf[33761]=0; itempcislots[33761]=0; itemdelta[33761]=20; itemdelaydays[33761]=0; starkl[33761]=4356; itemvperf[33762]=0; itemcpuperf[33762]=0; itemramperf[33762]=0; itempcislots[33762]=0; itemdelta[33762]=0; itemdelaydays[33762]=0; starkl[33762]=1651; itemvperf[33803]=0; itemcpuperf[33803]=0; itemramperf[33803]=0; itempcislots[33803]=0; itemdelta[33803]=340; itemdelaydays[33803]=0; starkl[33803]=9539; itemvperf[33721]=0; itemcpuperf[33721]=0; itemramperf[33721]=0; itempcislots[33721]=0; itemdelta[33721]=125; itemdelaydays[33721]=0; starkl[33721]=2854; itemvperf[32544]=0; itemcpuperf[32544]=0; itemramperf[32544]=0; itempcislots[32544]=0; itemdelta[32544]=0; itemdelaydays[32544]=0; starkl[32544]=6367; itemvperf[33743]=0; itemcpuperf[33743]=0; itemramperf[33743]=0; itempcislots[33743]=0; itemdelta[33743]=0; itemdelaydays[33743]=0; starkl[33743]=5980; itemvperf[33828]=190; itemcpuperf[33828]=0; itemramperf[33828]=0; itempcislots[33828]=0; itemdelta[33828]=860; itemdelaydays[33828]=0; starkl[33828]=2009; itemvperf[33829]=190; itemcpuperf[33829]=0; itemramperf[33829]=0; itempcislots[33829]=0; itemdelta[33829]=575; itemdelaydays[33829]=7; starkl[33829]=7264; itemvperf[33826]=190; itemcpuperf[33826]=0; itemramperf[33826]=0; itempcislots[33826]=0; itemdelta[33826]=815; itemdelaydays[33826]=0; starkl[33826]=4134; itemvperf[33804]=190; itemcpuperf[33804]=0; itemramperf[33804]=0; itempcislots[33804]=0; itemdelta[33804]=635; itemdelaydays[33804]=0; starkl[33804]=2518; itemvperf[33823]=190; itemcpuperf[33823]=0; itemramperf[33823]=0; itempcislots[33823]=0; itemdelta[33823]=525; itemdelaydays[33823]=0; starkl[33823]=3767; itemvperf[33722]=190; itemcpuperf[33722]=0; itemramperf[33722]=0; itempcislots[33722]=0; itemdelta[33722]=495; itemdelaydays[33722]=0; starkl[33722]=7984; itemvperf[33720]=190; itemcpuperf[33720]=0; itemramperf[33720]=0; itempcislots[33720]=0; itemdelta[33720]=205; itemdelaydays[33720]=0; starkl[33720]=4456; itemvperf[33816]=190; itemcpuperf[33816]=0; itemramperf[33816]=0; itempcislots[33816]=0; itemdelta[33816]=70; itemdelaydays[33816]=0; starkl[33816]=1331; itemvperf[33798]=190; itemcpuperf[33798]=0; itemramperf[33798]=0; itempcislots[33798]=0; itemdelta[33798]=0; itemdelaydays[33798]=0; starkl[33798]=5947; itemvperf[32642]=0; itemcpuperf[32642]=0; itemramperf[32642]=0; itempcislots[32642]=0; itemdelta[32642]=35; itemdelaydays[32642]=0; starkl[32642]=1928; itemvperf[32643]=0; itemcpuperf[32643]=0; itemramperf[32643]=0; itempcislots[32643]=0; itemdelta[32643]=0; itemdelaydays[32643]=0; starkl[32643]=2731; itemvperf[32644]=0; itemcpuperf[32644]=0; itemramperf[32644]=0; itempcislots[32644]=0; itemdelta[32644]=0; itemdelaydays[32644]=0; starkl[32644]=3879; itemvperf[33716]=0; itemcpuperf[33716]=0; itemramperf[33716]=0; itempcislots[33716]=0; itemdelta[33716]=939; itemdelaydays[33716]=0; starkl[33716]=6892; itemvperf[33820]=0; itemcpuperf[33820]=0; itemramperf[33820]=0; itempcislots[33820]=0; itemdelta[33820]=599; itemdelaydays[33820]=0; starkl[33820]=606; itemvperf[32581]=0; itemcpuperf[32581]=0; itemramperf[32581]=0; itempcislots[32581]=0; itemdelta[32581]=589; itemdelaydays[32581]=7; starkl[32581]=8539; itemvperf[32582]=0; itemcpuperf[32582]=0; itemramperf[32582]=0; itempcislots[32582]=0; itemdelta[32582]=539; itemdelaydays[32582]=0; starkl[32582]=1010; itemvperf[32583]=0; itemcpuperf[32583]=0; itemramperf[32583]=0; itempcislots[32583]=0; itemdelta[32583]=379; itemdelaydays[32583]=0; starkl[32583]=9599; itemvperf[32584]=0; itemcpuperf[32584]=0; itemramperf[32584]=0; itempcislots[32584]=0; itemdelta[32584]=189; itemdelaydays[32584]=0; starkl[32584]=4691; itemvperf[32585]=0; itemcpuperf[32585]=0; itemramperf[32585]=0; itempcislots[32585]=0; itemdelta[32585]=0; itemdelaydays[32585]=0; starkl[32585]=5545; itemvperf[32667]=0; itemcpuperf[32667]=0; itemramperf[32667]=0; itempcislots[32667]=0; itemdelta[32667]=0; itemdelaydays[32667]=0; starkl[32667]=1366; itemvperf[33731]=0; itemcpuperf[33731]=0; itemramperf[33731]=0; itempcislots[33731]=0; itemdelta[33731]=195; itemdelaydays[33731]=0; starkl[33731]=6332; itemvperf[33730]=0; itemcpuperf[33730]=0; itemramperf[33730]=0; itempcislots[33730]=0; itemdelta[33730]=125; itemdelaydays[33730]=0; starkl[33730]=7327; itemvperf[33729]=0; itemcpuperf[33729]=0; itemramperf[33729]=0; itempcislots[33729]=0; itemdelta[33729]=120; itemdelaydays[33729]=0; starkl[33729]=1616; itemvperf[32633]=0; itemcpuperf[32633]=0; itemramperf[32633]=0; itempcislots[32633]=0; itemdelta[32633]=40; itemdelaydays[32633]=0; starkl[32633]=4757; itemvperf[32634]=0; itemcpuperf[32634]=0; itemramperf[32634]=0; itempcislots[32634]=0; itemdelta[32634]=25; itemdelaydays[32634]=0; starkl[32634]=917; itemvperf[32635]=0; itemcpuperf[32635]=0; itemramperf[32635]=0; itempcislots[32635]=0; itemdelta[32635]=0; itemdelaydays[32635]=0; starkl[32635]=1963; itemvperf[33811]=0; itemcpuperf[33811]=0; itemramperf[33811]=0; itempcislots[33811]=0; itemdelta[33811]=1165; itemdelaydays[33811]=0; starkl[33811]=6530; itemvperf[33792]=0; itemcpuperf[33792]=0; itemramperf[33792]=0; itempcislots[33792]=0; itemdelta[33792]=490; itemdelaydays[33792]=0; starkl[33792]=6570; itemvperf[33470]=0; itemcpuperf[33470]=0; itemramperf[33470]=0; itempcislots[33470]=0; itemdelta[33470]=240; itemdelaydays[33470]=0; starkl[33470]=6551; itemvperf[33463]=0; itemcpuperf[33463]=0; itemramperf[33463]=0; itempcislots[33463]=0; itemdelta[33463]=130; itemdelaydays[33463]=0; starkl[33463]=4841; itemvperf[33812]=0; itemcpuperf[33812]=0; itemramperf[33812]=0; itempcislots[33812]=0; itemdelta[33812]=555; itemdelaydays[33812]=0; starkl[33812]=4951; itemvperf[33754]=0; itemcpuperf[33754]=0; itemramperf[33754]=0; itempcislots[33754]=0; itemdelta[33754]=215; itemdelaydays[33754]=0; starkl[33754]=6549; itemvperf[33753]=0; itemcpuperf[33753]=0; itemramperf[33753]=0; itempcislots[33753]=0; itemdelta[33753]=90; itemdelaydays[33753]=0; starkl[33753]=1075; itemvperf[33752]=0; itemcpuperf[33752]=0; itemramperf[33752]=0; itempcislots[33752]=0; itemdelta[33752]=35; itemdelaydays[33752]=0; starkl[33752]=9120; itemvperf[33808]=0; itemcpuperf[33808]=0; itemramperf[33808]=0; itempcislots[33808]=0; itemdelta[33808]=95; itemdelaydays[33808]=0; starkl[33808]=7068; itemvperf[33723]=0; itemcpuperf[33723]=0; itemramperf[33723]=0; itempcislots[33723]=0; itemdelta[33723]=65; itemdelaydays[33723]=0; starkl[33723]=226; itemvperf[33465]=0; itemcpuperf[33465]=0; itemramperf[33465]=0; itempcislots[33465]=0; itemdelta[33465]=35; itemdelaydays[33465]=0; starkl[33465]=2913; itemvperf[32562]=0; itemcpuperf[32562]=0; itemramperf[32562]=0; itempcislots[32562]=0; itemdelta[32562]=0; itemdelaydays[32562]=0; starkl[32562]=8166; itemvperf[33810]=0; itemcpuperf[33810]=0; itemramperf[33810]=0; itempcislots[33810]=0; itemdelta[33810]=160; itemdelaydays[33810]=0; starkl[33810]=9356; itemvperf[33724]=0; itemcpuperf[33724]=0; itemramperf[33724]=0; itempcislots[33724]=0; itemdelta[33724]=130; itemdelaydays[33724]=0; starkl[33724]=4739; itemvperf[33467]=0; itemcpuperf[33467]=0; itemramperf[33467]=0; itempcislots[33467]=0; itemdelta[33467]=90; itemdelaydays[33467]=0; starkl[33467]=4635; itemvperf[33469]=0; itemcpuperf[33469]=0; itemramperf[33469]=0; itempcislots[33469]=0; itemdelta[33469]=70; itemdelaydays[33469]=0; starkl[33469]=5001; itemvperf[32569]=0; itemcpuperf[32569]=0; itemramperf[32569]=0; itempcislots[32569]=0; itemdelta[32569]=0; itemdelaydays[32569]=0; starkl[32569]=6666; itemvperf[33813]=0; itemcpuperf[33813]=0; itemramperf[33813]=0; itempcislots[33813]=0; itemdelta[33813]=0; itemdelaydays[33813]=0; starkl[33813]=9113; itemvperf[33814]=0; itemcpuperf[33814]=0; itemramperf[33814]=0; itempcislots[33814]=0; itemdelta[33814]=0; itemdelaydays[33814]=0; starkl[33814]=5760; itemvperf[33815]=0; itemcpuperf[33815]=0; itemramperf[33815]=0; itempcislots[33815]=0; itemdelta[33815]=0; itemdelaydays[33815]=0; starkl[33815]=8212; itemvperf[32661]=0; itemcpuperf[32661]=0; itemramperf[32661]=0; itempcislots[32661]=0; itemdelta[32661]=75; itemdelaydays[32661]=0; starkl[32661]=5702; itemvperf[32660]=0; itemcpuperf[32660]=0; itemramperf[32660]=0; itempcislots[32660]=0; itemdelta[32660]=55; itemdelaydays[32660]=0; starkl[32660]=8533; itemvperf[32599]=0; itemcpuperf[32599]=0; itemramperf[32599]=0; itempcislots[32599]=0; itemdelta[32599]=0; itemdelaydays[32599]=0; starkl[32599]=9135; itemvperf[33772]=0; itemcpuperf[33772]=0; itemramperf[33772]=0; itempcislots[33772]=0; itemdelta[33772]=35; itemdelaydays[33772]=0; starkl[33772]=9742; itemvperf[33773]=0; itemcpuperf[33773]=0; itemramperf[33773]=0; itempcislots[33773]=0; itemdelta[33773]=0; itemdelaydays[33773]=0; starkl[33773]=4680; itemvperf[32578]=0; itemcpuperf[32578]=0; itemramperf[32578]=0; itempcislots[32578]=0; itemdelta[32578]=0; itemdelaydays[32578]=0; starkl[32578]=2897; itemvperf[33727]=0; itemcpuperf[33727]=0; itemramperf[33727]=0; itempcislots[33727]=0; itemdelta[33727]=50; itemdelaydays[33727]=0; starkl[33727]=6918; itemvperf[33725]=0; itemcpuperf[33725]=0; itemramperf[33725]=0; itempcislots[33725]=0; itemdelta[33725]=25; itemdelaydays[33725]=0; starkl[33725]=3662; itemvperf[33726]=0; itemcpuperf[33726]=0; itemramperf[33726]=0; itempcislots[33726]=0; itemdelta[33726]=0; itemdelaydays[33726]=0; starkl[33726]=6852; itemvperf[32535]=0; itemcpuperf[32535]=0; itemramperf[32535]=0; itempcislots[32535]=0; itemdelta[32535]=25; itemdelaydays[32535]=0; starkl[32535]=1579; itemvperf[32536]=0; itemcpuperf[32536]=0; itemramperf[32536]=0; itempcislots[32536]=0; itemdelta[32536]=0; itemdelaydays[32536]=0; starkl[32536]=6705; itemvperf[33793]=0; itemcpuperf[33793]=0; itemramperf[33793]=0; itempcislots[33793]=0; itemdelta[33793]=70; itemdelaydays[33793]=0; starkl[33793]=2120; itemvperf[33794]=0; itemcpuperf[33794]=0; itemramperf[33794]=0; itempcislots[33794]=0; itemdelta[33794]=0; itemdelaydays[33794]=0; starkl[33794]=3261; itemvperf[32614]=0; itemcpuperf[32614]=0; itemramperf[32614]=0; itempcislots[32614]=0; itemdelta[32614]=259; itemdelaydays[32614]=0; starkl[32614]=2876; itemvperf[32615]=0; itemcpuperf[32615]=0; itemramperf[32615]=0; itempcislots[32615]=0; itemdelta[32615]=179; itemdelaydays[32615]=0; starkl[32615]=6222; itemvperf[32617]=0; itemcpuperf[32617]=0; itemramperf[32617]=0; itempcislots[32617]=0; itemdelta[32617]=0; itemdelaydays[32617]=0; starkl[32617]=9592; itemvperf[33755]=0; itemcpuperf[33755]=0; itemramperf[33755]=0; itempcislots[33755]=0; itemdelta[33755]=0; itemdelaydays[33755]=0; starkl[33755]=2226; itemvperf[33698]=0; itemcpuperf[33698]=0; itemramperf[33698]=0; itempcislots[33698]=0; itemdelta[33698]=0; itemdelaydays[33698]=0; starkl[33698]=9687; itemvperf[33699]=0; itemcpuperf[33699]=0; itemramperf[33699]=0; itempcislots[33699]=0; itemdelta[33699]=0; itemdelaydays[33699]=0; starkl[33699]=6314; itemvperf[32574]=0; itemcpuperf[32574]=0; itemramperf[32574]=0; itempcislots[32574]=0; itemdelta[32574]=199; itemdelaydays[32574]=0; starkl[32574]=9630; itemvperf[32576]=0; itemcpuperf[32576]=0; itemramperf[32576]=0; itempcislots[32576]=0; itemdelta[32576]=15; itemdelaydays[32576]=0; starkl[32576]=1729; itemvperf[32577]=0; itemcpuperf[32577]=0; itemramperf[32577]=0; itempcislots[32577]=0; itemdelta[32577]=0; itemdelaydays[32577]=0; starkl[32577]=872; itemvperf[33795]=0; itemcpuperf[33795]=0; itemramperf[33795]=0; itempcislots[33795]=0; itemdelta[33795]=100; itemdelaydays[33795]=0; starkl[33795]=9874; itemvperf[32589]=0; itemcpuperf[32589]=0; itemramperf[32589]=0; itempcislots[32589]=0; itemdelta[32589]=90; itemdelaydays[32589]=0; starkl[32589]=3607; itemvperf[32591]=0; itemcpuperf[32591]=0; itemramperf[32591]=0; itempcislots[32591]=0; itemdelta[32591]=15; itemdelaydays[32591]=0; starkl[32591]=1782; itemvperf[32592]=0; itemcpuperf[32592]=0; itemramperf[32592]=0; itempcislots[32592]=0; itemdelta[32592]=0; itemdelaydays[32592]=0; starkl[32592]=8076; itemvperf[32624]=0; itemcpuperf[32624]=0; itemramperf[32624]=0; itempcislots[32624]=0; itemdelta[32624]=19; itemdelaydays[32624]=0; starkl[32624]=8230; itemvperf[32625]=0; itemcpuperf[32625]=0; itemramperf[32625]=0; itempcislots[32625]=0; itemdelta[32625]=0; itemdelaydays[32625]=0; starkl[32625]=8687; itemvperf[33757]=0; itemcpuperf[33757]=0; itemramperf[33757]=0; itempcislots[33757]=0; itemdelta[33757]=0; itemdelaydays[33757]=0; starkl[33757]=1968; itemvperf[33758]=0; itemcpuperf[33758]=0; itemramperf[33758]=0; itempcislots[33758]=0; itemdelta[33758]=0; itemdelaydays[33758]=0; starkl[33758]=1832; itemvperf[33759]=0; itemcpuperf[33759]=0; itemramperf[33759]=0; itempcislots[33759]=0; itemdelta[33759]=0; itemdelaydays[33759]=0; starkl[33759]=622; itemvperf[32529]=0; itemcpuperf[32529]=0; itemramperf[32529]=0; itempcislots[32529]=0; itemdelta[32529]=0; itemdelaydays[32529]=0; starkl[32529]=5502; itemvperf[32626]=0; itemcpuperf[32626]=0; itemramperf[32626]=0; itempcislots[32626]=0; itemdelta[32626]=0; itemdelaydays[32626]=0; starkl[32626]=2824; itemvperf[32546]=0; itemcpuperf[32546]=0; itemramperf[32546]=0; itempcislots[32546]=0; itemdelta[32546]=0; itemdelaydays[32546]=0; starkl[32546]=1343; itemvperf[32573]=0; itemcpuperf[32573]=0; itemramperf[32573]=0; itempcislots[32573]=0; itemdelta[32573]=179; itemdelaydays[32573]=0; starkl[32573]=9115; itemvperf[32572]=0; itemcpuperf[32572]=0; itemramperf[32572]=0; itempcislots[32572]=0; itemdelta[32572]=0; itemdelaydays[32572]=0; starkl[32572]=7353; itemvperf[32649]=0; itemcpuperf[32649]=0; itemramperf[32649]=0; itempcislots[32649]=0; itemdelta[32649]=269; itemdelaydays[32649]=0; starkl[32649]=5254; itemvperf[32650]=0; itemcpuperf[32650]=0; itemramperf[32650]=0; itempcislots[32650]=0; itemdelta[32650]=199; itemdelaydays[32650]=0; starkl[32650]=3962; itemvperf[32651]=0; itemcpuperf[32651]=0; itemramperf[32651]=0; itempcislots[32651]=0; itemdelta[32651]=169; itemdelaydays[32651]=0; starkl[32651]=7160; itemvperf[32652]=0; itemcpuperf[32652]=0; itemramperf[32652]=0; itempcislots[32652]=0; itemdelta[32652]=99; itemdelaydays[32652]=0; starkl[32652]=6252; itemvperf[32653]=0; itemcpuperf[32653]=0; itemramperf[32653]=0; itempcislots[32653]=0; itemdelta[32653]=69; itemdelaydays[32653]=0; starkl[32653]=7046; itemvperf[32654]=0; itemcpuperf[32654]=0; itemramperf[32654]=0; itempcislots[32654]=0; itemdelta[32654]=0; itemdelaydays[32654]=0; starkl[32654]=1755; itemvperf[32640]=0; itemcpuperf[32640]=0; itemramperf[32640]=0; itempcislots[32640]=0; itemdelta[32640]=0; itemdelaydays[32640]=0; starkl[32640]=8343; itemvperf[33821]=0; itemcpuperf[33821]=0; itemramperf[33821]=0; itempcislots[33821]=0; itemdelta[33821]=0; itemdelaydays[33821]=0; starkl[33821]=6785; itemvperf[33822]=0; itemcpuperf[33822]=0; itemramperf[33822]=0; itempcislots[33822]=0; itemdelta[33822]=0; itemdelaydays[33822]=0; starkl[33822]=496; itemvperf[33742]=0; itemcpuperf[33742]=0; itemramperf[33742]=0; itempcislots[33742]=0; itemdelta[33742]=0; itemdelaydays[33742]=0; starkl[33742]=4584; itemvperf[33781]=0; itemcpuperf[33781]=0; itemramperf[33781]=0; itempcislots[33781]=0; itemdelta[33781]=-40; itemdelaydays[33781]=0; starkl[33781]=8159; itemvperf[33741]=0; itemcpuperf[33741]=0; itemramperf[33741]=0; itempcislots[33741]=0; itemdelta[33741]=-40; itemdelaydays[33741]=0; starkl[33741]=1129; caseImages[33763]=new Image(); caseImages[33763].src='/img/category-thumbnails/nx-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()