var itemdelta = new Array(); var itemdelaydays = new Array(); var starkl = new Array(); var caseImages = new Array(); var itemvperf = new Array(); var itemcpuperf = new Array(); var itemramperf = new Array(); var itempcislots = new Array(); itemvperf[28965]=0; itemcpuperf[28965]=0; itemramperf[28965]=0; itempcislots[28965]=0; itemdelta[28965]=60; itemdelaydays[28965]=0; starkl[28965]=6319; itemvperf[14737]=0; itemcpuperf[14737]=0; itemramperf[14737]=0; itempcislots[14737]=0; itemdelta[14737]=0; itemdelaydays[14737]=0; starkl[14737]=6914; itemvperf[1474]=0; itemcpuperf[1474]=0; itemramperf[1474]=0; itempcislots[1474]=0; itemdelta[1474]=405; itemdelaydays[1474]=0; starkl[1474]=2152; itemvperf[1473]=0; itemcpuperf[1473]=0; itemramperf[1473]=0; itempcislots[1473]=0; itemdelta[1473]=185; itemdelaydays[1473]=0; starkl[1473]=6550; itemvperf[11871]=0; itemcpuperf[11871]=0; itemramperf[11871]=0; itempcislots[11871]=0; itemdelta[11871]=65; itemdelaydays[11871]=0; starkl[11871]=5980; itemvperf[1469]=0; itemcpuperf[1469]=0; itemramperf[1469]=0; itempcislots[1469]=0; itemdelta[1469]=40; itemdelaydays[1469]=0; starkl[1469]=6237; itemvperf[1470]=0; itemcpuperf[1470]=0; itemramperf[1470]=0; itempcislots[1470]=0; itemdelta[1470]=60; itemdelaydays[1470]=0; starkl[1470]=3464; itemvperf[28931]=0; itemcpuperf[28931]=0; itemramperf[28931]=0; itempcislots[28931]=0; itemdelta[28931]=0; itemdelaydays[28931]=0; starkl[28931]=2565; itemvperf[23676]=0; itemcpuperf[23676]=0; itemramperf[23676]=0; itempcislots[23676]=0; itemdelta[23676]=60; itemdelaydays[23676]=0; starkl[23676]=5082; itemvperf[28932]=0; itemcpuperf[28932]=0; itemramperf[28932]=0; itempcislots[28932]=0; itemdelta[28932]=0; itemdelaydays[28932]=0; starkl[28932]=8079; itemvperf[28949]=0; itemcpuperf[28949]=0; itemramperf[28949]=0; itempcislots[28949]=0; itemdelta[28949]=150; itemdelaydays[28949]=0; starkl[28949]=1121; itemvperf[28950]=0; itemcpuperf[28950]=0; itemramperf[28950]=0; itempcislots[28950]=0; itemdelta[28950]=0; itemdelaydays[28950]=0; starkl[28950]=7953; itemvperf[28964]=0; itemcpuperf[28964]=0; itemramperf[28964]=0; itempcislots[28964]=0; itemdelta[28964]=210; itemdelaydays[28964]=0; starkl[28964]=9327; itemvperf[28963]=0; itemcpuperf[28963]=0; itemramperf[28963]=0; itempcislots[28963]=0; itemdelta[28963]=140; itemdelaydays[28963]=0; starkl[28963]=5259; itemvperf[28942]=0; itemcpuperf[28942]=0; itemramperf[28942]=0; itempcislots[28942]=0; itemdelta[28942]=55; itemdelaydays[28942]=0; starkl[28942]=1604; itemvperf[28941]=0; itemcpuperf[28941]=0; itemramperf[28941]=0; itempcislots[28941]=0; itemdelta[28941]=35; itemdelaydays[28941]=0; starkl[28941]=4345; itemvperf[14769]=0; itemcpuperf[14769]=0; itemramperf[14769]=0; itempcislots[14769]=0; itemdelta[14769]=0; itemdelaydays[14769]=0; starkl[14769]=6898; itemvperf[28938]=0; itemcpuperf[28938]=0; itemramperf[28938]=0; itempcislots[28938]=0; itemdelta[28938]=25; itemdelaydays[28938]=0; starkl[28938]=3713; itemvperf[28939]=0; itemcpuperf[28939]=0; itemramperf[28939]=0; itempcislots[28939]=0; itemdelta[28939]=20; itemdelaydays[28939]=0; starkl[28939]=2138; itemvperf[28940]=0; itemcpuperf[28940]=0; itemramperf[28940]=0; itempcislots[28940]=0; itemdelta[28940]=0; itemdelaydays[28940]=0; starkl[28940]=8873; itemvperf[28969]=0; itemcpuperf[28969]=0; itemramperf[28969]=0; itempcislots[28969]=0; itemdelta[28969]=1120; itemdelaydays[28969]=0; starkl[28969]=3264; itemvperf[28968]=0; itemcpuperf[28968]=0; itemramperf[28968]=0; itempcislots[28968]=0; itemdelta[28968]=500; itemdelaydays[28968]=0; starkl[28968]=7519; itemvperf[28967]=0; itemcpuperf[28967]=0; itemramperf[28967]=0; itempcislots[28967]=0; itemdelta[28967]=170; itemdelaydays[28967]=0; starkl[28967]=2532; itemvperf[28958]=0; itemcpuperf[28958]=0; itemramperf[28958]=0; itempcislots[28958]=0; itemdelta[28958]=775; itemdelaydays[28958]=0; starkl[28958]=684; itemvperf[16167]=0; itemcpuperf[16167]=0; itemramperf[16167]=0; itempcislots[16167]=0; itemdelta[16167]=340; itemdelaydays[16167]=0; starkl[16167]=2785; itemvperf[16168]=0; itemcpuperf[16168]=0; itemramperf[16168]=0; itempcislots[16168]=0; itemdelta[16168]=125; itemdelaydays[16168]=0; starkl[16168]=6704; itemvperf[28933]=0; itemcpuperf[28933]=0; itemramperf[28933]=0; itempcislots[28933]=0; itemdelta[28933]=0; itemdelaydays[28933]=0; starkl[28933]=8686; itemvperf[18927]=0; itemcpuperf[18927]=0; itemramperf[18927]=0; itempcislots[18927]=0; itemdelta[18927]=3435; itemdelaydays[18927]=0; starkl[18927]=9621; itemvperf[28970]=190; itemcpuperf[28970]=0; itemramperf[28970]=0; itempcislots[28970]=0; itemdelta[28970]=2990; itemdelaydays[28970]=0; starkl[28970]=3583; itemvperf[28971]=190; itemcpuperf[28971]=0; itemramperf[28971]=0; itempcislots[28971]=0; itemdelta[28971]=1920; itemdelaydays[28971]=0; starkl[28971]=3653; itemvperf[28960]=190; itemcpuperf[28960]=0; itemramperf[28960]=0; itempcislots[28960]=0; itemdelta[28960]=1945; itemdelaydays[28960]=7; starkl[28960]=8493; itemvperf[21093]=190; itemcpuperf[21093]=0; itemramperf[21093]=0; itempcislots[21093]=0; itemdelta[21093]=1480; itemdelaydays[21093]=0; starkl[21093]=3567; itemvperf[28955]=190; itemcpuperf[28955]=0; itemramperf[28955]=0; itempcislots[28955]=0; itemdelta[28955]=1265; itemdelaydays[28955]=0; starkl[28955]=8434; itemvperf[21092]=190; itemcpuperf[21092]=0; itemramperf[21092]=0; itempcislots[21092]=0; itemdelta[21092]=1205; itemdelaydays[21092]=0; starkl[21092]=1260; itemvperf[21550]=0; itemcpuperf[21550]=0; itemramperf[21550]=0; itempcislots[21550]=0; itemdelta[21550]=1605; itemdelaydays[21550]=0; starkl[21550]=3713; itemvperf[28972]=190; itemcpuperf[28972]=0; itemramperf[28972]=0; itempcislots[28972]=0; itemdelta[28972]=1395; itemdelaydays[28972]=0; starkl[28972]=9631; itemvperf[28973]=190; itemcpuperf[28973]=0; itemramperf[28973]=0; itempcislots[28973]=0; itemdelta[28973]=860; itemdelaydays[28973]=0; starkl[28973]=539; itemvperf[28959]=190; itemcpuperf[28959]=0; itemramperf[28959]=0; itempcislots[28959]=0; itemdelta[28959]=915; itemdelaydays[28959]=0; starkl[28959]=8239; itemvperf[21549]=190; itemcpuperf[21549]=0; itemramperf[21549]=0; itempcislots[21549]=0; itemdelta[21549]=635; itemdelaydays[21549]=0; starkl[21549]=9949; itemvperf[28956]=190; itemcpuperf[28956]=0; itemramperf[28956]=0; itempcislots[28956]=0; itemdelta[28956]=525; itemdelaydays[28956]=0; starkl[28956]=7656; itemvperf[22669]=190; itemcpuperf[22669]=0; itemramperf[22669]=0; itempcislots[22669]=0; itemdelta[22669]=495; itemdelaydays[22669]=0; starkl[22669]=4523; itemvperf[28934]=190; itemcpuperf[28934]=0; itemramperf[28934]=0; itempcislots[28934]=0; itemdelta[28934]=205; itemdelaydays[28934]=0; starkl[28934]=4349; itemvperf[28937]=190; itemcpuperf[28937]=0; itemramperf[28937]=0; itempcislots[28937]=0; itemdelta[28937]=70; itemdelaydays[28937]=0; starkl[28937]=514; itemvperf[28936]=190; itemcpuperf[28936]=0; itemramperf[28936]=0; itempcislots[28936]=0; itemdelta[28936]=0; itemdelaydays[28936]=0; starkl[28936]=1830; itemvperf[28952]=0; itemcpuperf[28952]=0; itemramperf[28952]=0; itempcislots[28952]=0; itemdelta[28952]=425; itemdelaydays[28952]=0; starkl[28952]=5131; itemvperf[28951]=0; itemcpuperf[28951]=0; itemramperf[28951]=0; itempcislots[28951]=0; itemdelta[28951]=300; itemdelaydays[28951]=0; starkl[28951]=9140; itemvperf[28961]=0; itemcpuperf[28961]=0; itemramperf[28961]=0; itempcislots[28961]=0; itemdelta[28961]=1190; itemdelaydays[28961]=0; starkl[28961]=313; itemvperf[20578]=0; itemcpuperf[20578]=0; itemramperf[20578]=0; itempcislots[20578]=0; itemdelta[20578]=899; itemdelaydays[20578]=0; starkl[20578]=4879; itemvperf[20579]=0; itemcpuperf[20579]=0; itemramperf[20579]=0; itempcislots[20579]=0; itemdelta[20579]=599; itemdelaydays[20579]=0; starkl[20579]=761; itemvperf[28924]=0; itemcpuperf[28924]=0; itemramperf[28924]=0; itempcislots[28924]=0; itemdelta[28924]=589; itemdelaydays[28924]=7; starkl[28924]=966; itemvperf[28925]=0; itemcpuperf[28925]=0; itemramperf[28925]=0; itempcislots[28925]=0; itemdelta[28925]=539; itemdelaydays[28925]=0; starkl[28925]=1727; itemvperf[28926]=0; itemcpuperf[28926]=0; itemramperf[28926]=0; itempcislots[28926]=0; itemdelta[28926]=379; itemdelaydays[28926]=0; starkl[28926]=7434; itemvperf[28927]=0; itemcpuperf[28927]=0; itemramperf[28927]=0; itempcislots[28927]=0; itemdelta[28927]=189; itemdelaydays[28927]=0; starkl[28927]=3509; itemvperf[1504]=0; itemcpuperf[1504]=0; itemramperf[1504]=0; itempcislots[1504]=0; itemdelta[1504]=0; itemdelaydays[1504]=0; starkl[1504]=6291; itemvperf[14771]=0; itemcpuperf[14771]=0; itemramperf[14771]=0; itempcislots[14771]=0; itemdelta[14771]=0; itemdelaydays[14771]=0; starkl[14771]=6617; itemvperf[1510]=0; itemcpuperf[1510]=0; itemramperf[1510]=0; itempcislots[1510]=0; itemdelta[1510]=199; itemdelaydays[1510]=0; starkl[1510]=236; itemvperf[1512]=0; itemcpuperf[1512]=0; itemramperf[1512]=0; itempcislots[1512]=0; itemdelta[1512]=129; itemdelaydays[1512]=0; starkl[1512]=8062; itemvperf[21050]=0; itemcpuperf[21050]=0; itemramperf[21050]=0; itempcislots[21050]=0; itemdelta[21050]=119; itemdelaydays[21050]=0; starkl[21050]=8023; itemvperf[1514]=0; itemcpuperf[1514]=0; itemramperf[1514]=0; itempcislots[1514]=0; itemdelta[1514]=39; itemdelaydays[1514]=0; starkl[1514]=3659; itemvperf[1515]=0; itemcpuperf[1515]=0; itemramperf[1515]=0; itempcislots[1515]=0; itemdelta[1515]=0; itemdelaydays[1515]=0; starkl[1515]=4175; itemvperf[14754]=0; itemcpuperf[14754]=0; itemramperf[14754]=0; itempcislots[14754]=0; itemdelta[14754]=1660; itemdelaydays[14754]=14; starkl[14754]=5710; itemvperf[14755]=0; itemcpuperf[14755]=0; itemramperf[14755]=0; itempcislots[14755]=0; itemdelta[14755]=625; itemdelaydays[14755]=0; starkl[14755]=2701; itemvperf[1516]=0; itemcpuperf[1516]=0; itemramperf[1516]=0; itempcislots[1516]=0; itemdelta[1516]=260; itemdelaydays[1516]=0; starkl[1516]=8696; itemvperf[14466]=0; itemcpuperf[14466]=0; itemramperf[14466]=0; itempcislots[14466]=0; itemdelta[14466]=1280; itemdelaydays[14466]=0; starkl[14466]=9238; itemvperf[14452]=0; itemcpuperf[14452]=0; itemramperf[14452]=0; itempcislots[14452]=0; itemdelta[14452]=610; itemdelaydays[14452]=0; starkl[14452]=7034; itemvperf[1518]=0; itemcpuperf[1518]=0; itemramperf[1518]=0; itempcislots[1518]=0; itemdelta[1518]=270; itemdelaydays[1518]=0; starkl[1518]=2269; itemvperf[1519]=0; itemcpuperf[1519]=0; itemramperf[1519]=0; itempcislots[1519]=0; itemdelta[1519]=585; itemdelaydays[1519]=0; starkl[1519]=6741; itemvperf[1526]=0; itemcpuperf[1526]=0; itemramperf[1526]=0; itempcislots[1526]=0; itemdelta[1526]=240; itemdelaydays[1526]=0; starkl[1526]=2746; itemvperf[14453]=0; itemcpuperf[14453]=0; itemramperf[14453]=0; itempcislots[14453]=0; itemdelta[14453]=80; itemdelaydays[14453]=0; starkl[14453]=2509; itemvperf[28935]=0; itemcpuperf[28935]=0; itemramperf[28935]=0; itempcislots[28935]=0; itemdelta[28935]=0; itemdelaydays[28935]=0; starkl[28935]=6479; itemvperf[14454]=0; itemcpuperf[14454]=0; itemramperf[14454]=0; itempcislots[14454]=0; itemdelta[14454]=685; itemdelaydays[14454]=0; starkl[14454]=1707; itemvperf[14455]=0; itemcpuperf[14455]=0; itemramperf[14455]=0; itempcislots[14455]=0; itemdelta[14455]=320; itemdelaydays[14455]=0; starkl[14455]=7566; itemvperf[14456]=0; itemcpuperf[14456]=0; itemramperf[14456]=0; itempcislots[14456]=0; itemdelta[14456]=260; itemdelaydays[14456]=0; starkl[14456]=1003; itemvperf[14457]=0; itemcpuperf[14457]=0; itemramperf[14457]=0; itempcislots[14457]=0; itemdelta[14457]=190; itemdelaydays[14457]=0; starkl[14457]=6228; itemvperf[14458]=0; itemcpuperf[14458]=0; itemramperf[14458]=0; itempcislots[14458]=0; itemdelta[14458]=345; itemdelaydays[14458]=0; starkl[14458]=2699; itemvperf[14459]=0; itemcpuperf[14459]=0; itemramperf[14459]=0; itempcislots[14459]=0; itemdelta[14459]=160; itemdelaydays[14459]=0; starkl[14459]=6873; itemvperf[1544]=0; itemcpuperf[1544]=0; itemramperf[1544]=0; itempcislots[1544]=0; itemdelta[1544]=130; itemdelaydays[1544]=0; starkl[1544]=6805; itemvperf[1545]=0; itemcpuperf[1545]=0; itemramperf[1545]=0; itempcislots[1545]=0; itemdelta[1545]=95; itemdelaydays[1545]=0; starkl[1545]=4692; itemvperf[1546]=0; itemcpuperf[1546]=0; itemramperf[1546]=0; itempcislots[1546]=0; itemdelta[1546]=70; itemdelaydays[1546]=0; starkl[1546]=5959; itemvperf[1550]=0; itemcpuperf[1550]=0; itemramperf[1550]=0; itempcislots[1550]=0; itemdelta[1550]=0; itemdelaydays[1550]=0; starkl[1550]=9354; itemvperf[28943]=0; itemcpuperf[28943]=0; itemramperf[28943]=0; itempcislots[28943]=0; itemdelta[28943]=0; itemdelaydays[28943]=0; starkl[28943]=6556; itemvperf[28944]=0; itemcpuperf[28944]=0; itemramperf[28944]=0; itempcislots[28944]=0; itemdelta[28944]=0; itemdelaydays[28944]=0; starkl[28944]=8764; itemvperf[28945]=0; itemcpuperf[28945]=0; itemramperf[28945]=0; itempcislots[28945]=0; itemdelta[28945]=0; itemdelaydays[28945]=0; starkl[28945]=7059; itemvperf[1554]=0; itemcpuperf[1554]=0; itemramperf[1554]=0; itempcislots[1554]=0; itemdelta[1554]=65; itemdelaydays[1554]=0; starkl[1554]=4015; itemvperf[16222]=0; itemcpuperf[16222]=0; itemramperf[16222]=0; itempcislots[16222]=0; itemdelta[16222]=55; itemdelaydays[16222]=0; starkl[16222]=3128; itemvperf[1552]=0; itemcpuperf[1552]=0; itemramperf[1552]=0; itempcislots[1552]=0; itemdelta[1552]=0; itemdelaydays[1552]=0; starkl[1552]=7040; itemvperf[14756]=0; itemcpuperf[14756]=0; itemramperf[14756]=0; itempcislots[14756]=0; itemdelta[14756]=35; itemdelaydays[14756]=0; starkl[14756]=4485; itemvperf[14762]=0; itemcpuperf[14762]=0; itemramperf[14762]=0; itempcislots[14762]=0; itemdelta[14762]=0; itemdelaydays[14762]=0; starkl[14762]=9502; itemvperf[14764]=0; itemcpuperf[14764]=0; itemramperf[14764]=0; itempcislots[14764]=0; itemdelta[14764]=0; itemdelaydays[14764]=0; starkl[14764]=1210; itemvperf[14760]=0; itemcpuperf[14760]=0; itemramperf[14760]=0; itempcislots[14760]=0; itemdelta[14760]=45; itemdelaydays[14760]=0; starkl[14760]=4479; itemvperf[14761]=0; itemcpuperf[14761]=0; itemramperf[14761]=0; itempcislots[14761]=0; itemdelta[14761]=30; itemdelaydays[14761]=0; starkl[14761]=9569; itemvperf[15625]=0; itemcpuperf[15625]=0; itemramperf[15625]=0; itempcislots[15625]=0; itemdelta[15625]=25; itemdelaydays[15625]=0; starkl[15625]=6284; itemvperf[1564]=0; itemcpuperf[1564]=0; itemramperf[1564]=0; itempcislots[1564]=0; itemdelta[1564]=0; itemdelaydays[1564]=0; starkl[1564]=1267; itemvperf[28928]=0; itemcpuperf[28928]=0; itemramperf[28928]=0; itempcislots[28928]=0; itemdelta[28928]=25; itemdelaydays[28928]=0; starkl[28928]=2565; itemvperf[25239]=0; itemcpuperf[25239]=0; itemramperf[25239]=0; itempcislots[25239]=0; itemdelta[25239]=0; itemdelaydays[25239]=0; starkl[25239]=4324; itemvperf[16996]=0; itemcpuperf[16996]=0; itemramperf[16996]=0; itempcislots[16996]=0; itemdelta[16996]=70; itemdelaydays[16996]=0; starkl[16996]=5610; itemvperf[16997]=0; itemcpuperf[16997]=0; itemramperf[16997]=0; itempcislots[16997]=0; itemdelta[16997]=0; itemdelaydays[16997]=0; starkl[16997]=4607; itemvperf[28962]=0; itemcpuperf[28962]=0; itemramperf[28962]=0; itempcislots[28962]=0; itemdelta[28962]=-80; itemdelaydays[28962]=0; starkl[28962]=4921; itemvperf[22223]=0; itemcpuperf[22223]=0; itemramperf[22223]=0; itempcislots[22223]=0; itemdelta[22223]=269; itemdelaydays[22223]=0; starkl[22223]=9150; itemvperf[22221]=0; itemcpuperf[22221]=0; itemramperf[22221]=0; itempcislots[22221]=0; itemdelta[22221]=189; itemdelaydays[22221]=0; starkl[22221]=4395; itemvperf[22222]=0; itemcpuperf[22222]=0; itemramperf[22222]=0; itempcislots[22222]=0; itemdelta[22222]=0; itemdelaydays[22222]=0; starkl[22222]=7835; itemvperf[28953]=0; itemcpuperf[28953]=0; itemramperf[28953]=0; itempcislots[28953]=0; itemdelta[28953]=0; itemdelaydays[28953]=0; starkl[28953]=5774; itemvperf[28954]=0; itemcpuperf[28954]=0; itemramperf[28954]=0; itempcislots[28954]=0; itemdelta[28954]=0; itemdelaydays[28954]=0; starkl[28954]=5938; itemvperf[25880]=0; itemcpuperf[25880]=0; itemramperf[25880]=0; itempcislots[25880]=0; itemdelta[25880]=199; itemdelaydays[25880]=0; starkl[25880]=1538; itemvperf[28923]=0; itemcpuperf[28923]=0; itemramperf[28923]=0; itempcislots[28923]=0; itemdelta[28923]=20; itemdelaydays[28923]=0; starkl[28923]=9033; itemvperf[1595]=0; itemcpuperf[1595]=0; itemramperf[1595]=0; itempcislots[1595]=0; itemdelta[1595]=0; itemdelaydays[1595]=0; starkl[1595]=2033; itemvperf[21042]=0; itemcpuperf[21042]=0; itemramperf[21042]=0; itempcislots[21042]=0; itemdelta[21042]=95; itemdelaydays[21042]=0; starkl[21042]=5975; itemvperf[25881]=0; itemcpuperf[25881]=0; itemramperf[25881]=0; itempcislots[25881]=0; itemdelta[25881]=90; itemdelaydays[25881]=0; starkl[25881]=1237; itemvperf[1598]=0; itemcpuperf[1598]=0; itemramperf[1598]=0; itempcislots[1598]=0; itemdelta[1598]=15; itemdelaydays[1598]=0; starkl[1598]=3940; itemvperf[1599]=0; itemcpuperf[1599]=0; itemramperf[1599]=0; itempcislots[1599]=0; itemdelta[1599]=0; itemdelaydays[1599]=0; starkl[1599]=5996; itemvperf[1600]=0; itemcpuperf[1600]=0; itemramperf[1600]=0; itempcislots[1600]=0; itemdelta[1600]=15; itemdelaydays[1600]=0; starkl[1600]=8149; itemvperf[1601]=0; itemcpuperf[1601]=0; itemramperf[1601]=0; itempcislots[1601]=0; itemdelta[1601]=0; itemdelaydays[1601]=0; starkl[1601]=2392; itemvperf[1608]=0; itemcpuperf[1608]=0; itemramperf[1608]=0; itempcislots[1608]=0; itemdelta[1608]=15; itemdelaydays[1608]=0; starkl[1608]=4264; itemvperf[1609]=0; itemcpuperf[1609]=0; itemramperf[1609]=0; itempcislots[1609]=0; itemdelta[1609]=0; itemdelaydays[1609]=0; starkl[1609]=1414; itemvperf[14768]=0; itemcpuperf[14768]=0; itemramperf[14768]=0; itempcislots[14768]=0; itemdelta[14768]=0; itemdelaydays[14768]=0; starkl[14768]=9469; itemvperf[28929]=0; itemcpuperf[28929]=0; itemramperf[28929]=0; itempcislots[28929]=0; itemdelta[28929]=0; itemdelaydays[28929]=0; starkl[28929]=7472; itemvperf[14767]=0; itemcpuperf[14767]=0; itemramperf[14767]=0; itempcislots[14767]=0; itemdelta[14767]=0; itemdelaydays[14767]=0; starkl[14767]=7404; itemvperf[1612]=0; itemcpuperf[1612]=0; itemramperf[1612]=0; itempcislots[1612]=0; itemdelta[1612]=0; itemdelaydays[1612]=0; starkl[1612]=6161; itemvperf[1613]=0; itemcpuperf[1613]=0; itemramperf[1613]=0; itempcislots[1613]=0; itemdelta[1613]=0; itemdelaydays[1613]=0; starkl[1613]=9401; itemvperf[1614]=0; itemcpuperf[1614]=0; itemramperf[1614]=0; itempcislots[1614]=0; itemdelta[1614]=0; itemdelaydays[1614]=0; starkl[1614]=932; itemvperf[1616]=0; itemcpuperf[1616]=0; itemramperf[1616]=0; itempcislots[1616]=0; itemdelta[1616]=0; itemdelaydays[1616]=0; starkl[1616]=8533; itemvperf[1615]=0; itemcpuperf[1615]=0; itemramperf[1615]=0; itempcislots[1615]=0; itemdelta[1615]=149; itemdelaydays[1615]=0; starkl[1615]=7814; itemvperf[1619]=0; itemcpuperf[1619]=0; itemramperf[1619]=0; itempcislots[1619]=0; itemdelta[1619]=369; itemdelaydays[1619]=0; starkl[1619]=3431; itemvperf[1620]=0; itemcpuperf[1620]=0; itemramperf[1620]=0; itempcislots[1620]=0; itemdelta[1620]=299; itemdelaydays[1620]=0; starkl[1620]=8955; itemvperf[1621]=0; itemcpuperf[1621]=0; itemramperf[1621]=0; itempcislots[1621]=0; itemdelta[1621]=269; itemdelaydays[1621]=0; starkl[1621]=3885; itemvperf[1622]=0; itemcpuperf[1622]=0; itemramperf[1622]=0; itempcislots[1622]=0; itemdelta[1622]=199; itemdelaydays[1622]=0; starkl[1622]=4005; itemvperf[1623]=0; itemcpuperf[1623]=0; itemramperf[1623]=0; itempcislots[1623]=0; itemdelta[1623]=99; itemdelaydays[1623]=0; starkl[1623]=5350; itemvperf[1624]=0; itemcpuperf[1624]=0; itemramperf[1624]=0; itempcislots[1624]=0; itemdelta[1624]=0; itemdelaydays[1624]=0; starkl[1624]=4410; itemvperf[1625]=0; itemcpuperf[1625]=0; itemramperf[1625]=0; itempcislots[1625]=0; itemdelta[1625]=0; itemdelaydays[1625]=0; starkl[1625]=7627; itemvperf[28946]=0; itemcpuperf[28946]=0; itemramperf[28946]=0; itempcislots[28946]=0; itemdelta[28946]=-50; itemdelaydays[28946]=0; starkl[28946]=2048; itemvperf[28947]=0; itemcpuperf[28947]=0; itemramperf[28947]=0; itempcislots[28947]=0; itemdelta[28947]=0; itemdelaydays[28947]=0; starkl[28947]=5488; caseImages[28965]=new Image(); caseImages[28965].src='/img/category-thumbnails/gx5-category-thumbnail.png'; caseImages[14737]=new Image(); caseImages[14737].src='/img/category-thumbnails/gx4-category-thumbnail.png'; var windowprops = "width=695,height=650,top=15,left=15,location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes"; function gopop(page) { window.open(page, "", windowprops); } function disable() { if (event.button == 2) { alert("Thank you for visiting Velocity Micro!") } } function PickUserSelections () { } function ChangePrice () { var newprice =new Number(document.wizform.currentprice.value); var newlease =new Number(document.wizform.currentlease.value); var newdelaydays =new Number(document.wizform.builddays.value); var highdelaydays = 0; var usethisvperf = 100; var usethiscpuperf = 100; var usethisramperf = 100; var usethisoverallperf = 100; var newpcislots = 0; var jjkopl =56985; if (document.wizform.starkldo.value==1) { jjkopl = 0; } for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { thisdd = document.wizform.elements[x]; thisindex = thisdd.selectedIndex; thisdelaydays = (thisindex >= 0 ? itemdelaydays[thisdd[thisindex].value] : 0); thisdelta = (thisindex >= 0 ? itemdelta[thisdd[thisindex].value] : 0); thisvperf = (thisindex >= 0 ? itemvperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisvperf > 0) { usethisvperf = thisvperf; } thiscpuperf = (thisindex >= 0 ? itemcpuperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thiscpuperf > 0) { usethiscpuperf = thiscpuperf; } thisramperf = (thisindex >= 0 ? itemramperf[thisdd[thisindex].value] : 0); if (thisramperf > 0) { usethisramperf = thisramperf; } thisoverallperf = usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf; if (thisoverallperf > 0) { usethisoverallperf = Math.round((usethisramperf + usethiscpuperf + usethisvperf)/3); } thispcislots = (thisindex >= 0 ? itempcislots[thisdd[thisindex].value] : 0); newpcislots += new Number(thispcislots); sujask = (thisindex >= 0 ? starkl[thisdd[thisindex].value] : 0); newprice += new Number(thisdelta); if (thisdelaydays > highdelaydays) { highdelaydays = thisdelaydays; newdelaydays += new Number(thisdelaydays); } jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { thisindex = document.wizform.elements[x].value thischecked = document.wizform.elements[x].checked; thisdelta = (thischecked ? itemdelta[thisindex] : 0); sujask = (thischecked ? starkl[thisindex] : 0); newprice += new Number(thisdelta); jjkopl += new Number(sujask); newlease = ((newprice * .03)); newlease = Math.round(newlease*1)/1; } } //if (document.images) { //alert ("starting statement"); var statement = ''; var statementlt = ''; //newprice = 1000; //newlease = 100; //if (document.all) //statement += "document.all['pricetopt'].innerHTML = '" + newprice + "';"; //else if (document.getElementById) //statement += "document.getElementById('pricetopt').innerHTML = '" + newprice + "';"; // eval(statement); //for lease pmt uncomment eval below if (document.all) statementlt += "document.all['pricetopL'].innerHTML = '" + newlease + "';"; else if (document.getElementById) statementlt += "document.getElementById('pricetopL').innerHTML = '" + newlease + "';"; eval(statementlt); var statementb = ''; var statementlb = ''; if (document.all) statementb += "document.all['pricetopb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); if (document.all) statementb += "document.all['pricetopbb'].innerHTML = '" + newprice + "';"; else if (document.getElementById) statementb += "document.getElementById('pricetopbb').innerHTML = '" + newprice + "';"; eval(statementb); //for lease pmt uncomment eval below //if (document.all) statementlb += "document.all['pricetoplb'].innerHTML = '" + newlease + "';"; //else if (document.getElementById) statementlb += "document.getElementById('pricetoplb').innerHTML = '" + newlease + "';"; //eval(statementlb); myDate = new Date(); newoutdate = new Date(myDate.getTime() + newdelaydays*24*60*60*1000); newoutdatef = (newoutdate.getMonth() + 1) + "/" + newoutdate.getDate() +"/" + newoutdate.getFullYear(); var days = 0; var difference = 0; Christmas = new Date("December 22, 2008"); compdate = new Date(newoutdatef); difference = Christmas - compdate; days = Math.round(difference/(1000*60*60*24)); if (days >=0) { //show the shipping image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'visible'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'visible'; } else { //hide the image if (document.all) document.all.bn24.style.visibility = 'hidden'; else if (document.getElementById) document.getElementById('bn24').style.visibility = 'hidden'; } //if (document.all) //document.all['delaydays'].innerHTML = newoutdatef; //else if (document.getElementById) //document.getElementById('delaydays').innerHTML = newoutdatef; if (document.all) document.all['delaydays2'].innerHTML = newoutdatef; else if (document.getElementById) document.getElementById('delaydays2').innerHTML = newoutdatef; //video perf if (document.all) document.all['vperf'].value = usethisvperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('vperf').value = usethisvperf; //cpu perf if (document.all) document.all['cpuperf'].value = usethiscpuperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('cpuperf').value = usethiscpuperf; //ram perf if (document.all) document.all['ramperf'].value = usethisramperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('ramperf').value = usethisramperf; //overall perf if (document.all) document.all['overallperf'].value = usethisoverallperf; else if (document.getElementById) document.getElementById('overallperf').value = usethisoverallperf; //pci slots if (document.all) document.all['pcislots'].value = newpcislots; else if (document.getElementById) document.getElementById('pcislots').value = newpcislots; //below is for pcislot checking if (newpcislots > 0) { //alert("You have too many PCI slots used. See highlighted items."); } var slok = newprice - jjkopl; var ojeko = slok / newprice; document.wizform.starkl.value = "c" + Math.round(jjkopl*100)/100 + " p" + Math.round(slok*100)/100 + " " + Math.round(ojeko*100) + "%"; document.wizform.emailprice.value = newprice; } function ReloadIframe() { usethisvperf = document.wizform.vperf.value; usethiscpuperf = document.wizform.cpuperf.value; usethisramperf = document.wizform.ramperf.value; usethisoverallperf = document.wizform.overallperf.value; window.document.mymovie.SetVariable("newramBarw", usethisramperf); window.document.mymovie.SetVariable("newcpuBarw", usethiscpuperf); window.document.mymovie.SetVariable("newvidBarw", usethisvperf); window.document.mymovie.SetVariable("newovrBarw", usethisoverallperf); //alert(usethisoverallperf); } var vNewImage = new Image(); function SwapCase () { if (document.caseImage) { vIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].selectedIndex; vImageIndex = document.wizform.elements['configurator_item[]'][0].options[vIndex].value; document.caseImage.src = caseImages[vImageIndex].src; //document.caseImageF.src = caseImages[vImageIndex].src; DocURL = caseImages[vImageIndex].src; lastchr = DocURL.length; urlresult=DocURL.substring(0,lastchr - 4)+'.html'; //if (document.all) { //document.all['caseLink'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkb'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; // document.all['caseLinkc'] = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} //else if (document.getElementById) { //document.getElementById('caseLink').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkb').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; document.getElementById('caseLinkc').href = "javascript:gopop('"+urlresult+"');"; //} } } function setEditedSelections (vInvID) { for (x = 0; x < document.wizform.elements.length; x++) { if (document.wizform.elements[x].type == "select-one") { vEle = document.wizform.elements[x]; for (y = 0; y < vEle.options.length; y++) { if (vEle.options[y].value == vInvID) { document.wizform.elements[x].options[y].selected = true; return; } } } //now do radio if (document.wizform.elements[x].type == "radio") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } //now do checkboxes if (document.wizform.elements[x].type == "checkbox") { vEle = document.wizform.elements[x]; if (vEle.value == vInvID) { document.wizform.elements[x].checked = true; return; } //else //{ // document.wizform.elements[x].checked = false; // return; //} } } } // Begin. Specify URLs to randomly select from and pop-under. Edit & add freely. var popunder=new Array() popunder[0]="vm_survey_2.htm" // Specify the width and height of new popunder window (in pixels). var width = '780'; var height = '590'; var p = 'scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=no,' + //these are obvious variables. set "yes" or "no". 'menubar=no,status=no,location=no,left=20,top=20,height=' + //yes/no, & the screen location height + ',width=' + width; // Load new PopUnder only once per browser session? (0=no, 1=yes) // Putting 0 will cause the Popunder to load every time page is loaded // Specifying 1 will cause it to load only once per session var one_time=1 function get_cookie(Name) { var search = Name + "=" var returnvalue = ""; if (document.cookie.length > 0) { offset = document.cookie.indexOf(search) if (offset != -1) { // if the cookie exists offset += search.length end = document.cookie.indexOf(";", offset); // set the index of beginning value if (end == -1) // set the index of the end of cookie value end = document.cookie.length; returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end)) } } return returnvalue; } function loadornot(){ if (get_cookie('popunder')==''){ load_pop_power() document.cookie="popunder=yes" } } function load_pop_power(){ win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"bw",p) win2.blur() window.focus() } // comment load_pop_power and loadornot to not run this //if (one_time==0) //load_pop_power() //else //loadornot()